DUPHALAC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DUPHALAC Perorální roztok 667G/L
 • Dávkování:
 • 667G/L
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X500ML I Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DUPHALAC Perorální roztok 667G/L
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LAKTULOSA
 • Přehled produktů:
 • DUPHALAC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 80/ 141/92-S/C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls148272/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Duphalac

667 g/l, perorální roztok

lactulosum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo

lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

Jak se přípravek Duphalac užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Duphalac uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá

Co je přípravek Duphalac

Duphalac obsahuje laxativum (projímadlo) nazývané laktulóza. Změkčuje stolici a usnadňuje její odchod

tím, že přitahuje do střeva vodu. Do těla se přípravek nevstřebává.

K čemu se přípravek Duphalac používá

Bez doporučení lékaře se Duphalac může používat k léčbě zácpy (méně časté pohyby střeva, tvrdá a suchá

stolice) a dále u stavů, kde je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice. Například:

máte-li hemoroidy

po chirurgickém zákroku na konečníku nebo tlustém střevě

Pouze po poradě s lékařem se Duphalac může používat k léčbě jaterní encefalopatie (poškození mozku při

selhání jater projevující se nervovými a psychiatrickými příznaky).

Přípravek mohou užívat děti i dospělí. Použití u dětí (včetně kojenců a batolat) však má být výjimečné a vždy

pod lékařským dohledem. Přípravek nepodávejte dětem a dospívajícím mladším 14 let bez předpisu lékaře, neboť

lékař bude dítě zároveň pečlivě sledovat.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

Neužívejte přípravek Duphalac:

jestliže jste alergický(á)/přecitlivělý(á) na

- laktulózu

- jakýkoli další přidružený cukr (uvedený v bodě 6)

jestliže trpíte

galaktosemií (závažná genetická porucha, kdy nemůžete trávit galaktózu)

neprůchodností střev

perforací (proděravěním) zažívacího traktu nebo existuje-li riziko této perforace

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Duphalac se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Duphalac se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže pro Vás platí některá

z následujících podmínek nebo onemocnění, a to zvláště:

trpíte-li nevysvětlitelnou bolestí břicha

máte-li cukrovku (diabetes)

trpíte-li Roemheldovým syndromem projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi (nahromadění plynu

v zažívacím traktu nebo poruchy normálního průchodu žaludečního obsahu vyvolají/způsobí srdeční obtíže).

Pokud se u Vás během užívání přípravku Duphalac objeví příznaky jako plynatost nebo nadýmání břicha,

přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem.

Neměl(a) byste užívat přípravek Duphalac, jestliže trpíte:

nesnášenlivostí galaktózy nebo fruktózy

vrozeným nedostatkem laktázy

poruchou vstřebávání glukózy a galaktózy.

Jste-li léčeni tímto přípravkem pro jaterní encefalopatii, užívá se mnohem vyšší dávka přípravku Duphalac než

při léčbě zácpy. Tato vysoká dávka obsahuje velké množství cukru. Toto je potřeba vzít v úvahu u pacientů s

cukrovkou.

Dlouhodobé užívání vyšších dávek přípravku nebo nesprávné užívání přípravku může mít za následek průjem a

poruchy rovnováhy vody a minerálů v organismu. Pokud trpíte chronickou zácpou, měl(a) byste vyhledat lékaře

pro zjištění příčiny chronické zácpy.

Obecně platí, že bez porady s lékařem byste neměl(a) užívat laxativa déle než dva týdny.

Pokud po 7 dnech užívání přípravku Duphalac nepozorujete zlepšení Vašeho stavu nebo se Vaše příznaky zhorší,

poraďte se s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného onemocnění.

Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem.

Během léčby laxativy byste měl(a) pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8

sklenicím).

Děti

V určitých případech může lékař předepsat přípravek Duphalac dítěti (včetně kojenců a malých dětí). V těchto

případech bude lékař léčbu pečlivě sledovat. Přípravek Duphalac může být podáván dětem a dospívajícím do 14

let pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem, a jen v odůvodněných případech, protože tento lék

může narušit normální reflex vyprazdňování (pocit nucení na stolici).

Další léčivé přípravky a přípravek Duphalac

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

Laktulóza může zvýšit ztrátu draslíku vyvolanou jinými léky, např. thiazidovými diuretiky (léky podporující

tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění) a

amfotericinem B (lék k léčbě plísňových infekcí).

Nedostatek draslíku může zesílit účinek srdečních glykosidů (léky k léčbě srdečního selhání, např. digoxin).

Přípravek Duphalac s jídlem a pitím

Přípravek Duphalac lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Není žádné omezení, co můžete jíst nebo pít.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Duphalac může být v těhotenství a v období kojení užíván.

Žádný vliv na plodnost se nepředpokládá.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Duphalac nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na Vaši schopnost bezpečně řídit vozidla nebo

obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Duphalac

Duphalac může obsahovat malá množství mléčného cukru (laktózy), galaktózy, epilaktózy nebo fruktózy.

Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užitím tohoto léčivého přípravku svého

lékaře.

3.

Jak se přípravek Duphalac užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo

lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte své dávky každý den ve stejnou dobu.

Spolkněte lék najednou. Nedržte jej v ústech delší dobu.

Duphalac roztok můžete užívat nezředěný nebo zředěný tekutinou. K odměření dávky použijte přiloženou

odměrku.

Dávkování u zácpy nebo v případech, kdy je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice

Dávka se užívá jednou denně, například během snídaně, nebo rozděleně ve dvou denních dávkách ráno a v

poledne (tj. užívá se polovina denní dávky 2x denně).

Doporučuje se začít léčbu nejnižší úvodní denní dávkou a v případě potřeby, tj. pokud se nedostaví očekávaný

účinek, dávku postupně upravovat až do maximální dávky (viz tabulku níže). Po několika dnech lze přejít na

udržovací dávku, která by měla opět začínat nejnižší dávkou v uvedeném dávkovacím rozmezí a pokud tato

dávka není dostatečně účinná, lze ji zvýšit na maximální doporučenou denní dávku. Nepřekračujte nejvyšší

doporučenou denní dávku.

Může být potřeba několika dní léčby (2-3 dny), než se projeví léčebný účinek.

Věk

Úvodní denní dávka

Udržovací denní dávka

Dospělí a mladiství starší

14 let

15-45 ml

15-30 ml

Děti a dospívající (7-14

15 ml

10-15 ml

let)

Děti (1-6 let)

5-10 ml

5-10 ml

Kojenci do 1 roku

až do 5 ml

až do 5 ml

Bez porady s lékařem lze přípravek užívat pouze krátkodobě. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud

se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného onemocnění. Bez porady s

lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Užití u dětí

Užití laxativ u dětí (včetně kojenců) má být výjimečné a vždy za lékařského dohledu, protože tyto léky mohou

narušovat normální reflex vyprazdňování.

Nepodávejte přípravek Duphalac dětem mladším 14 let bez předpisu lékaře, neboť lékař bude dítě zároveň

pečlivě sledovat.

Dávkování u jaterní encefalopatie (jen pro dospělé)

Úvodní dávka při jaterní encefalopatii je 30 až 45 ml perorálního roztoku 3 až 4krát denně.

Tuto dávku lze upravit na udržovací dávku tak, abyste měl(a) 2-3 měkké stolice za den.

Pro léčbu jaterní encefalopatie u dětí (včetně novorozenců, dětí a dospívajících mladších 18 let) nejsou

k dispozici údaje.

Užití u starších pacientů a pacientů s poškozením funkce ledvin nebo jater

Žádná zvláštní doporučení pro dávkování neexistují.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Duphalac, než jste měl(a)

Při předávkování můžete mít průjem a bolest břicha. Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Duphalac, než

jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duphalac

Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Duphalac

Pokud Vám přípravek předepsal lékař, neukončujte ani neměňte léčbu, aniž byste se s ním poradil(a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duphalac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Při užívání přípravku Duphalac byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 lidí)

- Průjem

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 lidí)

Plynatost (větry)

Nauzea (pocit nevolnosti)

Zvracení

Bolest břicha

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 lidí)

Poruchy elektrolytů vyvolané průjmem

Plynatost se může objevit během několika prvních dnů léčby, obvykle však po několika dnech vymizí. Pokud

užijete větší než doporučenou dávku, můžete pocítit bolest břicha a průjem. V takovém případě má být dávkování

sníženo.

Pokud užíváte vysoké dávky (normálně pouze při jaterní encefalopatii) po delší dobu, můžete trpět poruchou

elektrolytů, která je způsobena průjmem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Duphalac uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Duphalac po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na láhvi za Použitelné do. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Duphalac obsahuje

Léčivou látkou přípravku Duphalac je laktulóza.

Jeden ml přípravku Duphalac perorální roztok obsahuje 667 mg laktulózy.

Přípravek Duphalac neobsahuje žádné pomocné látky. Může však obsahovat malá množství přidružených cukrů,

např. laktózy, galaktózy, epilaktózy a fruktózy.

Jak přípravek Duphalac vypadá a co obsahuje toto balení

Duphalac je bezbarvá až nažloutlá tekutina, čirá nebo mírně opalizující, viskózní, sladké chuti.

Duphalac perorální roztok je dostupný v plastových lahvích o obsahu 200 ml, 300 ml nebo 500 ml, s

odměrkou.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

BGP Products B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Nizozemsko

Výrobce

Abbott Biologicals B.V.

Olst

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

31.8.2016