Melosolute

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Melosolute 40 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Melosolute 40 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Oxicams
 • Přehled produktů:
 • 9902218 - 50 x 1 ml - injekční lahvička - sklo; 9902219 - 100 x 1 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/018/13-C
 • Datum autorizace:
 • 13-05-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 20-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Melosolute40mg/mlinjekčníroztokproskotakoně

B.PŘÍBALOVÁINFORMACE

strana1z4

Melosolute40mg/mlinjekčníroztokproskotakoně

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Melosolute40 mg/mlinjekčníroztokproskot a koně

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

CP-PharmaHandelsgesellschaftmbH

Ostlandring13

D-31303Burgdorf

Německo

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Melosolute40mg/mlinjekčníroztokproskotakoně

Meloxicamum

3 OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Jedenmlobsahuje:

Meloxicamum 40mg

Ethanol 150mg

Čirý,nažloutlýroztok.

4. INDIKACE

Skot:

Vkombinacisvhodnouantimikrobníléčboukesníženíklinickýchpříznakůvpřípadechakutních

respiračníchinfekcíuskotu.

Vkombinacisperorálnírehydratačníléčboukesníženíklinickýchpříznakůvpřípadechprůjmových

onemocněníutelatstaršíchjednohotýdneaumladého,nelaktujícíhoskotu.

Jako podpůrná terapievkombinacisantimikrobníléčbouvpřípadechakutnímastitidy

Koně:

Ktlumenízánětuabolestivpřípadechakutníchichronickýchonemocněníchmuskuloskeletálního

aparátu .

Tlumeníbolestizpůsobenékolikouukoní.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatukonímladších6týdnů.

Nepoužívatubřezíchalaktujícíchklisen.

Nepoužívatuzvířatsnarušenoufunkcíjater,srdceneboledvinaporucháchspojenýchskrvácivostí

nebovpřípadechprokázanéulcerogennígastrointestinálnízměny.

Nepoužívatvpřípaděpřecitlivělostinaléčivoulátkunebonaněkterouzpomocnýchlátek.

Nepoužívatkléčběprůjmovýchonemocněníutelatmladšíchnežjedentýden.

strana2z4

Melosolute40mg/mlinjekčníroztokproskotakoně

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Uskotujeintravenózníaplikacepřípravkudobřesnášena.

Ukonísemůževmístěaplikaceobjevitpřechodnýotok,kterývymizíbezošetření

Vevelmivzácnýchpřípadechsemůžeobjevitpseudoanafylaktickáreakce,kterámůžebýtvážná

(včetněpřípadůúhynu)ajenutnojiléčitsymptomaticky.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7 CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Skotakoně

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Skot:

Jednorázovéintravenóznípodánívdávce0,5mgmeloxikamu/kgž.hm.(tj.1,25ml/100kgž.hm.)v

kombinacisantimikrobníléčbounebosodpovídajícíperorálnírehydratačníterapií

Koně:

Jednorázovéintravenóznípodánívdávce0,6mgmeloxikamu/kgž.hm.(tj.1,5ml/100kgž.hm.).

Pryžovázátkalahvičkynesmíbýtpropíchnutavícenež20krát.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Vprůběhupoužitízabraňtekontaminaci.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Skot: maso:15dní,mléko:5dní

Koně: maso:5dní

Nepoužívatukoní,jejichžmlékojeurčenoprolidskouspotřebu.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Tentoveterinárníléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyprouchovávání.

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřníhoobalu:28dní

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti(EXP)uvedenénakrabičceanalahvičce

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

strana3z4

Melosolute40mg/mlinjekčníroztokproskotakoně

Jestližesevyskytnounežádoucíúčinky,jenutnoléčbupřerušitaporaditsesveterinárnímlékařem.

Zdůvodumožnéhorizikarenálnítoxicitynepoužívatusilnědehydratovaných,hypovolemickýchnebo

hypotenzníchzvířat,kterávyžadujíparenterálnírehydrataci.

Vpřípaděnedostatečnéhozmírněníbolestipřiléčběkolikyukoníbymělabýtpečlivěpřehodnocena

diagnóza,neboťtomůžeindikovatpotřebuchirurgickéhozákroku.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravek

Náhodnésebepoškozeníinjekčněaplikovanýmpřípravkemmůžezpůsobitsilnébolesti.Lidése

známoupřecitlivělostínanesteroidníprotizánětlivépřípravky(NSAID)bysemělivyhnoutkontaktu

sveterinárnímléčivýmpřípravkem.

Vpřípaděnáhodnéhosebepoškozeníinjekčněaplikovanýmpřípravkemvyhledejteihnedlékařskou

pomocaukažtepříbalovouinformacineboetiketupraktickémulékaři.

Meloxikammůžebýtškodlivýproplodanenarozenédítě.Těhotnéženyaženyvplodnémvěku,

bynemělytentopřípravekpodávat.

Použitívprůběhubřezostialaktace

Skot: Lzepoužítběhembřezostialaktace.

Koně: Vizbod„Kontraindikace“.

Interakce

Neaplikovatsoučasněsglukokortikosteroidy,sjinýminesteroidnímiprotizánětlivýmipřípravkynebos

antikoagulačnímilátkami.

Předávkování

Vpřípaděpředávkováníjenutnézahájitsymptomatickouléčbu.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýpřípravekneboodpadsenesmílikvidovatprostřednictvímodpadnívodyčidomovního

odpadu,alepodlemístníchprávníchpředpisů.Tatoopatřenínapomáhajíchránitživotníprostředí.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Květen2013

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

50mlnebo100mlinjekčnílahvička.Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

strana4z4

14-9-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-11-2018

Inflacam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Inflacam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Inflacam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)8036 of Thu, 29 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2497/X/15

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

Rheumocam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Rheumocam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Rheumocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)7841 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/121/X/22

Europe -DG Health and Food Safety

19-10-2018

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6954 of Fri, 19 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2247/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5413 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3408 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-2-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency