BELOSALIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BELOSALIC Kožní sprej, roztok 0,5MG/G+20MG/G
 • Dávkování:
 • 0,5MG/G+20MG/G
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X100ML
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BELOSALIC Kožní sprej, roztok 0,5MG/G+20MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BETAMETHASON
 • Přehled produktů:
 • BELOSALIC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 221/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls24496/2015

Příbalová informace – Informace pro pacienta

Belosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g kožní sprej, roztok

betamethasonum/acidum salicylicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat

Jak se přípravek Belosalic používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Belosalic uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá

Belosalic kožní sprej, roztok obsahuje dvě léčivé látky, betamethason-dipropionát a kyselinu salicylovou.

Betamethason-dipropionát patří do skupiny léčiv nazývaných lokální kortikosteroidy. Je zařazen do

skupiny silně účinných kortikosteroidů. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a snižují zčervenání, otok,

bolesti a svědění způsobené kožními nemocemi. Kyselina salicylová změkčuje horní vrstvu zrohovatělé

kůže, jejíž vznik způsobily právě Vaše kožní problémy. Tím umožňuje betamethason-dipropionátu

přístup ke spodní vrstvě kůže, a tak pomáhá při léčení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat

Nepoužívejte přípravek Belosalic

jestliže jste alergický(á) na betamethason-dipropionát, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

pokud máte jiné kožní problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní onemocnění

postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na genitálu (pohlavní

ústrojí),

plenková

vyrážka,

většina

kožních

onemocnění

způsobených

viry

jako

např.

opar,

plané

neštovice, infekce kůže způsobené bakteriemi (především tuberkulóza kůže), syfilis (pohlavně přenosné

infekční onemocnění), plísňové a parazitární infekce a další.

u dětí do jednoho roku věku.

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Belosalic nepoužívejte. Pokud si nejste jisti,

poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belosalic používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Belosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepoužívejte přípravek na obličej déle než 5 dnů.

Nepoužívejte přípravek v oblasti genitálu a konečníku.

Nepoužívejte velké množství kožního spreje na rozsáhlé plochy těla po dlouhou dobu (např. každý

den po mnoho týdnů nebo měsíce).

Přípravek nesmí přijít do kontaktu s okem.

V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních defektů se poraďte se svým lékařem o

vhodné doplňkové léčbě.

Při výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti (svědění, zčervenání kůže) při prvním použití přípravku

používání přípravku okamžitě ukončete.

Ošetřené plochy nepřekrývejte obvazem.

U dětí léčených přípravkem v oblasti pod plenkami se nesmí používat těsně přiléhající plenky nebo

spodní kalhotky či kalhotky z umělé hmoty.

Děti a dospívající

Přípravek Belosalic se nesmí používat u dětí do 1 roku.

U dětí léčených přípravkem v oblasti pod plenkami se nesmí používat těsně přiléhající plenky nebo

spodní kalhotky či kalhotky z umělé hmoty.

Další léčivé přípravky a Belosalic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Současné používání kosmetických a dermatologických přípravků na akné, přípravků s obsahem ethanolu,

medicinálních mýdel se silně dehydratačním účinkem a podobně může v některých případech vyvolat

podráždění kůže.

Při současném používání přípravku a celkovém podávání kortikosteroidů nebo salicylátů může dojít k

jejich kumulativnímu škodlivému působení, se s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek nemá být u těhotných používán na rozsáhlé plochy, ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Při kojení musí lékař posoudit, zda přerušit léčbu nebo kojení.

3. Jak se přípravek Belosalic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Belosalic kožní sprej, roztok je určen ke kožnímu podání

Dospělí a dospívající od 12 let:

Belosalic kožní sprej, roztok se používá ze vzdálenosti asi 5 cm, 1-2 střiky jednou až dvakrát denně na

postiženou kůži nebo skalp a jemně se vmasíruje. Objem jednoho střiku je 0,1 ml. Pokud je postižená

plocha kůže nebo kštice větší, může se aplikace v případě potřeby jednou opakovat. Maximální týdenní

dávka nesmí překročit 60 ml.

Děti od 1 roku:

Nepoužívejte přípravek u dětí mladších než 12 let bez konzultace s lékařem.

Léčba u dětí může trvat maximálně 5 dní.

Délka léčby:

Maximální doba léčby jsou 2 týdny.

Způsob použití

Sejměte ochranný kryt z pumpičky a připevněte na ni rozprašovač. Před prvním použitím, stejně jako po

více než 15denní pauze v používání, aktivujte pumpičku několika stlačeními, dokud nebude vycházet

mlžný sprej. Poté je přípravek připravený k použití.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lékař může předepsat jiné dávkování. V tom případě dodržujte pokyny lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Belosalic, než jste měl(a)

Pokud jste Vy (nebo někdo jiný) roztok spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste

znepokojeni, navštivte lékaře. Pokud byste používali kožní sprej častěji, než Vám bylo předepsáno, může

přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. U dětí může působit na jejich růst a vývoj. Celkové nežádoucí

účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí po přerušení léčby.

Pokud jste nepoužili kožní sprej, roztok, jak Vám bylo předepsáno, používali jste jej častěji a/nebo po

delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belosalic

Pokud zapomenete kožní sprej použít, aplikujte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Většina pacientů, kteří používají přípravek Belosalic správně, nemá žádné problémy.

Přesto může přípravek způsobit:

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

pocit pálení, svědění, podráždění a vředy, ztenčení nebo infekce kůže, štípání, puchýřky, olupování

kůže, rozšíření kožních cévek, vyrážka podobná akné, vyrážka v okolí úst, drobné výrony krve v kůži,

otok, suchá pokožka, mohou se objevit červené skvrny, potničky, rozmočení povrchu kůže, pajizévky,

ubývání podkožního vaziva.

zánět vlasových váčků, zvýšené ochlupení a rohovatění kůže, snížení pigmentace pokožky a vlasů a

alergické reakce.

dermatitida (zánět kůže), stav způsobený kožní reakcí na vnější podráždění, např. chemické látky,

způsobující zčervenání a svědění pokožky.

Poruchy nervového systému:

Hyperestezie (zvýšená citlivost kůže), brnění v prstech.

Poruchy oka:

Při použití přípravku v okolí oka se může vyskytnout šedý zákal nebo sekundární glaukom (zvýšení

nitroočního tlaku).

Celkové nežádoucí účinky:

Zvýšení hladin cukru v krvi (projeví se žízní a častějším močením) a jeho vylučování močí a útlum

funkce

hypothalamus-hypofýza-nadledviny

(projeví

např.

nechutenstvím,

snížením

tělesné

hmotnosti, únavou, malátností, pocitem slabosti nebo mdlobami při delším stání nebo při rychlém

přechodu z pozice vleže do pozice vstoje, poruchami menstruace, zpomalením růstu u dětí), Cushingův

syndrom (kulatý obličej, neobvyklá únava a malátnost, deprese, nepravidelnost menstruačního cyklu,

pokles sexuální touhy), zpomalení růstu, prosáknutí kůže až otoky (nejdříve obličeje, pak předloktí a

posléze trupu a končetin), zvýšení krevního tlaku (projeví se např. mžitkami před očima, točením hlavy

až bolestmi hlavy), snížení hladiny draslíku v krvi (projeví se např. jako těžká slabost končetin a trupu,

ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, nepravidelný tep, křeče nebo bolesti svalstva), ztráta

bílkovin (projeví se např. jako otoky končetin a později i celého trupu a svalová slabost).

Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí

po přerušení léčby.

Mohou se vyskytnout celkové nežádoucí účinky salicylátů jako bledost, únava, bolest hlavy, edém

obličeje, nauzea, zvracení, bolesti břicha, hyperventilace a tachypnoe, poruchy sluchu.

Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u dětí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Belosalic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

lahvičce

krabičce

"Použitelné do". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Belosalic obsahuje

Léčivé látky jsou betamethasonum a acidum salicylicum .

Jeden gram kožního spreje, roztoku obsahuje betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas

0,64 mg) a acidum salicylicum 20 mg.

Pomocné látky jsou dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, hydroxid sodný, isopropylalkohol, čištěná

voda.

Jak přípravek Belosalic vypadá a co obsahuje toto balení

Belosalic je bezbarvý, čirý až slabě zakalený viskózní roztok s charakteristickou vůní.

Belosalic je dodáván v bílé HDPE lahvičce s PE rozstřikovací pumpičkou a ochranným krytem, se

snímatelným PP aplikátorem.

Velikost balení:100 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Belupo s.r.o.,

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

Výrobce:

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Chorvatsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.5.2016.

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.