COLOMYCIN INJEKCE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLOMYCIN INJEKCE Prášek pro injekční roztok/roztok k rozprašování 1000000IU
 • Dávkování:
 • 1000000IU
 • Léková forma:
 • Prášek pro injekční roztok/roztok k rozprašování
 • Podání:
 • Inhalační/intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10X1MIU Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLOMYCIN INJEKCE Prášek pro injekční roztok/roztok k rozprašování 1000000IU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KOLISTIN
 • Přehled produktů:
 • COLOMYCIN INJEKCE 1 000 000 MEZINÁRODNÍCH JEDNOTEK

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 363/05-C
 • Datum autorizace:
 • 07-07-2017
 • EAN kód:
 • 8592387019154
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Strana 1 z 6

Sp. zn. sukls227779/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

COLOMYCIN INJEKCE 1 milión mezinárodních jednotek

Prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku nebo k inhalaci

colistimethatum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Colomycin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Colomycin používat

Jak se přípravek Colomycin používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Colomycin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Colomycin a k čemu se používá

Přípravek Colomycin obsahuje léčivou látku colistimethatum natricum. Colistimethatum natricum je

antibiotikum. Patří do skupiny antibiotik, která se nazývají polymyxiny.

Přípravek Colomycin se používá injekčně pro léčbu některých typů závažných infekcí způsobených

některými bakteriemi. Přípravek Colomycin se používá, pokud jiná antibiotika nejsouvhodná.

Přípravek Colomycin se používá inhalačně pro léčbu chronických plicních infekcí u pacientů s

cystickou fibrózou. Přípravek Colomycin se používá, pokud jsou tyto infekce způsobeny bakterií,

která se nazývá Pseudomonas aeruginosa.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Colomycin používat

Nepo

užívejte přípravek Colomycin:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(a)) na sodnou sůl kolistimehátu, kolistin nebo na jiné

polymyxiny.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Colomycin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou

Jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním ledvin,

Jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis,

Jestliže trpíte porfyrií,

Jestliže trpíte astmatem. (pro

inhalační podání)

Někteří pacienti mohou mít pocit sevření na hrudi v důsledku zúžení dýchacích cest při inhalaci

přípravku Colomycin. Lékař Vám může předepsat jiné léky k inhalaci přímo před nebo po použití

přípravku Colomycin za účelem prevence nebo léčby tohoto příznaku.

Strana 2 z 6

U nedonošených a novorozených dětí je nutné při používání přípravku Colomycin postupovat se

zvláštní péčí, neboť jejich ledviny nejsou ještě plně vyvinuté.

Další léčivé přípravky a přípravek Colomycin

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, používání přípravku Colomycin pro Vás může nebo

nemusí být vhodné. Někdy musí být tyto léky vysazeny (i když pouze na chvíli) nebo můžete

potřebovat nižší dávku přípravku Colomycin nebo být při používání přípravku Colomycin sledován(a).

V některých případech je možné, že musí být občas měřena hladina přípravku Colomycin v krvi pro

ověření, že dostáváte správnou dávku.

přípravky, jako jsou antibiotika nazývaná aminoglykosidy (která zahrnují gentamicin,

tobramycin, amikacin a netilmicin) a cefalosporiny, které mohou mít vliv na funkci Vašich

ledvin. Užívání takových léčivých přípravků současně s přípravkem Colomycin může

zvyšovat riziko poškození ledvin (viz bod 4 této příbalové informace)

přípravky, jako jsou antibiotika nazývaná aminoglykosidy (která zahrnují gentamicin,

tobramycin, amikacin a netilmicin) a cefalosporiny, které mohou mít vliv na Vaši nervovou

soustavu. Užívání takových léčivých přípravků současně s přípravkem Colomycin může

zvyšovat riziko nežádoucích účinků na uši a jiné části nervové soustavy (viz bod 4 této

příbalové informace).

přípravky, které se nazývají myorelaxancia, často používané při celkové anestezii. Přípravek

Colomycin může zvyšovat účinek těchto léků. Pokud podstoupíte celkovou anestezii,

informujte svého anesteziologa o tom, že používáte přípravek Colomycin

Pokud trpíte onemocněním myasthenia gravis a rovněž užíváte jiná antibiotika nazývaná makrolidy

(jako je azithromycin, klarithromycin nebo erythromycin) nebo antibiotika nazývaná fluorochinolony

(jako je ofloxacin, norfloxacin a ciprofloxacin), používání přípravku Colomycin dále zvyšuje riziko

svalové slabosti a dýchacích obtíží.

Podávání přípravku Colomycin formou infuze současně s inhalačním podáním přípravku Colomycin u

Vás může zvyšovat riziko nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení

Není známo, že by měl přípravek Colomycin škodlivé účinky na nenarozené dítě, ale, jako všechny léky,

bude těhotné ženě podán pouze, bude-li to opravdu nutné. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete

být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek

používat.

Kojíte? Malé množství přípravku Colomycin je vylučováno do mateřského mléka. Pokud během

používání přípravku Colomycin nemůžete přestat kojit, měla byste dítě pečlivě sledovat, zdali u něj

nedošlo k výskytu jakýchkoli známek onemocnění, a informovat lékaře v případě, že si všimnete, že

něco není v pořádku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Když je přípravek Colomycin podáván do žíly, mohou se objevit vedlejší účinky, jako je závrať,

zmatenost nebo porucha vidění. Jestliže se tyto účinky vyskytnout, neměl(a) byste řídit nebo

obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Colomycin používá

Strana 3 z 6

V závislosti na důvodu, (viz bod 1 této příbalové informace) může být přípravek Colomycin podáván

rychlou injekcí (po dobu 5 minut do speciální trubičky zavedené do žíly) nebo pomalou injekcí (infuze

po dobu přibližně 30 – 60 minut) do žíly. Přípravek Colomycin může být příležitostně podáván injekcí

do mozku nebo do míchy.

Přípravek Colomycin může být také vdechován do plic jako jemný sprej pomocí nebulizátoru

(rozprašovače). Kapičky spreje vytvořeného nebulizátorem jsou dostatečně malé na to, aby vnikly do

plic, takže se přípravek Colomycin může dostat až do oblasti bakteriální infekce.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Pro používání jako infuze nebo injekce:

Přípravek Colomycin Vám bude podáván Vaším lékařem jako infuze do žíly po dobu 30-60 minut.

Obvyklá denní dávka u dospělých je 9 milionů jednotek, rozdělená do dvou až tří dávek

Pokud není

Váš stav dobrý, bude Vám jednou, na začátku léčby podána vyšší dávka 9 milionů jednotek.

V určitých případech se může lékař rozhodnout, že Vám podá vyšší denní dávku až 12 milionů

jednotek.

Obvyklá denní dávka u dětí s hmotností do 40 kg je 75 000 až 150 000 jednotek na kilogram tělesné

hmotnosti, která je rozdělená do tří dávek.

Vyšší dávky jsou příležitostně podávány při cystické fibróze.

Dětem a dospělým s onemocněním ledvin, včetně pacientů na dialýze, jsou obvykle podávány nižší

dávky. Během podávání přípravek Colomycin Vám bude lékař pravidelně kontrolovat funkci ledvin.

Způsob podání

Přípravek Colomycin je podáván injekčně hlavně v nemocnicích. Jestliže se budete léčit sám(a) doma,

lékař nebo zdravotní sestra Vám ukáže, jak rozpustit prášek a injikovat správnou dávku roztoku.

Délka léčby

Váš lékař rozhodne, jak dlouho by Vaše léčba měla trvat v závislosti na vážnosti infekce. Při léčbě

bakteriálních infekcí je důležité dokončit celou předepsanou léčbu, aby nedošlo ke zhoršení stávající

infekce.

Pro použití v nebulizátoru:

Obvyklá dávka pro dospělé, dospívající a děti ve věku 2 nebo více let je 1-2 miliony jednotek dvakrát

až třikrát denně (nejvýše 6 milionů jednotek denně).

Obvyklá dávka pro děti mladší 2 let je 0,5-1 milion jednotek dvakrát denně (nejvýše 2 miliony

jednotek denně).

Váš lékař se může rozhodnout, že upraví dávku v závislosti na Vaší situaci. Pokud používáte jiné

inhalační léčivé přípravky, lékař Vám sdělí, v jakém pořadí je máte používat.

Způsob podání

Jestliže se léčíte sám(a) doma, lékař nebo zdravotní sestra Vám na začátku léčby poprvé ukáže, jak se

přípravek Colomycin v nebulizéru používá. Níže je uveden obecný návod.

Pomocí palce sejměte plastový chránič a opatrně strhněte ochrannou fólii z hrdla injekční lahvičky tak,

aby byla zcela odstraněna. Pečlivě vyjměte kaučukovou zátku a do každé injekční lahvičky přidejte

Strana 4 z 6

sterilní vodu nebo sterilní vodu s obsahem soli (fyziologický roztok), aby se prášek rozpustil, a to v

následujícím množství:

Injekční lahvička s 1 miliónem jednotek:

2 ml sterilní vody / fyziologického roztoku

Roztok se poté nalije do nebulizéru.

DŮLEŽITÉ

: Nemíchejte současně přípravek Colomycin s kterýmkoli jiným přípravkem pro použití v

nebulizátoru.

Délka léčby

Pro použití v nebulizátoru Vás bude lékař informovat o průběhu léčby.

Jestliže jst

e

použil(a)

více přípravku Colomycin, než jste měl(a)

Jestliže se domníváte, že jste užil(a) příliš mnoho přípravku Colomycin, měl(a) byste ihned informovat

svého lékaře nebo zdravotní sestru, aby Vám mohli poradit, nebo, jestliže nejsou dostupní, kontaktujte

nebo navštivte nejbližší pohotovost. Jestliže je náhodně podáno příliš velké množství přípravku

Colomycin, vedlejší účinky mohou být vážné a mohou zahrnovat problémy s ledvinami, svalovou

slabost a dýchací obtíže (nebo dokonce zástavu dýchání).

Jestliže jste léčen(a) v nemocnici nebo doma lékařem nebo zdravotní sestrou a domníváte se, že jste

možná vynechal(a) dávku nebo že Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku Colomycin,

poraďte se prosím se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít

přípravek Colomycin

Jestliže se léčíte sám(a) a vynechal(a) jste jakoukoli dávku, vezměte si vynechanou dávku hned, jak si

vzpomenete, a pak si vezměte příští dávku o 8 hodin později, pokud používáte přípravek Colomycin

třikrát denně, nebo o 12 hodin později, pokud používáte přípravek Colomycin dvakrát denně.

Pokračujte následně podle pokynů. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat přípravek Colomycin

Neukončujte předčasně léčbu, pokud Vám lékař neřekne, že můžete. Váš lékař rozhodne, jak dlouho

by Vaše léčba měla trvat. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se

svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Ať už je přípravek Colomycin podáván do žíly nebo inhalačně, může dojít k výskytu alergické reakce.

Závažné alergické reakce mohou nastat dokonce hned při podání první dávky a mohou zahrnovat

rychle se rozvíjející vyrážky, otok obličeje, jazyka a hrdla, neschopnost dýchat způsobenou zúžením

dýchacích cest a ztrátu vědomí.

Pokud se u Vás vyskytnou známky alergické reakce, měl/a byste vyhledat okamžitou lékařskou

pomoc.

Mezi méně závažné alergické reakce patří kožní vyrážky, které se objevují později během léčby.

Vedlejší účinky spojené s injekčním podáním přípravku Colomycin do žíly

Vedlejší účinky, které postihují nervový systém, se s větší pravděpodobností objeví, když je dávka

přípravku Colomycin příliš vysoká, u lidí, kteří mají špatnou funkci ledvin, nebo u těch, kteří také

užívají svalová relaxancia nebo jiné léky s podobným účinkem na činnost nervů.

Strana 5 z 6

Nejvážnější z těchto možných nežádoucích účinků postihující nervový systém je neschopnost dýchat

kvůli ochrnutí hrudních svalů.

Jestliže budete pociťovat dýchací obtíže, měl(a) byste vyhledat

okamžitou lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucí účinky zahrnují sníženou citlivost nebo brnění (obzvláště v oblasti obličeje),

závratě nebo ztrátu rovnováhy, rychlé změny krevního tlaku nebo krevního průtoku (včetně mdlob a

zrudnutí kůže), splývavou řeč, problémy s viděním, zmatenost a mentální problémy (včetně ztráty

smyslu pro realitu). Mohou se objevit reakce v místě vpichu, jako je podráždění.

Mohou také nastat problémy s ledvinami. Tyto problémy jsou obzvláště pravděpodobné u lidí se

špatnou funkcí ledvin nebo u těch, kterým je podáván přípravek Colomycin současně s jinými léky,

které mohou způsobit vedlejší účinky postihující ledviny, nebo kterým je podávána příliš vysoká

dávka. Tyto problémy normálně odezní, jestliže je léčba vysazena nebo dávka přípravku Colomycin

snížena.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Vedlejší účinky spojené s inhalováním přípravku Colomycin (nebulizace)

Riziko vedlejších účinků je obvykle mnohem menší, když je podáván inhalačně, protože při podávání

touto cestou se do krevního řečiště obvykle dostane velmi málo přípravku Colomycin.

Možné nežádoucí účinky zahrnují kašel, pocit sevření na hrudi v důsledku zúžení dýchacích cest,

bolesti v ústech nebo v krku a mykotickou (Candida) infekci úst nebo krku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Colomycin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte injekční lahvičky při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Roztoky přípravku Colomycin pro injekci a pro inhalaci je třeba použít ihned po přípravě.

Jestliže to není možné, poraďte se nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem, protože roztoky mohou

být uchovávány v chladničce nejdéle 24 hodin. Všechen zbývající roztok musí být zlikvidován.

Strana 6 z 6

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Colomycin obsahuje

Jedna injekční lahvička obsahuje léčivou složku colistimethatum natricum (také nazývaný kolistin)

jako množství prášku, které odpovídá jednomu miliónu jednotek. Neobsahuje žádné další látky. Tento

léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v injekční lahvičce, to znamená, že

neobsahuje téměř žádný sodík.

Jak přípravek Colomycin vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Colomycin ve formě prášku pro přípravu injekčního/infuzního roztoku nebo k inhalaci je

dodáván jako krémově bílý prášek v injekčních lahvičkách o obsahu jedné dávky buď:

1 milión jednotek colistimethatum natricum v injekční lahvičce: červený chránič (1,0 MIU)

Jedna krabička obsahuje deset injekčních lahviček.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce a pracoviště odpovědné za propouštění šarží

Penn Pharmaceutical Services Limited

Tredegar,

Gwent

NP22 3AA

Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 16. 10. 2017