Canergy

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Canergy 100 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Canergy 100 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Purinové deriváty
 • Přehled produktů:
 • 9904919 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904920 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9904921 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9904922 - 4 x 10 tableta - blistr - -; 9904923 - 5 x 10 tableta - blistr - -; 9904924 - 6 x 10 tableta - blistr - -; 9904925 - 7 x 10 tableta - blistr - -; 9904926 - 8 x 10 tableta - blistr - -; 9904927 - 9 x 10 tableta - blistr - -; 9904928 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904929 - 25 x 10 tableta - blistr - -; 9904930 - 50 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/024/16-C
 • Datum autorizace:
 • 01-04-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Strana 1 / 5

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Canergy 100 mg tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Artesan Pharma GmbH & Co KG

Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow

Německo

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canergy 100 mg tablety pro psy

Propentofyllinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Propentofyllinum

100 mg

Světle hnědá tableta s hnědými skvrnami, kulatá a konvexní, ochucená s křížovou dělící rýhou na

jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.

4.

INDIKACE

Zlepšení periferního a cerebrovaskulárního prokrvení cév. Zlepšení netečnosti, letargie a celkového

chování u psů.

5

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u psů s hmotností nižší než 5 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek přípravku.

Použití v době březosti a laktace viz příslušná část příbalové informace.

Strana 2 / 5

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve vzácných případech (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat) byly hlášeny alergické kožní

reakce, zvracení a srdeční poruchy. V těchto případech je třeba léčbu ukončit.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Základní dávka je 6-10 mg propentofyllinu na jeden kg ž.hm. denně, rozděleno do dvou dávek

následovně:

100 mg tablet

Tělesná hmotnost

(kg)

Ráno

Večer

Denně

celkem

tablet

Denní celková

dávka (mg/kg)

5–8 kg

6,25–10,0

>8–10 kg

7,5–9,4

>10–15 kg

6,7–10,0

>15–25 kg

1 ½

6,0–10,0

>25–33 kg

6,1–8,0

>33–49 kg

6,1–9,1

>49–66 kg

6,1–8,2

>66–83 kg

6,0–7,6

= ¼ tablety

= ½ tablety

= ¾ tablety

= 1 tableta

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety se mohou podávat přímo do úst, na zadní část jazyka psa nebo mohou být smíchány v malé

kuličky potravin a měly by se podávat nejméně 30 minut před krmením.

Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné části, aby se zajistilo přesné dávkování. Umístěte tabletu na rovnou

plochu, dělenou stranou směrem nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou k povrchu.

Strana 3 / 5

Půlky: zatlačte palci na obou stranách tablety.

Čtvrtky: zatlačte palci na střed tablety.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 4 dny.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

blistru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Specifická onemocnění (např. poruchy ledvin) se musí léčit odpovídajícím způsobem.

Pozornost by měla být věnována nastavení léčby u psů již léčených z důvodu srdečního selhání nebo

bronchiálního onemocnění.

V případech selhávání funkce ledvin je nutné dávku redukovat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte náhodnému pozření.

V případě náhodného pozření tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři. Po použití si umyjte ruce.

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti nebo

laktace. Použití u březích nebo kojících fen nebo zvířat pro chov se proto nedoporučuje.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Excitační forma tachykardie, hypotenze, zarudnutí sliznic a zvracení.

Vysazení léčby vede ke spontánní remisi těchto příznaků.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Strana 4 / 5

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hliník – PA/ALU/PVC blistr

Papírová krabička s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 nebo 50 blistry po 10 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Strana 5 / 5