CAPSICOLLE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CAPSICOLLE, DRM EMP MED 110MMX190MM
 • Léková forma:
 • Léčivá náplast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1, Jednodávkový obal
 • Druh předpisu:
 • Vyhrazená léčiva
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CAPSICOLLE, DRM EMP MED 110MMX190MM
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 687/97-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 1 krozhodnutío převodu registrace sp.zn.sukls158326/2012

TEXTPŘÍBALOVÉINFORMACE–VP

(je uveden na rubové straně obalu)

Informacepro použití, čtěte pozorně !

NÁZEVPŘÍPRAVKU

CAPSICOLLE

léčivá náplast

kožnípodání

DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

3M Česko, spol.s r.o., Praha, Česká republika

VÝROBCE

CHEMOPHARMA, a.s., Ústínad Labem, Česká republika

SLOŽENÍ

Capsicolle je náplastobsahujícíléčivélátkyNonivamidum25g/cm 2 aBelladonnaeradicis extractum

spissum426g/cm 2 (odpovídáAtropinisulfas6g/cm 2 ).Pomocnélátky:kaučuk,kalafuna,oxid

zinečnatý,tukzovčívlny,lehkýtekutýparafin, dipentylhydrochinon, paprikováoleopryskyřice.

INDIKAČNÍ SKUPINA

Fytofarmaka-derivancia, analgetika, antirevmatika

INDIKACE

Podpůrnáléčbabolestivýchpříznakůsvalovéhoakloubovéhorevmatismu,ischiasu,ústřelu

(lumbago),zánětůramenníhopletence(periarthritishumeroscapularis),bolestívdůsledkusvalového

přetíženía bolestípřipoúrazových stavech.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejtenáplast,jestližejstepřecitlivělý(á)napaprikunebodalšísložkypřípravku,nebotrpíte

kožnímonemocněním.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ucitlivýchosobmůžeojediněledojítkevznikualergickýchreakcítypukopřivkovéhozánětukůže.

Připřípadnémvýskytujakýchkolineobvyklých reakcíseporaďte slékařem.

INTERAKCES JINÝMILÉČIVY

Interakce nejsou dosud známy.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOBPODÁNÍ

Náplastseaplikujenavodouamýdlemomytouadokonalevysušenoukůži.Posejmutíochranného

krytusepřiložínapostiženémístoapřitlačí,aždokonalepřilne.Po3až4dnechsesejmeazbytky

lepivéhofilmunakůžiseomyjíbenzinemnebolihem.Kůžeseomyjemýdlemavodouaošetří

pudrem.Opakovanáaplikacenáplastinastejnémmístěseprovádízpravidlapotýdenníaž14denní

přestávce.Ošetřenémísto senepřekrývá dalšímobvazema nezahřívá se.

UPOZORNĚNÍ

Nesmísepřikládatnapoškozenoukůži.Nesmípřijítdostykusesliznicemi,zejménaočí.Pokaždé

manipulacisnáplastíomýtrucemýdlemateplouvodou.Uchovávejtemimodosahadohleddětí!

Pokudpřipoužitívícenež2náplastínedojdekezmírněníobtížínebonaopakdojdekezhoršeníčise

projevínežádoucíúčinkypřípravku,přerušteléčbuaobraťtesena svého lékaře. Bezporadyslékařem

nepoužívejte přípravekdéle než1-2 měsíce.

VAROVÁNÍ

Nepoužívatpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.Dobapoužitelnostináplastije2roky.

Přípravekneníurčen pro dětido 6 let.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejtepřiteplotědo25 0 Cvpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředvzdušnou

vlhkostí. Neuchovávejte vchladničce, chraňte před mrazem.

BALENÍ

1 ks náplastio rozměrech 110 mmx 190 mmvpolypropylenové fólii.

DATUM POSLEDNÍ REVIZETEXTU

8.8.2012

EANkód :8594738203717