EXCEDRINIL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EXCEDRINIL Potahovaná tableta 250MG/250MG/65MG
 • Dávkování:
 • 250MG/250MG/65MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EXCEDRINIL Potahovaná tableta 250MG/250MG/65MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • EXCEDRINIL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 643/09-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls161656/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

EXCEDRINIL 250 mg/250 mg/65 mg potahované tablety

Acidum acetylsalicylicum/Paracetamolum/Coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo

lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého

lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se do 3 dnů u migrény a 4 dnů u bolesti hlavy nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,

musíte se poradit s lékařem.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je EXCEDRINIL a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EXCEDRINIL užívat

3. Jak se EXCEDRINIL užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek EXCEDRINIL uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je EXCEDRINIL a k čemu se používá

Každá tableta přípravku EXCEDRINIL obsahuje tři léčivé látky: kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol a kofein.

Kyselina acetylsalicylová a paracetamol tlumí bolest a snižují horečku, kyselina acetylsalicylová též tlumí

zánět.

Kofein je mírný stimulant a zvyšuje účinek kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu.

EXCEDRINIL se používá k akutní léčbě bolesti hlavy a záchvatů migrény (s příznaky jako bolest hlavy, pocit na

zvracení, citlivost na světlo a zvuky a funkční postižení) s aurou nebo bez aury.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EXCEDRINIL užívat

Neužívejte EXCEDRINIL, jestliže:

jste

alergický(á)

(hypersenzitivní)

na

kyselinu

acetylsalicylovou,

paracetamol,

kofein

nebo

na

kteroukoli další složku přípravku EXCEDRINIL (uvedenou v bodě 6) ;

příznaky alergické reakce mohou zahrnovat: astma, sípot nebo dýchavičnost; kožní vyrážku nebo

kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; výtok z nosu. Pokud si nejste jistí, zeptejte se svého lékaře či

lékárníka;

se u Vás vyskytla alergická reakce na jiný lék proti bolesti, zánětu či horečce, jako je diklofenak nebo

ibuprofen;

máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, nebo pokud jste tyto vředy měl(a) v minulosti;

všiml(a) jste si krve ve stolici nebo černé stolice (příznaky gastrointestinálního krvácení nebo perforace

tj. proděravění trávicího traktu);

jste hemofilik (hemofilička) nebo trpíte jinou chorobou krve;

máte závažné srdeční, jaterní a ledvinové problémy;

užíváte více než 15 mg methotrexátu týdně (viz Další léčivé přípravky a EXCEDRINIL) ;

jste v posledních 3 měsících těhotenství (viz Těhotenství, kojení a plodnost).

Upozornění a opatření:

Zde jsou uvedeny důvody, proč pro Vás může být EXCEDRINIL nevhodný.

Před užitím přípravku EXCEDRINIL se poraďte se svým lékařem, pokud:

je před léčbou potřeba vyloučit potenciálně závažné potíže související s mozkem nebo nervy, které

nebyly předtím diagnostikované s migrénou;

máte migrénu, která je tak závažná, že vyžaduje klid na lůžku, nebo bolest hlavy, která se liší od Vaši

obvyklé

migrény, nebo pokud zvracíte při migrenózní bolesti hlavy;

bolest hlavy začala po, nebo byla způsobena poraněním hlavy, námaze, kašlání nebo předklonem;

máte chronické bolesti hlavy (více než 15 dní v měsíci po dobu delší než 3 měsíce), nebo jste první

bolesti hlavy zaznamenal(a) až po 50. roce věku;

trpíte dědičnou chorobou zvanou deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, která postihuje červené

krvinky a může způsobit anemii (snížení počtu červených krvinek), žloutenku nebo zvětšení sleziny při

příjmu určitých potravin a léčivých přípravků jako jsou některé protizánětlivé léky (např. kyselina

acetylsalicylová) nebo při jiných onemocněních;

měl(a) jste někdy problémy trávicího traktu, jako je žaludeční vřed, krvácení nebo černá stolice. Pokud

se u Vás vyskytla žaludeční nevolnost, nebo pálení žáhy po užití léků proti bolesti, nebo protizánětlivých

léků v minulosti;

trpíte

krvácivým

onemocněním

nebo

neobvyklým

poševním

krvácením,

jiným

než

při

Vašem

menstruačním cyklu (např. neobvykle silný a dlouhotrvající menstruační cyklus);

podstoupil(a) jste v nedávné době chirurgický zákrok (včetně malých zákroků, jako zubní chirurgický

zákrok) nebo jej podstoupíte v příštích 7 dnech;

máte průduškové astma, sennou rýmu, nosní polypy, chronické onemocnění dýchacího ústrojí nebo

rozvinuté příznaky alergie (např. kožní reakce, svědění, kopřivka);

máte dnu, diabetes (cukrovku), hypertyreózu (zvýšenou funkci štítné žlázy), arytmii (nepravidelný

srdeční rytmus), nekontrolovanou hypertenzi (vysoký krevní tlak), poruchu funkce ledvin nebo jater;

máte problémy s alkoholem (viz Užívání přípravku EXCEDRINIL s jídlem a pitím);

užíváte další léčivé přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové nebo paracetamolu, nebo další léky,

neboť některé mohou reagovat s přípravkem EXCEDRINIL a způsobit nežádoucí účinky (viz Další léčivé

přípravky a EXCEDRINIL);

jste ohrožen dehydratací (odvodněním - např. při zvracení, průjmu, nebo před velkým chirurgickým

zákrokem či po něm);

je Vám méně než 18 let; u dětí a dospívajících existuje možná souvislost mezi podáváním kyseliny

acetylsalicylové a Reyovým syndromem ; Reyův syndrom je vzácné onemocnění, které ovlivňuje mozek

a játra a může být smrtelné. z tohoto důvodu nemá být EXCEDRINIL podáván dětem nebo dospívajícím

do 18 let věku, neurčí-li lékař jinak.

Další opatření:

Stejně jako u jiných typů léků proti bolestem hlavy, užívání přípravku EXCEDRINIL příliš často (což znamená více

než 10 dní za měsíc) se souběžnými chronickými bolestmi hlavy (15 a více dní za měsíc) déle než 3 měsíce, může

zhoršit Vaši bolest hlavy nebo migrénu. Pokud se domníváte, že u Vás jde o tento případ, poraďte se se svým

lékařem. Možná budete muset přestat EXCEDRINIL užívat, aby se problém vyřešil.

EXCEDRINIL může zmírňovat příznaky infekce (např. bolest hlavy, vysokou teplotu) a může proto ztížit stanovení

její

diagnózy.

Pokud

necítíte

dobře

potřebujete

navštívit

lékaře,

nezapomeňte

říci,

užíváte

EXCEDRINIL.

EXCEDRINIL může

ovlivnit

výsledky

laboratorních

testů. Pokud

máte

podstoupit

krevní, močové

nebo

jiné

laboratorní testy, nezapomeňte říct, že užíváte EXCEDRINIL.

Další léčivé přípravky a EXCEDRINIL:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat, a to včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

jakýkoli další léčivý přípravek, který obsahuje paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiný lék

na úlevu od bolesti/snížení horečky;

léky

proti

srážlivosti

krve

("k

ředění

krve"),

jako

jsou

perorální

antikoagulancia

(např. warfarin),

heparin,

trombolytika

(např.

streptokináza),

nebo

další

antitrombotika

(tiklopidin,

klopidogrel,

cilostazol) kortikosteroidy (užívané k tlumení zánětů);

barbituráty a benzodiazepiny (k léčbě úzkosti a nespavosti);

lithium, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo fluvoxamin (k léčbě deprese);

sulfonylureu a inzulin (k l

éčbě diabetu);

methotrexát (k léčbě některých druhů rakoviny, artritidy nebo psoriázy (lupénky));

některé léky užívané k léčbě infekce (např. rifampicin, isoniazid, chloramfenikol, ciprofloxacin nebo

kyselina pipemidová);

levothyroxin (k léčbě hypotyreózy – snížené funkce štítné žlázy);

metoklopramid (k léčbě pocitu na zvracení a zvracení);

léky na epilepsii;

léky na vysoký tlak a srdeční onemocnění;

diuretika (ke zvýšení tvorby moči a snížení nadbytku tekutin);

léky k léčbě dny;

perorální kontraceptiva (antikoncepční pilulky);

zidovudin (k léčbě HIV);

léky způsobující pomalé vyprazdňování žaludku, jako je propanthelinium;

klozapin (k léčbě schizofrenie);

sympatomimetika (ke zvýšení nízkého krevního tlaku nebo k léčbě ucpaného nosu);

antialergika (k prevenci nebo úlevě u alergií);

theofylin (k léčbě astmatu);

terbinafin (k léčbě mykotických (plísňových) infekcí);

cimetidin (k léčbě pálení žáhy a peptických vředů);

disulfiram (k léčbě závislosti na alkoholu);

nikotin (k odvykání kouření);

cholestyramin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu).

Užívání přípravku EXCEDRINIL s jídlem a pitím:

Alkohol:

Pokud konzumujete 3 a více alkoholických nápojů každý den, zeptejte se svého lékaře, jestli máte užívat tento

lék, nebo jiné léky proti bolesti/na snižování horečky. Paracetamol a kyselina acetylsalicylová

mohou způsobit poškození jater a žaludeční krvácení.

Kofein:

Doporučená dávka tohoto léčivého přípravku obsahuje přibližně tolik kofeinu jako šálek kávy. Pokud užíváte

tento léčivý přípravek, snižte příjem léků, potravin a nápojů obsahujících kofein, protože příliš mnoho kofeinu

může způsobovat nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také zrychlené bušení srdce.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem

a

neužívejte

EXCEDRINIL.

zvláště

důležité

neužívat

EXCEDRINIL

během

posledních

měsíců

těhotenství, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu.

Neužívejte EXCEDRINIL, pokud kojíte, protože může být škodlivý pro Vaše dítě. Poraďte se se svým lékařem či

lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék..

EXCEDRINIL patří do skupiny léčiv (NSAID – nesteroidní protizánětlivé léky), které mohou poškodit

ženskou plodnost. Tento účinek je vratný po vysazení léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Není známo, že by užívání přípravku EXCEDRINIL ovlivňovalo schopnost řízení nebo obsluhy strojů.

Pokud zpozorujete nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo ospalost, nemáte řídit ani obsluhovat stroje.

Informujte o tom svého lékaře co nejdříve.

3.

Jak se EXCEDRINIL užívá

Vždy užívejte EXCEDRINIL přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo

lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí (od 18 let):

Pro léčbu bolesti hlavy:

Užijte 1 tabletu a zapijte ji sklenicí vody, jakmile se bolest hlavy objeví. Je-li potřeba, další tableta může být

podána se 4 až 6hodinovým odstupem.

V případě intenzivnější bolesti užijte 2 tablety, zapijte je sklenicí vody, jakmile se bolest hlavy objeví. Je-li potřeba,

další 2 tablety mohou být podány se 4 až 6hodinovým odstupem.

U bolesti hlavy neužívejte EXCEDRINIL bez porady s lékařem více než 4 dny.

Pro léčbu migrény:

Užijte 2 tablety a zapijte je sklenicí vody, jakmile se objeví příznaky migrény nebo se objeví migrenózní aura. Je-li

potřeba, další 2 tablety mohou být podány se 4 až 6hodinovým odstupem.

Pokud nedojde k úlevě do 2 hodin od první dávky dvou tablet přípravku EXCEDRINIL, máte vyhledat lékaře.

U migrény neužívejte EXCEDRINIL bez porady s lékařem více než 3 dny.

Jak pro léčbu bolestí hlavy tak migrény, nepřekračujte dávku 6 tablet během 24 hodin. To odpovídá dávce 1500

mg kyseliny acetylsalicylové, 1500 mg paracetamolu a 390 mg kofeinu. Dlouhodobé užívání bez lékařského

dohledu může být škodlivé.

Děti a dospívající:

EXCEDRINIL nemá být podáván dětem a dospívajícím do 18 let (viz Upozornění a opatření).

Starší pacienti:

Nejsou stanovena žádná zvláštní doporučení pro úpravu dávky. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nízká, máte

požádat o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Pacienti s onemocněním jater a ledvin:

Informujte svého lékaře, pokud máte problémy s játry nebo ledvinami. Lékař může upravit interval podávání

nebo dobu trvání léčby. Neužívejte EXCEDRINIL, pokud trpíte závažným onemocněním jater či ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EXCEDRINIL, než jste měl(a):

Tyto tablety obsahují kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol a kofein. Pokud užíváte EXCEDRINIL, neužívejte

více, než je doporučená dávka a neužívejte žádné další léčivé přípravky, které mohou obsahovat kteroukoli

z těchto složek, nebo jiné přípravky používané k léčbě bolesti, zánětu nebo horečky (nesteroidní protizánětlivé

léky).

Kontaktujte svého lékaře, lékárníka, nebo navštivte nejbližší nemocnici, jakmile si uvědomíte, že mohlo dojít

k předávkování.

Okamžitá

lékařská

péče

velmi

důležitá,

kvůli

možnému

nevratnému

poškození

jater

způsobenému paracetamolem. Nečekejte, až se objeví příznaky, protože předávkování zpočátku nemusí vyvolat

žádné viditelné příznaky.

Pokud se příznaky předávkování projeví, mohou být:

U kyseliny acetylsalicylové: závratě, zvonění v uších, hluchota, pocení, hyperventilace (zrychlené nebo

prohloubené dýchání), horečka, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy, zmatenost nebo neklid,

selhání oběhového systému nebo dýchání.

U paracetamolu: první příznaky, které se mohou objevit, jsou pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti

k jídlu, pobledlost, spavost, pocení a později bolest břicha.

U kofeinu: úzkost, nervozita, neklid, nespavost, podrážděnost, svalové záškuby, zmatenost, křeče,

hyperglykémie (zvýšení hladiny krevního cukru glukózy v krvi), tachykardie (zrychlení srdeční frekvence)

nebo srdeční arytmie (nepravidelný srdeční rytmus).

I když se tyto příznaky neobjeví, nebo i pokud zmizí, je nezbytné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít EXCEDRINIL:

Užijte dávku, jakmile si vzpomenete, ale nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i EXCEDRINIL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat EXCEDRINIL a informujte ihned svého lékaře, pokud máte kterýkoli z těchto závažných

nežádoucích účinků:

alergická reakce s otokem obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; to může způsobit obtíže při polykání,

sípání, obtížné dýchání a pocity tlaku na hrudi (příznaky astmatu); můžete mít také vyrážku či svědění a

omdlít;

zčervenání pokožky, výskyt puchýřů na rtech, očích nebo v ústech, olupování pokožky;

krvácení v žaludku nebo střevech, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, který může být doprovázen

silnou bolestí žaludku, krvavá nebo černá stolice, nebo zvracení krve; stejně jako u všech léků proti

bolesti a ke snižování horečky se tyto příznaky mohou projevit kdykoli během léčby bez předchozí

anamnézy a mohou být smrtelné; tento nežádoucí účinek je zvláště závažný u starších osob;

zežloutnutí kůže nebo očí (známka jaterního selhání);

závratě nebo točení hlavy (známka nízkého krevního tlaku);

nepravidelný srdeční rytmus.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly zaznamenány v 16 klinických studiích prováděných s přípravkem EXCEDRINIL

u více než 4800 léčených osob.

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto nežádoucích účinků:

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

nervozita, závratě

pocit na zvracení, břišní potíže

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

nespavost, třes, znecitlivění, bolest hlavy

zvonění v uších

sucho v ústech, průjem, zvracení

únava, pocit neklidu

zvýšení srdeční frekvence

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

bolest v krku, obtíže při polykání, znecitlivění nebo brnění v okolí úst, nadměrná tvorba slin

snížení chuti k jídlu, změna chuti

úzkost, euforie, napětí

poruchy pozornosti, ztráta paměti, zhoršení koordinace

pocit bolesti na tvářích a na čele

bolest očí, poruchy vidění

návaly horka, poruchy periferního prokrvení (např. rukou a nohou)

krvácení z nosu, pomalé a mělké dýchání, výtok z nosu

říhání, plynatost

nadměrné pocení, svědění, svědivá vyrážka, zvýšená citlivost pokožky

ztuhlost svalů, kostí nebo kloubů

bolest šíje, bolest zad, svalové křeče

slabost, bolest na hrudi

Níže uvedené nežádoucí účinky byly také zaznamenány od začátku prodeje přípravku EXCEDRINIL. Obecně,

četnost

výskytu

nežádoucích

účinků

v post-marketingových

sledováních

nelze

přesně

stanovit,

takže

označována jako “není známo”:

neklid, necítění se dobře, nebo cítění se nenormálně

spavost, migréna

zarudnutí pokožky, vyrážka, velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí

palpitace (bušení srdce), dušnost, náhle ztížené dýchání a pocit tlaku na hrudi se sípotem nebo kašlem

(astma)

bolest břicha, žaludeční diskomfort po jídle

zvýšení jaterních enzymů

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek EXCEDRINIL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek EXCEDRINIL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “Použitelné

do/EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak

likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek EXCEDRINIL obsahuje:

Léčivými

látkami

jsou,

acidum

acetylsalicylicum,

paracetamolum

coffeinum.

Jedna

potahovaná

tableta obsahuje: acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 250 mg a coffeinum 65 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: částečně substituovaná hyprolóza, mikrokrystalická celulóza (E460), kyselina stearová.

Potahovací vrstva: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, kyselina benzoová (E210),

karnaubský vosk (E903).

Jak přípravek EXCEDRINIL vypadá a co obsahuje toto balení:

EXCEDRINIL je bílá, podlouhlá, potahovaná tableta, s vyraženým písmenem “E” z jedné strany.

Tablety jsou dodávány v blistrech, které jsou baleny v krabičkách po 10, 16, 20, nebo 32 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobce:

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstraβe 40, 81379 Mnichov, Německo

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München , Německo

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8

9GS, Velká Británie

Famar Italia S.P.A., Via Zambeletti, 25, 20021 Baranzate (MI), Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Excedrinil 250 mg/250 mg/65 mg - Filmtabletten

Belgie: Excedryn, filmomhulde tabletten

Česká republika: Excedrinil 250 mg/250 mg/65 mg potahované tablety

Francie: Excedrinil 250 mg/250 mg/65 mg comprimé pelliculé

Německo: Paracetamol/ASS/Coffein Kopfschmerz & Migräne 250 mg/250 mg/65 mg Filmtabletten

Řecko: Excedrin

Irsko: Excedrin film-coated tablets

Itálie: Exedrinil 250mg/250mg/65mg compresse rivestite con film

Lucembursko: Excedryn, comprimés pelliculés

Nizozemsko: Excedrin, filmomhulde tabletten

Polsko: Excedrin MigraStop

Portugalsko: Excedrin

Slovenská republika: Panadol Migréna

Španělsko: Excedite 250 mg/250mg/65mg comprimidos recubiertos con película

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 5. 2018

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.