Dehelmint Plus

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Dehelmint Plus
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Dehelmint Plus
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9905521 - 1 x 2 tableta - strip - -; 9905522 - 1 x 4 tableta - strip - -; 9905523 - 1 x 6 tableta - strip - -; 9905524 - 1 x 8 tableta - strip - -; 9905525 - 1 x 10 tableta - strip - -; 9905526 - 1 x 12 tableta - strip - -; 9905527 - 1 x 14 tableta - strip - -; 9905528 - 1 x 16 tableta - strip - -; 9905529 - 1 x 18 tableta - strip - -; 9905530 - 1 x 20 tableta - strip - -; 9905531 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9905532 - 1 x 4 tableta - blistr - -; 9905533 - 1 x 6 tableta - blistr - -; 9905534 - 1 x 8 tableta - blistr - -; 9905535 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9905536 - 1 x 12 tableta - blistr - -; 9905537 - 1 x 14 tableta - blistr - -; 9905538 - 1 x 16 tableta - blistr - -; 9905539 - 1 x 18 tableta - blistr - -; 9905540 - 1 x 20 tableta - blistr - -; 9905541 - 1 x 24 tableta - blistr - -; 9905556 - 1 x 84 tableta - blistr - -; 9905559 - 1 x 100 tableta - blistr - -; 9905560 - 1 x 104 tableta - blistr - -; 9905561 - 1 x 106 tableta - blistr - -; 9905570 - 1 x 280 tableta - blistr - -; 9905571 - 1 x 300 tableta - blistr - -; 9905542 - 1 x 28 tableta - blistr - -; 9905543 - 1 x 30 tableta - blistr - -; 9905544 - 1 x 32 tableta - blistr - -; 9905545 - 1 x 36 tableta - blistr - -; 9905546 - 1 x 40 tableta - blistr - -; 9905547 - 1 x 42 tableta - blistr - -; 9905548 - 1 x 44 tableta - blistr - -; 9905549 - 1 x 48 tableta - blistr - -; 9905550 - 1 x 50 tableta - blistr - -; 9905551 - 1 x 52 tableta - blistr - -; 9905552 - 1 x 56 tableta - blistr - -; 9905553 - 1 x 60 tableta - blistr - -; 9905554 - 1 x 70 tableta - blistr - -; 9905555 - 1 x 80 tableta - blistr - -; 9905557 - 1 x 90 tableta - blistr - -; 9905558 - 1 x 98 tableta - blistr - -; 9905562 - 1 x 120 tableta - blistr - -; 9905563 - 1 x 140 tableta - blistr - -; 9905564 - 1 x 150 tableta - blistr - -; 9905565 - 1 x 180 tableta - blistr - -; 9905566 - 1 x 200 tableta - blistr - -; 9905567 - 1 x 204 tableta - blistr - -; 9905568 - 1 x 206 tableta - blistr - -; 9905569 - 1 x 250 tableta - blistr - -; 9905572 - 1 x 500 tableta - blistr - -; 9905573 - 1 x 1000 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/087/16-C
 • Datum autorizace:
 • 05-09-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Dehelmint Plus tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Limited

Loughrea, Co. Galway

Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dehelmint Plus tablety pro psy

Praziquantelum, febantelum, pyrantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna světle žlutá tableta s příchutí vepřového masa obsahuje:

Léčivé látky:

Praziquantelum

50 mg

Pyrantelum

50 mg (odpovídá 144 mg pyranteli embonas)

Febantelum

150 mg

Tablety lze dělit na stejné poloviny nebo čtvrtiny.

4.

INDIKACE

U psů: léčba smíšených infestací způsobených hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů:

Hlístice:

Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti).

Měchovci: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci).

Tenkohlavci: Trichuris vulpis (dospělci).

Tasemnice:

Tasemnice: Echinococcus spp., (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp., (T. hydatigena, T.

pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (dospělci a vývojové formy).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat

současně se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintické účinky pyrantelu a

piperazinu mohou být antagonistické.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, , které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Doporučené dávkování: 15 mg/kg ž.hm. febantelu, 5 mg/kg ž.hm. pyrantelu (což odpovídá 14,4

mg/kg ž.hm. pyrantel-embonátu) a 5 mg/kg ž.hm. prazikvantelu.

1 tableta Dehelmint Plus na 10 kg živé hmotnosti. Tablety lze podávat psovi přímo nebo zamíchané

do krmiva. Hladovka není před léčbou ani po ní nutná.

Dávkování tablet:

Živá hmotnost (kg)

Tablety

½ - 2

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

>40

1 tableta na 10 kg

Pokud existuje riziko opakovaného napadení parazity, obraťte se na veterinárního lékaře ohledně

potřeby a frekvence opakovaného podávání přípravku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aby bylo zaručeno podání správné dávky, určete co nejpřesněji živou hmotnost.

Zbylé nepoužité části tablety zlikvidujte.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce

po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Zbylé nepoužité části tablet zlikvidujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintické účinky pyrantelu a

piperazinu mohou být antagonistické.

Souběžné použití s dalšími cholinergickými sloučeninami může vést k toxicitě.

K opětovné infestaci tasemnicemi bude docházet, pokud nebudou provedena opatření proti

mezihostitelům, jako jsou blechy, myši atd.

Zamoření tasemnicemi je nepravděpodobné u štěňat mladších 6 týdnů.

U ovcí a potkanů byl popsán teratogenní účinek přisuzovaný vysokým dávkám febantelu. U fen v rané

fázi březosti nebyly provedeny žádné studie. Použití tohoto přípravku během březosti by mělo

následovat až po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Použití tohoto přípravku není doporučeno u fen během prvních 4 týdnů březosti. Nepřekračujte

stanovenou dávku při léčbě březích fen.

Po častém a opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny se může vyvinout rezistence parazitů

na danou skupinu anthelmintik.

Kombinace prazikvantelu, pyrantel-embonátu a febantelu je u psů velmi dobře snášena. Ve studiích

bezpečnosti vedla jednotlivá dávka pětinásobně překračující doporučenou dávku nebo vyšší k

občasnému zvracení.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému

lékaři.

V zájmu dobré hygieny by si měli lidé, kteří podávají tablety přímo psům nebo je přidávají do krmiva

pro psy, po podání umýt ruce.

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože echinokokóza je onemocnění s povinným

hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), je třeba získat konkrétní pokyny pro léčbu,

následná opatření a bezpečnost osob od příslušné autority.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98,

100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 a 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Active substance: Emodepside / Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3405 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety