Advertisement

INFLUENZINUM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFLUENZINUM Granule 8DH-60DH
 • Dávkování:
 • 8DH-60DH
 • Léková forma:
 • Granule
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X4G Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFLUENZINUM Granule 8DH-60DH
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • INFLUENZINUM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 93/ 090/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls168593/2013

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU

{ETIKETA na dóze s granulemi}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INFLUENZINUM

4 CH – 200 CH, 8 DH – 60 DH

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 g granulí

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Datum revize textu : 19.9.2013

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, Messimy, Francie

BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo:

93/090/13-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

19-10-2017

INFLUENZINUM (Influenzinum (2017-2018)) Liquid [Energique, Inc.]

INFLUENZINUM (Influenzinum (2017-2018)) Liquid [Energique, Inc.]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

INFLUENZINUM (Influenzinum (2017-2018)) Spray [Ratis, LLC]

INFLUENZINUM (Influenzinum (2017-2018)) Spray [Ratis, LLC]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement