Advertisement

COFFEINUM BIOVETA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, koně, kozy, ovce, prasata, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty xanthinu
 • Přehled produktů:
 • 9938360 - 1 x 50 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/786/69-C
 • Datum autorizace:
 • 23-01-1986
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

BIOVETA, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml injekční roztok

Coffeinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje

Léčivá látka:

Coffeinum

125 mg

Pomocné látky:

Natrium-benzoát

125 mg

Čirý bezbarvý nebo slabě nažloutlý, injekční roztok.

4.

INDIKACE

Celková akutní tělesná slabost, kolaps nebo šok jako projev útlumu nebo ochrnutí

ústředního nervstva (po vyčerpávající námaze, otravách nebo těžkých chorobách), operační

kóma, srdeční insuficience (především typu bradykardiálního) a ostatní případy poškození

nebo vyčerpání, depresivní stavy, ke zkrácení probouzení po celkové anestezii.

5.

KONTRAINDIKACE

Hypertenze, ischemická choroba srdeční, hypertyreóza, těžší porucha funkce jater.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nespavost, neklid a vzrušenost se objevuje až při vyšších dávkách.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní, intramuskulární nebo intravenózní podání

Kůň 10 - 20 ml s.c., j.m., 5 - 10 ml i.v., skot 20 - 40 ml s.c., i.m.., 10 - 20 ml i.v., prase, ovce,

koza 2 - 8 ml. s.c., i.m., 1 - 4 ml i.v., pes 0,5 - 2 ml s.c., i.m., 0,25 - 1 ml i.v., kočka 0, 5 ml

s.c., i.m., 0,25 ml. i.v. Per os je možno podat stejné dávky jako podkožní nebo o polovinu

vyšší.

Po s.c. a i.m. aplikaci nastupuje účinek za 15 - 30 minut a trvá až několik hodin.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Koně, skot: maso: 1 den

Prasata, ovce, kozy: maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení kůže nebo očí opláchněte exponované místo proudem čisté vody.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce: Kofein potencuje analgetický (bolest tlumící) účinek analgetik – antipyretik (léků

proti zvýšené teplotě).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky: V graviditě je eliminační poločas prodloužen

na cca dvojnásobek. Pro nízkou koncentraci kofeinu v mateřském mléku je riziko pro mláďata

nepatrné - vede nejvýše k poruše spánkového režimu.

Předávkování: Vyšší dávky mohou vést k neklidu, vzrušenosti, třesu, tachykardii a k arytmii.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení: skleněná lahvička s propichovací zátkou o obsahu 50 ml.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

ALERT ALERTNESS AID (Caffeine) Tablet [L.N.K. International, Inc.]

ALERT ALERTNESS AID (Caffeine) Tablet [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

STAY AWAKE (Caffeine) Tablet [Rite Aid Corporation]

STAY AWAKE (Caffeine) Tablet [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

BC CHERRY (Aspirin And Caffeine) Powder [Lil' Drug Store Products, Inc]

BC CHERRY (Aspirin And Caffeine) Powder [Lil' Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Mckesson Rxpak Inc]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Mckesson Rxpak Inc]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

EXTRA PAIN RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet, Film Coated [AvPAK]

EXTRA PAIN RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet, Film Coated [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

STAY AWAKE (Caffeine) Tablet [WinCo Foods, LLC]

STAY AWAKE (Caffeine) Tablet [WinCo Foods, LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

STAY AWAKE (Caffeine) Tablet [McKesson (Sunmark)]

STAY AWAKE (Caffeine) Tablet [McKesson (Sunmark)]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

STAY AWAKE MAXIMUM STRENGTH (Caffeine) Tablet, Film Coated [SUPERVALU INC.]

STAY AWAKE MAXIMUM STRENGTH (Caffeine) Tablet, Film Coated [SUPERVALU INC.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

STAY AWAKE (Caffeine) Tablet [GREENBRIER INTERNATIONAL, INC.]

STAY AWAKE (Caffeine) Tablet [GREENBRIER INTERNATIONAL, INC.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

AWAKE MAXIMUM STRENGTH (Caffeine) Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

AWAKE MAXIMUM STRENGTH (Caffeine) Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [AvKARE, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

JET ALERT REGULAR STRENGTH (Caffeine) Tablet, Coated [Bell Pharmaceuticals, Inc]

JET ALERT REGULAR STRENGTH (Caffeine) Tablet, Coated [Bell Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

BUSCAPINA (Acetaminophen, Caffeine, Pyrilamine Maleate) Tablet, Coated [OPMX LLC]

BUSCAPINA (Acetaminophen, Caffeine, Pyrilamine Maleate) Tablet, Coated [OPMX LLC]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN AND CAFFEINE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN AND CAFFEINE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

Can Caffeine Levels in Blood Predict Parkinson's?

Can Caffeine Levels in Blood Predict Parkinson's?

Title: Can Caffeine Levels in Blood Predict Parkinson's?Category: Health NewsCreated: 1/3/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/4/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-1-2018

PRODRIN (Isometheptene Mucate, Caffeine, And Acetaminophen) Tablet [Gentex Pharma]

PRODRIN (Isometheptene Mucate, Caffeine, And Acetaminophen) Tablet [Gentex Pharma]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CAFFEINE CITRATE (Caffeine Citrate) Injection, Solution [Micro Labs Limited]

CAFFEINE CITRATE (Caffeine Citrate) Injection, Solution [Micro Labs Limited]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CLEAN ENERGY PATCH (Caffeine Patch) Patch [XEP, Inc.]

CLEAN ENERGY PATCH (Caffeine Patch) Patch [XEP, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN AND CAFFEINE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN AND CAFFEINE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

BLOWFISH (Aspirin, Caffeine) Tablet, Effervescent [Rally Labs LLC]

BLOWFISH (Aspirin, Caffeine) Tablet, Effervescent [Rally Labs LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

MIGRAINE FORMULA (Acetaminophen, Aspirin, Caffeine) Tablet, Film Coated [H E B]

MIGRAINE FORMULA (Acetaminophen, Aspirin, Caffeine) Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALERTNESS AID (Caffeine) Tablet [Cardinal Health]

ALERTNESS AID (Caffeine) Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement