AUREOVIT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AUREOVIT 12 C 80 mg/g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AUREOVIT 12 C 80 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • drůbež, prasata, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • 9934864 - 1 x 10 kg - vak - papír

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/012/83–S/C
 • Datum autorizace:
 • 01-01-1983
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Písemná informace pro uživatele veterinárních přípravků = etiketa

JEN PRO ZVÍŘATA

JEN NA PŘEDPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

Název přípravku

AUREOVIT 12 “ C 80 “ prm. ad us.vet.

10 kg

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA

Složení

Chlortetracyclini hydrochloridum 80 g v 1 000 g.

Pomocné látky: uhličitan vápenatý (mikromletý), mouka pšeničná ( vehikulum ).

Popis přípravku

Práškovitá směs hnědé barvy a charakteristické vůně.

Indikační skupina

Antibiotikum.

Druh a kategorie zvířat

Tele, prase, drůbež.

Charakteristika

Medikovaný krmný přípravek s obsahem širokospektrého antibiotika je určen pro hromadnou léčebnou a

léčebně-preventivní aplikaci prostřednictvím krmiva.

Indikace

Infekční onemocnění a septické stavy zejména u telat, prasat a drůbeže vyvolané původci citlivými na

chlortetracykliny; například při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie, pleuritidy,

peritonitidy; u drůbeže při pasteurelóze, salmonelóze a pod.

Kontraindikace

Nepodávejte přežvýkavcům s rozvinutou funkcí předžaludků. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou

určena pro lidský konzum.

Nežádoucí účinky

Při předávkování přípravku se v ojedinělých případech může vyskytnout nauzea až vomitus.

Interakce

Účinek tetracyklinu snižují až antagonizují laktámová antibiotika, cefalosporiny a aminoglykozidy.

Při zkrmovaní přípravků s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a železa může dojít k interakci CTC

s kationy těchto kovů a tým ke snížené absorpci z gastrointestinálního traktu.

Dávkování a způsob použití

Perorálně - denní dávky se podávají rozdělené na polovinu 2krat denně zamícháním do sypkého

(jadrného) krmiva.

Léčebně: u telat a prasat 0,70 g na kg ž.hm.

Preventivně: u telat a prasat 0,20 g - 0,35 g na kg ž.hm.

Dávkování v krmných směsích:

Léčebně: tele 1%, prase 0,5 – 1%, drůbež 0,4 - 0,6%

Preventivně: tele 0,5%, prase 0,25 - 0,5%, drůbež 0,2 - 0,3%

Přípravek se podává nejméně 5 dnů.

Uchovávání

Při teplotě do 25

C, v suchu.

Ochranná lhůta

Maso telat 30 dní, maso prasat 10 dní, maso drůbeže 7 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou

určena pro lidský konzum.

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby v neporušeném obalu, po zamíchaní do sypkého krmiva 3 měsíce.

Datum výroby:

Exspirace:

Číslo šarže:

Registrační číslo

99 / 012 / 83 –S/C

Datum poslední revize textu

Únor 2011