CORSODYL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CORSODYL Zubní gel 1%
 • Dávkování:
 • 1%
 • Léková forma:
 • Zubní gel
 • Podání:
 • Dentální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X50G Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CORSODYL Zubní gel 1%
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CHLORHEXIDIN
 • Přehled produktů:
 • CORSODYL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 95/ 055/11-C
 • Datum autorizace:
 • 14-07-2017
 • EAN kód:
 • 8596149000893
 • Poslední aktualizace:
 • 23-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls91305/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Corsodyl 1 % gel

zubní gel

chlorhexidini digluconas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Corsodyl 1 % gel a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl 1 % gel používat

Jak se přípravek Corsodyl 1 % gel používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Corsodyl 1 % gel uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Corsodyl 1 % gel a k čemu se používá

Corsodyl 1 % gel je určený na použití v dutině ústní.

Léčivá látka chlorhexidin obsažená v přípravku Corsodyl působí proti široké škále bakterií, proti kvasinkám,

některým plísním a virům, které způsobují infekční onemocnění a záněty v dutině ústní.

Přípravek Corsodyl 1 % gel je určen:

k potlačení tvorby zubního plaku;

k prevenci (předcházení) a léčbě zánětu dásní;

k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů kartáčkem;

k podpoře hojení dásní po chirurgických zákrocích v dutině ústní;

k ošetřování

při protetické

stomatitidě (krvácivost a

záněty

dásní

způsobené

drážděním

zubní

protézou);

jako doplněk fluoridových přípravků při prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Corsodyl 1 % gel používat

Nepoužívejte Corsodyl 1 % gel:

jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření:

Corsodyl 1 % gel nesmí být aplikován do očí, okolí očí a zvukovodu. Pokud se gel dostane neúmyslně do

těchto míst, je nutné jej vypláchnout dostatečně velkým množstvím vody.

Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a mírné pálení jazyka. Tyto projevy obvykle

vymizí po dalším používání přípravku.

Během léčby může dojít ke zbarvení zubů. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit vyvarováním se

konzumace čaje, kávy a červeného vína a důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát

denně s důkladným vypláchnutím úst vodou před použitím přípravku Corsodyl 1 % gel. Pro zubní protézy

má být rovněž používán běžný čisticí prostředek. V některých případech je třeba, aby úplné odstranění

zbarvení provedl zubní lékař. Jestliže máte bílé zubní výplně, poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem

o používání

přípravku

Corsodyl

gel.

V některých

případech

bude

skončení

léčby

přípravkem

Corsodyl 1 % gel pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.

Děti a dospívající:

Přípravek je určen pro dospívající od 12 let. Děti do 12 let mohou používat přípravek pouze na doporučení

lékaře.

Další léčivé přípravky a Corsodyl 1 % gel:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Interakce přípravku Corsodyl 1 % gel s jinými léky nejsou známy.

Některé zubní pasty (pasty s obsahem SLS, natrium-lauryl-sulfátu) mohou bránit přípravku Corsodyl 1 %

gel v jeho účinku. Před použitím přípravku Corsodyl 1 % gel si nejprve vyčistěte zuby, ústa důkladně

vypláchněte důkladně ústa vodou a vyčkejte 5 minut. Teprve poté použijte Corsodyl 1 % gel. Corsodyl 1 %

gel lze rovněž používat v odlišnou dobu.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době těhotenství a při kojení je možno Corsodyl 1 % gel používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Žádný nepříznivý vliv nebyl zaznamenán ani není znám.

3.

Jak se Corsodyl 1 % gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. Děti do 12 let mohou používat přípravek pouze na

doporučení lékaře.

Pouze pro aplikaci v dutině ústní.

Přípravek nepolykejte. Zbytky gelu v ústech po použití vyplivněte, případně si lehce vypláchněte ústa

vodou. Při náhodném spolknutí jsou však nežádoucí účinky nepravděpodobné.

K péči o dutinu ústní a potlačení tvorby zubního plaku:

Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty (pro

aplikaci přípravku je možno použít i samostatný kartáček) a čistěte si zuby po dobu asi 1 minuty 1 - 2 krát

denně. Zbytky gelu vyplivněte. Po použití nevyplachujte ústa. Přípravek používejte po dobu 14 dní.

Corsodyl 1 % gel by se měl používat spolu s fluoridovou zubní pastou. Zubní pasta se používá před

použitím přípravku

Corsodyl

1 % gel.

Corsodyl 1 %

používá vždy po použití zubní pasty po

vypláchnutí úst mezi aplikacemi nebo v různou denní dobu.

Použití u gingivitidy (zánět dásní):

Doporučuje se jednoměsíční kúra. Dávkování a způsob použití je stejný jako u potlačení tvorby

zubního

plaku.

Použití po chirurgických výkonech v ústní dutině:

Gel se aplikuje přímo na postižená místa vhodným způsobem (např. pomocí vatové štětičky). Doba

léčby

závisí na klinickém průběhu. Způsob aplikace a délku léčby konsultujte se svým zubním lékařem.

Protetická stomatitida (zánět dásní způsobený zubní protézou):

Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty a

čistěte

protézu po dobu asi 1 minuty 1 – 2 krát denně, nejlépe ráno a večer. Přípravek používejte po dobu

14 dní.

Doplněk k prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů:

Gel se aplikuje pomocí těsně dosedající zubní lžíce (není součástí balení), na kterou se vymáčkne

přibližně 5 cm gelu. Přípravek se používá večer po dobu 5 minut. Délka používání přípravku je 14 dnů a

tato kúra by se měla opakovat každé 3 - 4 měsíce.

K prevenci kazu zbývajících zubů u osob se zubní protézou se gel aplikuje na přiléhající plochu protézy

před jejím vložením do úst.

Pokud se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů od zahájení léčby, poraďte se se

zubním lékařem.

V případě, že příznaky onemocnění přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba používání

gelu přerušit a poradit se se zubním lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku, než jste měl(a):

Nebezpečí z předávkování je nízké a celkové projevy předávkování i při požití většího objemu gelu

jsou

nepravděpodobné, neboť chlorhexidin se po požití ústy velmi málo vstřebává. Při dalším použití však

dodržujte doporučené dávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Corsodyl 1 % gel:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako

všechny léky, může

mít

Corsodyl 1 % gel

nežádoucí

účinky,

které se

nemusí

vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy alergické reakce včetně závažné alergické reakce (anafylaxe). Pokud se u Vás

objeví vyrážka,

otok

rtů,

jazyka,

hrdla a

obličeje nebo

máte

potíže

s dýcháním,

přestaňte

používat

přípravek Corsodyl a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mohou to být příznaky závažné alergické

reakce, které jsou velmi vzácné (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 osob)

potažený jazyk

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 osob)

sucho v ústech

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000)

přechodné změny chuti, bolest jazyka a brnění nebo mírné pálení jazyka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

zbarvení jazyka nebo zubů, korunek a zubních protéz

podráždění a bolest úst, olupování, bolest a otok ústní sliznice

otok příušní žlázy

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Corsodyl 1 % gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po prvním otevření je doba použitelnosti 31 dnů.

Corsodyl 1 % gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na

krabičce. Doba

použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Corsodyl 1 % gel obsahuje:

léčivou látkou je chlorhexidini digluconas 1,0 g ve 100 g zubního gelu (odpovídá chlorhexidini

digluconatis solutio 5,325 g ve 100 g zubního gelu);

pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, hyprolosa, glyceromakrogol-hydroxystearát, trihydrát

octanu sodného, silice máty peprné, levomenthol, čištěná voda.

Jak Corsodyl 1 % gel vypadá a co obsahuje toto balení:

Corsodyl

čirý

nebo

mírně

opalizující,

transparentní,

bezbarvý

nebo

mírně

zbarvený

s mátovou vůní.

Balení obsahuje 50 ml gelu v hliníkové tubě a papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobce:

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 5. 2018