Exitel Plus XL tablety pro psy

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Exitel Plus XL tablety pro psy
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Exitel Plus XL tablety pro psy
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9903733 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9903734 - 1 x 4 tableta - blistr - -; 9903735 - 1 x 5 tableta - blistr - -; 9903736 - 1 x 6 tableta - blistr - -; 9903737 - 1 x 8 tableta - blistr - -; 9903738 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9903739 - 1 x 12 tableta - blistr - -; 9903740 - 1 x 14 tableta - blistr - -; 9903741 - 1 x 16 tableta - blistr - -; 9903742 - 1 x 18 tableta - blistr - -; 9903743 - 1 x 20 tableta - blistr - -; 9903744 - 1 x 24 tableta - blistr - -; 9903745 - 1 x 28 tableta - blistr - -; 9903746 - 1 x 30 tableta - blistr - -; 9903747 - 1 x 32 tableta - blistr - -; 9903748 - 1 x 36 tableta - blistr - -; 9903749 - 1 x 40 tableta - blistr - -; 9903750 - 1 x 42 tableta - blistr - -; 9903751 - 1 x 44 tableta - blistr - -; 9903752 - 1 x 48 tableta - blistr - -; 9903753 - 1 x 50 tableta - blistr - -; 9903754 - 1 x 52 tableta - blistr - -; 9903755 - 1 x 56 tableta - blistr - -; 9903756 - 1 x 60 tableta - blistr - -; 9903757 - 1 x 64 tableta - blistr - -; 9903758 - 1 x 68 tableta - blistr - -; 9903759 - 1 x 70 tableta - blistr - -; 9903760 - 1 x 72 tableta - blistr - -; 9903761 - 1 x 76 tableta - blistr - -; 9903762 - 1 x 80 tableta - blistr - -; 9903763 - 1 x 84 tableta - blistr - -; 9903764 - 1 x 88 tableta - blistr - -; 9903765 - 1 x 92 tableta - blistr - -; 9903766 - 1 x 96 tableta - blistr - -; 9903767 - 1 x 98 tableta - blistr - -; 9903768 - 1 x 100 tableta - blistr - -; 9903769 - 1 x 104 tableta - blistr - -; 9903770 - 1 x 106 tableta - blistr - -; 9903771 - 1 x 108 tableta - blistr - -; 9903772 - 1 x 112 tableta - blistr - -; 9903773 - 1 x 116 tableta - blistr - -; 9903774 - 1 x 120 tableta - blistr - -; 9903775 - 1 x 140 tableta - blistr - -; 9903776 - 1 x 150 tableta - blistr - -; 9903777 - 1 x 180 tableta - blistr - -; 9903778 - 1 x 200 tableta - blistr - -; 9903779 - 1 x 204 tableta - blistr - -; 9903780 - 1 x 206 tableta - blistr - -; 9903781 - 1 x 208 tableta - blistr - -; 9903782 - 1 x 250 tableta - blistr - -; 9903783 - 1 x 280 tableta - blistr - -; 9903784 - 1 x 300 tableta - blistr - -; 9903785 - 1 x 500 tableta - blistr - -; 9903787 - 1 x 1000 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/073/14-C
 • Datum autorizace:
 • 25-09-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Exitel Plus XL tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Loughrea

Co. Galway

Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Exitel Plus XL tablety pro psy

Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta s příchutí vepřového masa obsahuje:

Praziquantelum 175 mg,

Pyranteli embonas 504 mg (ekvivalentní 175 mg Pyrantelum)

Febantelum 525 mg

Žlutá podlouhlá tableta s rýhou na obou stranách.

Tablety lze rozdělit na stejné poloviny.

4.

INDIKACE

Dospělí psi: Léčba smíšených infekcí způsobených hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů

Hlístice:

Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a juvenilní stádia)

Měchovci: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci)

Tenkohlavci: Trichuris vulpis (dospělci)

Tasemnice:

Tasemnice: Echinococcus spp., (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp.,

(T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (dospělci a juvenilní stádia)

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívejte během 1. a 2. třetiny březosti (viz bod 12)

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi vzácně byly pozorovány gastrointestinální poruchy (průjem, zvracení).

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro perorální podání.

Doporučené dávkování: 1 tableta na 35 kg živé hmotnosti (15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel-

embonátu a 5 mg prazikvantel / kg živé hmotnosti).

Dávkovací tabulka:

Živá hmotnost (kg)

Počet tablet

Přibližně 17,5 kg

½ tablety Exitel Plus XL

31-35 kg

1 tableta Exitel Plus XL

>35-40 kg

1 tableta Exitel Plus XL a ½

tablety Exitel Plus

>40-45 kg

1 tableta Exitel Plus XL a 1

tableta Exitel Plus

>45-50 kg

1 tableta Exitel Plus XL a 1½

tablety Exitel Plus

>50-55 kg

1 tableta Exitel Plus XL a 2

tablety Exitel Plus

>55-60 kg

1 tableta Exitel Plus XL a 2½

tablety Exitel Plus

>60-65 kg

1 tableta Exitel Plus XL a 3

tablety Exitel Plus

>65-70 kg

2 tablety Exitel Plus XL

Tablety mohou být podány přímo nebo s krmivem. Před nebo po léčbě není potřeba hladovění.

Tablety by měly být podány najednou.

Pokud existuje riziko opětovné infestace, je třeba se poradit s veterinárním lékařem ohledně potřeby a

frekvence opakovaného podávání.

Části tablety by měly být okamžitě zlikvidovány nebo vráceny do otevřeného blistru, dokud nebudou

použity.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aby bylo zaručeno podání správné dávky, určete co nejpřesněji živou hmotnost.

Nepoužité poloviny tablet musí být spotřebovány během 14 dní.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinárni léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.

Zbylé nepoužité poloviny poloviny tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte blistry v krabičce

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Infestace tasemnicemi se bude opakovat, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy,

myši atd.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném

použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Aby se minimalizovalo riziko reinfestace a nové infestace, měly by být výkaly sbírány a řádně

odstraňovány 24 hodin po léčbě.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

praktickému lékaři. V zájmu dobré hygieny by si lidé, kteří tablety podávají přímo psovi, nebo je

přidávají do krmiva, měli následně umýt ruce.

Březost a laktace:

Teratogenní účinky byly hlášeny při vysokých dávkách febantelu podávaných během počátku březosti

u potkanů, ovcí a psů.

Bezpečnost přípravku nebyla zkoumána během první a druhé třetiny březosti. Nepoužívejte u březích

fen během 1. a 2. třetiny březosti (viz bod 5).

Byla prokázána bezpečnosti podání jedné dávky během poslední třetiny březosti nebo během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintický účinek pyrantelu a

piperazinu může být antagonistický.

Souběžné použití s dalšími cholinergickými sloučeninami může vést k toxicitě.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Ve studiích bezpečnosti jednorázová dávka 5 násobku doporučené dávky kombinace praziqkvntel,

pyrantel-embonátu nebo vyšší vyvolala občasné zvracení.

Další opatření:

Přípravek je účinný proti Echinococcus spp. který se nevyskytuje ve všech členských státech EU,

ale v některých se vyskytuje stále častěji. Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože

echinokokóza je onemocnění s povinným hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), je

třeba získat konkrétní pokyny pro léčbu, následné sledování a bezpečnost osob od příslušné autority.

Pouze pro zvířata.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody. O možnostech likvidace

nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají

chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72,

76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250,

280, 300, 500 nebo 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.