AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS, PAR LQF 5000MLPPVAK
 • Dávkování:
 • 100%
 • Léková forma:
 • Rozpouštědlo pro parenterální použití
 • Podání:
 • Parenterální podání
 • Jednotky v balení:
 • 5000ML PPVA, Vak
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS, PAR LQF 5000MLPPVAK
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 062/96-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 2 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls277691/2012 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS 

Rozpouštědlo pro parenterální použití 

Aqua pro iniectione  

Držitel rozhodnutí o registraci:                      

Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 

Výrobce: 

InMediec, s.r.o. 

Luhačovice 

Česká republika 

Složení:                      

Aqua pro iniectione- 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml v závislosti na velikosti vaku 

Indikační skupina:       

Varium, infundibilium. 

Charakteristika:    

Sterilní apyrogenní voda. Pomocná látka k přípravě infúzních směsí, k rozpouštění a ředění 

léčivých látek.  

Farmakokinetické   údaje:                           

Jedná se o roztok k přípravě. Problémy absorpce, distribuce, biotransformace a vylučování 

jsou odvislé od přidaných látek. Distribuce v tělesných kompartmentech je dána aktuálně 

stavem pacienta.     

Indikace:                   

Slouží jako pomocná látka k přípravě infúzních směsí z elektrolytových koncentrátů, 

k rozpouštění a ředění léčivých látek. 

Kontraindikace:        

Voda pro injekce nesmí být použita jako samostatný infúzní nebo injekční roztok. 

Intravenózně může být podána pouze isotonická směs nebo jiná dle klinického stavu a 

individuální indikace. Takto i v jiné formě může být použita pouze jako individuální 

přípravek. Kontraindikace pak vyplývají také z přidaných látek.V případech hyperhydratace 

je nutno dbát zvýšené opatrnosti i při irigaci do tělesných dutin a dutých orgánů („otrava 

volnou vodou“). 

Nežádoucí účinky:  

Při respektování indikací nejsou známy. Při intravenózním podání  hypoosmolárního roztoku 

(pod cca 100 mosmol/l) je nebezpečí intravaskulární osmotické hemolýzy. Podávání vodných 

roztoků je nutné přizpůsobit bilanci vody a iontů, aby nedošlo k možnosti vzniku 

hyperhydratace nebo iontové disbalance (edémy, kardiopulmonální dekompenzace). 

Stránka 2 z 2 

Interakce:                

Platí běžná kritéria pro podání iontových roztoků. Interakce jsou spjaty s fyzikálními 

vlastnostmi připravených infúzních roztoků. 

Dávkování a způsob podávání:                     

Dávkování je přísně individuální.Při přípravě roztoku pro intravenózní aplikaci by se 

výsledná koncentrace měla blížit osmolaritě plazmy.Přípravek je vhodný pro dospělé i děti 

bez omezení věku. 

Uchovávání:   

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. 

Varování:                  

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby vyznačené na obalu. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  

Balení:        

PVC vak nebo PP vak: 1x 500 ml, 1x1000 ml, 1x2000 ml, 1x5000 ml   

Datum revize textu: 30.1.2013 

14-2-2018

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

The cord may become brittle near the base of the dryer, posing a burn hazard.

Health Canada

21-11-2017

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Pro Solution, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2017

Zinbryta (daclizumab) – ukončeno evropské přehodnocení

Zinbryta (daclizumab) – ukončeno evropské přehodnocení

SÚKL informuje o tom, že Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) při Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) doporučil další omezení používání léčivého přípravku Zinbryta (daclizumab) na základě provedeného přehodnocení rizika možného poškození jater.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

25-8-2017

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – EBRANTIL 30 RETARD a EBRANTIL 60 RETARD

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – EBRANTIL 30 RETARD a EBRANTIL 60 RETARD

SÚKL informuje o povolení uvedení do oběhu v ČR léčivého přípravku EBRANTIL 30 RETARD cps pro 50 a EBRANTIL 60 RETARD cps pro 50, v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

24-6-2014

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

The Danish Health and Medicines Authority encourages hospitals to pay special attention to the risk of dose errors of the anticonvulsant medicine Pro-Epanutin.

Danish Medicines Agency

10-1-2018

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2017

Combipatch vs. Climara Pro

Combipatch vs. Climara Pro

CombiPatch (estradiol, norethindrone acetate) and Climara Pro (estradiol/levonorgestrel) are transdermal patches that are combinations of female hormones used to treat the symptoms of menopause such as feelings of warmth in the face, neck and chest, or sudden intense spells of heat and sweating ("hot flashes" or "hot flushes").

US - RxList

15-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK PRESTIGE ANTIBACTERIAL GOLD HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK PRESTIGE ANTIBACTERIAL GOLD HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed