HELMIGAL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HELMIGAL 10 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HELMIGAL 10 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • holubi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • 9902929 - 1 x 100 tableta - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/005/14-C
 • Datum autorizace:
 • 29-01-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

HELMIGAL 10 tablety

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

PHARMAGAL spol. s r.o. Nitra, Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HELMIGAL 10 mg tablety

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 bílá až šedobílá tableta (250 mg) obsahuje:

Účinná látka:

Fenbendazolum 10,0 mg

4.

INDIKACE

Parazitární onemocnění vyvolaná původci:

Plicní hlístice: Syngamus trachea.

Gastrointestinální hlístice: Ascaridia galli, Ascaridia columbae, Heterakis gallinarum,

Capillaria spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Lék se nedoporučuje podávat holubům během hnízdění a přepeřování.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Holubi jsou velmi citliví v době výměny peří a tvorby prvního peří. I léčebná dávka

fenbendazolu může způsobit narušení vývoje krycích per po celém těle, především však letek

a rýdovacích per ocasu, viz také bod 5.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Sportovní holubi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání. Individuálně do zobáku.

Obecná dávka je 20 mg fenbendazolu / kg ž. hm., (tj. 1 tableta/ 0,5 kg ž. hm. ) po 3 dny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na fenbendazol nebo pomocné látky, by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného požití léku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém,

opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

VELIKOST BALENÍ

1 x 100 tablet

Reg. č. ČR: 96/005/14-C

EAN 100 tbl.: 8586006800957

Pokud chcete získat další informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktuje

prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika:

PHARMAGAL CZ s.r.o., Nové Město na Moravě

tel:+420/566 616 924, e-mail: pharmagalcz@seznam.cz

www.pharmagal.sk, e-mail: pharmagal@seznam.cz,

Obchodní zastoupení v České republice:

Západočeský region: MVDr. Milan Bittner, tel: +420/606 152 641

Středočeský region: MVDr. Jan Lacina, tel: +420/728 975 012

Moravský region: MVDr. Miroslav Šurik, tel: +420/607 912 775

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

19-1-2018

Pending EC decision: Panacur AquaSol, fenbendazole, Opinion date: 18-Jan-2018

Pending EC decision: Panacur AquaSol, fenbendazole, Opinion date: 18-Jan-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency