DUPHALYTE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DUPHALYTE
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DUPHALYTE
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, koně, prasata, skot, psi, kuřata
 • Terapeutické oblasti:
 • Roztoky pro parenterální výživu
 • Přehled produktů:
 • 9900820 - 1 x 500 ml - láhev - -; 9902281 - 1 x 500 ml - láhev - -; 9902282 - 10 x 500 ml - láhev - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/535/94-C
 • Datum autorizace:
 • 13-04-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Duphalyte inj. ad us. vet.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain,S.L., Ctra. Camprodón s/n „la Riba“, 17813 Vall de Bianya

(Gerona), Španělsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Duphalyte injekční roztok

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 ml:

VITAMINY

Thiamini hydrochloridum

0,10 mg

Riboflavini natrii phosphas dihydricus

0,04 mg

Pyridoxini hydrochloridum

0,10 mg

Cyanocobalaminum

0,05 ug

Nicotinamidum

1,50 mg

Panthenolum

0,05 mg

ELEKTROLYTY

Calcii chloridum hexahydricum

0,23 mg

Magnesii sulfas

0,29 mg

Kalii chloridum

0,20 mg

AMINOKYSELINY A VÝŽIVNÉ SLOŽKY

Glucosum

45,56 mg

Arginini hydrochloridum

0,025 mg

Cysteini hydrochloridum monohydricum

0,01 mg

Natrii hydrogenoglutamas

0,04 mg

Histidini hydrochloridum

monohydricum

0,01 mg

Isoleucinum

0,01 mg

Leucinum

0,04 mg

Lysini hydrochloridum

0,03 mg

Methioninum

0,01 mg

Phenylalaninum racemicum

0,03 mg

Threoninum

0,02 mg

Tryptopohanum racemicum

0,01 mg

Valinum racemicum

0,05 mg

Pomocné látky: Methylparabenum, Propylparabenum, Phenolum, Dinatrii edetas dihydricus, Natrii

acetas trihydricus, Acidum aceticum, Aqua pro inj.

Léková forma:

Injekční roztok

4. INDIKACE

Přípravek DUPHALYTE inj. ad us. vet. je určen k podpůrné terapii domácích a

hospodářských zvířat (kůň, skot, prase, pes, kočka, drůbež-jednodenní kuřata) při dehydrataci,

ztrátách tělních tekutin, imbalanci elektrolytů a při hypoproteinemii.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kůň, skot, prase, pes, kočka, drůbež – jednodenní kuřata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Koně, skot, prasata:

do 2 ml na kg ž.hm.

Hříbata, telata a selata:

do 6 ml na kg ž.hm.

Psi a kočky:

do 10 ml na kg ž.hm.

Jednodenní kuřata:

0,5 – 0,75 ml na kg ž.hm

Způsob použití:

Koně:

pomalá nitrožilní aplikace

Skot, prasata:

pomalá nitrožilní, intraperitoneální nebo podkožní aplikace

Psi a kočky:

pomalá nitrožilní nebo podkožní aplikace

Jednodenní kuřata:

podkožně

Přípravek lze podávat rovněž perorálně, neředěný nebo ředěný pitnou vodou.

Aplikaci přípravku lze opakovat podle potřeby.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Intravenózní aplikaci přípravku provádět velmi pomalu a za aseptických podmínek.

Poznámka:

Případné předávkování přípravku je zvířaty dobře snášeno.

Varování:

Je nutno, aby se osoby se známou citlivostí na některou ze složek přípravku vyvarovaly při aplikaci

přímému kontaktu s přípravkem.

Farmakologické údaje:

Přípravek je sterilní roztok pro rehydrataci s obsahem vitaminů, elektrolytů, aminokyselin a výživných

složek. Přípravek nahrazuje ztrátu tekutin, glukózy, elektrolytů a vitaminů. Aminokyseliny jsou ihned

přístupné jako stavební složky k syntéze krevních proteinů (erytrocytů, hormonů, protilátek). Obsah

dextrosy dodává energii, elektrolyty nahrazují ztrátu solí a B-vitaminy podporují syntézu enzymů.

Přípravek působí ihned po aplikaci jako komplexní rehydratační roztok (při dehydrataci, při ztrátě

rovnováhy elektrolytů a při hypoproteinemii).

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Interakce:

Nejsou známy.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení: Lékovky uzavřené propichovací zátkou, opatřené pertlí.

1 x 500ml, 10x500ml

Exspirace: 36 měsíců. Spotřebovat do 28 dnů po prvním otevření lékovky.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com