Advertisement

DONA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DONA Injekční roztok 502,5MG/2ML
 • Dávkování:
 • 502,5MG/2ML
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Podání:
 • Intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 6X(2ML+1ML) Ampulka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DONA Injekční roztok 502,5MG/2ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GLUKOSAMIN
 • Přehled produktů:
 • DONA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 110/00-C
 • Datum autorizace:
 • 01-08-2017
 • EAN kód:
 • 4019338608174
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls149985/2016

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte prosím pozorně!

DONA

(Glucosamini sulfas crystallicus)

injekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10 - Vršovice

Česká republika

Výrobce

BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l., Masate, Itálie

Složení

1 ampule A obsahuje:

Léčivá látka: Glucosamini sulphas crystallicus

502,5 mg

ve 2 ml

(odpovídá Glucosamini sulfas

400,0 mg

Natrii chloridum

102,5 mg)

Pomocné látky:

Ampule A: Monohydrát lidokain-hydrochloridu, voda na injekci, kyselina sírová 10%

Ampule B: Diolamin, voda na injekci.

Indikační skupina

Antirevmatikum, dlouhodobě působící lék u osteoartrózy.

Charakteristika

Glukosaminsulfát, účinná látka přípravku DONA, je sůl přírodního aminomonosacharidu

glukosaminu, který je fyziologicky přítomen v lidském organizmu. Je využíván k biosyntéze

kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině a proteoglykanů matrix kloubní chrupavky.

Glukosamin je kloubu za normálních okolností dodáván cestou přeměny glukózy.

Při osteoartróze dochází k jeho nedostatku a je potřebné jej nahradit jeho zevním podáním.

Takto podaný glukosaminsulfát podporuje tvorbu proteoglykanů, růst a výživu kloubní

chrupavky a správné ukládání vápníku v kostní tkáni, což vede ke zlepšení funkce a zmírnění

bolesti kloubů.

Glukosaminsulfát neovlivňuje kardiovaskulární a respirační systém, CNS ani vegetativní

nervový systém.

Indikace

Přípravek je indikován k léčbě osteoartrózy ve všech lokalizacích. Je určen k léčbě dospělých

pacientů.

Kontraindikace

Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli

pomocnou látku přípravku.

Přípravek se nesmí užívat v prvním trimestru těhotenství.

Injekční roztok by vzhledem ke svému obsahu lidokainu neměl být podáván intravenózně a je

kontraindikován u pacientů s převodními poruchami srdce, akutní srdeční nedostatečností, u

pacientů s přecitlivělostí na lidokain a u pacientů s fenylketonurií.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření při použití přípravku Dona

Těhotné ve druhém a třetím trimestru a nemocní se závažnou jaterní nebo ledvinovou

nedostatečností mohou přípravek užívat jen ze zvlášť závažných důvodů.

Těhotenství a kojení

Během prvního trimestru těhotenství se nesmí podávat vůbec.

Studie na pokusných zvířatech neprokázaly nepříznivý vliv na reprodukci a laktaci. Jelikož

neexistují studie na lidech, měl by být přípravek v době těhotenství a kojení podáván pouze

v nezbytných případech pod dohledem lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv přípravku na bdělost a pozornost.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, neboť glukosaminsulfát je látka tělu vlastní.

Vzhledem k obsahu lidokainu se ojediněle mohou vyskytnout případy nevolnosti, zřídka

zvracení, plynatost, zácpa, průjem a velmi vzácně vypadávání vlasů, poruchy vidění.

V několika

případech

byla

popsána

lokální

reakce

(bolestivost

nebo

zarudnutí)

v místě

vpichu.

Interakce

Interakce nejsou dosud známy.

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je 1 až 2 injekce 3x týdně po dobu 4-6 týdnů.

Léčebný cyklus je možno opakovat ve 2-3 měsíčních intervalech, nebo kdykoliv se objeví

příznaky onemocnění. Na léčbu injekcemi je též možno navázat podáváním přípravku

v perorální formě.

Přípravek se podává intramuskulárně.

Před aplikací je třeba natáhnout obsah obou ampulí do injekční stříkačky a promíchat ho.

Předávkování

Náhodné či záměrné předávkování nebylo popsáno. Výsledky experimentálních studií

dokazují, že předávkování může nastat až po extrémně vysokých dávkách.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Po smíchání ampulí použijte přípravek do 18 hodin.

Inkompatibility nejsou známy, přesto se však nedoporučuje míchání s jinými léky.

Balení

6 ampulí A po 2 ml a 6 ampulí B po 1 ml

Datum poslední revize textu

1.6.2016

Advertisement