INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5, INF SOL 1000MLPP
 • Dávkování:
 • 50MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Infuze
 • Jednotky v balení:
 • 1000ML PPVA, Vak
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5, INF SOL 1000MLPP
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 078/96-A/C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 2 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls277682/2012 

Informace pro použití, čtěte pozorně ! 

INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5 

INFUZNÍ ROZTOK 

       

Držitel rozhodnutí o registraci:                      

Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 

Výrobce: 

InMediec, s.r.o. 

Luhačovice 

Česká republika 

Složení:                      

Glucosum monohydricum      55,0 g                               

Voda na injekci         ad 1000,0 ml   

mOsm/l:         278  

Energetická hodnota, kJ/l:     858 

pH           3,5-6,0 

Indikační skupina:       

Infundibilium. 

Charakteristika:    

Izotonický infuzní roztok glukózy, určený ke krytí energetických potřeb a doplnění vody 

v organismu. 1 g glukózy odpovídá energii 17,16 kJ (4 kcal). 

Farmakokinetické údaje:                           

Glukóza je monosacharid, který je základním zdrojem energie nitrobuněčného metabolizmu. 

Glukóza se v organismu rovnoměrně distribuuje, její vstup do většiny buněk je závislý na 

působení inzulínu. 

Všechny buňky těla mají schopnost oxidovat glukózu buď aerobně na pyruvát, nebo 

anaerobně na laktát. Pyruvát a laktát mohou být dále oxidovány v Krebsově cyklu na oxid 

uhličitý a vodu za uvolnění energie. 

Maximální rychlost utilizace glukózy je 500 až 800 mg/kg t.hm./h. 

Glukóza volně prochází glomerulární filtrací a v tubulech je kompletně reabsorbována. Při 

překročení ledvinového prahu (přibližně při glykemii nad 10 mmol/l) dochází ke glykosurii a 

glukóza působí jako osmotické diuretikum. 

Indikace:                   

Hypoglykemie, krytí energetických potřeb a potřeb v rámci parenterální infuzní terapie při 

pooperačních stavech, šoku, intoxikacích, jaterních onemocněních, při protrahovaném 

zvracení a průjmech, u intoxikací jako součást forsírované diurézy, nosný roztok pro další 

léčiva. 

Kontraindikace:        

Hyperglykemie, zvláště diabetická, akutní fáze při ischemii mozku, hypokalemie, acidóza, 

hypotonická dehydratace, hyperhydratace. 

Stránka 2 z 2 

Nežádoucí účinky:  

Hyperglykemie, hyperhydratace, možnost lokálního dráždění cévní stěny v místě aplikace. 

Při akutní hypoxemii konverze podané glukózy na laktát a riziko hyperlaktátemie. 

Interakce:                

Interakce nejsou známy. 

Dávkování:                     

Dávkování je individuální. Celková dávka a rychlost podání se řídí indikací a klinickým 

stavem pacienta. V terapii hypoglykemických stavů je nutné podávanou dávku řídit podle 

průběžných hodnot glykemie. 

Doporučené dávkování je max. 40 ml/kg t.hm./den (cca 3000 ml u dospělého pacienta), max. 

rychlost infuze 360 ml/h. 

Způsob použití: 

Podává se infuzní soupravou zpravidla do periferní žíly. 

Upozornění:         

V rámci infuzní terapie je nutno sledovat základní parametry vnitřního prostředí. 

Pokud se glukoza používá u diabetiků, je třeba podle podané dávky upravit dávku inzulínu či 

perorálních antidiabetik. 

Uchovávání:   

Uchovávejte při teplotě do 25°C, nesmí zmrznout.  

Varování: 

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby vyznačené na obalu. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  

Balení:        

PVC vak : 1x 200 ml, 1x 500 ml,  1x1000 ml, 1x2000 ml.   

Datum poslední revize: 30.1.2013