INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F Infuzní roztok 9MG/ML
 • Dávkování:
 • 9MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 100ML PP Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F Infuzní roztok 9MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ELEKTROLYTY
 • Přehled produktů:
 • INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 76/ 058/96-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls91032/2015

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1

Infuzní roztok

Natrii chloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infusio natrii chlorati isotonica

MEDIEKOS F 1/1 používat

Jak se Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 a k čemu se používá

Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 je sterilní apyrogenní izotonický roztok

chloridu sodného.

Používá se jako základní infúzní roztok k dodání vody a iontů do organismu při těchto

stavech:

hypochloremická alkalóza (nedostatek chloridových iontů v organismu), například

přiztrátách žaludeční šťávy (zvracení, výplachy žaludku), pokud není nutno podávat

draslík a další ionty.

jako nouzový prostředek při ztrátách objemu tekutiny v cévách,

jako nosný roztok pro kompatibilní koncentráty elektrolytů a léčiv.

Dále se používá k těmto účelům:

ředění dalších léčiv,

oplachy otevřených ran (popáleniny, operační rány, rozsáhlé povrchové exkoriace),

zvlhčení amputátů, ran, obvazů,

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infusio natrii chlorati isotonica

MEDIEKOS F 1/1 používat

Nepoužívejte Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 v těchto stavech:

Hypernatremie (zvýšený obsah sodíku v krvi), hyperchloremie (zvýšený obsah chloridového

aniontu v krvi), acidóza (zvýšená kyselost krve).

Hyperhydratace (zvýšení obsahu vody v organismu), renální selhávání (snížené močení až

zástava močení a tvorby moči), dekompenzovaná srdeční nedostatečnost, otok plic a mozku,

těžší stupeň hypertenze (vysoký krevní tlak).

Upozornění a opatření

V průběhu infuzní léčby Váš lékař bude sledovat základní parametry vnitřního prostředí.

Další léčivé přípravky a Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

Při míchání s dalšími léčivými přípravky je třeba zvažovat možné inkompatibility.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Tento přípravek se může používat v těhotenství a v době kojení.

3.

Jak se Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 používá

Dávkování určí lékař. Je individuální, řídí se indikací a stavem pacienta na základě aktuální

potřeby vody a elektrolytů.

Nejvyšší denní dávka

40 ml/kg těles. hmotnosti, to odpovídá 6 mmol sodíku na kg těles. hmotnosti.

Rychlost infuze

Do 5 ml/kg těles.hmotnosti za hodinu.

Množství roztoku použité k oplachování ran a vlhčení jejich obvazů se řídí aktuální potřebou.

Přípravek je vhodný pro dospělé i děti bez omezení věku.

Způsob použití:

Podává se zpravidla infuzní soupravou do periferní žíly.

K oplachům a výplachům se roztok používá předehřátý na tělesnou teplotu.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přímé nežádoucí účinky nejsou uváděny, pouze při nesprávně vedené infuzní léčbě může dojít

k rozvratu iontové rovnováhy, zvýšení obsahu vody v organismu a poruchám srdeční činnosti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu

léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je natrii chloridum. 1000 ml infuzního roztoku obsahuje natrii chloridum 9,0 g

Pomocnou látkou je voda na injekci.

mmol/l.:

154,0

154,0

mosm/l:

4,5 – 7,0

Jak

Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 vypadá a co obsahuje toto balení

Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 je čirý, bezbarvý roztok.

Velikosti balení:

PVC vak: 1x5000 ml

PP vak: 1x1000 ml, 1x 1500 ml,

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

S místem propouštění přípravku:

Biomedica spol. s r.o., divize Luhačovice, Masarykova 200, 763 26 Luhačovice,

Česká republika

Biomedica, spol. s r.o. divize Hořátev, Hořátev 104, 289 12 Nymburk, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.6.2015

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.