Bob Martin Clear Spot on pro velmi velké psy

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Bob Martin Clear Spot on pro velmi velké psy 402 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Bob Martin Clear Spot on pro velmi velké psy 402 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9902899 - 1 x 4.02 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902900 - 2 x 4.02 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902901 - 3 x 4.02 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902902 - 4 x 4.02 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902903 - 5 x 4.02 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902904 - 6 x 4.02 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/059/13-C
 • Datum autorizace:
 • 13-12-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Bob Martin Clear roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy

Pro malé, střední, velké a velmi velké psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bob Martin UK Ltd.

Wemberham Lane

Yatton

North Somerset

BS49 4BS

Spojené království

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bob Martin Clear 67 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy

Bob Martin Clear 134 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro střední psy

Bob Martin Clear 268 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké psy

Bob Martin Clear 402 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velmi velké psy

Fipronilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Pes

Hmotnost

(kg)

Jedna dávka

Fipronil

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen

Malí psi

2-10

0,67 ml

67 mg

0,134 mg/ pipeta

0,067 mg/ pipeta

Střední

psi

10-20

1,34 ml

134 mg

0,268 mg/ pipeta

0,134 mg/ pipeta

Velcí psi

20-40

2,68 ml

268 mg

0,536 mg/ pipeta

0,268 mg/ pipeta

Velmi

velcí psi

40-60

4,02 ml

402 mg

0,804 mg/ pipeta

0,402 mg/ pipeta

4.

INDIKACE

Léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes

ricinus).

Insekticidní účinnost proti blechám přetrvává po dobu 8 týdnů (Ctenocephalides spp.) a akaricidní

účinnnost proti klíšťatům přetrvává po dobu 4 týdnů (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,

Dermacentor reticulatus).

Blechy budou usmrceny během 24 hodin. Klíšťata jsou usmrcena obvykle během 48 hodin po

kontaktu s fipronilem. Pokud jsou však už klíšťata některých druhů přítomna (Dermacentor

reticulatus) v době aplikace přípravku, nemusí dojít k usmrcení všech klíšťat během prvních 48 hodin.

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD), která

bylapředtím diagnostikována veterinárním lékařem.

5.

KONTRAINDIKACE

Neaplikujte štěňatům mladším než 2 měsíce a/nebo vážícím méně než 2 kg u malých psů, 10 kg u

středních psů, 20 kg u velkých psů a 40 kg u velmi velkých psů.

Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. celkové onemocnění, horečka …) nebo u zvířat v

rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků či dokonceaž úhynu.

Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, aplikace může vést k předávkování.

Nepoužívejte u zvířat se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátké období hypersalivace způsobené především vlastnostmi

pomocných látek.

Velmi vzácně byly po použití přípravku hlášeny tyto nežádoucích účinky: přechodné kožní reakce

v místě aplikace (tvorba šupin na kůži, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové

svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly po použití pozorovány hypersalivace, reversibilní

neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační

symptomy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro zevní použití. Podávejte formou místního podání na kůži následujícím způsobem:1 pipeta

na psa nebo v případě hmotnosti nad 60 kg 2 pipety 2,68 ml.

Pipetu vyjměte z blistru. Držte pipetu kolmo vzhůru a odlomte horní část uzávěru, čímž pipetu

otevřete.

Rozhrňte psovi srst tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte špičku pipety přímo na kůži a jemně

vymáčkněte. Přibližně polovinu obsahu vyprázdněte na každé ze dvou míst na zádech psa, nejlépe na

bázi hlavy a mezi lopatky. Několikrát pipetu zmáčkněte, abyste zajistili podání úplné dávky. Roztok

neaplikujte na srst a ani ho nevtírejte do kůže.

Aplikace roztoku podle návodu minimalizuje možnost, že si zvíře roztok olíže. Nedovolte zvířatům,

aby se po ošetření navzájem olizovala.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikace roztoku podle návodu minimalizuje možnost, že si zvíře roztok olíže. Nedovolte zvířatům,

aby se po ošetření navzájem olizovala.

Je třeba zabránit nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě aplikace pak působí

slepeným dojmem. Dojde-li však k tomu, tento účinek vymizí do 24-48 hodin po aplikaci. Na srsti

mohou být vidět krystaly a během 24-48 hodin po aplikaci se může vyskytnout mírná tvorba šupin.

Režim ošetření

Pro optimální zvládnutí napadení blechami a/nebo klíšťaty může být režim ošetření založen na místní

epidemiologické situaci.

Minimální délka intervalu mezi dvěma ošetřeními je 4 týdny.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vyhněte se častému koupání a šamponování zvířete, protože délka trvání účinku přípravku za těchto

okolností nebyla testována.

Přípravek nezabrání přichycení klíšťat na zvířata. Pokud byla zvířata ošetřena před tím, než přišla do

styku s klíšťaty, budou klíšťata usmrcena během 24-48 hodin po přichycení, To obvykle nastane ještě

před napitím, což sníží, ale nevyloučí riziko přenosu chorob. Po uhynutí klíště obvykle ze zvířete

odpadne, ale pokud by zůstalo přichycené, je možné ho odstranit jemným otočením.

Blechy z domácích zvířat často zanořují zvířecí pelíšky, podložky, místa, kde zvířata pravidelně

odpočívají, jako jsou koberce a měkký nábytek, které je třeba v případě masivního napadení a na

začátku ochranných opatření ošetřit vhodnými insekticidy a pravidelně čistit pomocí vysavače

Aby se dosáhlo optimálního zvládnutí nákazy blechami v domácnosti, kde je chováno více domácích

zvířat, měli by se vhodným insekticidem ošetřit všichni psi a kočky chovaní v domácnosti

Při léčbě nákaz je vhodné léčit vhodným přípravkem ve stejnou dobu všechny psy, kteří jsou mezi

sebou v kontaktu.

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se

měsíčně aplikovat přípravek na alergického pacienta a vhodný insekticid na ostatní psy a kočky

v domácnosti.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před léčbou se musí zvířata přesně zvážit.

U ošetřovaného zvířete zabraňte zasažení očí. V případě náhodného zasažení oka neprodleně zasažené

oko vypláchněte velkým množstvím vody.

Je důležité přípravek aplikovat na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže olizováním odstranit, a

po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Nedovolte zvířatům, aby se po ošetření navzájem olizovala.

Přípravek neaplikujte na zraněnou nebo poškozenou kůži.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může způsobit podráždění očí a sliznic. Proto zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima.

V případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu prstů s obsahem přípravkem. V případě potřísnění si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na některou z pomocných látek, by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem

hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne,

ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Upozornění o vlivu na životní prostředí

Fipronil může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve

vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Další opatření

Přípravek může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy v domácnosti nebo

vybavení bytu.

Použití během březosti a laktace

Laboratorní studie s použitím fipronilu nepodaly důkaz o teratogenním nebo fetotoxickém účinku.

Nebyly provedeny studie o podání tohoto přípravku gravidním a laktujícím fenám, proto použijte

přípravek pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Ve studiích bezpečnosti pro cílové druhy zvířat vykonaných na 2-měsíčních štěňatech, rostoucích

psech a psech s hmotností asi 2 kg, kterým byla jedenkrát za měsíc po dobu 3 po sobě následujících

měsíců podána dávka 5-násobně překračují léčebnou dávku, nebyly pozorovány žádné nežádoucí

účinky. Riziko výskytu nežádoucích účinků (viz bod 6) se může v případě předávkování zvýšit.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Fipronil může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky

přípravkem nebo prázdnými obaly.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Blistrové karty nebo krabičky po 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 pipetách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.