DOXYVIT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOXYVIT 100 mg/g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOXYVIT 100 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • drůbež
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • 9937181 - 1 x 1000 g - sáček - -; 9936049 - 1 x 10 kg - pytel - papír

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/070/98-C
 • Datum autorizace:
 • 30-06-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO UŽIVATELE = ETIKETA PRO 1 KG

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DOXYVIT 100 plv. sol. a. u. v.

Doxycyclinum

SLOŽENÍ

Účinné látky: Doxycyclini hydrochloridum 100 g ve 1000 g.

Pomocné látky: Acidum tartaricum, Acidum ascorbicum, Glucosum anhydricum.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku

INDIKAČNÍ SKUPINA

Antibiotika.

CHARAKTERISTIKA

DOXYVIT 100 plv. sol. je širokospektrální antibiotikum obsahující účinnou látku doxycyklin. Vykazuje

vysokou aktivitu proti aerobním i anaerobním grampozitivním a gramnegativním bakteriím, rickettsiím,

chlamydiím, mykoplasmám, spirochetám a protozoím.

FARMAKOKINETICKÉ ÚDAJE

Doxycyklin se z gastrointestinálního traktu rychle a téměř úplně absorbuje a pak se distribuuje do celého

těla, kde se nachází ve vyšších koncentracích ve tkáních než v krvi. Doxycyklin se eliminuje zejména

střevem a ledvinami.

INDIKACE

Léčba a prevence dýchacích, intestinálních a systémových infekcí způsobených mikroorganismy citlivými

na doxycyklin u slepic, krůt a husí: chronické onemocnění dýchacích cest (Mycoplasma gallisepticum,

Escherichia coli), aerosakulitida (Mycoplasma meleagridis), synovitida (Mycoplasma synoviae), cholera

drůbeže (Pasteurella multocida), bordetelóza krůt (Bordetella avium), infekční koryza (Haemophilus

paragallinarum), kolibacilóza (Esccherichia coli), nekrotická enteritida (Clostridium perfringens),

chlamydióza (Chlamydia psittaci), prevence ve stresových podmínkách (vakcinace, změna ustájení,

transport)

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nosnic.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

DOXYVIT 100 plv. sol. má nízkou toxicitu a nežádoucí účinky jsou velmi sporadické.

INTERAKCE

Nejsou známy žádné nežádoucí interakce s jinými léky. Na rozdíl od starších tetracyklinů je doxycyklin

méně náchylný k interakci s kalciem. Jeho absorpce není ovlivněna souběžným příjmem potravy.

DÁVKOVÁNÍ

10 mg doxycyklinu na kg ž. hm. denně, tj. 0,1 g DOXYVITU 100 plv. sol. na kg ž. hm.

DOXYVIT 100 plv. sol. se může podávat dvěma způsoby:

Nárazová léčba:

- v pitné vodě v dávce 10 mg doxycyklinu na kg živé hmotnosti. Denní požadovaná dávka by měla

být podaná zvířatům v omezeném množství vody tak, aby se spotřebovala během 6 – 8 hodin. Po vypití

medikované vody podat zvířatům po zbytek dne vodu nemedikovanou.

Nepřetržitá léčba:

- průběžně v koncentraci 100 ppm doxycyklinu (1,0 g DOXYVITU na litr) v pitné vodě jako v

jediném zdroji pitné vody během celého dne.

Léčba by měla trvat bez přestávky 3 – 5 dní, v obou případech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Perorálně.

UPOZORNĚNÍ

Vyhnout se přímému kontaktu s přípravkem. Po použití omýt ruce vodou.

UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě do 25 °C, na suchém místě. Udržujte mimo dosahu dětí.

BALENÍ

1 kg

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 7 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidskému konzumu.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Prosinec 2014

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

VÝROBCE

Ceva Phylaxia, Szállás ut. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko

POUŽITÍ, EXPIRACE

2 roky, po 1. otevření 1 měsíc. Medikovanou vodu spotřebovat do 8 hodin.

REG. Č.: 96/070/98 – C

EXPIRACE DO:

ŠARŽE:

JENOM NA PŘEDPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE!