AUREOZÁSYP

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AUREOZÁSYP 2 %
 • Léková forma:
 • Kožní zásyp
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AUREOZÁSYP 2 %
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, skot, ovce, prasata, psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracyklin a deriváty
 • Přehled produktů:
 • 9936031 - 6 x 35 g - láhev - plast; 9936061 - 12 x 35 g - láhev - plast; 9906442 - 2 x 35 g - láhev - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/523/96-C
 • Datum autorizace:
 • 22-08-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

AUREOZÁSYP kožní zásyp

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Cymedica, spol. s r.o.

Pod Nádražím 853

268 01 Hořovice

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AUREOZÁSYP kožní zásyp

Chlortetracyclini hydrochloridum

Benzocainum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Chlortetracyclini hydrochloridum

20,0 mg

Benzocainum

10,0 mg

Nažloutlý až žlutý jemný prášek.

4.

INDIKACE

Přípravek AUREOZÁSYP je antibiotický zásyp na bázi mikronizovaného chlortetracyklinu

a benzocainu.

Přípravek má lokální antibakteriální a protisvědivý účinek.

Jde zejména o ošetření drobných povrchových poranění, ošetření po odrohování telat, o lokální

ošetření infekce kůže včetně kůže ušního boltce způsobené mikroorganismy citlivými na

chlortetracyklin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na chlortetracyclin.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, ovce, prasata, psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává zevně na postižené místo jedenkrát denně nebo podle potřeby, až do vyléčení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Lze použít během březosti a laktace.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko: Bez ochranných lhůt. Nepoužívat na ošetření vemene a struků.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě zasažení pokožky opláchněte exponovanou část

velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže v podobě vyrážky, vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové rukavice.

Lidé se známou přecitlivělostí na chlortetracyklin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Lze použít během březosti a laktace.

Balení: 2 x 35 g, 6 x 35 g, 12 x 35 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.