COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE Prášek pro perorální roztok 1000MG/10MG/70MG
 • Dávkování:
 • 1000MG/10MG/70MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 I Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE Prášek pro perorální roztok 1000MG/10MG/70MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 07/ 479/12-C
 • Datum autorizace:
 • 20-11-2012
 • EAN kód:
 • 8590335010338
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls184036/2010  

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

     COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 

      prášek pro perorální roztok 

(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však COLDREX MAXGRIP LESNÍ 

OVOCE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám  co nejvíce prospěl. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 2-3 dnů,  musíte se 

poradit s lékařem. 

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

     

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 

užívat 

3.  Jak se COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE COLDREX  MAXGRIP LESNÍ OVOCE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

COLDREX MAXGRIP horký nápoj s příchutí LESNÍ OVOCE obsahuje paracetamol, lék proti bolesti 

a horečce, který odstraňuje bolest v krku, bolest hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. V přípravku 

je obsažen v maximální dávce. Dále obsahuje fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní 

dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Přípravek též obsahuje vitamin C, který je běžnou součástí přípravků 

proti chřipce. Doplňuje vitamin C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení tělu často chybí. 

Léčivé látky v COLDREXu MAXGRIP LESNÍ OVOCE nezpůsobují ospalost.   

COLDREX je vhodný pro dospělé od 18 let (včetně starších osob) s tělesnou hmotností nad 65   kg k 

úlevě od nepříjemných příznaků chřipky, silného nachlazení a jiných horečnatých onemocnění 

doprovázených ucpaným nosem nebo ucpanými vedlejšími nosními dutinami. COLDREX MAXGRIP 

LESNÍ OVOCE odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i 

vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.   

      

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX  MAXGRIP  

LESNÍ OVOCE UŽÍVAT 

      

Pamatujte si:  

  COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék 

s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.  

  Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním 

alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním. 

  COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje i dekongestant. Neužívejte tento lék s 

dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní 

sliznice (ucpaného nosu).  

  Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést 

k riziku závažného poškození jater 

  COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE není určený k dlouhodobé léčbě. 

Neužívejte COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE jestliže 

  jste přecitlivělý(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

  trpíte závažným onemocněním jater nebo máte žloutenku, 

  máte závažné problémy s vysokým krevním tlakem,  

  máte závažnou hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), 

  trpíte zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal), 

  jste  užíval(a)  během  posledních  dvou  týdnů  inhibitory  monoaminooxidázy  (léky  proti 

depresi). 

Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí podávat dětem a mladistvým do 18 let. 

Při užívání přípravku COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE je třeba zvláštní opatrnosti 

jestliže: 

  máte onemocnění jater nebo ledvin, 

  vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce,  

  cévní onemocnění jako je Raynaudův fenomén nebo onemocnění postihující cévy mozku, 

  zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu,  

  průduškové astma, cukrovku, 

  feochromocytom (nádor dřeně nadledvin),   

  glaukom s úzkým úhlem (zelený zákal),  

  deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii,  

  užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení 

krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti). 

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku 

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE s lékařem. 

Přípravek  není  vhodný  pro  těhotné  ženy.  Kojící  ženy  mohou  přípravek  užívat  pouze  na  doporučení 

lékaře. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 

Účinky  COLDREXu  MAXGRIP  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  vzájemně 

ovlivňovat. Než začnete užívat COLDREX MAXGRIP, je třeba se poradit s lékařem v následujících 

případech: 

  Užíváte metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin 

k  léčbě  vysoké  hladiny  cholesterolu  v  krvi,  protože  dochází  k  ovlivnění  vstřebávání 

paracetamolu. 

Užíváte léky ke snížení srážlivost krve (např. warfarin), protože by mohlo dojít k zvýšení 

krvácivosti.  

  Pokud užíváte COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE, neužívejte současně jiné přípravky na 

chřipku a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol. 

  Užívání  přípravku  s  jakýmikoli  souběžně  užívanými  léky  je  možné  pouze  po  konzultaci  s 

lékařem,  neboť  riziko  postižení  jater  působením  paracetamolu  je  zvýšené  při  současném 

užívání  jiných  léků,  které  mohou  způsobovat  poškození  jater  nebo  léků  indukujících  jaterní 

mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii 

  Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit 

zvýšení krevního tlaku. 

  Rovněž  současné  podávání  s  betablokátory  (léky  na  snížení  krevního  tlaku  a  zpomalení 

srdeční  činnosti)  může  snížením  účinku  těchto  léčivých  přípravků  vést  ke  zvýšení  krevního 

tlaku. 

  Jestliže užíváte probenecid (k léčbě dny), lamotrigin (k léčbě epilepsie), fenobarbital (k léčbě 

epilepsie), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), zidovudin (k léčbě infekce HIV), rifampicin nebo 

chloramfenikol (k léčbě bakteriálních infekcí). 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou 

dostupné bez lékařského předpisu. 

Užívání přípravku COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE s jídlem a pitím 

Během  léčby  se  nesmí  konzumovat  alkohol.  Dlouhodobá  konzumace  alkoholu  významně  zvyšuje 

riziko  poškození  jater.  Máte-li  problémy  s  požíváním  alkoholu,  poraďte  se  před  zahájením  léčby  s 

lékařem.  

Přípravek  se  může  podávat  nezávisle  na  jídle.  Užívání  po  jídle  může  vést  ke  sníženému  účinku 

paracetamolu. 

       

Těhotenství a kojení 

Jste-li  těhotná  nebo  kojíte,  dříve  než  začnete  užívat  jakýkoli  lék,  včetně  COLDREXu  MAXGRIP 

LESNÍ OVOCE, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Přípravek  není  vhodné  užívat  během  těhotenství.  Kojící  ženy  mohou  přípravek  užívat  pouze  na 

výslovné doporučení lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo 

nebo obsluhovat stroje. COLDREX MAXGRIP může u některých pacientů vyvolat závratě.  Pokud 

se závratě vyskytnou, pacienti by neměli by  řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 

Tento  přípravek  obsahuje  cca  5,1  mmol  (118  mg)   sodíku  v  jednom  sáčku.  Nutno  vzít  v  úvahu  u 

pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 

Přípravek obsahuje 5000 mg sacharózy v jedné dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Množství sacharózy 

obsažené v jednom sáčku nutno vzít v úvahu u pacientů s diabetem. 

Obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 

Obsahuje oranžovou žluť (E 110) a azorubin (E 122), které mohou způsobit alergické reakce.  

3.  JAK SE COLDREX  MAXGRIP LESNÍ OVOCE UŽÍVÁ 

Vždy užívejte COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE přesně podle pokynů této příbalové informace. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Vysypte obsah sáčku do sklenice nebo do šálku a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek 

nerozpustí. V případě potřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo 

cukrem, a vypijte.  

Dospělí (včetně starších osob) s tělesnou hmotností nad 65 kg: 1 sáček po 4-6 hodinách. Jednotlivé 

dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka je 1 sáček, maximální denní 

dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování. 

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, 

vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Bez porady s 

lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů. 

Jestliže jste užil(a) COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE více, než jste měl(a):  

  

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo 

nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim 

použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné 

poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i 

když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE: 

Vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) 

vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách. 

   

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

Podobně jako všechny léky,  může  mít i  COLDREX MAXGRIP  LESNÍ OVOCE nežádoucí účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého.  

Nežádoucí účinky paracetamolu jsou vzácné, postihují 1-10 pacientů z 10000 a mohou se projevit 

jako:  

  alergické reakce jako jsou svědění, kožní vyrážky, pocení, kopřivka, ztížené dýchání 

v důsledku zúžení průdušek (bronchospasmus)  

  změny krevního obrazu (poruchy krevních destiček a kmenových buněk)  

  bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem 

  závrať, nevolnost, zvýšená teplota, deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky,  

  abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka 

Nežádoucí účinky spojené s fenylefrinem s neznámou frekvencí výskytu: 

  Nervozita, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), zrychlená činnost srdeční  

  průjem, zvracení  

  poruchy vidění  

  alergické reakce (kožní vyrážky, kopřivka)  

  obtížné nebo bolestivé močení 

  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi a přestaňte COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE užívat. 

5.  JAK COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE UCHOVÁVAT  

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Tato  opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje 

Léčivými látkami jsou:  

Paracetamolum       1000 mg 

Phenylephrini hydrochloridum        10 mg 

Acidum ascorbicum (vitamin C)      70 mg 

Pomocnými látkami jsou: 

sacharosa,  natrium-citrát,  kyselina  vinná,  aspartam,  ovocné  aroma  v prášku  (obsahuje 

sacharosu,  maltodextrin,  oxidovaný  kukuřičný  škrob,  rostlinný  olej),  barva  E122/110/142 

(obsahuje oranžovou žluť (E 110), azorubin (E 122), zeleň S (E 142)) 

Jak vypadá COLDREX  MAXGRIP LESNÍ OVOCE a co obsahuje toto balení 

COLDREX  MAXGRIP LESNÍ OVOCE prášek pro perorální roztok barvy růžové až broskvové 

s charakteristickým ovocně mentolovým aroma.  

Dodává se v jednodávkových zatavených vrstvených sáčcích (papír/PE/Al/PE). Sáčky jsou baleny po 

1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 kusech v krabičce. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export 

Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie 

Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  

GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4 

Telefon: 222 001 208 

Fax: 222 001 555 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

 1. 8. 2012