ERSILAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ERSILAN, POR GTT SOL 1X50ML
 • Dávkování:
 • 1MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální kapky, roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50ML, Uzávěr s kapátkem
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ERSILAN, POR GTT SOL 1X50ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 171/84-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 1 krozhodnutí o převoduregistracesp.zn.sukls102643/2012

Příbalová informace

Informace pro použití,čtěte pozorně!

ERSILAN

Perorálníkapky, roztok(kapkykvnitřnímu užití,roztok)

VAKOSXTa.s., Pernerova28a, 18600 Praha8,Českárepublika

Výrobce

TevaCzech Industriess.r.o.,Ostravská 29, č.p.305,Opava,Komárov, Česká republika

Složení

Léčivé látky:

Etofyllinum35 mg, dihydroergocristinimesilas 1 mgv1ml(1 ml= 31 kapek).

Pomocnélátky:

Propylenglykol, ethanol96%, čištěnávoda.

Charakteristika

Přípravekpůsobípříznivěnaoběhkrvevmozkovýchcéváchanalátkovouvýměnumozkových

buněk.

Indikačnískupina

Vazodilatans.

Indikace

Přípraveksepoužívákléčběporuchzpůsobenýchnedostatečnýmprokrvenímmozku(včetněbolestí

hlavy),zejménau staršíchosob.

Přípravekje určen kléčbědospělých pacientů.

Kontraindikace

Ersilansenesmíužívatpřiznámépřecitlivělostina jehosložky.Dálepřípraveknesmíužívatpacientis

akutnímsrdečníminfarktem, sporuchamisrdečního rytmu (zrychlenáčinepravidelnásrdečníčinnost),

sezávažnýmjaternímonemocněnímastaršípacientisnízkýmkrevnímtlakem.Přípravektéžnesmějí

užívattěhotnéa kojícíženy.

PacientisdlouhodobýmonemocněnímtrávicísoustavymohouErsilanužívatjenjsou-liktomuzvlášť

závažné důvody.

PokudsestavyuvedenévtomtoodstavcivyskytnouteprveběhemužívánípřípravkuErsilan,

informujte otomsvého ošetřujícíholékaře.

Nežádoucíúčinky

BěhemléčbypřípravkemErsilansemůžeojedinělevyskytnoutpocitnazvracení,zvracení,bolest

hlavy, úzkost, neklid,třes,nespavost, závratě, bušenísrdce.

Případnývýskytnežádoucích účinků nebojiných neobvyklých reakcíoznamte ošetřujícímu lékaři.

Interakce

ÚčinkypřípravkuErsilanaúčinkyjinýchsoučasněužívanýchlékůsemohounavzájemovlivňovat.

Vášlékařbyprotomělbýtinformovánovšechlécích,kterévsoučasnédoběužíváte,nebokteré

začneteužívat,atonalékařskýpředpisibezněj.NežzačnetesoučasněsužívánímpřípravkuErsilan

užívatnějakývolně prodejnýlék, poraďtesese svýmošetřujícímlékařem.

Lékysnižujícížaludečníkyselost(antacida)zpomalujívstřebávánípřípravku Ersilan.

Přisoučasnémužívánílékůobsahujícíchtheofylinapříbuznélátky(např.Oxyphyllinnebo

Syntophyllin)docházíkzesíleníjejich účinku.

Makrolidováantibiotika(erytromycin,oleandomycin,klaritromycin),antiuratikum(alopurinol),

antiulcerosum,antagonistaH2receptorů(cimetidin)ahormonálníantikoncepceprodlužujíúčinnost

přípravku Ersilan.

Dávkovánía způsob použití

Přesné dávkovánía délku léčby určívždylékař.

Obvykleseužívá31-39kapek3krátdenně,ubolestíhlavynacévnímpodkladě31-62kapek3krát

denně.

Nejvýhodnějšíjeužívatkapkyasipůlhodinypředjídlem.Přivýskytužaludečníchpotížíjelzeužívat

běhemjídlanebopojídle.Dávkasekapedoskleničkysmenšímmnožstvímvody.Přiodkapáváníje

nutnédržetlahvičku svisle(nikolišikmo)dnemvzhůru.

Upozornění

Přípravekobsahuje 21%obj. ethanolu.Každá dávka obsahuje do 0,28 gethanolu.

Škodlivýpro pacientysjaternímonemocněním, alkoholismem, epilepsií, mozkovýmonemocněním

nebo poraněnímmozku, pro těhotné ženya děti. Můžeměnitnebo zvyšovatúčinkydalších léků.

Připředávkovánínebo náhodnémpožitípřípravku dítětemseihned poraďteslékařem.

Uchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25°C,vpůvodnímvnitřnímobalu,abybylpřípravekchráněnpřed

světlem.

Varování

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostivyznačenéna obalu.

Balení

50 mlskleněnálahvička.

Datum poslední revize

16.5.2012