Exitel Cat

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Exitel Cat
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Exitel Cat
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9903350 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9903351 - 1 x 4 tableta - blistr - -; 9903352 - 1 x 6 tableta - blistr - -; 9903353 - 1 x 8 tableta - blistr - -; 9903354 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9903355 - 1 x 12 tableta - blistr - -; 9903356 - 1 x 14 tableta - blistr - -; 9903357 - 1 x 16 tableta - blistr - -; 9903358 - 1 x 18 tableta - blistr - -; 9903359 - 1 x 20 tableta - blistr - -; 9903360 - 1 x 24 tableta - blistr - -; 9903361 - 1 x 28 tableta - blistr - -; 9903362 - 1 x 30 tableta - blistr - -; 9903363 - 1 x 32 tableta - blistr - -; 9903364 - 1 x 36 tableta - blistr - -; 9903365 - 1 x 40 tableta - blistr - -; 9903366 - 1 x 42 tableta - blistr - -; 9903367 - 1 x 44 tableta - blistr - -; 9903368 - 1 x 48 tableta - blistr - -; 9903369 - 1 x 50 tableta - blistr - -; 9903370 - 1 x 52 tableta - blistr - -; 9903371 - 1 x 56 tableta - blistr - -; 9903372 - 1 x 60 tableta - blistr - -; 9903373 - 1 x 64 tableta - blistr - -; 9903374 - 1 x 68 tableta - blistr - -; 9903375 - 1 x 70 tableta - blistr - -; 9903376 - 1 x 72 tableta - blistr - -; 9903377 - 1 x 76 tableta - blistr - -; 9903378 - 1 x 80 tableta - blistr - -; 9903379 - 1 x 84 tableta - blistr - -; 9903380 - 1 x 88 tableta - blistr - -; 9903381 - 1 x 92 tableta - blistr - -; 9903382 - 1 x 96 tableta - blistr - -; 9903383 - 1 x 98 tableta - blistr - -; 9903384 - 1 x 100 tableta - blistr - -; 9903385 - 1 x 104 tableta - blistr - -; 9903386 - 1 x 106 tableta - blistr - -; 9903387 - 1 x 108 tableta - blistr - -; 9903388 - 1 x 112 tableta - blistr - -; 9903389 - 1 x 116 tableta - blistr - -; 9903390 - 1 x 120 tableta - blistr - -; 9903391 - 1 x 128 tableta - blistr - -; 9903392 - 1 x 136 tableta - blistr - -; 9903393 - 1 x 140 tableta - blistr - -; 9903394 - 1 x 144 tableta - blistr - -; 9903395 - 1 x 150 tableta - blistr - -; 9903396 - 1 x 152 tableta - blistr - -; 9903397 - 1 x 160 tableta - blistr - -; 9903398 - 1 x 168 tableta - blistr - -; 9903399 - 1 x 176 tableta - blistr - -; 9903400 - 1 x 180 tableta - blistr - -; 9903401 - 1 x 184 tableta - blistr - -; 9903402 - 1 x 192 tableta - blistr - -; 9903403 - 1 x 200 tableta - blistr - -; 9903404 - 1 x 204 tableta - blistr - -; 9903405 - 1 x 206 tableta - blistr - -; 9903406 - 1 x 208 tableta - blistr - -; 9903407 - 1 x 216 tableta - blistr - -; 9903408 - 1 x 224 tableta - blistr - -; 9903409 - 1 x 232 tableta - blistr - -; 9903410 - 1 x 240 tableta - blistr - -; 9903411 - 1 x 248 tableta - blistr - -; 9903412 - 1 x 250 tableta - blistr - -; 9903413 - 1 x 280 tableta - blistr - -; 9903414 - 1 x 300 tableta - blistr - -; 9903415 - 1 x 500 tableta - blistr - -; 9903416 - 1 x 1000 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/049/14-C
 • Datum autorizace:
 • 23-07-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Exitel 230/20 mg ochucené potahované tablety pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Exitel 230/20 mg ochucené potahované tablety pro kočky

Pyrantelum, Praziquantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Pyranteli embonas 230 mg

Praziquantelum 20 mg

Bílá až našedlá kulatá bikonvexní potahovaná tableta s dělící rýhou na jedné straně a hladká na druhé

straně.

4.

INDIKACE

Léčba smíšených invazí způsobených gastrointestinálními hlísticemi a tasemnicemi následujících

druhů:

Hlístice: Toxocara cati, Toxascaris leonina.

Tasemnice: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu.

Nepoužívejte u koťat mladších 6 týdnů.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Doporučená dávka je 20 mg/kg pyrantelu (to odpovídá 57,5 mg/kg pyrantel embonátu) a 5 mg/kg

praziquantelu. To odpovídá dávkování 1 tableta na 4 kg ž. hm.

Živá hmotnost

Tablety

1,0 – 2,0 kg

2,1 – 4,0 kg

4,1 – 6,0 kg

1 ½

6,1 – 8,0 kg

Způsob podání a trvání léčby:

Jednorázové perorální podání. Tablety by měly být podané kočce přímo, ale v případě potřeby mohou

být zamíchané do krmiva.

V případě napadení škrkavkami, a to zejména u koťat, nelze očekávat úplnou eliminaci parazitů a

riziko nákazy pro člověka tak může přetrvávat. Měla by se proto provádět opakovaná ošetření

vhodnými přípravky účinnými proti hlísticím ve 14 denních intervalech až do období 2-3 týdnů po

odstavu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování by měla být s co možná největší přesností stanovena živá hmotnost

ošetřovaného zvířete.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na blistru a

krabičce.

Veškeré nespotřebované poloviny tablet zlikvidujte.

Uchovávejte blistry v krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepoužívat během březosti, lze použít během laktace.

Po dávkách více než 5krát vyšších než doporučených byly pozorovány známky intolerance, jako je

zvracení.

Časté a opakované používání anthelmintik z určité skupiny může mít za následek rozvoj rezistence

parazitů k takové skupině antiparazitik.

Blechy jsou mezihostiteli jednoho běžně rozšířeného druhu tasemnic – Dipylidium caninum. Opětovná

infekce tasemnicemi je nevyhnutelná, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy, myši

atd.

Zvláštní opatření určená osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému

lékaři.

V zájmu správné hygieny by si měli lidé, kteří podávají tablety přímo kočkám nebo je přidávají do

kočičího krmiva, po podání přípravku umýt ruce.

Pouze pro zvířata.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76,

80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176,

180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Active substance: Emodepside / Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3405 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety