IBUPROFEN GALPHARM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBUPROFEN GALPHARM Potahovaná tableta 200MG
 • Dávkování:
 • 200MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 48 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBUPROFEN GALPHARM Potahovaná tableta 200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IBUPROFEN
 • Přehled produktů:
 • IBUPROFEN GALPHARM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 135/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls198781/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ibuprofen Galpharm 200 mg potahované tablety

Ibuprofenum

Pro dospělé a dospívající s hmotností od 40 kg (12 let a starší)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Pokud se do 3 dnů v případě horečky a 4 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se

Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.

Co je Ibuprofen Galpharm 200 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Galpharm 200 mg užívat

3.

Jak se Ibuprofen Galpharm 200 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Ibuprofen Galpharm 200 mg uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ibuprofen Galpharm 200 mg a k čemu se používá

Ibuprofen Galpharm 200 mg obsahuje ibuprofen, který patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní

protizánětlivé léky (NSAIDs), které snižují bolest a horečku.

Tento lék se používá ke krátkodobé úlevě od mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, bolest

při menstruaci, bolest zubů a horečky a bolesti při nachlazení.

Pokud se do 3 dnů v případě horečky a 4 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám

přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Galpharm 200 mg užívat.

Neužívejte Ibuprofen Galpharm 200 mg, pokud:

jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6),

jste někdy trpěl(a) na dušnost, astma, rýmu, otoky nebo kopřivku po užití kyseliny

acetylsalicylové (známé jako aspirin) nebo jiných podobných léků proti bolesti (NSAIDs)

máte (nebo jste měla dvě nebo více epizod) žaludeční vředy nebo krvácení do žaludku

měl(a) jste v minulosti krvácení žaludku nebo střev nebo došlo k jejich proděravění v

souvislosti s předchozí léčbou NSAIDs

trpíte závažným onemocněním ledvin nebo závažným srdečním selháním nebo těžkou formou

jaterního selhání.

krvácíte, včetně jakéhokoli krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení)

trpí poruchami krevní srážlivosti

trpíte v současné době nediagnostikovanou poruchou krvetvorby

jste těžce dehydrovaný(á) (může být způsobeno zvracením, průjmem nebo nedostatečným

příjmem tekutin)

jste v posledních 3 měsících těhotenství.

Upozornění a opatření

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo

cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte

doporučenou dávku ani délku léčby.

Před užitím přípravku Ibuprofen Galpharm 200 mg se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem:

jestliže trpíte závažnými kožními reakcemi, jako je exfoliativní dermatitida, Stevens- Johnsonův

syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Užívání přípravku Ibuprofen Galpharm 200 mg by

mělo být okamžitě ukončeno při prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli

jiných příznaků alergických reakcí

jestliže máte dědičnou poruchu krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie)

jestliže jste starší osoba, protože je u Vás větší riziko závažných nežádoucích účinků, zejména

žaludečních potíží.

jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) astmatem nebo alergií, protože u Vás může dojít

k dušnosti

jestliže trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, protože

existuje zvýšené riziko vzniku alergických reakcí. Alergické reakce se mohou projevit jako

astmatické záchvaty (tzv. analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka.

během planých neštovic (varicela) je vhodné vyhnout se užívání přípravku Ibuprofen Galpharm

200 mg

jestliže máte sníženou funkci jater nebo ledvin

bezprostředně po větších chirurgických výkonech

jestliže máte žaludeční nebo střevní onemocnění včetně Crohnovy choroby nebo onemocnění

známé jako ulcerózní kolitida

jestliže máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně -

nemoc, která postihuje imunitní systém. Způsobuje bolesti kloubů, kožní změny a problémy s

dalšími částmi těla

jestliže máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo

pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen

(špatný krevní oběh v nohách kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli

druh cévní mozkovoé příhody (včetně "mini mozkové mrtvice" neboli tranzitorní ischemické

ataky "TIA")

jestliže máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Při dlouhodobém podávání přípravku Ibuprofen Galpharm 200 mg jsou nutné pravidelné kontroly

jaterních hodnot, funkce ledvin, stejně jako krevního obrazu.

Současné užívání s jinými NSAIDs, včetně specifických inhibitorů cyklooxygenázy-2 zvyšuje

riziko nežádoucích účinků (viz bod " Jestliže užíváte jiné léky " níže) a je třeba se mu vyhnout.

Z důvodu snížení rizika nežádoucích účinků by měla být vždy užívána nejnižší účinná dávka po co

nejkratší dobu. Užívání vyšší dávky než je doporučeno může zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Neužívejte současně jiné léky proti bolesti bez lékařského předpisu.

Dlouhodobé užívání (několik druhů) analgetik může vést k trvalým závažným onemocněním ledvin.

Toto riziko může být zvýšeno při fyzické zátěži spojené se ztrátou elektrolytů a dehydratací. Tomu je

třeba se vyhnout.

Existuje riziko poruchy funkce ledvin u dehydratovaných mladistvých.

Dlouhodobé užívání jakýchkoliv léčiv proti bolesti na bolesti hlavy je může ještě zhoršit. Pokud

k takové situaci dojde nebo je na ni podezření, je třeba vyhledat lékaře a léčbu ukončit. Na diagnózu

bolesti hlavy z nadužívání léků by mělo být podezření u pacientů, kteří mají časté nebo každodenní

bolesti hlavy i přes (nebo protože) pravidelně užívají léky proti bolesti hlavy.

Poraďte se s lékařem, než začnete Ibuprofen Galpharm 200 mg užívat, pokud se Vás nějaké z výše

uvedených onemocnění týká.

Další léčivé přípravky a Ibuprofen Galpharm 200 mg

Čemu byste se měli vyhnout, pokud užíváte jiné léky?

Ibuprofen Galpharm 200 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy.

Například: - léky, které jsou antikoagulanty (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu

srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin),

- léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je captopril, beta-blokátory jako

atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době

užíval(a) nebo možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Zejména je upozorněte, pokud užíváte:

aspirin/kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná

NSAIDs (léky proti zánětu a bolesti)

protože to může zvýšit riziko vředové choroby

žaludku nebo střev nebo krvácení

digoxin (k léčbě srdeční nedostatečnosti)

protože účinek digoxinu může být zesílen

glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující

kortizon nebo kortizonu podobné látky)

protože to může zvýšit riziko vředové choroby

žaludku nebo střev nebo krvácení

protisrážlivé látky (ticlopidin)

protože to může zvýšit riziko krvácení

aspirin/kyselinu acetylsalicylovou

(nízkodávkovou)

protože účinek na ředění krve může být snížen

léky na ředění krve (např. warfarin)

neboť ibuprofen může zvýšit účinek těchto léků

fenytoin (k léčbě epilepsie)

neboť účinek fenytoinu může být zvýšen

selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu (léky používané k léčbě deprese)

neboť riziko krvácení žaludku nebo střev může

být zvýšeno

lithium (lék pro maniodepresivní chorobu a

depresi)

jelikož účinek lithia může být zvýšen

probenecid a sulfinpyrazony (léky k léčbě dny)

protože vylučování ibuprofenu může být

zpožděno

léky na vysoký krevní tlak a močopudné látky

ibuprofen může snižovat účinky těchto léčiv a je

možné zvýšené riziko pro ledviny

draslík šetřící diuretika

protože může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v

krvi (hyperkalémii)

methotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu)

protože účinek methotrexátu může být zvýšen

takrolimus a cyklosporin (imunosupresivní léky)

protože může dojít k poškození ledvin

zidovudin: (přípravek k léčbě AIDS)

protože užívání tablet ibuprofenu může vést ke

zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo

krvácení, které vede k otokům u HIV (+)

hemofiliků

sulfonylureáty (antidiabetika)

vzájemné ovlivnění je možné

chinolonová antibiotika

riziko křečí může být zvýšeno

Vorikonazol, flukonazol (antimykotika)

protože účinek ibuprofenu může být zvýšen

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibuprofen

Galpharm 200 mg. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete

přípravek Ibuprofen Galpharm 200 mg užívat s jinými léčivy.

Ibuprofen Galpharm 200 mg s jídlem, pitím a alkoholem

Doporučuje se, aby pacienti s citlivým zažíváním užívali přípravek Ibuprofen Galpharm 200 mg s

jídlem. Některé nežádoucí účinky, jako například ty, které ovlivňují trávicí systém, mohou být více

pravděpodobné, pokud je alkohol požíván ve stejnou dobu jako Ibuprofen Galpharm 200 mg .

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte Ibuprofen Galpharm 200 mg v posledních třech měsících těhotenství. Užívání ibuprofenu

by se měly vyhnout ženy, které plánují těhotenství nebo jsou těhotné. Léčba v průběhu kterékoli části

těhotenství by měla probíhat pouze na radu lékaře.

Kojení

Tento lék může být užíván během kojení po dobu maximálně 3 dnů (při léčbě horečky) nebo 4 dnů (k

léčbě bolesti), protože jen malé množství tohoto léku přechází do mateřského mléka.

Plodnost

Tyto tablety patří do skupiny léků (NSAIDs), které mohou poškodit plodnost u žen. Po vysazení

přípravku dojde k úpravě.

Ibuprofen Galpharm 200 mg obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Ibuprofen Galpharm 200 mg užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tělesná hmotnost (Věk)

Dávka a jak často se užívá

Dospělí a dospívající s hmotností od 40 kg (12 let

a výše)

Užívejte 1-2 tablety s vodou, až 3 krát denně,

podle potřeby.

Neužívejte častěji než každé 4 hodiny (u 200 mg

dávky) nebo každých 6 hodin (u 400 mg dávky).

Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Tyto tablety jsou určeny ke krátkodobému užívání. Užívejte je po co nejkratší dobu potřebnou ke

zmírnění příznaků. Vždy užívejte nejnižší dávku, která zmírňuje příznaky.

U dospělých: Pokud je potřeba užívat tento léčivý přípravek více než 3 dny v případě horečky a více

než 4 dny v případě bolesti nebo pokud se příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.

U dospívajících: Pokud je potřeba užívat tento léčivý přípravek více než 3 dny, nebo pokud se

příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.

Nepodávejte dospívajícím s tělesnou hmotností pod 40 kg a dětem mladším 12 let.

Perorální podání (podání ústy).

Promluvte si prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte pocit, že účinek tohoto léku je

vyšší nebo nižší, než jste očekávali.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Galpharm 200 mg, než jste měl(a):

Poraďte se ihned s lékařem nebo ihned nebo navštivte nejbližší pohotovost. Vezměte s sebou krabičku

a tuto příbalovou informaci. Mohou se vyskytnout následující příznaky: nevolnost, zvracení, bolest

břicha, průjem, zvonění v uších, bolesti hlavy, krvácení do trávicího traktu, závratě, ospalost,

zmatenost, dezorientace. Vzácně: ztráta vědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ibuprofen Galpharm 200 mg

Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si jednu ihned, jakmile si vzpomenete, pokud není již téměř

čas na další dávku. V tom případě zapomenutou dávku vynechejte.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ibuprofen Galpharm 200 mg

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat tím, že budete užívat nejnižší dávku po co nejkratší dobu

nezbytnou k úlevě od příznaků. Můžete trpět jedním ze známých nežádoucích účinků NSAIDs (viz

níže). Pokud se tak stane, nebo máte-li obavy, přestaňte přípravek užívat a poraďte se co nejdříve s

lékařem. Starší lidé užívající tento produkt jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku problémů

spojených s vedlejšími účinky.

Následující frekvence jsou brány jako základ při hodnocení nežádoucích účinků:

Velmi časté

postihují více než 1 pacienta z 10

Časté

postihují 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté

postihují 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné

postihují 1 až 10 pacientů z 10000

Velmi vzácné

postihuje méně než 1 pacienta z 10000

Není známo

Z dostupných údajů nelze určit.

PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento léčivý přípravek a ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u

Vás objeví:

příznaky krvácení do střev, jako jsou: silné bolesti břicha, dehtově černá stolice, zvracení krve

nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina.

příznaky velmi vzácné, ale závažné alergické reakce, jako je zhoršení astmatu nebo dušnost, otok

obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, bušení srdce, pokles krevního tlaku vedoucí k šoku.

Toto může nastat i při prvním užití tohoto přípravku.

• závažné kožní reakce, jako je vyrážka pokrývající celé tělo, puchýře nebo odlupování kůže.

Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků,

některý z nich se zhorší, nebo pokud si všimnete jakýchkoli účinků, které zde nejsou uvedeny.

Časté

• bolesti hlavy, závratě

• postižení trávicího traktu, jako jsou zažívací potíže, pálení žáhy, bolesti břicha, nevolnost a zažívací

potíže, zvracení, nevolnost, větry (nadýmání), průjem, zácpa, černá stolice a mírné ztráty krve v

žaludku a /nebo střevech, které mohou ve výjimečných případech způsobit anémii.

• vyrážka

• únava

Méně časté

• rýma

• problémy krvetvorby - první příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vředy v ústech,

chřipkové příznaky, těžké vyčerpání, krvácení do kůže a krvácení z nosu. V těchto případech je nutné

okamžitě léčbu ukončit a poradit se s lékařem. Nesmí se provádět žádná samoléčba léky proti bolesti

ani léčivými přípravky, které snižují horečku (antipyretické léčivé přípravky).

• zhoršení astmatu, zúžení průdušek, dušnost

• žaludeční nebo střevní vředy, někdy s krvácením a perforací, zánět sliznice dutiny ústní s vředy

(ulcerózní stomatitida), zánět žaludku (gastritida)

• hepatitída, žloutenka, abnormální funkce jater

• nespavost, rozrušení, podrážděnost

• úzkost

• brnění, ospalost

• poruchy zraku

• citlivost na světlo

• alergické reakce, jako například kopřivka, kožní vyrážky, svědění a astmatické záchvaty. Musíte

přestat užívat Ibuprofen tablety a okamžitě informovat svého lékaře.

• zkalená moč (nefrotický syndrom), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), selhání

ledvin.

Vzácné

• tinnitus (zvonění v uších)

• závrať

• zhoršené vidění

• poškození ledvin (papilární nekróza) a zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi

• poškození jater

Velmi vzácné

• otok (edém), vysoký krevní tlak (hypertenze) a srdeční selhání byly hlášeny v souvislosti s léčbou

NSAIDs .

• zánět jícnu nebo slinivky břišní, tvorba membránovitých zúžení v tenkém a tlustém střevě (střevní

membránovité striktury)

• zánět krevních cév (vaskulitida)

• závažné infekce kůže a měkkých tkání nastaly jako komplikace během infekce planými neštovicemi

(varicela).

• močení méně než normálně a otoky (zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo sníženou

funkcí ledvin)

• psychotické reakce a deprese

• zhoršení zánětů spojených s infekcí (např. nekrotizující fasciitida) bylo popsáno v souvislosti s

užíváním některých léků proti bolesti (NSAIDs). Pokud se objeví příznaky infekce, nebo dojde ke

zhoršení při užívání Ibuprofenu Galpharm, musíte bez prodlení navštívit lékaře. Musí být stanoveno,

zda je indikovaná protizánětlivá/antibiotická léčba.

• vysoký krevní tlak, bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu.

• jaterní selhání

• příznaky aseptické meningitidy projevující se ztuhlou šíjí, bolestí hlavy, pocitem na zvracení,

zvracením, horečkou nebo zastřením vědomí byly pozorovány při užívání ibuprofenu. Pacienti s

autoimunitními poruchami (SLE , smíšené onemocnění pojivové tkáně) mají větší pravděpodobnost,

že jimi budou ovlivněni. Pokud se vyskytnou, kontaktujte ihned lékaře.

• těžké formy kožních reakcí jako kožní vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. Stevens-

Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza /Lyellův syndrom), ztráta vlasů (alopecie).

• závažné celkové reakce z přecitlivělosti.

Není známo

• kolitida a Crohnova nemoc.

Léky jako je Ibuprofen Galpharm 200 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod

("infarkt myokardu ") nebo mozkové mrtvice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Ibuprofen Galpharm 200 mg uchovávat

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ibuprofen Galpharm 200 mg obsahuje:

Léčivou látkou je: ibuprofenum 200 mg v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou: hypromelosa, monohydrát laktosy, makrogol 3350, magnesium-stearát,

kukuřičný škrob, polyvinylalkohol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu

(typ A), mastek a oxid titaničitý (E 171).

Jak Ibuprofen Galpharm 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Ibuprofen Galpharm 200 mg jsou bílé, bikonvexní, potahované tablety ve tvaru tobolky, bez označení.

Toto balení obsahuje 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 48, 50, 96 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být

všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Galpharm Healthcare Limited, Dodworth, Barnsley, South Yorkshire S75 3SP, Velká Británie

Výrobce:

Galpharm International Ltd., Upper Cliffe Road, Dodworth Business Park, Dodworth, Barnsley, South

Yorkshire S75 3SP, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.3.2016

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety