DOLOBENE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOLOBENE, DRM GEL 50GM
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50GM, Tuba
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOLOBENE, DRM GEL 50GM
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 85/ 218/02-C
 • EAN kód:
 • 4030096673839
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však  Dolobene  musíte užívat pečlivě 

podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší během prvního týdne  používání přípravku, 

navštivte lékaře.

V       příbalové informaci naleznete    :

Co je Dolobene a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolobene používat

Jak se Dolobene používá

Možné nežádoucí účinky

Uchovávání přípravku Dolobene

Další informace

DOLOBENE

gel

(Dexpanthenolum, Dimethylis sulfoxidum, Heparinum natricum)

Léčivé látky jsou dexpanthenolum 25 mg, dimethylis sulfoxidum (90%) 166,6 mg, heparinum 

natricum 3,2 mg (odp. 500 m.j.) v 1 g gelu.

Pomocné   látky   jsou   rozmarýnová   silice,   kosodřevinová   silice,   citronelová   silice,   složený 

hydrogenricinomakrogol 2000, karbomer 980, trometamol, isopropylalkohol, čištěná voda.

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

1. CO JE DOLOBENE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Dolobene  je   speciální   kombinace   aktivních   látek   k pomocné   léčbě   akutní   bolesti   ve   svalovém   a 

pohybovém aparátu a akutních bolestivých onemocnění žil dolních končetin. Heparin při místním 

nanesení působí proti krevnímu srážení, zlepšuje průtok krve, má účinek protiotokový a protizánětlivý,  

urychluje vstřebávání krevních podlitin. Dexpanthenol chrání pokožku, zlepšuje funkce tkání, zejména 

vrstev   pokožky.   Dimethylsulfoxid   kromě   místních   protizánětlivých,   bolest   tlumících,   cévy 

rozšiřujících a protiotokových účinků má  i schopnost potencovat účinek místně používaných léků. 

Látky   rozpuštěné   v   dimethylsulfoxidu   pronikají   zrohovatělou   vrstvou   kůže   rychleji,   než   jsou-li 

rozpuštěné v jiných rozpouštěcích látkách.

Dolobene se používá k podpůrné léčbě otoků, podlitin a zánětů a doprovodných bolestí po uzavřených 

poraněních   svalů,   synoviálních   pochev   (obalových   pouzder   šlach),   šlach   a   kloubů,   jako   jsou 

zhmožděniny,   namožení,   podvrtnutí   a   vymknutí,   tenisový   loket,   záněty   tíhových   váčků,   a   dále 

k podpůrné léčbě ztuhlosti paží a ramen (humeroskapulární periartritidy), akutních obtíží spojených s 

žilními chorobami dolních končetin, jako jsou otoky a povrchové záněty provázené bolestí a případně 

zrudnutím kůže.

Přípravek je určen pro používání u dospělých, mladistvých a dětí od 5 let věku. Přípravek je vhodný 

především k léčbě sportovních poranění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DOLOBENE POUŽÍVAT

Nepoužívejte Dolobene:

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku;

jestliže trpíte astmatem;

pokud máte těžké poškození jater nebo ledvin;

při krvácivých stavech;

při lupus erythematodes (systémové autoimunitní onemocnění projevující se horečkou, kožními 

příznaky a příznaky vyplývajícími z poškození různých orgánů);

během těhotenství a v období kojení.

Přípravek nesmějí používat děti mladší než 5 let. Přípravek nesmí být nanášen na otevřené rány a 

sliznice.

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek se nesmí během těhotenství užívat.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek se nesmí v období kojení užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,   informujte   svého  lékaře   nebo   lékárníka   o  všech   lécích,   které   užíváte   nebo  jste   užíval(a) 

v nedávné   době,   a   to   i   o   lécích,   které   jsou   dostupné   bez   lékařského   předpisu.   Přítomnost 

dimethylsulfoxidu   v   přípravku  Dolobene  podporuje   průnik   mnoha   látek,   které   jsou   v   některých 

případech špatně vstřebávány pokožkou. K zamezení  nežádoucích účinků takových  látek by další 

přípravky ani jiné látky neměly být  nanášeny na stejnou oblast kůže bezprostředně před nebo po 

nanesení  Dolobene; případně má být kůže pečlivě očištěna před každým použitím gelu  Dolobene

Současné použití nesteroidní protizánětlivé látky sulindaku může vyvolat bolesti periferních nervů a 

proto nesmí být gel Dolobene a sulindak současně používány.

3. JAK SE DOLOBENE POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek se nanáší 1-2x denně na postižené místo, lehce se rozetře po povrchu, ale nevtírá se, a léčené 

místo se nezakrývá obvazem nebo oděvem.

Pokud se projeví zlepšení příznaků již během prvního týdne používání přípravku a příznaky se nadále 

zlepšují i při dalším používání přípravku, je možné přípravek používat bez porady s lékařem až do  

úplného odeznění příznaků, což může trvat až několik týdnů.

Pokud však nedojde ke zlepšení příznaků již během prvního týdne  a k jejich dalšímu  zlepšování 

během dalšího používání přípravku nebo pokud se vyskytnou nežádoucí účinky,  je nutné přerušit 

používání přípravku a poradit se neprodleně s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více Dolobene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem se 

poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dolobene nežádoucí účinky. Zřídka může dimethylsulfoxid 

vyvolat   alergickou   kožní   reakci.   Ojedinělé   případy   zrudnutí   kůže,   pocitů   svědění   a   pálení   jsou 

vyvolány cévy rozšiřujícím působením dimethylsulfoxidu a obvykle mizí v průběhu léčby.

Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který 

není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU DOLOBENE

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30  ° C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Velikost balení: 

20 g, 50 g, 100 g nebo 150 g gelu v hliníkové tubě.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

ratiopharm CZ s.r.o.

Bělehradská 54, Praha 2

www.ratiopharm.cz

Datum poslední revize textu: 

9.9. 2009