EBELYA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EBELYA Obalená tableta 150MCG/30MCG
 • Dávkování:
 • 150MCG/30MCG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X21 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EBELYA Obalená tableta 150MCG/30MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVONORGESTREL A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • EBELYA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 331/15-C
 • Datum autorizace:
 • 10-12-2015
 • EAN kód:
 • 8594071470715
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls46322/2014

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Ebelya 150 mikrogramů/30 mikrogramů

obalené tablety

levonorgestrelum/ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Co naleznete v příbalové informaci

1. Co je přípravek Ebelya a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ebelya užívat

3. Jak se přípravek Ebelya užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ebelya uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ebelya a k čemu se používá

Přípravek Ebelya jsou kontracepční (antikoncepční) pilulky a užívají se k zabránění těhotenství.

Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů, konkrétně levonorgestrel

a ethinylestradiol.

Kontracepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované“ pilulky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ebelya užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Ebelya, se Vás lékař zeptá na některé otázky týkající se vaší

osobní anamnézy a anamnézy vašich blízkých příbuzných. Lékař vám rovněž změří krevní tlak

a v závislosti na vašem individuálním stavu může také provést některá další vyšetření.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, kdy byste měla přerušit užívání přípravku

Ebelya nebo kdy může být spolehlivost přípravku Ebelya snížena. V těchto situacích byste buď

neměla mít pohlavní styk, nebo musíte učinit další, nehormonální, antikoncepční opatření, např. použít

kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu pravidelného cyklu nebo teplotní

metodu. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Ebelya ovlivňuje změny tělesné

teploty a cervikálního hlenu během měsíce.

Přípravek Ebelya, podobně jako jiná hormonální kontraceptiva, nechrání proti infekci HIV

(AIDS) ani žádné jiné sexuálně přenosné nemoci.

Neužívejte přípravek Ebelya:

jestliže máte (nebo jste v minulosti měla) krevní sraženinu (trombózu) v krevní cévě v nohách,

plících (plicní embolie) nebo v jiných orgánech;

jestliže máte (nebo jste v minulosti měla) srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu;

jestliže máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění, které může být předzvěstí srdeční příhody

(například angina pectoris, která způsobuje těžkou bolest na hrudi) nebo cévní mozkové příhody

(například přechodná lehká mozková příhoda bez přetrvávajících příznaků);

jestliže trpíte onemocněním, které může zvyšovat riziko vzniku sraženiny v tepnách, jako je:

– diabetes (cukrovka) s poškozením krevních cév;

– velmi vysoký krevní tlak;

– velmi vysoká hladina tuků v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (například deficit proteinu C);

jestliže máte (nebo jste měla) určitou formu migrény (s tzv. fokálními neurologickými příznaky);

jestliže máte (nebo jste měla) zánět slinivky břišní (pankreatitidu);

jestliže máte nebo v minulosti měla onemocnění jater a funkce jater ještě není v normě;

jestliže máte nebo jste měla nádorové onemocnění jater;

jestliže máte závažné onemocnění jater;

jestliže máte (nebo jste měla) nebo existuje podezření na rakovinu prsu nebo rakovinu pohlavních

orgánů;

jestliže máte jakékoliv nevysvětlitelné krvácení z pochvy;

jestliže jste těhotná;

jestliže jste alergická na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6). Alergická reakce může způsobit svědění, vyrážku nebo otok.

Pokud se některý z těchto stavů objeví poprvé v průběhu užívání přípravku Ebelya, okamžitě přestaňte

přípravek užívat a obraťte se na svého lékaře. Do té doby, můžete použít metodu nehormonální

prevence.

Upozornění a opatření

Promluvte si se svým lékařem předtím, než začnete užívat přípravek Ebelya. V některých situacích

musíte

dbát zvláštní opatrnosti při užívání přípravku

Ebelya

nebo

jakékoliv

jiné

kombinované

hormonální antikoncepce a může být nezbytná pravidelná kontrola vaším lékařem.

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

- pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie), srdeční

příhodu nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "Krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

V některých situacích musíte dbát zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Ebelya nebo jakékoliv jiné

kombinované hormonální antikoncepce a může být nezbytná pravidelná kontrola vaším lékařem.

Pokud se na vás vztahuje jakýkoliv z následujících stavů, musíte informovat svého lékaře předtím, než

začnete s užíváním přípravku Ebelya. Také pokud se jakýkoliv z následujících stavů vyskytne nebo

zhorší během užívání přípravku Ebelya, musíte se poradit se svým lékařem:

pokud kouříte;

pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku;

pokud máte cukrovku (diabetes);

pokud trpíte depresí;

pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);

pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS; porucha srážení krve, která vede k poškození

ledvin);

pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

pokud máte epilepsii (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Ebelya“);

pokud máte SLE (systémový lupus erytematodes; onemocnění, které postihuje imunitní systém);

pokud máte zvýšené hladiny tuků v krvi (hypertriglyceridémie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu

tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy

(zánět slinivky břišní);

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);

pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Ebelya;

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

pokud máte křečové žíly;

pokud má nebo měla vaše blízká příbuzná karcinom prsu;

pokud máte onemocnění, které se poprvé objevilo během těhotenství nebo dřívějšího užívání

pohlavních hormonů (např. ztrátu sluchu, porfyrii (onemocnění krve), gestační herpes (kožní

vyrážka s puchýřky během těhotenství), Sydenhamovu choreu (onemocnění nervů, při němž se

objevují nenadálé tělesné pohyby));

pokud máte nebo jste měla chloasma (zlatohnědé pigmentové skvrny, tzv. „těhotenské skvrny“,

zvláště v obličeji); v takovém případě se vyvarujte přímému vystavení slunečnímu světlu nebo

ultrafialovému záření;

pokud máte dědičný angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit

příznaky angioedému. Měla byste okamžitě navštívit svého lékaře, pokud se u vás vyskytnou

příznaky angioedému, například oteklý obličej, jazyk a/nebo hltan a/nebo potíže s polykáním nebo

kopřivka společně s dýchacími potížemi.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Ebelya, zvyšuje u vás riziko vzniku

krevní sraženiny ve srovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina

zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé

následky nebo velmi vzácně mohou být smrtelné.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku

Ebelya je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo

příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo

chodidle, zvláště doprovázený:

bolestí nebo citlivostí v noze, která může být

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi

zvýšenou teplotou postižené nohy

změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí,

zčervenání nebo zmodrání

Hluboká žilní trombóza

náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého

dýchání

náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit

Plicní embolie

vykašlávání krve

ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém

dýchání

těžké točení hlavy nebo závrať

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

těžká bolest břicha

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z

těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být

zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacích

cest (např. „nachlazení“).

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty

zraku

Trombóza retinální žíly

(krevní sraženina v oku)

bolest na hrudi, nepříjemný pocit na hrudi, tlak na hrudi,

pocit tíže na hrudi

pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní

kostí

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení

nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad,

čelisti, hrdla, paže a břicha

pocení, pocit na zvracení, zvracení nebo závratě

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

Srdeční příhoda

náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy,

zvláště na jedné straně těla

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích

náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo

koordinace

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé

příčiny

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s

téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste i tak

vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít

riziko další cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

otok a lehké zmodrání končetiny

těžká bolest břicha (náhlá příhoda břišní)

Krevní sraženiny blokující

jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Používání

kombinované

hormonální

antikoncepce

souviselo

zvýšeným

rizikem

krevních

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se

objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální

antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou

hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Ebelya, vrátí se riziko krevní sraženiny k normální úrovni během

několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce,

jakou užíváte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Ebelya je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se

u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají přípravek Ebelya, se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během

jednoho roku.

Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší osobní lékařské anamnézy

(viz níže „Faktory, které zvyšují riziko krevní sraženiny“).

Ze 100 000 žen, které jsou těhotné, asi 60 žen za rok může mít krevní sraženinu.

Faktory, které zvyšují riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Ebelya je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše

riziko je vyšší, pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

někdo z vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu

v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení

krve;

potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění nebo pokud

máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Ebelya přerušit na několik týdnů před

operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Ebelya,

zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte

některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si

nejste jistá. Váš lékař může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Ebelya ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Ebelya, například se

u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná

hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může

například způsobit srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku

Ebelya je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Ebelya,

je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než

35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku

(do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové

příhody;

pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má

vysokou hladinu tuků v krvi

(cholesterol nebo triglyceridy);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace

síní);

pokud máte diabetes (cukrovku).

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být

riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Ebelya, například

začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší

Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Ebelya a nádorová onemocnění

U žen užívajících kombinované pilulky je o něco málo častěji pozorován karcinom prsu, ale není

známo, zda je to způsobeno léčbou. Je například možné, že je u žen užívajících kombinované pilulky

zjištěno více nádorů proto, že jsou lékařem častěji vyšetřovány. Výskyt nádorů prsu se pozvolna

snižuje po ukončení užívání kombinované hormonální kontracepce. Je důležité, abyste si pravidelně

kontrolovala prsa, a pokud si nahmatáte bulku, kontaktujte svého lékaře.

Ve vzácných případech byly u uživatelek pilulek hlášeny případy benigních (nezhoubných) nádorů

jater a ještě vzácněji maligní (zhoubné) nádory jater. Máte-li nezvyklou prudkou bolest břicha,

kontaktujte svého lékaře.

Krvácení mezi menstruacemi

Během prvních několika měsíců, kdy užíváte přípravek Ebelya, můžete mít neočekávané krvácení

(krvácení mimo dny bez užívání tablet). Pokud toto krvácení trvá déle než několik měsíců nebo pokud

začne až po několika měsících, musí váš lékař vyšetřit jeho příčinu.

Co musíte udělat, pokud se neobjeví krvácení v době bez užívání tablet

Pokud jste tablety užívala správně, pokud jste nezvracela a neměla závažný průjem a pokud neužíváte

žádné další léky, je vysoce nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení neobjeví dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Kontaktujte okamžitě

svého lékaře. Nezahajujte užívání dalšího balení, pokud si nejste jistá, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek Ebelya

Vždy

informujte

svého

lékaře,

který

vám

předepisuje

přípravek

Ebelya,

všech

lécích

nebo

rostlinných přípravcích, které užíváte. Rovněž sdělte kterémukoli jinému lékaři nebo zubaři, který vám

předepisuje jiný lék (nebo vydávajícímu lékárníkovi), že užíváte přípravek

Ebelya. Mohou vás

informovat, zda musíte používat další kontracepční opatření (například kondom), a pokud ano, jak

dlouho.

Některé léky mohou snížit účinnost přípravku Ebelya při zabránění těhotenství nebo mohou vyvolat

neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří léky používané k léčbě následujících chorob:

epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin);

tuberkulózy (např. rifampicin);

infekcí

(ritonavir,

nevirapín)

nebo

jiných

infekčních

onemocnění

(antibiotika

jako

griseofulvin, penicilin, tetracyklin);

vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan);

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek Ebelya může ovlivnit účinek dalších užívaných léků, například:

léků obsahujících cyklosporin;

léku k léčbě epilepsie - lamotriginu (to by mohlo vést ke zvýšené četnosti záchvatů).

Před užitím jakéhokoli léku požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Laboratorní testy

Pokud potřebujete krevní test, řekněte svému lékaři nebo laboratornímu personálu, že užíváte pilulku,

protože perorální antikoncepce může ovlivňovat výsledky některých testů

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná, nesmíte užívat přípravek Ebelya. Pokud otěhotníte během užívání přípravku

Ebelya, musíte okamžitě přestat užívat tablety a kontaktovat svého lékaře.

Před užitím jakéhokoli léku požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Kojení

Užívání přípravku Ebelya není obecně doporučováno, pokud ženy kojí. Pokud chcete užívat pilulku

během kojení, měla byste kontaktovat svého lékaře.

Před užitím jakéhokoli léku požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že užívání přípravku Ebelya ovlivňuje řízení dopravních

prostředků nebo obsluhování strojů.

Přípravek Ebelya obsahuje laktosu a sacharosu .

Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře před zahájením užívání tohoto

léku.

3.

Jak se přípravek Ebelya užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užijte jednu pilulku přípravku Ebelya každý den, a případně zapijte malým množstvím vody. Měla

byste ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Blistr obsahuje 21 tablet. Užijte všech 21 tablet.

Potom

neužívejte

žádné

pilulky

dobu

dnů.

průběhu

těchto

dní

pilulek

(jinak

označovaných jako týden bez léčby nebo týden vynechání pilulek) by mělo dojít ke krvácení. Toto tzv.

„krvácení z vysazení“ se objevuje obvykle 2. nebo 3. den v týdnu bez pilulek.

8. den po poslední tabletě přípravku Ebelya (to je po sedmidenním vynechání) začněte s užíváním

následujícího

blistru,

když

krvácení

nepřestalo.

znamená,

byste

měla

zahájit

užívání

následujícího blistru stejný den v týdnu a že krvácení z vysazení by se mělo objevit ve stejný den

každého měsíce.

Pokud užíváte přípravek Ebelya tímto způsobem, jste také chráněna před těhotenstvím během 7 dnů,

kdy pilulky neužíváte.

Blistr obsahuje 21 tablet. Každá pilulka je označena dnem v týdnu, kdy by se měla užít. Pokud

například začnete ve středu, užijte pilulku, vedle níž je napsáno „St“. Postupujte dle směru šipky

na blistru, dokud neužijete všech 21 pilulek.

Zahájení užívání prvního balení přípravku Ebelya

Pokud jste neužívala antikoncepci s hormony v předcházejícím měsíci

Začněte s užíváním přípravku Ebelya v první den cyklu (to je první den vaší menstruace). Pokud

začnete

užívat

přípravek

Ebelya

první

vaší

menstruace,

budete

okamžitě

chráněna

před

těhotenstvím. Také můžete začít 2. – 5. den cyklu, ale potom musíte používat další ochranná opatření

(například kondom) po dobu prvních 7 dnů.

Přechod

z

jiné

kombinované

hormonální

antikoncepce

nebo

kombinované

antikoncepce

vaginálního kroužku nebo náplasti

S užíváním přípravku Ebelya můžete začít nejlépe v den po poslední účinné tabletě (poslední tableta

obsahující léčivou látku) vaší předcházející antikoncepce, ale nejpozději v den, který následuje

po období bez užívání vaší předchozí antikoncepce (nebo po poslední neaktivní tabletě vaší předchozí

antikoncepce). Pokud provádíte změnu z kombinovaného antikoncepčního vaginálního proužku nebo

náplasti, postupujte dle doporučení vašeho lékaře.

Přechod z metody pouze s gestagenem (gestagenní pilulka, injekce, implantát nebo nitroděložní

tělísko uvolňující gestagen)

Kterýkoliv den můžete přejít z pilulky obsahující pouze gestagen (z implantátu nebo nitroděložního

tělíska v den jeho odstranění, z injekčního přípravku, když má být podána další injekce), ale ve všech

těchto případech musíte používat další ochranná opatření (například kondom) po dobu prvních 7 dnů

užívání tablety.

Po potratu

Postupujte dle rady vašeho lékaře.

Po porodu

Po porodu můžete začít užívat přípravek Ebelya za 21 až 28 dnů. Pokud začnete později než 28. den,

musíte

během

prvních

sedmi

dnů

užívání

přípravku

Ebelya

používat

tzv.

bariérovou

metodu

(například kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk před (opětovným) zahájením užívání

přípravku

Ebelya,

musíte

být

nejprve

jistá,

nejste

těhotná,

nebo

musíte

počkat

další

menstruace.

Váš lékař Vám poradí v případě, že si nejste jistá, kdy máte začít přípravek Ebelya užívat.

Pokud kojíte a chcete začít (znovu) užívat přípravek Ebelya proti početí

Přečtěte si odstavec „Kojení“.

Zeptejte se svého lékaře v případě, že si nejste jistá, kdy máte začít přípravek užívat.

Jestliže jste užila více přípravku Ebelya, než jste měla

Nebyly hlášeny žádné případy závažných nežádoucích účinků po užití příliš mnoha tablet přípravku

Ebelya.

Pokud

užijete

několik

tablet

najednou,

potom

můžete

trpět

pocitem

zvracení

nebo

zvracením. Mladé dívky mohou krvácet z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho pilulek Ebelya nebo pokud zjistíte, že dítě užilo několik pilulek,

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Ebelya

Pokud se opozdíte o méně než 12 hodin s užitím pilulky, nebude ochrana před těhotenstvím snížena.

Užijte tabletu, jakmile si vzpomenete a další pilulky užijte v obvyklý čas.

Pokud se s užitím tablety opozdíte o více než 12 hodin, ochrana před těhotenstvím může být snížena.

Čím více tablet zapomenete užít, tím větší je riziko snížení ochrany před otěhotněním.

Riziko nedostatečné ochrany před otěhotněním je nejvyšší, pokud zapomenete užít pilulku na začátku

a na konci balení.

Pokud jste zapomněla užít pilulku, postupujte podle níže uvedených pokynů:

Více než jedna tableta zapomenutá v tomto balení

Kontaktujte svého lékaře.

Jedna tableta zapomenutá v 1. týdnu

Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete, i kdyby to znamenalo, že musíte užít dvě tablety

současně. Pokračujte s užíváním tablet v obvyklou dobu a používejte další antikoncepční opatření

po dobu dalších 7 dnů, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk v týdnu před vynecháním

tablety nebo pokud jste zapomněla zahájit užívání tablet po období bez užívání tablet, existuje riziko

těhotenství. V takovém případě kontaktujte svého lékaře.

Jedna tableta zapomenutá v 2. týdnu

Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete, i když by to znamenalo, že musíte užít dvě tablety

současně. Pokračujte s užíváním tablet v obvyklý čas. Ochrana před těhotenstvím není snížena a není

nutné použít další antikoncepční opatření.

Jedna tableta zapomenutá v 3. týdnu

Můžete si zvolit mezi dvěma možnostmi:

Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete, i když by to znamenalo, že musíte užít dvě

tablety současně. Pokračujte s užíváním tablet v obvyklý čas. Místo období bez tablet přejděte

rovnou na další balení.

Velmi

pravděpodobně

budete

menstruovat

(krvácení

vysazení)

konci

druhého

balení,

ale můžete mít i špinění nebo nepravidelné krvácení během užívání druhého balení.

Také můžete ukončit užívání současného balení a přejít rovnou na sedmidenní období bez tablet

(zaznamenejte si den, kdy jste zapomněla tabletu užít). Pokud chcete zahájit užívaní pilulek

z nového balení ve vašem obvyklém dni pro zahájení, zkraťte období bez léčby na méně než

7 dnů.

Pokud postupujete podle výše uvedených doporučení, budete nadále chráněna před otěhotněním.

Pokud jste zapomněla užít tabletu v balení a nedojde u vás ke krvácení v prvním období bez tablet,

může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete na další balení, je nutné, abyste kontaktovala svého

lékaře.

Požádejte o radu svého lékaře

Despu

Pouze 1zapomenutá

tableta (užitá o více než

12 hodin později)

Den 8 -14

Den15 - 24

•užijte zapomenutou tabletu

• nasledujících 7 dnech používejte bariérovou

metodu (kondom)

•doužívejte blistr

Den 1 - 7

Měla jste sex v týdnu před zapomenutou tabletou?

•užijte zapomenutou tabletu

•doužívejte blistr

•vynechte interval bez užívání tablet

začněte rovnou s novým blistrem

•okamžitě ukončetě užívání tablet

•začněte interval bez užívání (maximálně 7 dní

včetně zapomenuté tablety)

•potom začněte s novým blistrem

Několik zapomenutých

tablet v l blistru

•užijte zapomenutou tabletu

•doužívejte blistr

Co musíte udělat v případě zvracení nebo těžkého průjmu

Pokud zvracíte během 3-4 hodin od užití tablety nebo máte těžký průjem, existuje riziko, že léčivé

látky v pilulce nebudou zcela vstřebány do vašeho těla. Situace je podobná tomu, když zapomenete

tabletu užít. Po zvracení nebo průjmu musíte co nejdříve užívat jinou tabletu ze zásobního balení.

Pokud je to možné, užijte ji během 12 hodin od doby, kdy normálně užíváte svou pilulku. Pokud to

není možné nebo již 12 hodin uplynulo, měla byste postupovat dle doporučení uvedeného v části

„Jestliže jste zapomněla užít přípravek Ebelya“.

Oddálení menstruačního krvácení: co musíte vědět

I když to není doporučeno, oddálit menstruační krvácení (krvácení z vysazení) můžete přímým

pokračováním v užívání nového balení přípravku Ebelya namísto období bez tablet. Druhé balení

využívejte do konce. Při užívání druhého balení se u Vás může vyskytnout špinění (kapičky nebo

flíčky krve) nebo nepravidelné krvácení. Po obvyklém sedmidenním období bez tablet pokračujte

následujícím balením.

Můžete požádat svého lékaře o radu předtím, než se rozhodnete oddálit si menstruační krvácení.

Změna prvního dne menstruace: co musíte vědět

Pokud užijete tablety dle pokynů, potom začne menstruační krvácení/krvácení z vysazení v týdnu bez

tablet. Pokud chcete tento den změnit, proveďte to zkrácením období bez tablet (ale nikdy ne

prodloužením – 7 dní je maximum!). Například, pokud vaše období bez tablet začíná v pátek a vy

chcete provést změnu na úterý (o 3 dny dříve), musíte začít s užíváním nového balení o 3 dříve než

obvykle. Pokud období bez tablet zkrátíte příliš (například na 3 nebo méně dní), nemusí se u Vás

v tomto období bez tablet objevit žádné krvácení. Může se ale vyskytnout špinění (kapičky nebo flíčky

krve) nebo nepravidelné krvácení.

Pokud si nejste jistá, jak postupovat, zeptejte se svého lékaře.

Pokud chcete přestat užívat přípravek Ebelya

Přípravek Ebelya můžete přestat užívat kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte

svého lékaře o radu týkající se dalších spolehlivých metod kontroly početí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejčastější nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 žen) související s užíváním

„pilulky“ s účinnou látkou ethinylestradiol a levonorgestrel jsou bolesti hlavy (včetně migrény),

špinění a intermenstruační krvácení.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při používání přípravku Ebelya:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 žen)

vaginální zánět (zánět pochvy) včetně houbové infekce (kandidózy);

změny nálady včetně deprese, změny libida (sexuální touhy);

nervozita, závratě;

poruchy zraku;

akné;

pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha (bolest žaludku);

bolesti prsou, citlivost prsou, zvětšení prsou, sekrece (výtok) z prsní žlázy, menstruační bolesti,

změna síly menstruačního krvácení, zvýšená sekrece z pochvy, chybějící menstruačního krvácení;

hromadění tekutiny v tkáních;

změny tělesné hmotnosti (zvýšení nebo snížení)

bolest hlavy.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 žen)

změny chuti k jídlu (zvýšení nebo snížení);

zažívací obtíže jako např. křeče, nadýmání;

kožní vyrážka, hnědo-žluté pigmentové znaménka v obličeji (chloasma) s rizikem přetrvávání

a nadměrné ochlupení těla a obličeje, vypadávání vlasů;

svědění nebo vystouplé bulky na kůži;

zvýšený krevní tlak, změna hodnot tuků v krvi;

zadržování tekutiny;

migréna.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 žen)

nesnášenlivost kontaktních čoček;

alergické reakce;

zvýšená hladina krevního cukru (glukózová intolerance);

žloutenka způsobená zpomalením odtoku žluče;

žilní embolie;

tepenní embolie;

snížení hladiny kyseliny listové v krvi;

erythema nodosum (charakterizované bolestivými zarudlými uzlíky kůže);

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);

v plících (tj. plicní embolie);

srdeční příhoda;

cévní mozková příhoda;

příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako

tranzitorní ischemická ataka (TIA);

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která

zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích

krevní sraženiny viz bod 2).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 ženy z 10 000):

nádory jater;

kopřivka, bolestivý otok kůže a sliznic (angioedém), závažná anafylatické reakce;

erythema multiforme (vyrážka, která způsobuje červené skvrny nebo vřídky);

Další závažné

nežádoucí účinky, jako jsou krevní sraženiny,

nádory jater, rakovina

prsu

nebo

děložního hrdla vyskytující se u uživatelek kombinované antikoncepce viz bod 2.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u žen používajích kombinovanou antikoncepční „pilulku“.

Frekvenci těchto nežádoucích účinků nelze z hlášení určit.

zánět zrakového nervu, který může vést k částečné nebo úplné ztrátězraku, krevní sraženina v cévě

sítnice;

zhoršení křečových žil;

zánět slinivky břišní při současné závažné poruše metabolismu tuků;

zánět tlustého střeva v důsledku nedostatečného přívodu krve;

poškození jater (např. hepatitida (zánět jater), porucha funkce jater);

choroby žlučníku včetně žlučových kamenů;

specifické onemocnění krve způsobující poškození ledvin (hemolyticko-uremický syndrom)

puchýřovitá vyrážka (herpes gestationis);

určitý typ nedoslýchavosti (otoskleróza);

zhoršení určitého vzácného onemocnění imunitního systému (systémový lupus erythematodes);

zhoršení metabolické choroby s poruchou tvorby červeného krevního barviva (porfyrie);

zhoršení určitého onemocnění s mimovolními pohyby (Sydenhamsova chorea, tanec svatého

Víta);

zhoršení chronického zánětu střev (Crohnova choroba a ulcerózní kolitída);

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Ebelya uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25

C.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ebelya obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Jedna obalená tableta obsahuje levonorgestrelum 150 mikrogramů a ethinylestradiolum

30 mikrogramů.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 30, mastek, magnesium-stearát

Obalová vrstva tablety: sacharosa, povidon 90, makrogoly, uhličitan vápenatý, mastek, oxid titaničitý

(E171), glycerol 85 %, montanglykolový vosk, žlutý oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Ebelya vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Ebelya jsou žluté, lesklé, kulaté bikonvexní obalené tablety.

Přípravek Ebelya je dostupný v kalendářních baleních:

s 21 obalenými tabletami

s 3x21 obalenými tabletami

s 6x21 obalenými tabletami

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Heaton k.s.

Na Pankráci 14

140 00 Praha 4

Česká republika

Výrobce

Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster

Německo

Heaton k.s.

Areál společnosti Movianto Česká republika, s.r.o.

Podolí 78e

Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Elisya 150 микрограма/30 микрограма, oбвита таблетка

Česká republika

Ebelya 150 mikrogramů/30 mikrogramů, obalené tablety

Chorvatsko

Alaya 0,15 mg/0,03 mg obložene tablete

Norsko

Ebelya 150 microgram/30 microgram, drasjert tablett

Rumunsko

Elisya 150 micrograme/30 micrograme drajeuri

Slovenská republika

Ebelya 150 mikrogramov/30 mikrogramov, obalená tableta

Slovinsko

Ebelya 150 mikrogramov/30 mikrogramov, obložena tableta

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.7.2015

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration