HELICID

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HELICID Enterosolventní tvrdá tobolka 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HELICID Enterosolventní tvrdá tobolka 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • OMEPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • HELICID 10

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 328/07-C/PI/001/11
 • EAN kód:
 • 8594168400816
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls66093/2016

Příbalová informace – informace pro uživatele

HELICID 10

enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek HELICID 10 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HELICID 10 užívat

Jak se přípravek HELICID 10 užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek HELICID 10 uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek HELICID 10 a k čemu se používá

Přípravek

HELICID

obsahuje

léčivou

látku

omeprazol.

Omeprazol

patří

skupiny

léčiv

nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve

Vašem žaludku.

Bez porady s lékařem se přípravek HELICID 10 používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např.

pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, který se může zanítit a bolet. To může způsobit

příznaky, např. bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý pocit v ústech

(kyselá regurgitace).

Může se stát, že budete muset užívat tobolky 2-3 dny po sobě, aby se příznaky zlepšily.

Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře se přípravek HELICID 10 používá k léčbě následujících

stavů:

U dospělých:

Refluxní choroba jícnu. (GERD). Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice,

která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).

Vředy, které jsou

infikovány bakterií nazývanou

„Helicobacter

pylori“.

Pokud máte

toto

onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

Vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé

léky“ (NSAIDs). Přípravek HELICID 10 lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když

užíváte NSAIDs.

Nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená nádorem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův

syndrom).

U dětí:

Děti od 1 roku a s hmotností 10 kg

Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která

spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na

zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 roků a dospívající

Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto

infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HELICID 10 užívat

Neužívejte přípravek HELICID 10

Jestliže jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol,

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Pokud se Vás týká cokoliv z výše uvedeného, přípravek HELICID 10 neužívejte. Pokud si nejste

jistý(á), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete přípravek HELICID 10 užívat.

Upozornění a opatření

Neužívejte přípravek HELICID 10 po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud nedojde k

úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem.

Přípravek HELICID 10 může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Před užitím nebo pokud se

následující obtíže objeví v průběhu léčby přípravkem HELICID 10, se poraďte se svým lékařem:

Jestliže jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním.

Máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.

Začal(a) jste zvracet potravu nebo krev.

Máte černou stolici (stolici s příměsí krve).

Máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s mírným

zvýšením rizika infekčního průjmu.

Měl(a) jste žaludeční vřed nebo jste prodělal chirurgický zákrok na zažívacím traktu.

Léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů.

Trpíte stálým nechutenstvím nebo pálením žáhy po dobu 4 a více týdnů.

Máte žloutenku nebo závažné problémy s játry.

Je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily.

Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku

HELICID 10 a snižuje množství žaludeční kyseliny.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co

nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem HELICID 10 bude možná nutné ukončit.

Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Pacienti by neměli užívat omeprazol k prevenci onemocnění. Pokud užívají přípravek bez porady s

lékařem k léčbě refluxu.

Pokud užíváte přípravek HELICID 10 déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny

hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací,

křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků,

vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v

krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek HELICID 10, po dobu delší než 1 rok,

můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte

svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko

osteoporózy).

Jestliže užíváte přípravek HELICID 10 dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude

pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv

lékaře navštívíte.

Další léčivé přípravky a přípravek HELICID 10

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek HELICID 10 může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku

HELICID 10.

Neužívejte přípravek HELICID 10, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).

Digoxin (k léčbě problémů se srdcem).

Diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).

Fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když

začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek HELICID 10.

Warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude možná

muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek HELICID 10.

Rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

Atazanavir (k léčbě infekce HIV).

Takrolimus (v případech transplantace orgánů).

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).

Cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace; tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k

nedokrvení svalů při poruše průtoku krve v dolních končetinách).

Saquinavir (k léčbě infekce HIV).

Klopidogrel (k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů)).

Erlotinib (k léčbě rakoviny).

Metotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) – jestliže

užíváte vysokou dávku metotrexátu, lékař může dočasně přerušit Vaši léčbu přípravkem

HELICID 10.

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně přípravek HELICID 10

k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval(a) o

všech lécích, které užíváte.

Přípravek HELICID 10 s jídlem a pitím

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Předpokládá se, že se

omeprazol vylučuje do mateřského mléka, ale není pravděpodobné, že by ovlivňoval dítě, pokud je

užíván v doporučených dávkách. Lékař rozhodne, zda můžete přípravek HELICID 10 užívat, pokud

kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek HELICID 10 pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje.

Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás

objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek HELICID 10 obsahuje laktosu a sacharosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na lékaře předtím, než začnete užívat

tento přípravek.

3.

Jak se přípravek HELICID 10 užívá

Bez porady s lékařem (u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je dvě 10 mg tobolky jednou denně po dobu 14 dnů. Navštivte svého lékaře, pokud

po této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat tobolky 2-3 následující dny,

aby došlo ke zlepšení příznaků.

Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.

Doporučené dávky jsou uvedeny níže:

Dospělí:

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:

Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po

dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po

dobu dalších 8 týdnů.

Pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.

Pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):

Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám

lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.

Pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba žaludečních vředů:

Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám

může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.

Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:

Obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou

denně.

Léčba

dvanáctníkových

žaludečních

vředů

způsobených

užíváním

NSAIDs

(nesteroidní

protizánětlivé léky):

Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs:

Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

Obvyklá dávka je 20 mg omeprazolu dvakrát denně po dobu 1 týdne.

Lékař

Vám

předepíše

dvě

následujících

antibiotik:

amoxicilin,

klarithromycin

nebo

metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené (nejčastěji) nádorem slinivky břišní (Zollinger-

Ellisonův syndrom):

Obvyklá dávka je 60 mg denně.

Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Děti:

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:

Děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat omeprazol. Dávka pro

děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

Děti starší než 4 roky mohou užívat omeprazol. Dávka pro děti se určí na základě tělesné

hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku

Doporučuje se užívat tobolky ráno.

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte.

Tobolky obsahují potahované pelety. Tyto mikropelety.obsahují léčivou látku omeprazol a jsou

potaženy vrstvou, která je chrání před rozkladem při průchodu žaludkem. Pelety uvolňují

léčivou látku v tenkém střevě, odkud se dostává do těla na místo účinku. Je důležité, aby se

pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek

Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek:

Tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah

tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným

džusem (např. jablečná, pomerančová nebo ananasová) nebo jablečnou šťávou.

Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte ihned nebo nejpozději do

30 minut.

Abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé

částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku HELICID 10, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku HELICID 10 než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře

nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek HELICID 10

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas

další

dávky,

vynechte

opomenutou

dávku.

Neznásobujte

následující

dávku,

abyste

nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako

všechny léky

může

mít i tento

přípravek

nežádoucí

účinky,

které

se ale

nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud

zaznamenáte

některý

z

následujících

vzácných,

ale

závažných

nežádoucích

účinků,

přestaňte HELICID 10 užívat a ihned kontaktujte lékaře:

Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním

(těžká alergická reakce).

Zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a

krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“

nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“.

Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:

Velmi časté:

Mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

Časté:

Mohou postihnout až 1 pacienta z 10

Méně časté:

Mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

Vzácné:

Mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000

Velmi vzácné:

Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000

Není známo:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky

Bolest hlavy.

Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.

Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky

Otoky chodidel a kotníků.

Poruchy spánku (nespavost).

Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.

Pocit závratě (vertigo).

Změny krevních testů při kontrole funkce jater.

Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.

Celková nepohoda a ztráta energie.

Zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (jestliže je přípravek HELICID 10 užíván

ve vyšších dávkách a příliš dlouho viz bod 2).

Vzácné nežádoucí účinky

Problémy

krví,

např.

snížený

počet

bílých

krvinek

nebo

krevních

destiček.

může

způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.

Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.

Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče.

Neklid, zmatenost nebo deprese.

Poruchy chuti.

Problémy s viděním, např. neostré vidění.

Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).

Sucho v ústech.

Zánět dutiny ústní.

Zánět střeva (může vést k průjmu).

Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobená plísní.

Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.

Ztráta vlasů (plešatost).

Kožní vyrážka po oslunění.

Bolesti kloubů nebo svalů.

Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).

Zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek).

Agresivita

Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).

Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.

Náhlý nástup těžké vyrážky nebo vznik puchýřů nebo olupování kůže. Může být doprovázeno

horečkou

bolestí

kloubů

(erythema

multiforme,

Stevens-Johnsonův

syndrom,

toxická

epidermální nekrolýza).

Svalová slabost.

Zvětšení prsů u mužů.

Přípravek HELICID 10 může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést až k

imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného stavu

s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se

nejdříve

lékařem,

bylo

možno

krevním

testem

vyloučit

nedostatek

bílých

krvinek

(agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte.

Není známo

Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů.

Nízké hladiny hořčíku v krvi (hypomagnesemie) (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z

nich.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek HELICID 10 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvičky: Po prvním otevření lahvičky přípravek spotřebujte do 3 měsíců. Uchovávejte v dobře

uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak

naložit s

přípravky, které již

nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají

chránit

životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek HELICID 10 obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum 10 mg v 1 tobolce.

Pelety: pomocnými látkami jsou zrněný cukr (obsahuje nejvýše 92 % sacharosy, zbytek obsahuje

kukuřičný škrob a může také obsahovat škrobové hydrolyzáty a přísady barviv), laktosa, hypromelosa

2910/6,

hyprolosa,

natrium-lauryl-sulfát,

dodekahydrát

hydrogenfosforečnanu

sodného,

kopolymer

MA/EA 1:1 30% disperze (obsahuje natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80 a čištěnou vodu), makrogol

6000, mastek.

Tělo tobolky: černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172),

oxid titaničitý (E 171), želatina.

Víčko tobolky: červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171),

želatina.

Jak přípravek HELICID 10 vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek HELICID 10 jsou enterosolventní tvrdé tobolky č. 4 s oranžovým víčkem a světle hnědým

tělem obsahující téměř bílé až světle žlutohnědé kulaté pelety.

Druh obalu

Skleněná lahvička hnědé barvy, bílý HDPE šroubovací uzávěr s vloženým vysoušedlem,

krabička.

Al-oPA/Al/HDPE/PE + vysoušedlo/HDPE blistr, krabička.

Velikost balení: 28 enterosolventních tvrdých tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva a.s.,

Einsteinova 24, 851 01

Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

SC Zentiva S.A.,

50 Theodor Pallady Blvd., District 3, 032266

Bukurešť, Rumunsko

Souběžný dovozce

Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, Česká republika

Přebaleno

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.9.2016.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety