Advertisement

IBUCAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBUCAN Měkká tobolka 400MG
 • Dávkování:
 • 400MG
 • Léková forma:
 • Měkká tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBUCAN Měkká tobolka 400MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IBUPROFEN
 • Přehled produktů:
 • IBUCAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 041/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls110749/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

IBUCAN 400 mg

měkké tobolky

K použití u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let)

Ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě horečky nebudete cítit lépe nebo pokud

Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je IBUCAN 400 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUCAN 400 mg používat

Jak se IBUCAN 400 mg používá

Možné nežádoucí účinky

Jak IBUCAN 400 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je IBUCAN 400 mg a k čemu se používá

Přípravek IBUCAN 400 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny tzv.

nesteroidních antiflogistik (protizánětlivých léků, NSAID), zmírňuje bolest a snižuje horečku.

Přípravek IBUCAN 400 mg je určen k použití u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od

12 let) k úlevě od:

mírné až středně silné bolesti

horečky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUCAN 400 mg používat

Prosím, přečtěte si následující informace.

Nepoužívejte přípravek IBUCAN 400 mg jestliže

jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jste v minulosti měl(a) dušnost, astma, rýmu, otok nebo (svědivou) vyrážku po užití kyseliny

acetylsalicylové (aspirin) nebo jiných podobných léků proti bolesti (NSAID)

jste v minulosti při léčbě nesteroidními antirevmatiky trpěl(a) krvácením z trávicího traktu či jeho

perforací (proděravěním)

trpíte (nebo jste v minulosti měla dvě či více takových příhod) opakovaným peptickým vředem

nebo krvácením z trávicího traktu

trpíte poruchou krevní srážlivosti nebo máte jinou krvácivou poruchu

trpíte závažným selháváním jater, ledvin či srdce

trpíte mozkovým či jiným aktivním krvácením

trpíte poruchami krvetvorby nezjištěné příčiny

trpíte těžkou dehydratací (nedostatek tekutin v těle v důsledku zvracení, průjmu či nedostatečného

příjmu tekutin)

jste v posledních 3 měsících těhotenství

již užíváte jiné léky proti bolesti ze skupiny nesteroidních antiflogistik (včetně inhibitorů COX-2)

nebo kyselinu acetylsalicylovou v dávce nad 75 mg denně.

Přípravek IBUCAN 400 mg nepoužívejte u mladistvých s hmotností nižší než 40 kg a u dětí.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku IBUCAN 400 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

trpíte systémovým lupus erythematodes (SLE), což je onemocnění imunitního systému postihující

pojivové tkáně, které vyvolává bolesti kloubů, kožní změny a poruchy jiných orgánů, nebo

smíšenou kolagenózou

trpíte závažnými kožními reakcemi, jako je exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a

toxická

epidermální

nekrolýza.

Užívání

přípravku

IBUCAN

mělo

být

okamžitě

ukončeno při prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí či jiných projevech alergických reakcí

trpíte dědičnou poruchou krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie)

máte nebo jste v minulosti měl(a) onemocnění střeva či střevní problémy (ulcerózní kolitida,

Crohnova choroba)

máte nebo jste měl(a) astma či alergické reakce, neboť se může vyskytnout dušnost

trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním onemocněním dýchacích cest,

jelikož v takovém případě existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Tyto alergické reakce se

mohou projevit jako astmatický záchvat (tzv. alergické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka.

jste ve vyšším věku, neboť v takovém případě je pravděpodobnější výskyt nežádoucích účinků

trpíte onemocněním ledvin či jater

nedávno jste prodělal(a) velkou operaci

trpíte otoky (edém), vysokým krevním tlakem (hypertenze) nebo onemocněním srdce

snažíte se otěhotnět (ibuprofen patří do skupiny nesteroidních antiflogistik, která mohou narušit

plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení léčby přípravkem)

jste v prvních 6 měsících těhotenství

užíváte nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně).

Nežádoucí účinky lze omezit používáním nejnižší možné dávky co možná nejkratší dobu.

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo

cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte

doporučenou dávku ani délku léčby.

Před užitím přípravku IBUCAN 400 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste

prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný

krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní

mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“).

máte

vysoký

krevní

tlak,

cukrovku,

vysoký

cholesterol,

máte

v rodinné

anamnéze

srdeční

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Přípravek IBUCAN 400 mg by neměl být používán u planých neštovic.

Při dlouhodobém podávání přípravku IBUCAN 400 mg je nutná pravidelná kontrola jaterních hodnot,

funkce ledvin a krevního obrazu.

Dlouhodobé používání jakýchkoli léků proti bolesti u bolestí hlavy může vést k jejich zhoršení.

V takovém případě nebo při podezření na takovou situaci byste měl(a) ukončit užívání tohoto

přípravku a vyhledat lékaře.

Časté

užívání

(některých

druhů)

léků

proti

bolesti

může

obecně

vést

k závažným

ledvinovým

problémům. Riziko může být zvýšeno při tělesném vyčerpání v důsledku ztráty solí a tekutin. Pokud

se domníváte, že trpíte dehydratací (nedostatek tekutin v těle), neužívejte tento přípravek.

Použití nesteroidních antiflogistik může zakrýt příznaky infekce.

Další léčivé přípravky a IBUCAN 400 mg

Čeho bych se měl(a) vyvarovat při užívání tohoto léčivého přípravku?

IBUCAN 400 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová,

warfarin, tiklopidin)

léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol,

antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan)

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem IBUCAN.

Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek IBUCAN

užívat s jinými léky.

Neužívejte tento přípravek, jestliže užíváte:

jiná nesteroidní antiflogistika (včetně inhibitorů COX-2)

kyselinu acetylsalicylovou v dávce nad 75 mg denně.

Informujte

svého

lékaře

nebo

lékárníka

o

všech

lécích,

které

užíváte

nebo

jste

užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména to platí

v případě, že užíváte některý z následujících léků:

Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně)

Diuretika (močopudné léky)

Lithium, digoxin, fenytoin nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI,

např. fluoxetin – léky k používané k léčbě poruch nálady)

Metotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a některých druhů rakoviny)

Zidovudin (používaný k léčbě HIV)

Kortikosteroidy (protizánětlivé léky, např. prednison)

Cyklosporin či takrolimus (používané k potlačení funkce imunitního systému)

Chinolonová antibiotika (používané k léčbě řady infekcí, např. ciprofloxacin)

Probenecid a sulfinpyrazon (používané k léčbě dny)

Moklobemid (používaný k léčbě deprese)

Aminoglykosidy (antibiotika)

Cholestyramin (používaný ke snížení cholesterolu)

Deriváty sulfonylurey (používané k léčbě cukrovky)

Jiné přípravky obsahující ibuprofen nebo léky na bolest ze skupiny nesteroidních antiflogistik

včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Proto se před současným užíváním ibuprofenu s jinými léčivy vždy poraďte s lékařem.

Přípravek IBUCAN 400 mg s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek IBUCAN 400 mg můžete užívat nalačno. U některých lidí však může tento lék vyvolat

mírné zažívací problémy. Pokud pociťujete mírné zažívací obtíže, doporučuje se, abyste lék užíval/a

s jídlem či mlékem, neboť tím se předchází trávicím obtížím.

Některé nežádoucí účinky, např. účinky postihující trávicí trakt, mohou být pravděpodobnější při

současném pití alkoholu s přípravkem IBUCAN 400 mg.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství, před použitím přípravku IBUCAN 400 mg se poraďte

s lékařem či lékárníkem.

Přípravek IBUCAN 400 mg přechází do mateřského mléka, ale může být používán při kojení

v doporučených dávkách, po co nejkratší dobu.

Jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství, neužívejte tento lék, neboť by mohl způsobit

problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace během porodu.

Přípravek IBUCAN 400 mg patří do skupiny léčiv (nesteroidní antiflogistika), která mohou poškodit

plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení léčby příprakem. Je nepravděpodobné, že by tento

přípravek při občasném použití ovlivnil Vaše šance na otěhotnění, před použitím se však poraďte se

svým lékařem, pokud máte problém otěhotnět.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud při užívání přípravku IBUCAN 400 mg zaznamenáte závrať, ospalost, točení hlavy nebo

problémy se zrakem, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek IBUCAN 400 mg obsahuje sorbitol

Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním tohoto

přípravku s lékařem.

3.

Jak se IBUCAN 400 mg používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

K perorálnímu podání.

Pouze ke krátkodobému použití.

Je nutno používat nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu nutnou k dosažení úlevy od příznaků

onemocnění.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo pokud přetrvávají po 4 dnech při léčbě bolesti nebo 3 dny

v případě horečky a migrény, poraďte se s lékařem.

Přípravek IBUCAN 400 mg tobolky se polyká nerozkousaný a zapíjí se větším množstvím tekutiny.

Přípravek IBUCAN 400 mg tobolky nesmí užívat mladiství s hmotností nižší než 40 kg a děti.

Doporučená dávka u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let) je:

1 tobolka (400 mg ibuprofenu) až 3x denně dle potřeby. Užívejte pouze dávku nutnou k dosažení

úlevy od příznaků onemocnění a dodržujte odstup nejméně 6 hodin mezi jednotlivými dávkami.

Neužívejte více než tři tobolky (1200 mg ibuprofenu) během 24 hodin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku IBUCAN 400 mg 400 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku IBUCAN 400 mg, než jste měl(a), ihned vyhledejte svého lékaře

nebo nejbližší nemocnici. Toto udělejte také v případě, že někdo jiný nedopatřením užije váš lék.

Vezměte

s sebou

balení

tohoto

přípravku.

Příznaky

užití

většího

množství

tobolek,

než

doporučená dávka (předávkování) jsou následující: nevolnost, bolest žaludku, zvracení s obsahem

krve či hnědých hrudek (jako kávová sedlina), průjem, hučení v uších, bolest hlavy, závrať, ospalost,

zmatenost, ztráta orientace a vzácně ztráta vědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek IBUCAN 400 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek IBUCAN 400 mg

Nepřestávejte užívat IBUCAN 400 mg, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže kdykoli během léčby zaznamenáte některý z následujících stavů, PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento

lék a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

Krev ve stolici

Černá dehtovitá stolice

Zvracení krve či tmavých částic připomínajících kávovou sedlinu

Nevysvětlitelné hvízdavé dýchání, dušnost, kožní vyrážka (která může být závažná včetně tvorby

puchýřů či olupování kůže), svědění či tvorba modřin, motání hlavy, zrychlený srdeční tep či

zadržování tekutin, např. otok kotníků, málo časté močení

Ztuhlost šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka a ztráta orientace

Otok obličeje

PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento lék a informujte lékaře, jestliže zaznamenáte:

Zažívací obtíže či pálení žáhy

Bolest břicha (bolest žaludku) či jiné neobvyklé příznaky v oblasti břicha

Zežloutnutí očí a/nebo kůže

Silná bolest v krku s vysokou horečkou či nevysvětlitelným krvácením, tvorbou modřin a únavou.

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících četností výskytu:

Velmi časté

mohou postihovat více než 1 osobu z 10

Časté

mohou postihovat až 1 osobu z 10

Méně časté

mohou postihovat až 1 osobu ze 100

Vzácné

mohou postihovat až 1 osobu z 1000

Velmi vzácné

mohou postihovat až 1 osobu z 10000

Není známo

četnost z dostupných údajů nelze určit

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Infekce

Velmi

vzácné:

Zhoršení

zánětu

spojeného

infekcí

(např.

nekrotizující

fascitida),

aseptická

meningitida (zánět mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, horečkou

či poruchou vědomí. Výskyt je zřejmě častější u pacientů s autoimunitním onemocněním (lupus,

smíšená kolagenóza).

Poruchy krve

Velmi vzácné: Problémy s tvorbou krvinek, jejichž prvními projevy jsou: horečka, bolest v krku,

vřídky na ústní sliznici, chřipkové příznaky, silná únava, krvácení z nosu a do kůže. V takovém

případě musíte ihned přestat tento přípravek užívat a vyhledat lékaře.

Poruchy imunitního systému

Méně časté: Reakce z přecitlivělosti s kopřivkou a svěděním a astmatickými záchvaty. Je nutno přestat

přípravek IBUCAN 400 mg užívat a neprodleně informovat lékaře.

Velmi vzácné: Těžké reakce z přecitlivělosti – projevy mohou být následující: otok obličeje, jazyka a

krku, dušnost, bušení srdce, těžký šok. Při výskytu některého z prvních příznaků, což může nastat již

při prvním použití, je nutná okamžitá lékařská pomoc.

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné: Psychotické projevy, deprese, nervozita

Poruchy nervového systému

Méně časté: Bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost a únava

Poruchy oka

Méně časté: problémy se zrakem

Poruchy ucha a rovnovážného aparátu

Vzácné: Zvonění v uších

Srdeční poruchy

Velmi vzácné: bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu

Cévní poruchy

Velmi vzácné: vysoký tepenný krevní tlak

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné: astma, dušnost a hvízdavé dýchání

Poruchy žaludku a střeva

Časté: žaludeční obtíže jako zažívací problémy, pálení žáhy, bolest žaludku a nevolnost, průjem,

zvracení, nadýmání (plynatost) a zácpa a mírné krvácení do žaludku a/nebo střeva, které může

výjimečně vyvolat anémii (chudokrevnost).

Méně časté: proděravění v trávicím traktu či krvácení do trávicího traktu, černé zbarvení stolice a

zvracení krve, zhoršení stávajícího střevního onemocnění (ulcerózní kolitida či Crohnova choroba),

zánět žaludku.

Velmi vzácné: zánět jícnu, zánět slinivky, zúžení střeva typu přepážky

Poruchy jater

Velmi vzácné: poškození jater (prvním příznakem by bylo zbarvení kůže), akutní hepatitida (zánět

jater)

Poruchy kůže

Méně časté: různé kožní vyrážky

Velmi vzácné: těžké formy kožních reakcí se zčervenáním a tvorbou puchýřů, Stevens-Johnsonův

syndrom a odumření tkáně. Výjimečně závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně

při planých neštovicích.

Poruchy ledvin

Vzácné: bolesti v boku a/nebo v břiše, krev v moči a horečka mohou být projevem poškození ledvin

(papilární nekróza). Zvýšené množství močoviny v krvi.

Velmi vzácné: neobvykle malé množství tvořené moči, otok (edém) a zakalená moč (nefrotický

syndrom), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), které může vést k akutnímu selhání

ledvin.

Vyšetření

Velmi vzácné: nízká hladina hemoglobinu (anémie).

Léky jako je IBUCAN 400 mg mohou být spojeny s malým zvýšením rizika srdečního záchvatu

(infarktu myokardu) či cévní mozkové příhody.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

J

a

a

k

k

IBUCAN 400 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek IBUCAN 400 mg obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum.

Jedna tobolka obsahuje 400 mg ibuprofenu.

Dalšími pomocnými látkami jsou:

Makrogol 600

Hydroxid draselný

Čištěná voda

Obal tobolky

Želatina

Tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (E420)

Potisk tobolky

Opacode WB black NS-78-17821*

*černý inkoust obsahuje: černý oxid železitý, hypromelosa 2910/6

Jak přípravek IBUCAN 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek IBUCAN 400 mg jsou průhledné bezbarvé oválné měkké želatinové tobolky.

Přípravek IBUCAN 400 mg je dodáván v PVC/PE/PVdC/Al blistrech.

Balení obsahují 4, 10, 20 nebo 30 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nizozemsko

Výrobce

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod temito názvy:

Belgie IBUCAPS 400 mg capsules, zacht

Česká republika IBUCAN 400 mg

Nizozemsko Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht

Slovenská republika Ibuprofen Rapid Apotex

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.3.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

20-3-2018

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Chewable [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Chewable [McKesson]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SUNMARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet [Apace Packaging, LLC]

IBUPROFEN Tablet [Apace Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBU (Ibuprofen) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

IBU (Ibuprofen) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet [QPharma Inc]

IBUPROFEN Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

CIRCLE K IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Lil Drug Store Products, Inc]

CIRCLE K IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Lil Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Cardinal Health]

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN AND DIPHENHYDRAMINE HCL Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

IBUPROFEN AND DIPHENHYDRAMINE HCL Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Sunmark)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Sunmark)]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN (Ibuorofen) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

IBUPROFEN (Ibuorofen) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [The Kroger Co.]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [The Kroger Co.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Coated [Discount Drug Mart]

IBUPROFEN Tablet, Coated [Discount Drug Mart]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Suspension/ Drops [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Suspension/ Drops [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [L.N.K. International, Inc.]

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Health Mart)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Health Mart)]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

MEMBERS MARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Sam'S West Inc]

MEMBERS MARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Sam'S West Inc]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [H E B]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [L. Perrigo Company]

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Virtue Rx, LLC]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Virtue Rx, LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

ADVIL LIQUI-GELS (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [Lil Drug Store Products, Inc]

ADVIL LIQUI-GELS (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [Lil Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

INFANTS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Shopko Stores Operating Co., LLC]

INFANTS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Shopko Stores Operating Co., LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [QUALITY CHOICE (Chain Drug Marketing Association)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [QUALITY CHOICE (Chain Drug Marketing Association)]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

COUNTERACT IB (Ibuprofen) Tablet, Coated [Melaleuca, Inc]

COUNTERACT IB (Ibuprofen) Tablet, Coated [Melaleuca, Inc]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

IBUPROFEN Tablet [McKesson Corporation]

IBUPROFEN Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [A-S Medication Solutions]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

IBUPROFEN Suspension [Rite Aid Corporation]

IBUPROFEN Suspension [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

LEADER CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Cardinal Health]

LEADER CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Major Pharmaceuticals]

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Coated [Lil' Drug Store Products, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Coated [Lil' Drug Store Products, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [H E B]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [H E B]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS PHARMACY, INC.]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS PHARMACY, INC.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

TOPCARE IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Topco Associates LLC]

TOPCARE IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Topco Associates LLC]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [7-Eleven]

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [7-Eleven]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Kroger Company]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Kroger Company]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Costco Wholesale]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Costco Wholesale]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)735 of Thu, 08 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Capsule Corporation]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Capsule Corporation]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Granules India Limited]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Granules India Limited]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

CARE ONE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [American Sales Company]

CARE ONE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [American Sales Company]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Ibuprofen and Plavix (Side Effects and Interactions)

Ibuprofen and Plavix (Side Effects and Interactions)

Title: Ibuprofen and Plavix (Side Effects and Interactions)Category: MedicationsCreated: 2/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

IBUPROFEN SOFTGELS (Ibuprofen) Capsule [Breeden Brothers, LLC]

IBUPROFEN SOFTGELS (Ibuprofen) Capsule [Breeden Brothers, LLC]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

MOTRIN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Jones Contract Packaging Services]

MOTRIN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Jones Contract Packaging Services]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement