Advertisement

FERRUM PHOSPHORICUM DHU

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FERRUM PHOSPHORICUM DHU Tableta D5-D30
 • Dávkování:
 • D5-D30
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 80 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FERRUM PHOSPHORICUM DHU Tableta D5-D30
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • FERRUM PHOSPHORICUM DHU

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 93/ 243/92-A/C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ferrum phosphoricum DHU

D5 – D30

Tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Ferrum phosphoricum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

80 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Biochemické tablety podle Dr. Schüsslera No. 3.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Datum revize textu: 8.6.2016

V licenci DHU, Karlsruhe, Německo.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Deutsche Homöopathie-Union DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG,

Ottostraße 24

76227 Karlsruhe, Německo

Výrobce:

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co

Richard Strauss-Straße 13

1230 Vídeň, Rakousko

Deutsche Homöopathie-Union DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG,

Ottostraße 24

76227 Karlsruhe, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 93/243/92-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: 3x2 tablety.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ferrum phosphoricum

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na lahvičce

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ferrum phosphoricum DHU

D5 – D30

Tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Ferrum phosphoricum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

80 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Biochemické tablety podle Dr. Schüsslera No.3.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Datum revize textu: 8.6.2016

V licenci DHU, Karlsruhe, Německo.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Deutsche Homöopathie-Union DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG

Výrobce:

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co

Deutsche Homöopathie-Union DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 93/243/92-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: 3x2 tablety.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

6-12-2017

FERRUM PHOSPHORICUM Pellet [Laboratoires Boiron]

FERRUM PHOSPHORICUM Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

FERRUM PHOS (Ferrum Phosphoricum 3x) Tablet [Warsan Homoepathic Laboratories]

FERRUM PHOS (Ferrum Phosphoricum 3x) Tablet [Warsan Homoepathic Laboratories]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

FERRUM PHOS (Ferrum Phosphoricum 6x) Tablet [Warsan Homoepathic Laboratories]

FERRUM PHOS (Ferrum Phosphoricum 6x) Tablet [Warsan Homoepathic Laboratories]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

FERRUM PHOS (Ferrum Phosphoricum 12x) Tablet [Warsan Homoepathic Laboratories]

FERRUM PHOS (Ferrum Phosphoricum 12x) Tablet [Warsan Homoepathic Laboratories]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

FERRUM PHOSPHORICUM 6 Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

FERRUM PHOSPHORICUM 6 Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

FERRUM PHOSPHORICUM (Ferrum Phos.) Tablet [STANDARD HOMEOPATHIC COMPANY]

FERRUM PHOSPHORICUM (Ferrum Phos.) Tablet [STANDARD HOMEOPATHIC COMPANY]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement