Advertisement

CALCIUMVITAMIN D

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CALCIUMVITAMIN D Žvýkací tableta 1000MG/880IU
 • Dávkování:
 • 1000MG/880IU
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CALCIUMVITAMIN D Žvýkací tableta 1000MG/880IU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • VÁPNÍK, KOMBINACE S VITAMINEM D A/NEBO JINÝMI LÉČIVY
 • Přehled produktů:
 • CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 39/ 285/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls267991/2016

P

říbalová informace

: I

nformace pro uživatele

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU

Žvýkací tablety

Calcium a Colecalciferolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuj

e pro V

ás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se do jednoho měsíce nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se

poradit s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V

příbalové informaci naleznete

Co je Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880

IU užívat

Jak se Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU a k

čemu se používá

Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU obsahuje léčivé látky vápník a

vitamin D

a je doplňkem vápníku a vitaminu D

Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU se používá:

k prevenci a léčbě při nedostatku vitaminu D a vápníku u starších osob

jako doplněk vitaminu D a vápníku při podpůrné léčbě osteoporózy (řídnutí kostí).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000

mg/880 IU

užívat

Neužívejte

přípravek

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU

jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D3 nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v krvi (hyperkalcémie)

jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v moči (hyperkalciurie)

jestliže trpíte nadměrnou činností příštítných tělísek (hyperparathyroidismus)

jestliže trpíte rakovinou kostní dřeně (myelom)

jestliže trpíte rakovinou, která zasáhla Vaše kosti (metastáze v kostech)

jestliže máte omezenou hybnost končetin (delší imobilizace) spolu s hyperkalcémií

anebo hyperkalciurií.

jestliže trpíte tvorbou kamenů v ledvinách (nefrolitiáza)

jestliže se Vám vápník ukládá v ledvinách (nefrokalcinóza)

jestliže trpíte nadbytkem vitamínu D (hypervitaminóza D)

jestliže máte závažné onemocnění ledvin

jestliže jste mladší 18 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU se poraďte se svým

lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká cokoli z níže uvedeného:

dlouhodobá léčba

Během dlouhodobé léčby je třeba pravidelně sledovat hladiny vápníku ve Vaší krvi a

moči a funkci ledvin. To je zvláště důležité v případě, že máte sklon k tvorbě

ledvinových kamenů. Podle množství vápníku v krvi Vám lékař může dávku snížit

nebo ukončit léčbu,

současná léčba srdečními glykosidy nebo thiazidovými diuretiky (močopudné léky)

kvůli problémům se srdcem

V takovém případě je třeba pravidelně sledovat hladiny vápníku ve Vaší krvi a moči a

funkci ledvin, zejména pokud jste starší pacient. Podle množství vápníku v krvi Vám

lékař může dávku snížit nebo ukončit léčbu,

onemocnění ledvin

Jestliže trpíte problémy s ledvinami, musíte přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz

1000 mg/880 IU užívat zvlášť opatrně, zejména pokud užíváte také přípravky

s obsahem hliníku, protože kyselina citronová obsažená v přípravku Calcium/Vitamin

Sandoz 1000 mg/880 IU by mohla zvýšit vstřebávání hliníku. Hladiny vápníku

v krvi a moči Vám musí být kontrolovány. Jestliže trpíte závažnými problémy

s ledvinami, užívejte jiné formy vitaminu D, než cholekalciferol.

doplňkové užívání vápníku a vitamínu D

Je nutný lékařský dohled, přičemž Váš lékař bude požadovat časté sledování hladin

vápníku ve Vaší krvi a moči.

sarkoidóza (porucha imunitního systému, která může nepříznivě ovlivňovat Vaše játra, plíce,

kůži či lymfatické uzliny)

Při užívání přípravku

Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU

buďte zvlášť

opatrný/á, pokud trpíte

sarkoidózou. Existuje riziko,

že účinek tohoto léčivého přípravku

bude příliš silný, což může mít za následek

předávkování vápníkem. Musí se sledovat

hladiny vápníku v krvi a moči.

nepohyblivost a osteoporóza

V takovém případě se tento léčivý přípravek má užívat se zvláštní opatrností, neboť

může dojít ke zvýšení hladiny vápníku ve Vaší krvi.

Pokud užíváte přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU žvýkací tablety bez

porady s lékařem, prosím, po jednom měsíci užívání se s ním poraďte.

Děti a dospívající

Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU nesmějí užívat děti a dospívající do

18 let věku; viz výše pod nadpisem „Neužívejte přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000

mg/880 IU ”.

D

alší léčivé

přípravky

a Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současné léčbě digitalisovými glykosidy (srdeční glykosidy získané z náprstníku

červeného) se mohou vyskytnout srdeční arytmie. Proto je nutný pečlivý lékařský

dohled včetně měření EKG a hladiny vápníku v krvi.

Při současné léčbě s thiazidovými diuretiky (tzv. močopudné léky) je třeba pravidelně

sledovat hladinu vápníku v krvi, neboť thiazidy snižují vylučování vápníku močí.

Vstřebávání, a tím i účinnost některých antibiotik (tzv. tetracyklinů) se při současném

podávání přípravku Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU snižuje. Tyto léky je

třeba užívat nejméně 2 hodiny před nebo 4-6 hodin po užití přípravku

Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU.

Dále, s jinými léky, jako je fluorid sodný (používá se k posílení zubní skloviny nebo k léčbě

osteoporózy) a bisfosfonáty (používají se k léčbě osteoporózy), jsou spojeny interakce. Tyto

přípravky se proto musí užívat

nejméně 3 hodiny před přípravkem Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU.

Mezi podáním cholestyraminu (přípravek ke snížení zvýšených hladin cholesterolu) či

laxativ, jako tekutý parafín, a přípravku Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU

by měl být ponechán co možná nejdelší interval, jinak se vitamin D nemusí dostatečně

vstřebat.

Současné podání přípravku Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU a fenytoinu

(přípravek k léčbě epilepsie) či barbiturátů (hypnotika) může vést ke snížení účinku

vitaminu D.

Současné podání přípravku Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU a

glukokortikoidů (např. kortison) může vést ke snížení účinku vitaminu D a ke snížení

hladin vápníku v krvi.

Další doplňky vápníku a vitaminu D se smějí podávat pouze pod lékařským dohledem a budou

vyžadovat časté sledování hladin vápníku v krvi a moči.

Vápník může snižovat účinky levothyroxinu (používá se k léčbě nedostatečné funkce štítné

žlázy). Z tohoto důvodu se levothyroxin musí užívat nejméně 4 hodiny před nebo 4 hodiny po

přípravku

Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU

Účinky chinolonových antibiotik mohou být sníženy, pokud se užívají současně s vápníkem.

Chinolonová antibiotika užívejte dvě hodiny před nebo šest hodin po přípravku

Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Prosím pamatujte, že kyselina šťavelová (obsažená např. ve špenátu a rebarboře) a kyselina

fytová (obsažená např. v celozrnném pečivu) může snížit množství vápníku, které se vstřebá

ze střeva. Přípravky obsahující vápník neužívejte dvě hodiny před a po jídle s vysokým

obsahem kyseliny šťavelové a fytové.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Jestliže jste těhotná, smíte užívat přípravek

Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU

v případě nedostatku vápníku a vitaminu D.

Nesmí být překročena denní dávka půl tablety. Během těhotenství by celková denní dávka

vápníku neměla přesáhnout 1500 mg a celková denní dávka vitaminu D3 by neměla

přesáhnout 600 IU (mezinárodních jednotek).

Je třeba zabránit dlouhodobému předávkování vápníkem a vitaminem D v průběhu

těhotenství, neboť důsledkem může být vysoká hladina vápníku v krvi, což může mít

nežádoucí vliv na nenarozené dítě.

Kojení

Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU

můžete užívat během kojení. Vápník

a vitamin D přecházejí do mateřského mléka, proto se s lékařem nejprve poraďte, pokud má

být dítěti podán další vitamin D.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ohledně vlivu přípravku Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU na Vaši schopnost

řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje nejsou k dispozici žádné údaje. Ovlivnění

těchto schopností je ovšem nepravděpodobné.

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU obsahuje aspartam (E951), sorbitol (E420),

isomalt (E953) and sachar

ózu.

Aspartam

(E951)

zdrojem

fenylalaninu,

který

může

být

škodlivý

pacienty

fenylketonurií.

Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím,

se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3.

Jak se přípravek Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem.

Doporučená dávk

a je:

Dospělí a starší pacienti užívají jednu žvýkací tabletu (odpovídající 1000 mg vápníku a 880

IU vitaminu D

) denně.

Těhotné ženy užívají pouze polovinu žvýkací tablety denně (to odpovídá 500 mg vápníku a 440 IU

(mezinárodních jednotek) vitaminu D

). Denní dávka půl tablety se nesmí překročit.

Použití u dětí

a dospívající

ch

Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU nesmějí užívat děti a dospívající do

18 let věku; viz výše pod nadpisem „Neužívejte přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000

mg/880 IU“.

Způsob podání

Perorální podání

Tableta má být před spolknutím rozžvýkána. Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000

mg/880 IU můžete užívat v kteroukoliv denní dobu, s jídlem nebo mezi jídly.

Délka léčby

Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU je určen k dlouhodobé léčbě. Zeptejte

se lékaře, jak dlouho máte přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU užívat (viz

také bod 2 pod nadpisem „Upozornění a opatření“).

Bez porady s lékařem by délka léčby neměla přesáhnout jeden měsíc. Plánujete-li užívat

přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU déle, poraďte se se svým lékařem,

jelikož během dlouhodobé léčby (déle než 1 měsíc) je nutné pravidelně kontrolovat hladinu

vápníku ve Vaší krvi a moči a funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil

/a

více přípravku

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU

, než jste

měl

/a

Máte-li podezření na předávkování, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a ukažte

mu obal a všechny zbývající žvýkací tablety.

Předávkování přípravkem Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU může vést

k příznakům jako nevolnost, zvracení, žízeň či nadměrná žízeň, zvýšená tvorba moči,

nedostatek tekutin v těle či zácpa.

Jestliže jste zapomněl

/a

užít

přípravek

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU

Pokud jste zapomněl/a užít přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU, užijte jej,

jakmile si vzpomenete, pokud už není čas na další dávku. V takovém případě užijte další

dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou

dávku.

Jestliže přestanete užívat přípravek

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU

Pokud si přejete přerušit či předčasně ukončit užívání přípravku Calcium/Vitamin D

Sandoz

1000 mg/880 IU, prosím, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU a informujte

ihned svého lékaře, jestliže se u Vás

vyskytne

jakýkoli z

následujících závažných

nežádoucích účinků:

Velmi vzácné

nežádoucí účinky:

mohou postihnout až 1 pacienta z

10 000

alergické reakce

otok obličeje, rtů, jazyka či krku s náhlými dýchacími obtížemi a závažnou vyrážkou.

Dalšími hlášenými nežádoucími účinky jsou:

Méně časté nežádoucí účinky:mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

vysoké hladiny vápníku v krvi (hyperkalcémie) či moči (hyperkalciurie).

Vzácné

nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 1000

nevolnost (nausea), zvracení, průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost, nadýmání

vyrážka, svědění, kopřivka

alergie.

Pokud trpíte těžkou poruchou funkce ledvin, je u Vás zvýšené riziko vysoké hladiny fosfátů v

krvi, zvýšené hladiny vápníku v ledvinách a ledvinových kamenů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 MG/880 IU uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU nepoužívejte po uplynutí doby

použitelnosti (Použitelné do:, EXP:), uvedené na krabičce a na lahvičce nebo na laminované

papírovo-hliníkové folii stripu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Pro lahvičku:

Uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Pro stripy:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU obsahuje

Léčivé látky jsou calcium a colecalciferolum. Jedna žvýkací tableta obsahuje Calcii

carbonas 2500 mg (což odpovídá 1000 mg vápníku) a 8,8 mg colecalciferoli pulvis (což

odpovídá 0,022 mg colecalciferolum = 880 IU vitaminu D

Pomocné

látky

jsou:

isomalt

(E953),

xylitol,

sorbitol

(E420),

kyselina

citronová,

dihydrogen-citronan sodný, magnesium-stearát, sodná sůl karmelosy, pomerančové aroma

CPB a CVT [obě obsahují sorbitol (E420)], aspartam (E951), draselná sůl acesulfamu,

natrium-askorbát,

tokoferol

alfa

(E307),

předbobtnalý

kukuřičný

škrob,

sacharosa,

střední

nasycené triacylglyceroly a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak

přípravek

Calcium/Vitamin D

3

Sandoz 1000 mg/880 IU

vypadá a co

obsahuje toto

balení

Přípravek Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU jsou kulaté, bílé tablety s hladkým

povrchem a půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Žvýkací tablety jsou dodávány v polypropylenových lahvičkách s polyetylenovou zátkou

s vysoušedlem v následujících velikostech balení:

10, 20, 28 (2x14), 30

žvýkacích tablet

Žvýkací tablety jsou dodávány ve stripech z laminované aluminium-papírové folie

v následujících velikostech balení:

10, 20, 28, 30

žvýkacích tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Hermes Arzneimittel GmbH

Großhesselohe / Mnichov

Německo

s výrobním místem:

Hermes Arzneimittel GmbH

Wolfratshausen

Německo

Salutas Pharma GmbH

Barleben

Německo

Tento léčivý přípravek byl v

zemích EHP registrován pod následujícími názvy:

Česká republika

Calcium/Vitamin D

Sandoz 1000 mg/880 IU

Irsko

Calciup D

Forte 1000 mg/880 IU Chewable Tablets

Německo

Calcium-Sandoz D Osteo intens 1.000 mg/ 880 I.E. Kautabletten

Polsko

Calcium Sandoz + Vitamin D3

Rumunsko

Calciu Sandoz Osteo 1000 mg/880 UI comprimate masticabile

Slovinsko

Kalcij /vitamin D

Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete

Spojené království

Accrete D3 One a Day 1000 mg/880 IU Chewable Tablets

Tato příbalová inf

ormace byla naposledy

revidována

: 12. 1. 2017

Advertisement