GYNOFLOR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GYNOFLOR Vaginální tableta 50MG/0,03MG
 • Dávkování:
 • 50MG/0,03MG
 • Léková forma:
 • Vaginální tableta
 • Podání:
 • Vaginální podání
 • Jednotky v balení:
 • 6 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GYNOFLOR Vaginální tableta 50MG/0,03MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FERMENTOVANÝ LACTOBACILLUS
 • Přehled produktů:
 • GYNOFLOR

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 54/ 136/00-C
 • Datum autorizace:
 • 10-07-2012
 • EAN kód:
 • 8594059860934
 • Poslední aktualizace:
 • 24-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2 krozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls253217/2011

Příbalová informace-Rp.

Informace pro použití, čtěte pozorně !

GYNOFLOR

(Lactobacillus acidophillus, Estriolum)

Vaginální tablety

Výrobce:

Haupt Pharma AmaregGmbH, Regensburg,Německo

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck spol. sr.o., Praha, Česká republika

SLOŽENÍ:

Jedna vaginální tableta obsahuje:

Léčivélátky:Lactobacillusacidophiluslyophilisatus50mg(obsahujenejméně10milionů

životaschopných bakterií) a Estriolum (Estriol) 0,03 mg

Pomocnélátky:Monohydrátlaktózysušenýrozprášením,mikrokrystalickácelulosa,sodnásůl

karboxymethylškrobu (typ A), hydrogenfosforečnan sodný.

Indikační skupina:

Gynecologicum

Charakteristika:

Přípravekurčenýkobnověnormálního(fysiologického)bakteriálníhoosídlenípochvypřijejích

porucháchvevyššímvěkupopřechodu,poproběhlýchpoševníchzánětechapoprotiinfekčníléčbě

(místní i celkové), kterámůženarušit normální bakteriální osídlení pochvy.

Lactobacillus acidophilus je bakterie, která se v pochvě běžně vyskytuje a svým metabolismem snižuje

kyselostpoševníhoprostředí.Kyseléprostředíjenevýhodnéprovětšinuchoroboplodných

(patogenních) bakterií,kterése v tomtoprostředínemohoumnožit. Tímtozpůsobem působí přípravek

Gynoflorpreventivněprotivaginálníminfekcím.Estriolupravujemetabolismusbuněkpoševní

sliznice. Kombinace těchto dvou složek vede k normalizaci poševního prostředí.

Indikace:

Přípravek je určen k léčbě následujících stavů:

·poševnívýtokneznáméetiologie(Fluorvaginalis),nebomírnéažstřednězávažnépřípady

bakteriálních poševních zánětů, u kterých není plně indikováno použití protiinfekční léčby.

·obnovenípoševníbakteriálníflórytvořenéLactobacilempomístní,nebocelkovéléčběantibiotiky,

nebo chemoterapeutiky.

·atrofická vaginitida (suchost poševní sliznice způsobená nedostatečnou produkcí estrogenů v průběhu

přechoduavobdobípopřechoduapotížeplynoucíztohotostavujakojenapř.svědění,pálení

pochvy, bolestivý pohlavní styk, drobná krvácení), případně jako doplňková léčba v průběhu celkové

hormonální léčby.

·profylaktické podávání při opakovaných kvasinkových infekcích pochvy.

Přípravek je určen k léčbě dospělých žen.

Kontraindikace:

Přípraveknesmíbýtužívánosobami,trpícímipřecitlivělostínajakoukolivsložkupřípravku,osobami

sezhoubnýminádorycitlivýminaestrogenníhormony(nádorprsu,dělohyapochvy),a

endometriozou(ložiskatkáněpodobnáděložnísliznicinaneobvyklýchmístech).Přípravekbyneměl

být používán u dívek, které ještě nedosáhly pohlavní zralosti.

Pokud se stavy uvedené v tomtoodstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte

o tom svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky:

Přípravekjeobvykledobřesnášen,alekrátcepozavedenísevněkterýchpřípadechmůžeobjevit

podrážděnípoševníslizniceapálení.Vojedinělýchpřípadechsemůževyskytnoutnesnášenlivost

přípravku,kteráseprojevísvěděnímazarudnutím.Připřípadnémvýskytunežádoucíchúčinkůseo

dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce:

Účinky přípravku a účinkyjiných současně užívanýchléků semohouvzájemněovlivňovat, Váš lékař

bymělbýtinformovánovšechlécích,kterévsoučasnédoběužíváte,atonalékařskýpředpisibez

něj.

NežzačnetesoučasněspřípravkemGynofloružívatnějakývolněprodejnýlék,poraďtesesesvým

ošetřujícím lékařem.

Dávkování a způsob použití:

Přesnédávkováníurčívždylékař.Připoševnímvýtokuaproobnovunormálnívaginálníflóryse

obvyklezavádí1-2tabletydenněpodobu6-12dnů.Vpřípaděatrofickévaginitidypopřechoduse

běhemprvníhotýdneléčbyobvyklezavádíjednatabletajednoudenněavnásledujícímobdobí

udržovací léčby jedna tableta jednou až dvakrát týdně. Celkovou dobu léčby určí lékař.

Tabletysezavádějíhlubokodopochvy,nejlépevečerpředulehnutím.Pozavedeníjenejlépesetrvat

vležesmírněpřekříženýmidolnímikončetinami.Pokudjepoševnísliznicevýrazněsuchá(při

atrofickévaginitidě),můžebýttabletapředzavedenímnavlhčenaněkolikakapkamivody,abyse

usnadnilo její rozvolnění.

V průběhu menstruačního krvácení byměla být léčba přerušena a znovu zahájena po jeho ukončení.

Upozornění:

Přípravekneovlivňuječinnostvyžadujícízvýšenoupozornost,koordinacipohybůarychlé

rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

O vhodnosti užívání přípravku vtěhotenství a při kojení se rovněž poraďte s lékařem.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě 2-8°C.

Varování:

Nepoužívejtepo uplynutí doby použitelnosti vyznačenéna obalu.

Uchovávejtemimodosaha dohleddětí.

Velikost balení:

Blistr vkrabičce,balení po šesti, nebo dvanácti vaginálních tabletách.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE:

8.2.2012

Document Outline

31-10-2018

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a strain of Lactobacillus hilgardii and of Lactobacillus buchneri when used as a technological additive intended to improve ensiling at a proposed application rate of 3.0 x 108 colony forming units (CFU)/kg fresh material. The two bacterial species are considered by EFS...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.