GLUCOSOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GLUCOSOL
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GLUCOSOL
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kuřata, prasata, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Orální rehydratační přípravky pro veterinární použití
 • Přehled produktů:
 • 9934771 - 1 x 500 g - sáček - -; 9934772 - 1 x 10 kg - pytel - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/079/99-C
 • Datum autorizace:
 • 20-12-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA ETIKETĚ =PI

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GLUCOSOL plv. a.u.v

500 g (10 kg)

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK (1 kg)

Natrii chloridum 70,0 g, Kalii chloridum 30,0 g, Natrii hydrogencarbonas 100,0 g, Glycinum 40,0 g.

Pomocná látka: Glucosum anhydricum.

3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA

4. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Telata, prasata, kuřata.

6. INDIKACE

Součást kauzální terapie dehydratačních stavů u telat a prasat při gastrointestinálních onemocněních

způsobených viry, bakteriemi, parazity, plísněmi a chybami ve výživě, respiračních, renálních a

syndromových

onemocněních,

mykotoxikózách,

intoxikacích,

otravách,

septických

hypermetabolických (hořečnatých) - hypovolemických malabsorpčních a pooperačních (kromě

zákroků na trávícím traktu) stavech, anorexii, ztrátách proteínů a krve (hypoproteinémie a anémie) a

úrazech; při hypoglykémii a snížené vitalitě prasat. Může se použít jako součást cytostatické léčby.

Prevence vzniku dehydratace a energetického deficitu po přepravě (první nápoj), přeskupování do

skupin a stád, profylaktickém výkonu. Podpora adaptace na nové podmínky chovu telat, prasat a

kuřat.

6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

35 gramů (dvě polévkové lžíce) přípravku se rozpustí v 1 l pitné vody teplé cca 37

Telata: 2- 3 l roztoku se podává namísto mléka nebo tekutého mléčného krmiva dvakrát denně během

2 dnů. Další 2 dny se podává 1-1,5 l roztoku smíchaného se stejným dílem mléka nebo tekutého

mléčného krmiva. Potom se přejde na normální krmení. Přípravek se může podávat nejvýše 4 dny.

Selata: množství roztoku je závislé od jejich věku (sedmidenní vrh vypije 2 -3 l roztoku denně);

Odstávčata: odstávče vypije 1-2 l roztoku denně. Prasata: množství roztoku je podmíněno věkem.

Přípravek se může podávat nejvýše 4 dny.

Kuřata: 35 gramů přípravku se rozpustí ve 2 -3 l pitné vody. Nápoj se podává 2 dny.

7. ZPŮSOB A CESTA (Y) PODÁNÍ

Perorálně - u telat z láhve, sondou, aplikátorem, napájecím zařízením - u prasat a kuřat volně

z napáječky.

8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Terapie by se měla začít ihned jak se objeví příznaky dehydratace. U nemocných telat musí být

zachován sací reflex. Roztok se připravuje denně. Napáječky se musí denně čistit a udržovat

v hygienickém stavu.

9. KONTRAINDIKACE

Neprůchodnost trávící trubice při podávání přípravku.

10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známé.

11. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranné lhůty.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

U nemocných telat musí být zachován sací reflex.

13. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Při teplotě do 25

C, v suchu.

14. DATUM EXPIRACE

EXP: (měsíc/rok).

Roztok se připravuje denně čerstvý.

15. VELIKOST BALENÍ

500 g, 10 kg.

16. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU

Nepoužitelná léčiva včetně jejich obalů musí být zneškodněna podle platného legislativního předpisu

ČR.

17. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96 / 079 / 99 –C

18. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

19. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011

20. DALŠÍ INFORMACE

Jen pro zvířata.

Přípravek není vázán na předpis veterinárního lékaře.