COLDREX MAXGRIP CITRON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLDREX MAXGRIP CITRON Prášek pro perorální roztok v sáčku 1000MG/10MG/40MG
 • Dávkování:
 • 1000MG/10MG/40MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok v sáčku
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 12 Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLDREX MAXGRIP CITRON Prášek pro perorální roztok v sáčku 1000MG/10MG/40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • COLDREX MAXGRIP CITRON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 166/02-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls346567/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

COLDREX MAXGRIP CITRON

prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

Přečtě

te

si pozorně

tuto

příbalovou informaci dříve,

než začnete tento přípravek užívat

,

protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 2-3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové

informaci :

Co je COLDREX MAXGRIP CITRON a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX MAXGRIP CITRON užívat

Jak se COLDREX MAXGRIP CITRON užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek COLDREX MAXGRIP CITRON uchovávat

Obsah balení a další informace

1. CO JE COLDREX

MAXGRIP CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

COLDREX MAXGRIP CITRON horký nápoj s příchutí citronu obsahuje paracetamol, lék proti

bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. V

přípravku je obsažen v maximální dávce. Dále obsahuje fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a

vedlejší nosní dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Přípravek též obsahuje vitamin C, který je běžnou

součástí přípravků proti chřipce. Doplňuje vitamin C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení

tělu často chybí. Léčivé látky v COLDREXU MAXGRIP CITRON nezpůsobují ospalost.

Coldrex MaxGrip CITRON je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 65

kg k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a silného nachlazení. COLDREX MAXGRIP CITRON

odstraňuje bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní

dutiny a snižuje horečku.

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení doprovázené

ucpaným nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití jiných léčivých přípravků.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNE

TE COLDREX MAXGRIP

CITRON UŽÍVAT

Neužívejte COLDREX MAXGRIP CITRON, jestliže

jste alergický (á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

trpíte závažným onemocněním jater včetně akutní žloutenky, závažným zvýšením krevního

tlaku,

zvýšeným

nitroočním

tlakem

(zelený

zákal),

užíváte

nebo

jste

užíval(a)

během

posledních dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi).

Vzhledem k obsahu paracetamolu nesmí přípravek užívat děti a dospívající do 15 let.

Upozornění a opatření

COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje paracetamol.

Neužívejte tento lék s

žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s

konzumací

alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.

COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje i dekongestant (látka snižující zduření nosní

sliznice)

. Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky,

nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).

Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést

k

riziku závažného poškození jater.

COLDREX MAXGRIP CITRON není určený k dlouhodobé léčbě.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON je zapotřebí:

jestliže máte některý z následujících zdravotních problémů:

onemocnění jater nebo ledvin, vysoký krevní tlak, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou

prostatu nebo potíže s močením, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění

postihující mozkové cévy, nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo

hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), feochromocytom (nádor

dřeně nadledvin), některá cévní onemocnění (např. Raynaudův fenomén), užíváte tzv.

tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení krevního

tlaku a zpomalení srdeční činnosti)

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku

Coldrex MaxGrip citron s lékařem.

máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy.

Příznaky metabolické acidózy jsou:

hluboké, zrychlené, obtížné dýchání

nevolnost (pocit na zvracení), zvracení

ztráta chuti k jídlu

Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek

COLDREX MAXGRIP CITRON

Účinky COLDREXU MAXGRIP CITRON a účinky jiných současně užívaných léků se mohou

vzájemně ovlivňovat. Než začnete užívat COLDREX MAXGRIP CITRON, je třeba se poradit s

lékařem v následujících případech:

Užíváte-li metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin (k

léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi), protože dochází k ovlivnění vstřebávání paracetamolu.

Užíváte-li léky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin), protože by mohlo dojít k zvýšení

krvácivosti.

Pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (dlouhodobé

užívání může vést k poškození ledvin).

Pokud užíváte chloramfenikol (antibiotikum), probenecid (k léčbě dny), rifampicin (antibiotikum),

fenobarbital (ke zklidnění nebo k léčbě epilepsie), lamotrigin (k léčbě epilepsie), zidovudin (k

léčbě AIDS), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), tricyklická antidepresiva nebo inhibitory MAO (k

léčbě deprese), betablokátory (k léčbě onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) a digoxin

nebo jiné srdeční glykosidy (k léčbě onemocnění srdce).

Pokud užíváte přípravky určené k léčbě deprese, vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce,

nesmíte COLDREX MAXGRIP CITRON užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Užívání přípravku

COLDREX MAXGRIP CITRON s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol

. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje

riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby

s lékařem.

Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku

paracetamolu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek se nemá užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné

doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Coldrex MaxGrip může u některých pacientů vyvolat závratě. Pokud vám přípravek

způsobuje závratě, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Přípravek COLDREX MAXGRIP CITRON

obsahuje sodík a sacharózu

Tento přípravek obsahuje 116 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s

nízkým obsahem sodíku.

Přípravek obsahuje 3725 mg sacharózy v jedné dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. JAK SE COLDREX

MAXGRIP CITRON UŽÍVÁ

Vždy užívejte COLDREX MAXGRIP CITRON přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. V

případě potřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, a roztok

vypijte.

Dospělí a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg: užívá se 1 sáček každých 4-6 hodin,

podle potřeby. Jednotlivé dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny.

Maximální jednotlivá dávka je 1

sáček, maximální denní dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud nedojde do 2-3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší,

vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Bez porady s

lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů.

Děti a dospívající mladší 15 let: Tento přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Jestliže jste užil(a)

více přípravku

COLDREX MAXGRIP CITRON,

než jste měl(a):

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo

nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim

použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné

poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i

když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít COLDREX MAXGRIP CITRON:

Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a)

vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, COLDREX MAXGRIP CITRON může mít nežádoucí účinky, které se

ale nemusí projevit u každého.

Přestaňte užívat tento lék a

okamžitě kontaktujte lékaře:

jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy

doprovázená obtížemi s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.

jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka, olupování kůže nebo vředy v ústech.

jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých

léků objevily potíže s dýcháním a podobná reakce se objevila i po podání tohoto přípravku.

jestliže u Vás došlo k nevysvětlené tvorbě modřin.

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Stejně postupujte i v případě:

jestliže máte neobvykle rychlou tepovou frekvenci nebo pocit neobvykle rychlé nebo

nepravidelné srdeční činnosti.

jestliže máte potíže s močením. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů s hypertrofií

(zbytněním) prostaty.

Četnost těchto nežádoucích účinků není známa.

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z

10 000).

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha, pocení a abnormální výsledky jaterních testů,

selhání jater nebo žloutenka, změny krevního obrazu (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

S neznámou četností se může objevit nervozita, bolest hlavy, závratě, potíže se spánkem, zvýšení

krevního tlaku a rozšíření zorniček.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní

ústav

pro kontrolu

léčiv

Šrobárova

48

100 41 Praha 10

webové

stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. JAK COLDREX MAXG

RIP CITRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje

Léčivými látkami v jednom sáčku jsou:

Paracetamolum

1000 mg

Phenylephrini hydrochloridum

10 mg

Acidum ascorbicum (vitamin C)

40 mg

Pomocnými látkami jsou:

Bezvodá kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, sacharóza,

sodná sůl sacharinu, citronové aroma v prášku, kurkumin (E 100), koloidní bezvodý oxid křemičitý

Jak vypadá COLDREX MAXGRIP C

ITRON a

co obsahuje toto balení

COLDREX MAXGRIP CITRON je světle žlutý prášek s citrónovou vůní pro perorální roztok

Dodává se v jednodávkových zatavených vrstvených sáčcích (papír/PE/Al/PE). Sáčky jsou baleny po

1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 kusech v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel

rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA a.s.

Vídeňská 188/119d

Dolní Heršpice

619 00 Brno

Česká republika

e-mail: safety@omega-pharma.cz

Výrobce

SmithKline Beecham, S.A.

Alcalá de Henares

Madrid

Španělsko

Wrafton Laboratories Limited, obchodující jako Perrigo

Exeter Road, Wrafton, Braunton

Devon EX33 2DL

Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

24. 11. 2017