Advertisement

DERMESTRIL-SEPTEM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DERMESTRIL-SEPTEM Transdermální náplast 50MCG/24H
 • Dávkování:
 • 50MCG/24H
 • Léková forma:
 • Transdermální náplast
 • Podání:
 • Transdermální podání
 • Jednotky v balení:
 • 4 Sáček
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DERMESTRIL-SEPTEM Transdermální náplast 50MCG/24H
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • DERMESTRIL-SEPTEM 50

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 56/ 836/99-C
 • Datum autorizace:
 • 01-10-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


1/12

sp.zn.sukls274210/2016,

sukls274219/2016

Příbalová informace – informace pro uživatele

DERMESTRIL-Septem 25

DERMESTRIL-Septem 50

transdermální náplasti

(Estradiolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz. bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je DERMESTRIL-Septem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DERMESTRIL-Septem užívat

Jak se DERMESTRIL-Septem užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak uchovávat přípravek DERMESTRIL-Septem

Obsah balení a další informace

1. Co je DERMESTRIL-Septem

a k čemu se používá

DERMESTRIL-Septem je přípravek hormonální substituční terapie (HRT). Obsahuje 17-β

estradiol. DERMESTRIL-Septem se používá u žen, u nichž se poslední menstruace dostavila

minimálně před 6 měsíci.

DERMESTRIL-Septem 25 a 50 se užívá při:

Zmírnění příznaků menopauzy

Během menopauzy klesá množství estrogenu produkované v ženském těle. To může způsobit

příznaky, jako jsou návaly horka do obličeje, krku a hrudníku ("návaly"). DERMESTRIL-

Septem tyto příznaky po menopauze zmírňuje.

DERMESTRIL-Septem Vám bude předepsán pouze, pokud tyto příznaky vážně omezují Váš

každodenní život.

DERMESTRIL-Septem 50 se užívá při:

Prevence osteoporózy

Po přechodu se u některých žen se může vyvinout křehkost kostí (osteoporóza). Poraďte se se

svým lékařem ohledně všech možností léčby.

2/12

Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze a jiné léky pro Vás nejsou vhodné,

můžete DERMESTRIL-Septem použít k prevenci osteoporózy po menopauze.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DERMESTRIL-Septem používat

Anamnéza a pravidelné kontroly

Použití HRT nese rizika, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda zahájit léčbu nebo

pokračovat v užívání.

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků nebo operace)

jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, rizika používání HRT mohou být různá.

Prosím, poraďte se se svým lékařem.

Dříve než začnete (nebo znovu začnete) užívat HRT, lékař se Vás bude ptát na Vaši vlastní a

rodinnou zdravotní historie. Váš lékař se může rozhodnout provést vyšetření. To může zahrnovat

vyšetření Vašich prsou a /nebo interní vyšetření, pokud je to nutné.

Poté, co jste začali s užíváním DERMESTRIL-Septemu, měli byste chodit k lékaři na pravidelné

kontroly (nejméně jednou za rok). Na těchto kontrolách se svým lékařem poraďte o možných

přínosech a rizicích užívání DERMESTRIL-Septem.

Pravidelně podstupujte vyšetření prsu, podle doporučení lékaře.

Neužívejte DERMESTRIL-Septem

Neužívejte DERMESTRIL-Septem, pokud se Vás týká následující. Pokud si nejste jisti některým

z níže uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete DERMESTRIL-Septem

užívat.

Neužívejte DERMESTRIL-Septem:

Pokud máte nebo jste někdy měla rakovinu prsu, nebo máte-li podezření na toto

onemocnění.

Jestliže máte rakovinu citlivou na estrogeny, jako je rakovina výstelky dělohy

(endometrium), nebo pokud máte podezření na toto onemocnění.

Máte-li jakékoli nevysvětlitelné krvácení z pochvy.

Máte-li nadměrné zesílení sliznice dělohy (hyperplazie endometria), které není léčeno.

Pokud máte nebo jste někdy měla krevní sraženiny v cévách (trombózu), například v

nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie).

Máte-li poruchu srážlivosti krve (např. nedostatek proteinu C, proteinu S nebo

antitrombinu).

Pokud máte nebo jste nedávno měli onemocnění způsobené krevními sraženinami v

cévách, např. srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo anginu pectoris.

Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a Vaše jaterní testy se nevrátily k

normálu.

Pokud máte vzácnou krevní poruchu s názvem "porfyrie", která se dědí.

Jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol (léčivou látku obsaženou v přípravku)

nebo na kteroukoli další složku přípravku DERMESTRIL-Septem (viz bod 6 Další

informace).

Pokud se u Vás některý z výše uvedených stavů objeví poprvé při užívání DERMESTRIL-

Septemu, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DERMESTRIL-Septem je zapotřebí

3/12

Pokud se u Vás někdy vyskytl některý z následujících problémů, informujte svého lékaře před

zahájením léčby, protože tyto obtíže se mohou vrátit nebo zhoršit během léčby přípravkem

DERMESTRIL-Septem. Pokud ano, měli byste svého lékaře navštěvovat častěji kvůli

kontrolám:

myomy uvnitř dělohy;

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či nadměrný růst

děložní sliznice (hyperplazie endometria) v anamnéze;

zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz "Krevní sraženiny v cévách (trombóza)");

zvýšené riziko vzniku rakoviny citlivé na estrogen (např. pokud matka, sestra nebo

babička měly rakovinu prsu);

vysoký krevní tlak;

jaterní poruchy, jako je benigní nádor jater;

cukrovka;

žlučové kameny;

migréna nebo těžké bolesti hlavy;

onemocnění imunitního systému, který postihuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus

erythematosus, SLE);

epilepsie;

astma;

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza);

velmi vysoká úroveň tuků (triglyceridů) v krvi;

zadržování tekutin v důsledku srdečních potíží nebo onemocnění ledvin.

Přestaňte užívat přípravek DERMESTRIL-Septem a ihned se poraďte s lékařem

Pokud zaznamenáte cokoli z následujícího při užívání HRT:

některou z podmínek uvedených v bodě "Neužívejte DERMESTRIL-Septem“.

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). Toto mohou být příznaky jaterní nemoci.

velké zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolesti hlavy, únava, závratě).

migrény, bolesti hlavy, ke kterým u Vás došlo poprvé.

pokud otěhotníte.

pokud zaznamenáte příznaky krevních sraženin, jako jsou: bolestivý otok a zarudnutí

nohy, náhlá bolest na hrudi, dýchací potíže.

Další informace najdete v bodě "Krevní sraženiny v cévách (trombóza)“.

Poznámka: DERMESTRIL-Septem není antikoncepční přípravek. Pokud je to méně než 12

měsíců od poslední menstruace nebo je Vám méně než 50 let, musíte stále používat další

antikoncepci k zabránění otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem.

HRT a rakovina

Nadměrné zbytnění děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice

(rakovina endometria)

Vzhledem k pouze estrogenové HRT je zvýšeno riziko nadměrného zesílení sliznice dělohy

(hyperplazie endometria) a rakoviny děložní sliznice (endometria).

Užívání progestogenu současně s estrogenem po dobu nejméně 12 dnů každého 28denního cyklu

Vás před tímto rizikem ochrání. Pokud stále máte dělohu, lékař Vám progestogen předepíše.

4/12

Pokud Vám byla děloha odstraněna

(podstoupila jste

hysterektomii),

poraďte se se svým

lékařem, zda můžete tento přípravek bezpečně užívat bez progestogenu.

Srovnejte

U žen, které ještě mají dělohu a které neužívají HRT, bude

v průměru u 5 žen z 1000

diagnostikován karcinom endometria ve věku mezi 50 a 65 let.

U žen ve věku 50 až 65 let, které ještě mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HRT,

bude rakovina endometria diagnostikována u 10 až 60 žen z 1000 (tj. dalších 5 až 55 případů), v

závislosti na dávce a délce užívání.

Neočekávané krvácení

Při používání přípravku DERMESTRIL-Septem budete krvácet jednou za měsíc (tzv. krvácení z

vysazení). Avšak, pokud u Vás dojde k neočekávanému krvácení nebo špinění mimo pravidelné

měsíční krvácení, které:

přetrvává déle než 6 měsíců,

začne poté, co jste DERMESTRIL-Septem užívala déle než 6 měsíců,

se objeví po ukončení léčby DERMESTRIL-Septemem

navštivte svého lékaře co nejdříve.

Rakovina prsu

Důkazy nasvědčují tomu, že kombinace estrogen-progestogen a možná i pouze estrogenová

HRT zvyšuje riziko rakoviny prsu. Míra rizika závisí na tom, jak dlouho budete HRT užívat.

Další riziko bude zřejmé během několika let. Vše se však vrací k normálu během několika let

(nejvíce 5) po ukončení léčby.

U žen, kterým byla děloha odstraněna a které používají pouze estrogenovou HRT po dobu 5 let,

je uváděno jen malé nebo žádné zvýšení rizika rakoviny prsu.

Srovnejte

U žen ve věku 50 až 79 let, které neužívají HRT, bude karcinom prsu diagnostikován v průměru

u 9 až 17 žen z 1000 během 5 let. U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-gestogenní

HRT po dobu 5 let, to bude u 13 až 23 případů z 1000 (tj. dalších 4 - 6 případů).

Pravidelně kontrolujte vaše prsa. Navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli

změny, jako jsou:

důlky v kůži,

změny na bradavce,

hrudky, které můžete vidět nebo cítit.

Navíc, pokud je Vám nabídnuto mamografické vyšetření, měla byste ho podstoupit, Pro

mamografické vyšetření je důležité, abyste informovala zdravotní sestru /zdravotnického

pracovníka, který Vám bude provádět rentgen, že používáte HRT, protože tento lék může zvýšit

hustotu prsní tkáně, což může ovlivnit výsledek mamografie. Tam, kde je zvýšená hustota prsní

tkáně, nemusí být při mamografii rozpoznány všechny uzlíky.

Karcinom vaječníků (ovarií)

Výskyt karcinomu vaječníku je poměrně vzácný - mnohem vzácnější než nádorové onemocnění

prsu. Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je

spojeno s mírně zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků.

5/12

Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až

54 let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků. U

žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2000 uživatelek (tj. přibližně

1 případ navíc).

Zvýšené riziko karcinomu vaječníků je při užívání přípravku Dermestril-Septem podobné jako

při užívání jiných typů HRT.

Vliv HRT na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v cévách (trombóza)

Riziko vzniku krevních sraženin v žilách je asi 1,3-3krát vyšší u uživatelek HRT než u žen, které

HRT neužívají, zvláště v prvním roce léčby.

Krevní sraženiny mohou být závažné, a pokud se sraženina dostane do plic, může způsobit

bolesti na hrudi, dušnost, mdloby nebo dokonce smrt.

Pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny se zvyšuje s věkem a v případě, že se Vás týká některý

z následujících bodů. Informujte prosím svého lékaře, pokud se Vás některá z těchto situací týká:

Jste delší dobu neschopni chůze z důvodu velké operace, zranění nebo nemoci (viz také

bod „Pokud potřebujete operaci“).

Trpíte velkou nadváhou (BMI > 30 kg/m

Máte poruchu srážlivosti krve, která vyžaduje dlouhodobou léčbu lékem užívaným k

prevenci vzniku krevních sraženin.

Pokud některý z vašich blízkých příbuzných někdy měl krevní sraženinu v noze, plicích

nebo jiném orgánu.

Máte systémový lupus erythematosus (SLE).

Máte rakovinu.

Pokud se objeví příznaky krevní sraženiny, viz bod "Přestaňte užívat přípravek DERMESTRIL-

Septem a ihned se poraďte s lékařem".

Srovnejte

U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se v průměru u 4 až 7 žen z 1000 v průběhu 5 let

očekává vznik krevní sraženiny v cévách.

U žen ve věku 50 let, které užívaly estrogen-gestogenovou HRT více než 5 let, to je 9 až 12

případů z 1000 (tj. dalších 5 případů).

U žen ve věku 50, kterým byla odstraněna děloha a užívaly pouze estrogenovou HRT více než 5

let, to bude 5 až 8 případů z 1000 uživatelek (tj. 1 extra případ).

Onemocnění srdce (infarkt)

Neexistuje žádný důkaz, že by HRT zabraňovala infarktu.

Ženy nad 60 let, které užívají estrogen-gestogenovou HRT, jsou o něco více vystaveny riziku

výskytu srdečních chorob, než ty které HRT neužívají.

U žen, kterým byla odstraněna děloha a které užívají pouze estrogenovou terapii, není zvýšené

riziko rozvoje srdečních onemocnění.

6/12

Cévní mozková příhoda

Riziko vzniku cévní mozkové příhody je asi 1,5 krát vyšší než u žen, které HRT neužívají. Počet

případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HRT se zvyšuje s věkem.

Srovnejte

U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se očekává, že v průběhu 5 let může k cévní mozkové

příhodě dojít v průměru u 8 žen z 1000. U žen ve věku 50 let, které užívají HRT, to bude po

dobu 5 let u 11 případů z 1000 (tj. další 3 případy).

Jiné stavy

HRT nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy vyššího rizika ztráty paměti u žen, které

začaly užívat HRT po 65. roce věku. Poraďte se prosím se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé

léky

mohou

ovlivnit

účinek

přípravku

DERMESTRIL-Septem.

může

vést

k nepravidelnému krvácení. Týká se to následujících léků:

léky na epilepsii (jako jsou fenobarbital, fenytoin a karbamazepin),

léky na tuberkulózu (jako jsou rifampicin, rifabutin),

léky proti viru HIV (jako jsou nevirapine, efavirenz, ritonavir a nelfinavir),

rostlinné přípravky obsahující Třezalku tečkovanou.

Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno

užívali a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků a

jiných přírodních produktů.

Laboratorní testy

Pokud budete potřebovat vyšetření krve, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že

užíváte DERMESTRIL-Septem, protože tento lék může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení

DERMESTRIL-Septem je určen pouze pro použití u žen po menopauze. Pokud otěhotníte,

přestaňte DERMESTRIL-Septem užívat a kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se DERMESTRIL-Septem používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

DERMESTRIL-Septem se používá k odstranění postmenopauzálních symptomů a za určitých

podmínek také jako prevence postmenopauzální osteoporózy.

K léčbě příznaků estrogenového nedostatku jsou dostupné dvě síly přípravku DERMESTRIL-

Septem a to DERMESTRIL-Septem 25 a 50.

K zahájení a pokračování léčby Vám lékař předepíše co nejnižší dávku k léčbě příznaků po co

nejkratší období.

7/12

Váš lékař rozhodne, která náplast DERMESTRIL-Septem je pro vás nejvhodnější, ačkoli je

léčba obvykle zahajována náplastí DERMESTRIL-Septem 25. V průběhu léčby upraví váš lékař

dávku náplasti podle vašich individuálních potřeb. Bude to záviset na tom, jak účinná bude léčba

a jaké se u vás objeví nežádoucí účinky.

V případě použití přípravku jako prevence osteoporózy je DERMESTRIL-Septem dostupný v

jedné síle: 50.

DERMESTRIL-Septem

v dávce

mikrogramů/24

hodin

není

jako

prevence

osteoporózy

účinný.

Jak použít náplast

Náplast se používá na čistou, suchou kůži. Neaplikuje se na povrch ran, uhrů nebo vad a na

oblasti právě namazané krémem, vlhké nebo mastné. DERMESTRIL-Septem náplasti se nesmí

používat v blízkosti prsů nebo na prsa. DERMESTRIL-Septem náplasti se aplikují v oblasti

boků, hýždí nebo břicha (viz obrázek 1).

Obrázek 1

Šedě vyznačené oblasti představují správné místo aplikace náplasti.

Neaplikujte náplast na části těla, kde se tvoří při pohybu záhyby, nebo kde může dojít k odlepení

náplasti vlivem oblečení (např. elastické opasky).

Neaplikujte náplasti dvakrát po sobě na stejné místo.

Náplast DERMESTRIL-Septem by měla být aplikována na kůži ihned po jejím vyjmutí ze sáčku

následujícím způsobem:

Roztrhněte sáček v místě zoubkování. Nepoužívejte nůžky (viz obr. 2).

Obrázek 2

(ii)

Uchopte náplast mezi palcem a ukazovákem za menší část ohraničenou fólií (viz

obr. 3).

Obrázek 3

8/12

(iii)

Druhou rukou oddělte ochranný kryt (viz obr. 4). Nedotýkejte se při tom prsty

přilnavé části náplasti, jelikož by nemuselo dojít k jejímu správnému přilepení.

Obrázek 4

(iv)

Přilepte odkrytou část náplasti na kůži a odstraňte zbývající část ochranného

krytu. Celou plochu náplasti přitiskněte pevně na kůži asi na 10 vteřin. Znovu

přejeďte prstem podél okrajů a ujistěte se, že náplast dobře přilnula.

Jak často vyměňovat náplast

V každé

náplasti

dostatek

hormonu

několik

dnů.

byla

zajištěna

stálá

dodávka

hormonu,

musí

náplast

měnit

v týdenních

intervalech;

každá

použitá

náplast

musí

být

odstraněna po sedmi dnech a nahrazena novou. Náplast může být aplikována v jakoukoli denní

dobu.

Jak postupovat, pokud se náplast odlepí

Pokud je DERMESTRIL-Septem náplast aplikována správně, není pravděpodobné, že se odlepí.

V případě, že náplast odpadne, nahraďte ji novou a poté provádějte výměnu podle obvyklého

harmonogramu.

Vaše náplast by měla zůstat přilepená ve sprše nebo při koupání, i když se při velmi horké

koupeli nebo v sauně může odlepit.

Jak náplast odstranit

Při odlepování náplasti odchlípněte okraj a zatáhněte za náplast, až se celá odlepí. Po použití

náplast přeložte napůl lepivými stranami k sobě a vyhoďte ji do koše, tak aby byla mimo dosah

dětí.

Kdy zahájit léčbu přípravkem

Léčbu přípravkem DERMESTRIL-Septem můžete zahájit kdykoli, jestliže neužíváte v současné

době jinou estrogenovou léčbu. Pokud současně užíváte cyklickou nebo sekvenční estrogen-

progestogenovou léčbu, měla byste před zahájením léčby přípravkem DERMESTRIL-Septem

dokončit probíhající léčebný cyklus; vhodná doba k zahájení léčby přípravkem DERMESTRIL-

Septem je první den krvácení z vysazení.

Pokud již užíváte kontinuální kombinovanou estrogen-progestogenovou léčbu, můžete přejít na

léčbu přípravkem DERMESTRIL-Septem přímo.

Jak užívat progestogen společně s DERMESTRIL-Septemem

Jestliže máte dělohu, tj. nebyla u vás provedena hysterektomie, může vám lékař předepsat

progestogen

spolu

s přípravkem

DERMESTRIL-Septem

náplast

zabránění

jakýmkoli

problémům

v důsledku

růstu

děložní

sliznice,

endometriální

hyperplazie

(viz

zvláštní

upozornění u karcinomu endometria). Mohou být použity dva režimy:

9/12

1. Cyklická léčba:

DERMESTRIL-Septem je aplikován obvykle 21 dnů a následujících 7 dnů je bez léčby. Lékař

Vám předepíše progestogen obvykle na posledních 12-14 dnů cyklu. Může dojít ke krvácení

z vysazení (jako menstruace) během několika posledních dnů nebo po ukončení léčby

progestogenem.

2. Kontinuální léčba:

DERMESTRIL-Septem je podáván nepřetržitě. Progestogen je obvykle podáván 12-14 dnů

(nebo více) každého 28 denního cyklu. Tento sekvenční režim podávání může být doporučen,

pokud se objevují výrazné příznaky estrogenového nedostatku během období bez léčby. Může

dojít ke krvácení z vysazení (jako menstruace) během několika posledních dnů nebo po ukončení

léčby progestogenem.

Jestliže jste použila více přípravku DERMESTRIL-Septem náplast, než byste měla:

Pokud náhodně aplikujete příliš mnoho náplastí, může se u vás objevit zvýšená citlivost prsů

a/nebo vaginální krvácení, podrážděnost, úzkost, otoky břicha nebo pánve, nadýmání, zadržování

tekutin

pocit

těžkých

nohou.

Účinky

užití

příliš

velkého

množství

náplastí

mohou

být

jednoduše zrušeny odstraněním náplasti.

Jestliže jste zapomněla vyměnit náplast DERMESTRIL-Septem:

Pokud zapomenete vyměnit náplast ve správnou dobu, měla byste to provést co nejdříve a poté

pokračovat v aplikaci náplasti podle původního harmonogramu. Pokud zapomenete náplast

nalepit, můžete zvýšit pravděpodobnost výskytu krvácení z průniku a špinění.

Jestliže jste přestala používat přípravek DERMESTRIL-Septem:

Jakmile je léčba přípravkem DERMESTRIL ukončena, mohou se opět objevit postmenopauzální

příznaky.

Pokud potřebujete operaci

Pokud máte podstoupit operaci, informujte lékaře (operatéra), že užíváte DERMESTRIL-

Septem. Je možné, že budete muset přestat užívat DERMESTRIL-Septem 4 až 6 týdnů před

operací, aby se snížilo riziko tvorby krevních sraženin (viz bod 2, Krevní sraženiny v cévách).

Poraďte se se svým lékařem, kdy můžete znovu začít užívat DERMESTRIL-Septem.

Pokud máte jakékoliv další dotazy k užívání přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí

vyskytnout u každého.

U žen užívajících HRT byla (ve srovnání se ženami, které HRT neužívají) častěji zaznamenána

následující onemocnění:

rakovina prsu,

nadměrné

zbytnění

nebo

rakovina

děložní

sliznice

(hyperplazie

nebo

rakovina

endometria),

rakovina vaječníku,

10/12

krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (žilní tromboembolismus),

onemocnění srdce,

cévní mozková příhoda,

možná ztráta paměti pokud je léčba HRT zahájena po 65. roce věku.

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Při užívání přípravku DERMESTRIL-Septem a jiných přípravků HRT byly zaznamenány

následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)

bolest hlavy,

nevolnost,

bolest v břiše,

krvácení z dělohy/pochvy včetně špinění,,

změny tělesné hmotnosti,

vyrážka (červená a zanícená kůže)

pruritus (svědění)

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)

závratě,

reakce z přecitlivělosti,

depresivní nálada

poruchy zraku

palpitace (bušení srdce)

dyspepsie (obtížné či narušené trávení)

erythema nodosum (bolestivé červené uzlíky na kůži)

kopřivka

bolest prsů, citlivost prsů

edém (nadměrné množství vody v oběhu či tkáních)

srážlivosti a hladiny glukózy nalačno).

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000)

změny libida,

podráždění očí při použití kontaktních čoček,

úzkost,

migréna,

nadýmání (pocit plnosti či nafouknutí po jídle),

zvracení

hirsutismus (nadměrný růst ochlupení v obličeji či po těle),

akné (uhříky na obličeji, hrudníku a zádech),

svalové křeče,

dysmenorea (bolestivé křeče během menstruace),

výtok z pochvy,

syndrom připomínající stavy před menstruací (tělesné příznaky, které se vyskytují před

ovulací a nástupem menstruace jako citlivost prsů, bolest v zádech, křeče v břiše, bolest

hlavy a změny chuti k jídlu, a psychologické příznaky jako úzkost, deprese a neklid),

zvětšení prsů,

únava (tělesné a/nebo duševní vyčerpání).

11/12

Další nežádoucí účinky:

onemocnění žlučníku,

různé kožní obtíže:

změna zbarvení kůže zejména na obličeji nebo krku známá jako „těhotenské

skvrny“ (chloasma),

vyrážka se zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme),

bolestivé červené uzlíky na kůži (erythema nodosum),

vaskulární purpura (zánět krevních cév, který vede ke vzniku červených teček

nebo skvrn na kůži),

demence

(HRT

nepředchází

ztrátě

paměti.

studii

žen,

které

začaly

užívat

kombinovanou HRT po 65. roce věku, bylo pozorováno malé zvýšení rizika vzniku

demence).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak uchovávat přípravek DERMESTRIL-Septem

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

DERMESTRIL-Septem by měl být uchováván v neporušeném sáčku.

Nepoužívejte DERMESTRIL-Septem po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu nebo

sáčku za údajem „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po použití náplast přeložte napůl lepivými stranami k sobě a vyhoďte ji do koše, tak aby byla

mimo dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Toto opatření pomáhá chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co DERMESTRIL-Septem obsahuje

Léčivou látkou je estrogenní hormon 17-β-estradiol. Náplasti se aplikují na kůži a poté se

hormon plynule vstřebává přes kůži do Vašeho těla.

Náplasti DERMESTRIL-Septem jsou určeny pouze k zevnímu použití.

Náplasti DERMESTRIL-Septem jsou k dispozici ve dvou silách:

12/12

DERMESTRIL-Septem 25: estradiolum hemihydricum 2,58 mg (odpovídá 2,50 mg estradiolu,

uvolňuje se 25 mikrogramů estradiolu za 24 hodin).

DERMESTRIL-Septem 50: estradiolum hemihydricum 5,16 mg (odpovídá 5,00 mg estradiolu,

uvolňuje se 50 mikrogramů estradiolu za 24 hodin).

Pomocnými látkami jsou adhezivní látky (akrylátové kopolymery), zadní fólie (pegoterát) a

ochranný kryt (silikonizovaný pegoterát), který je odstraněn před použitím.

Jak DERMESTRIL-Septem vypadá a co obsahuje toto balení

DERMESTRIL-Septem

jsou

transparentní

transdermální

náplasti,

jednotlivě

zalepené

v ochranném sáčku. DERMESTRIL-Septem náplasti jsou baleny v krabičkách, které obsahují 8

náplastí.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10

Česká republika

Výrobce

MEDA PHARMA GmbH CO & KG

Benzstr. 1 - 61352

Bad Homburg

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.11.2016

Překlad informací na cizojazyčném vnitřním obalu:

transdermal use – transdermální podání

Exp. date – datum použitelnosti

Batch no. – číslo šarže

Content of estradiol: obsah estradiolu

In vivo daily release: množství uvolněné do těla za den

Instructions for use: see package leaflet: Informace pro použití: viz příbalová informace

Store below 25 ºC: Uchovávejte při teplotě do 25 ºC

20-3-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ALTAVERA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ALTAVERA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVONORGESTREL/ETHINYL ESTRADIOL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Xiromed, LLC.]

LEVONORGESTREL/ETHINYL ESTRADIOL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISIBLOOM (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ISIBLOOM (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ESTRADIOL VAGINAL (Estradiol) Cream [Impax Generics]

ESTRADIOL VAGINAL (Estradiol) Cream [Impax Generics]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

VOLNEA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

VOLNEA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LORYNA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol Tablets) Kit [Xiromed, LLC.]

LORYNA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol Tablets) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTRACE (Estradiol) Cream [Allergan, Inc.]

ESTRACE (Estradiol) Cream [Allergan, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TRI-SPRINTEC (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [REMEDYREPACK INC.]

TRI-SPRINTEC (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

ESTRADIOL Tablet [AvPAK]

ESTRADIOL Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

YUVAFEM (Estradiol) Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

YUVAFEM (Estradiol) Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Mirena vs. NuvaRing

Mirena vs. NuvaRing

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and NuvaRing (etonogestrel and ethinyl estradiol vaginal ring) are forms of birth used to prevent pregnancy. Mirena is a hormone-releasing system placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy for up to 5 years. NuvaRing contains a combination of female hormones in a flexible contraceptive vaginal ring used to prevent pregnancy.

US - RxList

9-2-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

YUVAFEM (Estradiol) Tablet [AvKARE, Inc.]

YUVAFEM (Estradiol) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

ESTRADIOL VAGINAL (Estradiol) Cream [Perrigo New York Inc]

ESTRADIOL VAGINAL (Estradiol) Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ACTIVELLA (Estradiol And Norethindrone Acetate) Tablet, Film Coated [Novo Nordisk]

ACTIVELLA (Estradiol And Norethindrone Acetate) Tablet, Film Coated [Novo Nordisk]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

XULANE (Norelgestromin And Ethinyl Estradiol) Patch [A-S Medication Solutions]

XULANE (Norelgestromin And Ethinyl Estradiol) Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ESTRADIOL Cream [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ESTRADIOL Cream [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

TRI-VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

TRI-VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MONO-LINYAH (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

MONO-LINYAH (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TRI-LINYAH ( Norgestimate And Ethinyl Estradiol ) Kit [Northstar Rx LLC]

TRI-LINYAH ( Norgestimate And Ethinyl Estradiol ) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1/20 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1/20 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SETLAKIN (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

SETLAKIN (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement