EGILOK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EGILOK Tableta 25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EGILOK Tableta 25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • METOPROLOL
 • Přehled produktů:
 • EGILOK

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 450/99-C/PI/001/16
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls179368/2015

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Egilok 25 mg

(metoprololi tartras)

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC, 1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38, Maďarsko

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC, Bokényfoldi út 118-120, H-1165 Budapešť, Maďarsko

Souběžný dovozce

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

Přebaleno

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice

MEDIAP, spol. s r.o., Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové

DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice

Wake spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1

1. Co obsahuje Váš lék?

Egilok, přípravek obsahující léčivou látku metoprolol, patří do skupiny léků označovaných jako

betablokátory. U člověka vede jeho podání ke snížení krevního tlaku, tepové frekvence, ale i srdečního

výdeje v klidu i při námaze.

Léčivá látka

Jedna tableta přípravku Egilok obsahuje 25 mg léčivé látky metoprololi tartras (metoprolol).

Pomocné látky

Tablety Egilok obsahují také mikrokrystalickou celulosu, sodnou sůl karboxymethylškrobu, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, povidon a magnesium-stearát.

2. Kdy se užívá přípravek Egilok?

Egilok se používá při léčbě vysokého krevního tlaku a pro předcházení bolestem na hrudi při

onemocnění anginou pectoris. Egilok se rovněž používá při léčbě některých poruch srdečního rytmu,

udržovací léčbě pacientů po prodělaném srdečním infarktu, k předcházení záchvatům migrény a při

zvýšené činnosti štítné žlázy.

3. Kdy byste neměli užívat tablety Egilok

Tablety Egilok byste neměli užívat, pokud:

máte alergii na metoprolol nebo jakoukoli jinou látku, kterou obsahují tablety Egilok;

trpíte závažným onemocněním srdce nebo cév (např. těžkou srdeční nedostatečností, těžkou

poruchou prokrvení dolních končetin, závažnou poruchou přenosu srdečního vzruchu);

jste astmatik.

Pokud jste diabetik, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnění, případně pokud kojíte, je třeba o

této skutečnosti uvědomit Vašeho lékaře ještě před zahájením léčby přípravkem Egilok.

4. Upozornění před zahájením léčby

Před zahájením léčby může váš ošetřující lékař provést vyšetření funkce jater a ledvin. Pokud trpíte

onemocněním ledvin nebo jater, oznamte, prosím, tuto skutečnost svému lékaři.

5. Upozornění pro období léčby

Pokud se máte podrobit chirurgickému zákroku nebo pokud jste z nějakého jiného důvodu přijati do

nemocnice, informujte svého ošetřujícího lékaře o tom, že užíváte Egilok.

Ukončení léčby přípravkem Egilok by mělo být postupné. Náhlé přerušení léčby by mohlo vést ke

zhoršení vašeho stavu, zvláště pokud trpíte některým srdečním onemocněním.

Přípravek

může

pacientů

s cukrovkou,

kteří

jsou

léčeni

inzulinem

nebo

vnitřně

užívanými

antidiabetiky, zastřít příznaky snížené hladiny cukru v krvi, jako jsou např. třes a zvýšená tepová

frekvence.

6. Nežádoucí účinky

Během

léčby

může

vyskytnout

některý

těchto

nežádoucích

účinků:

únava,

bolesti

hlavy,

nevolnost, bolesti břicha, průjem nebo zácpa, závratě, poruchy spánku, pomalá tepová frekvence,

kožní reakce, např. vyrážky nebo zčervenání kůže, pocit chladu v končetinách, zvýšené pocení,

zrakové poruchy, dušnost. V mnoha případech jsou tyto účinky přechodné a při snížení dávky

přípravku Egilok odezní.

Případný

výskyt

nežádoucích

účinků

nebo

jiných

neobvyklých

reakcí

oznamte

svému

ošetřujícímu lékaři!

7. Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu přípravkem Egilok

Účinky přípravku Egilok a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat

(např. užíváte-li jiné léky na léčbu vysokého krevního tlaku). Váš lékař by měl být proto informován o

všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez

něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Egilok užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se

se svým ošetřujícím lékařem.

Léčba přípravkem Egilok může být ovlivněna zejména současným užíváním některých dalších léků

k léčbě srdečních onemocnění (např. blokátory vápníkového kanálu, antiarytmika, digoxin, klonidin,

nitráty a další).

8. Dávkování

Přesné dávkování určí vždy lékař. Dbejte na to, abyste dodržovali jeho pokyny.

K léčbě vysokého krevního tlaku se obvykle užívá 50 mg ráno a 50 mg večer před spaním. Tato dávka

se může postupně zvyšovat až na 100 mg až 200 mg 2 krát denně nebo se Egilok může podávat v

kombinaci s jiným lékem snižujícím krevní tlak. Nejvyšší denní dávka přípravku Egilok je 400 mg.

Pokud Vám byly tablety Egilok předepsány pro léčbu onemocnění anginou pectoris (projevuje se

bolestmi na hrudi), užívá se obvykle 50 mg až 100 mg 2 krát denně (obvykle ráno a večer). U těžkých

případů se může denní dávka zvýšit až na 400 mg.

Přípravek Egilok Vám může být předepsán i v případě, že trpíte poruchami srdečního rytmu.

Počáteční dávka 50 mg až 100 mg se užívá 2 krát denně (ráno a večer). Váš ošetřující lékař může tuto

dávku zvýšit až na celkovou denní dávku 400 mg.

Pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt, může Vám být předepsána udržovací léčba v dávce 200 mg na

den, rozdělená do dvou dílčích dávek (ráno a večer).

Obvyklá denní dávka pro předcházení záchvatům migrény je 100 mg až 200 mg ve dvou dílčích

dávkách (ráno a večer).

Při zvýšené činnosti štítné žlázy je obvyklá denní dávka 100 mg ve dvou dílčích dávkách (tj. 50 mg

ráno a 50 mg večer). Lékař může tuto dávku zvýšit až na celkovou denní dávku 400 mg.

9. Řízení motorových vozidel a obsluha strojů v průběhu léčby přípravkem Egilok

Léčba přípravkem Egilok může způsobit únavu nebo závrať. Proto byste měli řídit motorová vozidla

nebo obsluhovat stroje pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

10. Předávkování

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Ponechte si tuto příbalovou informaci a zbylé tablety, abyste je mohli svému lékaři ukázat.

11. Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

12. Varování

Přípravek Egilok nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

13. Balení

EGILOK 25 mg: 60 tablet.

14. Datum poslední revize textu

16.3.2016

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety