COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM Prášek pro perorální roztok v sáčku 750MG/10MG/58MG
 • Dávkování:
 • 750MG/10MG/58MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok v sáčku
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM Prášek pro perorální roztok v sáčku 750MG/10MG/58MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 367/09-C
 • EAN kód:
 • 8594060895017
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

prášek pro perorální roztok

v sáčku

paracetamolum,

phenylephrini hydrochloridum,

acidum ascorbicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamolum

750 mg

Phenylephrini hydrochloridum

10 mg

Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 60 mg

(odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam - zdroj fenylalaninu.

Obsah sodíku je 0,12 g v jednom sáčku.

Obsah sacharózy je 2,47 g v jednom sáčku.

Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

1, 3, 5, 6, 10, 12, 20 nebo 30 sáčků v krabičce

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Coldrex horký nápoj citron s medem je určený pro podání ústy ve formě teplého nápoje.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

DŮLEŽITÉ:

Neužívejte se žádnými dalšími léky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty (látky snižující

zduření nosní sliznice). Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje paracetamol.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater.

Neužívejte tento lék, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo

užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Obsahuje zdroj fenylalaninu.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/367/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Horký nápoj proti chřipce a nachlazení

Snižuje horečku

Tlumí bolest

Uvolňuje ucpaný nos

Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

+ vitamin C

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí.

Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

Dospělí a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně.

Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách.

Nepodávejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Přípravek

se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

2D ČÁROVÝ KÓD

<Neuplatňuje se.>

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

DATA ČITELNÁ OKEM

<Neuplatňuje se.>

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

(sáček)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum,

phenylephrini hydrochloridum,

acidum ascorbicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamolum

750 mg

Phenylephrini hydrochloridum

10 mg

Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 60 mg

(odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁT

EK

Obsahuje aspartam - zdroj fenylalaninu.

Obsah sacharózy je 2,47 g v jednom sáčku.

Obsah sodíku je 0,12 g v jednom sáčku.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Coldrex horký nápoj citron s medem je určený pro podání ústy ve formě teplého nápoje.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/367/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Proti chřipce a nachlazení

Snižuje horečku

Tlumí bolest

Uvolňuje ucpaný nos

Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

+ vitamin C

Obsahuje paracetamol.

Dospělí a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky

podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Nepodávejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí.

Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

2D ČÁROVÝ KÓD

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

DATA ČITELNÁ OKEM