Advertisement

EGILOK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EGILOK Tableta 25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EGILOK Tableta 25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • METOPROLOL
 • Přehled produktů:
 • EGILOK

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 450/99-C/PI/001/16
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls179368/2015

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Egilok 25 mg

(metoprololi tartras)

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC, 1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38, Maďarsko

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC, Bokényfoldi út 118-120, H-1165 Budapešť, Maďarsko

Souběžný dovozce

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

Přebaleno

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice

MEDIAP, spol. s r.o., Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové

DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice

Wake spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1

1. Co obsahuje Váš lék?

Egilok, přípravek obsahující léčivou látku metoprolol, patří do skupiny léků označovaných jako

betablokátory. U člověka vede jeho podání ke snížení krevního tlaku, tepové frekvence, ale i srdečního

výdeje v klidu i při námaze.

Léčivá látka

Jedna tableta přípravku Egilok obsahuje 25 mg léčivé látky metoprololi tartras (metoprolol).

Pomocné látky

Tablety Egilok obsahují také mikrokrystalickou celulosu, sodnou sůl karboxymethylškrobu, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, povidon a magnesium-stearát.

2. Kdy se užívá přípravek Egilok?

Egilok se používá při léčbě vysokého krevního tlaku a pro předcházení bolestem na hrudi při

onemocnění anginou pectoris. Egilok se rovněž používá při léčbě některých poruch srdečního rytmu,

udržovací léčbě pacientů po prodělaném srdečním infarktu, k předcházení záchvatům migrény a při

zvýšené činnosti štítné žlázy.

3. Kdy byste neměli užívat tablety Egilok

Tablety Egilok byste neměli užívat, pokud:

máte alergii na metoprolol nebo jakoukoli jinou látku, kterou obsahují tablety Egilok;

trpíte závažným onemocněním srdce nebo cév (např. těžkou srdeční nedostatečností, těžkou

poruchou prokrvení dolních končetin, závažnou poruchou přenosu srdečního vzruchu);

jste astmatik.

Pokud jste diabetik, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnění, případně pokud kojíte, je třeba o

této skutečnosti uvědomit Vašeho lékaře ještě před zahájením léčby přípravkem Egilok.

4. Upozornění před zahájením léčby

Před zahájením léčby může váš ošetřující lékař provést vyšetření funkce jater a ledvin. Pokud trpíte

onemocněním ledvin nebo jater, oznamte, prosím, tuto skutečnost svému lékaři.

5. Upozornění pro období léčby

Pokud se máte podrobit chirurgickému zákroku nebo pokud jste z nějakého jiného důvodu přijati do

nemocnice, informujte svého ošetřujícího lékaře o tom, že užíváte Egilok.

Ukončení léčby přípravkem Egilok by mělo být postupné. Náhlé přerušení léčby by mohlo vést ke

zhoršení vašeho stavu, zvláště pokud trpíte některým srdečním onemocněním.

Přípravek

může

pacientů

s cukrovkou,

kteří

jsou

léčeni

inzulinem

nebo

vnitřně

užívanými

antidiabetiky, zastřít příznaky snížené hladiny cukru v krvi, jako jsou např. třes a zvýšená tepová

frekvence.

6. Nežádoucí účinky

Během

léčby

může

vyskytnout

některý

těchto

nežádoucích

účinků:

únava,

bolesti

hlavy,

nevolnost, bolesti břicha, průjem nebo zácpa, závratě, poruchy spánku, pomalá tepová frekvence,

kožní reakce, např. vyrážky nebo zčervenání kůže, pocit chladu v končetinách, zvýšené pocení,

zrakové poruchy, dušnost. V mnoha případech jsou tyto účinky přechodné a při snížení dávky

přípravku Egilok odezní.

Případný

výskyt

nežádoucích

účinků

nebo

jiných

neobvyklých

reakcí

oznamte

svému

ošetřujícímu lékaři!

7. Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu přípravkem Egilok

Účinky přípravku Egilok a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat

(např. užíváte-li jiné léky na léčbu vysokého krevního tlaku). Váš lékař by měl být proto informován o

všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez

něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Egilok užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se

se svým ošetřujícím lékařem.

Léčba přípravkem Egilok může být ovlivněna zejména současným užíváním některých dalších léků

k léčbě srdečních onemocnění (např. blokátory vápníkového kanálu, antiarytmika, digoxin, klonidin,

nitráty a další).

8. Dávkování

Přesné dávkování určí vždy lékař. Dbejte na to, abyste dodržovali jeho pokyny.

K léčbě vysokého krevního tlaku se obvykle užívá 50 mg ráno a 50 mg večer před spaním. Tato dávka

se může postupně zvyšovat až na 100 mg až 200 mg 2 krát denně nebo se Egilok může podávat v

kombinaci s jiným lékem snižujícím krevní tlak. Nejvyšší denní dávka přípravku Egilok je 400 mg.

Pokud Vám byly tablety Egilok předepsány pro léčbu onemocnění anginou pectoris (projevuje se

bolestmi na hrudi), užívá se obvykle 50 mg až 100 mg 2 krát denně (obvykle ráno a večer). U těžkých

případů se může denní dávka zvýšit až na 400 mg.

Přípravek Egilok Vám může být předepsán i v případě, že trpíte poruchami srdečního rytmu.

Počáteční dávka 50 mg až 100 mg se užívá 2 krát denně (ráno a večer). Váš ošetřující lékař může tuto

dávku zvýšit až na celkovou denní dávku 400 mg.

Pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt, může Vám být předepsána udržovací léčba v dávce 200 mg na

den, rozdělená do dvou dílčích dávek (ráno a večer).

Obvyklá denní dávka pro předcházení záchvatům migrény je 100 mg až 200 mg ve dvou dílčích

dávkách (ráno a večer).

Při zvýšené činnosti štítné žlázy je obvyklá denní dávka 100 mg ve dvou dílčích dávkách (tj. 50 mg

ráno a 50 mg večer). Lékař může tuto dávku zvýšit až na celkovou denní dávku 400 mg.

9. Řízení motorových vozidel a obsluha strojů v průběhu léčby přípravkem Egilok

Léčba přípravkem Egilok může způsobit únavu nebo závrať. Proto byste měli řídit motorová vozidla

nebo obsluhovat stroje pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

10. Předávkování

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Ponechte si tuto příbalovou informaci a zbylé tablety, abyste je mohli svému lékaři ukázat.

11. Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

12. Varování

Přípravek Egilok nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

13. Balení

EGILOK 25 mg: 60 tablet.

14. Datum poslední revize textu

16.3.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

19-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Title: Coreg vs. Metoprolol TartrateCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Proficient Rx LP]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

Coreg vs. Lopressor

Coreg vs. Lopressor

Coreg (carvedilol) and Lopressor (metoprolol tartrate) are beta-adrenergic blocking agents (beta-blockers) used to treat heart failure, hypertension, and heart attacks. Lopressor is also used to treat angina.

US - RxList

30-11-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection [REMEDYREPACK INC.]

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

LOPRESSOR (Metoprolol Tartrate) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LOPRESSOR (Metoprolol Tartrate) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

METOPROLOL SUCCINATE E/R (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [DirectRX]

METOPROLOL SUCCINATE E/R (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [DirectRX]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Alvogen Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Alvogen Inc.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Cambridge Therapeutics Technologies, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Cambridge Therapeutics Technologies, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [A-S Medication Solutions]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

BUTORPHANOL TARTRATE (Butorphanol Tartrate ) Spray [Apotex Corp.]

BUTORPHANOL TARTRATE (Butorphanol Tartrate ) Spray [Apotex Corp.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Unit Dose Services]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

26-6-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 26, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection [Claris Lifesciences Inc.]

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

31-3-2017

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Mar 31, 2017 EST

US - DailyMed

21-3-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet

METOPROLOL TARTRATE Tablet

Updated Date: Mar 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-3-2017

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution

Updated Date: Mar 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-3-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated

Updated Date: Mar 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement