INFLUENZINUM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFLUENZINUM Granule 4CH-200CH
 • Dávkování:
 • 4CH-200CH
 • Léková forma:
 • Granule
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X4G Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFLUENZINUM Granule 4CH-200CH
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • INFLUENZINUM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 93/ 090/13-C
 • Datum autorizace:
 • 04-10-2013
 • EAN kód:
 • 3352710909102
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM

OBALU

ETIKETA na

tubě

s granulemi

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INFLUENZINUM

4 CH – 200 CH, 8 DH – 60 DH

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A

OBSAH

BALENÍ

4 g granulí

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ

BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Datum revize textu : 7. 2. 2018

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z

NICH

, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel: BOIRON, Messimy, Francie

Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/090/13-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K

POUŽITÍ

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.