Advertisement

DAYLETTE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DAYLETTE Potahovaná tableta 3MG/0,02MG
 • Dávkování:
 • 3MG/0,02MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X(24+4) Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DAYLETTE Potahovaná tableta 3MG/0,02MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DROSPIRENON A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • DAYLETTE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 070/11-C/PI/003/14
 • EAN kód:
 • 8594172160485
 • Poslední aktualizace:
 • 28-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


1/13

sp.zn sukls192112/2017

Příbalová informace: informace pro uživatelku

Daylette 3 mg/0,02 mg potahované tablety

drospirenonum a ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní sraženiny

(viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

­

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

­

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

­

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

­

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Daylette a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daylette užívat

Jak se přípravek Daylette užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Daylette uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Daylette a k čemu se používá

Daylette je antikoncepční tableta a používá se k zabránění otěhotnění.

Každá z 24 bílých aktivních potahovaných tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských

hormonů nazývaných drospirenon a ethinylestradiol.

4 zelené tablety neobsahují žádné léčivé látky a nazývají se placebo tablety.

Antikoncepční tablety obsahující dva hormony se nazývají „kombinované“ antikoncepční tablety.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daylette užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Daylette, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách

v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

Než začnete

užívat

přípravek Daylette,

lékař Vám

položí několik

otázek

týkajících se Vašeho

zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a

může provést v závislosti na Vaší osobní situaci ještě další vyšetření.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku

Daylette přerušit nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Daylette snížena. V takových

2/13

případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální

antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, takzvanou bariérovou metodu.

Nepoužívejte

metodu

neplodných

dní

nebo

metodu

měření

teploty.

Tyto

metody

mohou

být

nespolehlivé, protože přípravek Daylette ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla,

které se objevují během menstruačního cyklu.

Daylette, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti

jiným pohlavně přenosným chorobám.

Neužívejte přípravek Daylette

Neměla byste užívat přípravek Daylette, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže

uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční

metoda by pro Vás byla vhodná.

Neužívejte přípravek Daylette

jestliže máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

jestliže víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C, deficit

proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;

jestliže potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);

jestliže jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

jestliže máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a

může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA – dočasné

příznaky cévní mozkové příhody);

jestliže máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

těžký diabetes s poškozením krevních cév;

velmi vysoký krevní tlak;

velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie;

jestliže máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“;

jestliže máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě;

jestliže Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin);

jestliže máte (nebo jste někdy měla) nádor jater;

jestliže máte (nebo jste někdy měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni

existuje podezření;

jestliže máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna;

jestliže jste alergická na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost můžete poznat podle svědění, vyrážky nebo otoku.

přípravek Dayllette obsahuje sójový olej. Pokud jste alergická na burské oříšky nebo sóju,

neužívejte tento léčivý přípravek.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Daylette se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

-

pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie),

srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "Krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů

3/13

V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku Daylette nebo jiné kombinované

antikoncepční tablety zvláštní péči a může být potřeba, aby Vás Váš lékař pravidelně vyšetřoval. Jestliže

se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem

užívání přípravku Daylette. Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Daylette, měla

byste také informovat svého lékaře.

pokud někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu;

pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku;

pokud máte diabetes (cukrovku);

pokud trpíte depresí;

pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);

pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený

obranný systém);

pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání

ledvin);

pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu

tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy

(zánět slinivky břišní);

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“);

pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého lékaře,

jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Daylette;

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

pokud máte křečové žíly;

pokud trpíte epilepsií (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Daylette“);

pokud máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání

pohlavních hormonů (například ztráta sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, kožní vyrážka s

puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění způsobující nečekané

pohyby těla (Sydenhamova chorea);

pokud máte nebo jste někdy měla zlatohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji, známé

jako „těhotenské skvrny“ (chloasma). Pokud ano - vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo

ultrafialovému záření.

pokud máte vrozený angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit jeho

příznaky. Jestliže se u Vás objeví příznaky angioedému jako je otok obličeje, jazyka a/nebo krku

a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, musíte okamžitě navštívit

lékaře.

Poraďte se s lékařem před začátkem užívání přípravku Daylette.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Daylette zvyšuje Vaše riziko rozvoje

krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina

zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky

nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku

Daylette je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo

příznaků.

4/13

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle,

zvláště doprovázený:

bolestí

nebo

citlivostí

noze,

která

může

být

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi

zvýšenou teplotou postižené nohy

změnou

barvy

kůže

noze,

např.

zblednutí,

zčervenání nebo zmodrání

Hluboká žilní trombóza

náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého

dýchání

náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit

vykašlávání krve

ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při

hlubokém dýchání

těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

těžká bolest žaludku

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z

těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny

za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu (např.

„nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty

zraku

Trombóza retinální žíly

(krevní sraženina v oku)

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže

pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní

kostí

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení

nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do

zad, čelisti, hrdla, paže a břicha

pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

Srdeční záchvat

náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy,

zvláště na jedné straně těla

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích

náhlé

potíže

chůzí,

závratě,

ztráta

rovnováhy

nebo

koordinace

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé

příčiny

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s

téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat

okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další

cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

otok a lehké zmodrání končetiny

těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Krevní

sraženiny

blokující

jiné cévy

5/13

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Používání

kombinované

hormonální

antikoncepce

souviselo

zvýšeným

rizikem

krevních

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se

objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální

antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou

hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Daylette, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni

během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou

používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Daylette je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u

dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující drospirenon, jako

je přípravek Daylette se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vaší lékařské anamnézy (viz níže „Faktory,

které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny

za rok

Ženy,

které

neužívají/nepoužívají

kombinované

hormonální

antikoncepční

tablety/náplast/kroužek

nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy,

které

užívají

kombinované

hormonální

antikoncepční

tablety

obsahující

levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát

Asi 5-7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Daylette

Asi 9-12 z 10 000 žen

Fa

ktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v

žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Daylette je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše riziko

je vyšší, pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

6/13

někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení

krve;

potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud

máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Daylette přerušit na několik týdnů před

operací, nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Daylette,

zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte

některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste

jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Daylette ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Daylette, například se u

přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná

hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V

TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání

přípravku Daylette je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud kouříte.

Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Daylette je

doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let,

může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do

50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové

příhody;

pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol

nebo triglyceridy);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);

pokud máte diabetes.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko

rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Daylette, například začnete

kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše

tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Daylette a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety,

ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen

užívajících kombinované antikoncepční tablety proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po

ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité,

abyste si pravidelně kontrolovala prsa a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého

lékaře.

7/13

V ojedinělých případech byly u uživatelek antikoncepčních tablet pozorovány nezhoubné (benigní) a

ještě

vzácněji

zhoubné

(maligní)

nádory

jater.

Pokud

pocítíte

silnou,

nezvyklou

bolest

břicha,

kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi menstruacemi

Během prvních měsíců užívání přípravku Daylette můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo

období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení přetrvává déle než několik měsíců nebo pokud se

objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit, proč tomu tak je.

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placeba

Pokud jste užívala všechny bílé, aktivní tablety pravidelně, nezvracela jste, ani neměla těžší průjem, ani

jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dva měsíce za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned

kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího blistru, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek Daylette

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Vždy informujte svého lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také

informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který

Vám lék vydává), že užíváte přípravek Daylette.

Mohou Vám poradit, zda potřebujete používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom),

a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Některé

léky

mohou

ovlivnit

hladiny

přípravku

Daylette

v krvi

mohou

způsobit

jeho

nižší

antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří léky k léčbě:

epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin),

tuberkulózy (například rifampicin),

HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (takzvané inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory

reverzní

transkriptázy,

jako

jsou

ritonavir,

nevirapin

efavirenz)

nebo

jiných

infekčních

onemocnění (griseofulvin),

vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan),

přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek Daylette může ovlivnit účinnost jiných léků, například:

léků obsahujících cyklosporin,

antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek Daylette s jídlem a pitím

Přípravek Daylette můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, v případě potřeby tabletu zapijte malým

množstvím vody.

Laboratorní vyšetření

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte antikoncepční

tablety, protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.

Těhotenství a kojení

8/13

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, nesmíte užívat přípravek Daylette. Pokud byste otěhotněla během užívání přípravku

Daylette, musíte užívání ihned ukončit a kontaktovat svého lékaře.

Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku Daylette kdykoli ukončit (viz také “Jestliže jste

přestala užívat přípravek Daylette”).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kojení

Obecně se užívání přípravku Daylette během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete antikoncepční

tablety během kojení užívat, poraďte se e svým s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek Daylette ovlivňuje řízení nebo obsluhu strojů.

Přípravek Daylette obsahuje laktosu, hlinitý lak oranžové žluti a sójový lecithin

Bílé, aktivní potahované tablety přípravku Daylette obsahují 48,53 mg monohydrátu laktosy a zelené,

neaktivní potahované tablety 37,26 mg laktosy v jedné potahované tabletě. Pokud Vám lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Potahované tablety bez hormonů (placebo) obsahují barvivo hlinitý lak oranžové žluti, které může

způsobovat alergické reakce.

Přípravek Daylette obsahuje také 0,070 mg sójového lecithinu. Pokud jste alergická na burské oříšky

nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3.

Jak se přípravek Daylette užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Každé balení (blistr) obsahuje 24 aktivních, bílých tablet a 4 zelené potahované tablety placeba.

Tablety obou barev jsou seřazeny podle pořadí, v němž je užíváte. Blistr obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu přípravku Daylette denně, v případě potřeby zapijte malým množstvím vody.

Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle (s jídlem nebo bez jídla), ale musíte ji užívat každý den přibližně

ve stejnou dobu.

Dejte pozor na záměnu tablet:

užívejte bílé tablety prvních 24 dní a poté další 4 dny zelené tablety.

Poté musíte ihned začít užívat nový blistr (24 bílých tablet a poté 4 zelené tablety). Mezi dvěma blistry

tedy není přestávka.

Vzhledem k různému složení tablet je třeba začít užívat jako první tabletu na místě označeném 1 na

blistru, která je označená jako „Start“ a tablety užívat každý den. Pro zachování správného pořadí

sledujte směr šipek a číslování na blistru.

9/13

Příprava blistru

Pro usnadnění správného užívání tablet jsou v krabičce vloženy 3 etikety se 7 nálepkami s názvy 7 dní

v týdnu.

Vyberte nálepku s názvy dní v týdnu, která začíná prvním dnem Vašeho užívání tablet. Například, pokud

začínáte užívat tablety ve středu, použijete nálepku s názvy dní v týdnu, která začíná “St“.

Přiložte symbol “

” na nálepce na místo se stejným symbolem na blistru a nalepte nálepku do místa

ohraničeného černou čarou. Tím si označíte tablety v jednotlivých řadách názvy dní.

Nyní máte nad každou tabletou označený den a vidíte, zda jste v daný den tabletu užila. Postupujte ve

směru šipek na blistru, dokud nevyužíváte všech 28 tablet.

Menstruace (také nazývaná perioda nebo krvácení z vysazení) obvykle začne během 4 dní, kdy užíváte

placebo tablety (dny užívání placeba). Obvykle začne druhý nebo třetí den od užití poslední aktivní, bílé

tablety přípravku Daylette. Jakmile užijete poslední zelenou tabletu, začněte užívat tablety z nového

blistru, i když krvácení ještě nepřestalo. To znamená, že tablety z nového blistru začnete užívat ve stejný

den v týdnu, jako jste začala užívat tablety z blistru předchozího a stejně tak Vaše menstruace bude

začínat ve stejný den v měsíci.

Pokud budete přípravek Daylette užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním také

během 4 dní, kdy užíváte placebo tablety.

Kdy můžete začít užívat první blistr?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Daylette začněte užívat první den cyklu (to znamená první den krvácení). Pokud začnete

užívat přípravek Daylette první den Vašeho krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění.

Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě

další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

Pokud přecházíte z jiného typu kombinované hormonální antikoncepce nebo z kombinované

antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti

Užívání přípravku Daylette můžete zahájit nejlépe den následující po užití poslední aktivní tablety

(tablety s obsahem léčivých látek) Vaší předchozí kombinované hormonální antikoncepce, ale

nejpozději ihned další den následující po ukončení intervalu bez užívání tablet Vašich předchozích

antikoncepčních tablet (nebo po využívání poslední neaktivní tablety předchozích antikoncepčních

tablet).

Pokud přecházíte z vaginálního kroužku nebo náplasti, řiďte se pokyny svého lékaře.

Pokud přecházíte

z

antikoncepce obsahující

pouze

progestogen

(antikoncepční tablety

obsahující jen progestogen, injekce, implantát nebo progestogen uvolňující nitroděložní

tělísko

- IUS)

Z užívání antikoncepčních tablet jen s progestogenem můžete přejít kdykoli (z implantátů nebo IUS

můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další

injekce), ale ve všech případech používejte prvních 7 dní další antikoncepční opatření (například

kondom).

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Po porodu

Po porodu můžete začít užívat přípravek Daylette mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete později než

28. den, použijte prvních sedm dní užívání přípravku Daylette bariérovou metodu (například

kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek

Daylette, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.

Pokud si nejste jistá, kdy máte začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte a chcete po porodu začít užívat (znovu začít užívat) přípravek Daylette

Přečtěte si část „Kojení“.

Pokud si nejste jistá, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Daylette, než jste mě

la

10/13

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Daylette.

Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou

mít krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Daylette, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě,

zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Daylette

Poslední 4 tablety ve čtvrté řadě blistru jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete užít,

nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku Daylette. Zapomenutou placebovou tabletu znehodnoťte.

Pokud jste vynechala bílou, aktivní tabletu (tabletu 1-24 v blistru), postupujte podle následujících

doporučení:

Pokud uplynulo

méně než 24

hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, ochrana proti otěhotnění

není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tablety užijte v obvyklou

dobu.

Pokud uplynulo

více než 24 hodin

od doby, kdy měla být tableta užita, ochrana proti otěhotnění

může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko snížení

účinnosti.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala bílou tabletu

na začátku nebo na konci blistru. Měla byste proto zachovávat následující pravidla (viz také diagram

níže):

Více než jedna vynechaná tableta v blistru

Poraďte se se svým lékařem.

Jedna

tableta vynechaná v den 1

-

7 (první řada)

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety

současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte

navíc

další antikoncepční opatření

, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před tím,

než jste zapomněla užít tabletu, můžete být těhotná. V tomto případě požádejte o radu svého lékaře.

Jedna

tableta vynechaná v den 8

-

14 (druhá řada)

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety

současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a

nepotřebujete žádná další opatření.

Jedna

tableta vynechaná v den 15

-

24 (třetí nebo čtvrtá řada)

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo

užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo abyste začala

užívat zelené placebo tablety, vyřaďte je a začněte užívat tablety z následujícího blistru (den

zahájení užívání bude odlišný).

Krvácení z vysazení budete mít s největší pravděpodobností až po využívání druhého blistru,

během užívání zelených placebo tablet, ale v době užívání tablet z druhého blistru se může

objevit slabé krvácení (špinění) nebo menstruaci podobné krvácení.

Můžete také ukončit užívání aktivních, bílých tablet a přejít ihned na užívání 4 zelených

placebo tablet (

před užíváním

placeba si zaznamenejte

den, kdy jste tabletu zapomněla

užít

). Pokud budete chtít začít užívat tablety z nového blistru ve Vašem obvyklém dnu v týdnu,

zkraťte užívání placeba na méně než 4 dny.

11/13

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

Pokud jste zapomněla užít tabletu (y) z blistru a krvácení se během užívání placebo tablet

nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než začnete užívat další blistr, požádejte o radu svého

lékaře.

Více než 1 bílá vynechaná

tableta z 1 blistru

Poraďte se se svým lékařem

Den 1 - 7

Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním

tablety

Užijte vynechanou tabletu

Následujících

dní

používejte

bariérovou

metodu antikoncepce (kondom)

Dokončete užívání tablet z blistru

Pouze

bílá

vynechaná

tableta (Opoždění o více než

24 hodin)

Den 8 - 14

Užijte vynechanou tabletu

Dokončete užívání tablet z blistru

Užijte vynechanou tabletu

Dokončete užívání bílých tablet

Vynechejte a znehodnoťte 4 zelené tablety

Začněte užívat tablety z dalšího blistru

Den 15 - 24

Nebo

Ihned přerušte užívání bílých tablet

Pokračujte v užívání 4 zelených tablet

Poté začněte užívat tablety z dalšího blistru

Co dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte do 3 - 4 hodin po užití aktivní, bílé tablety nebo máte silný průjem, existuje riziko, že

léčivé látky nebyly Vaším tělem zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla

užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) blistru.

Pokud možno, musíte tabletu užít během 24 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není

možné nebo více než 24 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste

zapomněla užít přípravek Daylette“.

Oddálení krvácení: co je třeba vědět

Menstruaci (krvácení z odnětí, krvácení z vysazení) můžete oddálit, i když se to příliš nedoporučuje, a

to do konce využívání druhého blistru, pokud vynecháte zelené, placebo tablety ve čtvrté řadě a začnete

ihned užívat tablety z druhého blistru přípravku Daylette. V průběhu užívání tablet z druhého blistru se

může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. Dokončete druhý blistr užitím 4 zelených

tablet ze 4. řady. Pak začněte užívat tablety z dalšího blistru.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit se svým lékařem

.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co je třeba vědět

12/13

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, začnete pokaždé krvácet během dní užívání placeba.

Pokud chcete tento den změnit, zkraťte (nikdy neprodlužujte - 4 dny je maximum!) počet dní, kdy

užíváte placebo. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý

(o 3 dny dříve), musíte začít užívat tablety z příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že

v této době nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné

menstruačnímu.

Nejste-

li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek

Daylette

Užívání přípravku Daylette můžete ukončit, kdykoli budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte

svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.

Pokud chcete otěhotnět, přestaňte přípravek Daylette užívat a počkejte do prvního menstruačního

krvácení, než se pokusíte otěhotnět. Takto bude možné snáze vypočítat předpokládané datum porodu.

Máte

-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a

trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v

důsledku užívání přípravku Daylette, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v

tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou

hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované

hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Daylette užívat“.

Následuje

seznam

nežádoucích

účinků,

které

byly

spojeny

užíváním

kombinace

drospirenon/ethinylestradiol:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10):

­

změny nálady

­

bolesti hlavy

­

nevolnost

­

bolest prsů, problémy s menstruací (např. nepravidelné menstruace nebo jejich vymizení).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100):

­

deprese, nervozita

­

závratě, pocit mravenčení, ospalost, migréna

­

křečové žíly, zvýšený krevní tlak

­

bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem

­

akné, svědění, vyrážka

­

bolesti, například zad a končetin, svalové křeče

­

plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsů, benigní bulky v prsu, děložní/ vaginální

krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, návaly horka, zánět

pochvy (vaginitida), potíže s menstruací, bolestivé menstruace, nepřítomnost menstruačního

krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález ve stěru děložního

hrdla, snížení zájmu o sex

­

nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin

­

přírůstek tělesné hmotnosti

13/13

Vzácné nežádoucí účinky

(

mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000):

­

kvasinky (plísňové infekce)

­

snížení množství červených krvinek v krvi (anemie), zvýšení počtu krevních destiček v krvi

(trombocytemie)

­

alergická reakce

­

hormonální (endokrinní) poruchy

­

zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně nízká

koncentrace sodíku v krvi

­

neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost

­

závrať, třes

­

oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči

­

abnormálně rychlý srdeční tep

­

zánět žil, mdloby

­

krvácení z nosu

­

zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa, pocit

sucha v ústech

­

bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku

­

žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže, zánět

kůže s bulkami, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži, zánět kůže,

zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži

­

obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po pohlavním

styku, krvácení z vysazení, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu (hyperplazie), zhoubné bulky v

prsech, abnormální nárůst sliznice hrdla děložního, úbytek nebo ztráta děložní výstelky, cysty na

vaječnících, zvětšení dělohy

­

celkový pocit nevolnosti

­

úbytek tělesné hmotnosti

­

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

­

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza),

­

v plících (tj. plicní embolie),

­

srdeční záchvat,

­

cévní mozková příhoda,

­

příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako

tranzitorní ischemická ataka (TIA),

­

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují

riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní

sraženiny viz bod 2).

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky, ale jejich četnost nelze z dostupných údajů odhadnout:

přecitlivělost

erythema multiforme (vyrážka se zarudnutím ve tvaru terčů nebo vředy).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Daylette uchovávat

14/13

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Daylette obsahuje

Léčivými látkami jsou drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,02 mg v jedné bílé tabletě.

Pomocnými látkami jsou:

Bílé, aktivní potahované tablety:

Jádro tablety:

monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, potahová

soustava kollicoat IR, magnesium-stearát.

Obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), sójový lecithin, makrogol

3350.

Zelené, placebo potahované tablety:

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa, laktosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-

stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý

(E171),

makrogol 3350,

mastek, hlinitý

lak

indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), černý oxid železitý (E172), hlinitý lak

oranžové žluti (E110).

Jak přípravek Daylette vypadá a co obsahuje toto balení

Aktivní tableta je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta, průměr 6 mm. Na jedné

straně vyraženo “G73”, na druhé straně hladká.

Placebo tableta je zelená, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta, průměr 6 mm, obě strany hladké.

Přípravek Daylette 3 mg/0,02 mg potahované tablety je balen v PVC//PE/PVDC-Al blistrech. Blistry

jsou zabaleny v papírové krabičce s příbalovou informací a v každé krabičce je pouzdro, na kterém jsou

nalepeny etikety s textem v portugalštině. Součástí balení jsou 3 volně vložené etikety s českými

zkratkami názvů dnů v týdnu.

Velikost balení:

3 x (24+4) potahovaných tablet

Upozornění:

Text na blistru a na kartonovém pouzdře je v portugalštině.

Překlad textu na kartonovém pouzdře:

Vyberte nálepku s názvy dnů v týdnu, která začíná prvním dnem Vašeho užívání tablet. Přiložte symbol

” na nálepce na místo se stejným symbolem na blistru a nalepte nálepku do místa ohraničeného

černou čarou. Tím si označíte tablety v jednotlivých řadách názvy dní. Pokud zapomenete užít tabletu,

přečtěte si příbalovou informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapešť,

15/13

Gyömrői út 19-21.

Maďarsko

Souběžný dovozce:

Kabu Pharma s.r.o., U Staré tvrze 285/21, Třeboradice, 196 00 Praha 9, Česká republika

Přebalemo:

Alliance Healthcare s.r.o, Podle trati 624/7, 108 00 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Daylette

Česká republika

Daylette

Estonsko

Daylette

Maďarsko

Tolukim

Lotyšsko

Daylette

Litva

Daylette

Polsko

Daylette

Rumunsko

Daylette

Slovenská republika

Daylette

Slovinsko

Daylette

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11. 10. 2017

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-2-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ZARAH (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Mayne Pharma Inc.]

ZARAH (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

LORYNA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

LORYNA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

NIKKI ( Drospirenone And Ethinyl Estradiol ) Kit [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

NIKKI ( Drospirenone And Ethinyl Estradiol ) Kit [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Pharmaceutics International, Inc. (Pii)]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Pharmaceutics International, Inc. (Pii)]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

OCELLA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.]

OCELLA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

YAZ (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

YAZ (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) - updated on RxList

Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) - updated on RxList

Learn about Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) may treat, uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related medications.

US - RxList

20-3-2017

FAYOSIM (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit

FAYOSIM (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit

Updated Date: Mar 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement