Amix vet T

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Amix vet T 450 mg/g
 • Léková forma:
 • Prášek pro podání v pitné vodě
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Amix vet T 450 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, kur domácí, krůty
 • Terapeutické oblasti:
 • Pleuromutilin
 • Přehled produktů:
 • 9903830 - 1 x 1 kg - sáček - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/083/14-C
 • Datum autorizace:
 • 31-10-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Cymedica spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 g:

Léčivá látka:

Tiamulini hydrogenofumaras

450 mg

(odpovídá 364 mg Tiamulinum)

4.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro podání v pitné vodě

Bílý prášek.

5.

INDIKACE

Prasata

i) Léčba dyzentérie prasat způsobené kmeny Brachyspira hyodysenteriae a

komplikované kmeny Fusobacterium spp. a Bacteroides spp.

ii) Léčba porcinního respiračního onemocnění (PRDC) způsobeného

M.hyopneumoniae a viry jako jsou viry PRRS a chřipky prasat

komplikované bakteriemi P. multocida a A. pleuropneumoniae.

iii) Léčba pleuropneumonie způsobené A. pleuropneumoniae.

Kur domácí

Prevence a terapie chronických respiračních onemocnění (C.R.D.) a zánětu

vzdušných vaků způsobených M. gallisepticum a M. synoviae.

Krůty

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Prevence a terapie infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M.

gallisepticum, M. synoviae a M. meleagridis.

6.

KONTRAINDIKACE

Prasata a ptáci by neměla dostávat přípravky obsahující monensin, narasin

ani salinomycin během terapie tiamulinem, sedm dní před a po této terapii.

Mohlo by dojít k vážnému pozastavení růstu nebo k úhynu.

7.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zřídka může po použití tiamulinu dojít u prasat k zarudnutí nebo mírnému

otoku kůže.

Během podávání tiamulinu drůbeži se může snížit příjem vody. Projevuje

se závislost na koncentraci, kdy u koncentrace tiamulinu 0,0125% se sníží

příjem vody asi o 10%, kdežto u koncentrace 0,025% se sníží o 15%.

Pravděpodobně zde není žádný nepříznivý účinek na celkovou kondici

drůbeže ani na účinnost přípravku, nicméně příjem vody by měl být často

sledován, především v horkém počasí.

8.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

prasata

kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice a chovní jedinci)

krůty (ve výkrmu a chovní jedinci)

9.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata

Léčba dyzentérie prasat způsobené kmeny Brachyspira hyodysenteriae

a komplikované kmeny Fusobacterium spp. a Bacteroides spp.

Dávkování je 8,8 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. denně,

podávané v pitné vodě prasatům 3-5 dnů jdoucích po sobě v závislosti na

závažnosti a délce trvání infekce. Dávka je normálně dosažena při

koncentraci 0,006% tiamulin hydrogen fumarátu.

Pomocná terapie PRDC způsobené M.hyopneumoniae a různými

viry a komplikované P.multocida a A.pleuropneumoniae.

Dávkování je 15,0 – 20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. 5-10

dnů jdoucích po sobě; dávka je normálně dosažena při koncentraci 0,012%

- 0,018% tiamulinu v pitné vodě.

iii)

Terapie pleuropneumonie způsobené A. pleuropneumoniae.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Dávkování je 20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. 5 dnů

jdoucích po sobě; dávka je normálně dosažena při koncentraci 0,018%

tiamulinu v pitné vodě.

Přidáním 1g přípravku do 7,5 litru vody připravíte roztok koncentrace

0,006% tiamulin hydrogen fumarátu, přidáním 1g přípravku do 3,75 litrů

vody připravíte roztok koncentrace 0,012% a přidáním 1 g přípravku do

2,5 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,018% tiamulin hydrogen

fumarátu.

Přípravek lze přidávat přímo do požadovaného objemu pitné vody nebo lze

mícháním do úplného rozpuštění připravit koncentrovaný roztok o

maximální koncentraci přípravku 50 g/l pitné vody (při teplotě vody 5 °C)

nebo 95 g/l pitné vody (při teplotě vody 20 °C) a tento koncentrovaný

roztok poté zředit na konečnou koncentraci.

Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

Kur domácí

Prevence chronických respiračních onemocnění (C.R.D.) a zánětu

vzdušných vaků způsobených M. gallisepticum a M. synoviae.

Brojleři: 0,0125% - 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě po

dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-2 dny každé 3-4 týdny podle

rizika.

Kuřice pro doplnění stavu: 0,0125% - 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu

v pitné vodě po dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-2 dny každé 4-6

týdnů podle rizika.

Nosnice a chovné slepice: 0,0125% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné

vodě po dobu 3 dnů každé 4 týdny od snůšky podle rizika.

Terapie chronických respiračních onemocnění (C.R.D.) a zánětu

vzdušných vaků způsobených M. gallisepticum a M. synoviae u brojlerů,

kuřic pro doplnění stavu, nosnic a chovných slepic. Tiamulin hydrogen

fumarát 0,025% v pitné vodě po dobu 3-5 dnů.

Tiamulin hydrogen fumarát v koncentraci 0,025% v pitné vodě poskytuje

následující dávky podle stáří zvířat:

Brojler starý 4 týdny:

30 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé

hmotnosti

Kuřice stará 10 týdnů:

30 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé

hmotnosti

Nosnice:

25 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé

hmotnosti

Následující tabulka je určena jako vodítko pro prevenci a léčbu u drůbeže

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Koncentrace

tiamulinu v pitné

vodě

Litry vody na 100 g přípravku

Amix vet T 450mg/g

Gramy přípravku

Amix vet T 450mg/g na 100 litrů

pitné vody

0,025%

180

55,6

0,0125%

360

27,8

Stáří drůbeže

v týdnech

Množství pitné vody

v litrech na den

Amix vet T 450

mg/g (v gramech)

Konečná

koncentrace

Profylaxe

0,0125

27,5

0,02

0,02

50,6

0,02

Terapie

33,3

44,4

55,6

66,7

0,025

77,8

88,9

111, 1

122,2

138.9

Krůty

Prevence infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M.

gallisepticum, M. synoviae a M. meleagridis.

Mladé krůty (brojleři na maso) - 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě po

dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-3 dny každé 4-6 týdnů podle rizika.

Chovné krůty - 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě po dobu 3-5

dnů každé 4 týdny podle rizika

Terapie infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M.

gallisepticum, M. synoviae a M. meleagridis.

Tiamulin hydrogen fumarát 0,025% v pitné vodě po dobu 3-5 dnů.

Tiamulin hydrogen fumarát v koncentraci 0,025% v pitné vodě poskytuje

následující dávky podle stáří krůt:

Mládě staré 1 týden:

70 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Mládě staré 4 týdny:

50 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Mládě staré 8 týdnů:

25-30

tiamulin

hydrogen

fumarátu

živé

hmotnosti

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Mládě staré 20 týdnů:20 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Přidáním 1,1g přípravku do 2 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,025%

tiamulin hydrogen fumarátu a přidáním 1,1g přípravku do 4 litrů vody

připravíte roztok koncentrace 0,0125% tiamulin hydrogen fumarátu.

Přípravek lze přidávat přímo do požadovaného objemu pitné vody nebo lze

mícháním do úplného rozpuštění připravit koncentrovaný roztok o maximální

koncentraci přípravku 50 g/l pitné vody (při teplotě vody 5 °C) nebo 95 g/l

pitné vody (při teplotě vody 20 °C) a tento koncentrovaný roztok poté zředit

na konečnou koncentraci.

Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

10.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je třeba přidávat přímo do požadovaného objemu pitné vody.

Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

11.

PŘEDÁVKOVÁNÍ (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Jednorázové perorální podání 100 mg/kg ž.hm. vyvolalo u prasat

prohloubené dýchání a abdominální potíže. Při koncentraci 150 mg/kg

nebyly pozorovány žádné účinky na centrální nervovou soustavu, kromě

zklidnění. K přechodnému slinění a mírnému gastrickému podráždění

došlo při podávání dávek 55 mg/kg po 14 dnů. Předpokládá se, že tiamulin

má u prasat adekvátní terapeutický index a minimální letální dávka nebyla

stanovena.

Tiamulin

relativně

široký

terapeutický

index

nízkou

pravděpodobností předávkování, především proto, že u abnormálně

vysokých koncentrací dochází ke snížení příjmu vody a tím i tiamulinu.

pro kuřata je – 1290 mg/kg živé hmotnosti a pro krůty 840 mg/kg

živé hmotnosti.

Klinické příznaky akutní toxicity u kuřat jsou – pípání, škubavé křeče a

ležení na boku, pro krůty - škubavé křeče, ležení na boku nebo na zádech,

salivace a skleslost.

Pokud se objeví příznaky intoxikace, okamžitě odstraňte medikovanou

vodu a nahraďte ji čerstvou vodou.

12.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata: Maso: 4 dny

Kur domácí: Maso: 2 dny

Vejce: Bez ochranných lhůt.

Krůty: Maso: 5 dnů

13.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Po vypití medikované pitné vody je nutno podat zvířatům čerstvou pitnou

vodu. Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům

zlepšení klinického stavu, je nutno léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a

terapii.

Před započetím preventivního podání by měla být prokázána přítomnost

onemocnění způsobených mikroorganismy citlivými na účinnou látku

přípravku v chovu.

Je správnou klinickou praxí založit léčbu na testu citlivosti bakterií

izolovaných ze zvířete. Pokud toto není možné, měla by být léčba

založena na místní (regionální, farmové) epizootologické informaci o

citlivosti cílové bakterie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý

přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání

s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se z ochranných brýlí a gumových či latexových

rukavic.

Během

manipulace

přípravkem

použijte

jednorázový

respirátor

vyhovující normě EN149 nebo respirátor sloužící pro více použití

vyhovující normě EN140 vybavený filtrem podle normy EN143.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned

po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv,

který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí,

vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví

potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

nedošlo

k interakci

tiamulinu

s inkompatibilními

inofory

monensinem, narasinem a salinomycinem u prasat, musí být ověřeno, že

tyto účinné látky nebyly obsaženy v krmivu a nemohlo ani dojít ke

kontaminaci krmiva těmito látkami.

U kurů a krůt, aby nedošlo k interakci mezi nekompatibilními ionofory

monensinem, narasinem a salinomycinem a tiamulinem, je nutné upozornit

míchárnu krmiva na použití tiamulinu, aby tyto přípravky nebyly

přidávány do krmiva ani krmivo nekontaminovaly.

Krmivo je nutné testovat na ionofory před použitím, pokud existuje

jakékoliv podezření na kontaminaci krmiva.

Pokud dojde k interakci, okamžitě zastavte tiamulinovou terapii a nahraďte

tiamulin čistou vodou. Co nejdříve odstraňte kontaminované krmivo a

nahraďte je krmivem neobsahujícím ionofory inkompatibilní s tiamulinem.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Tiamulin je vhodný pro použití u prasat během březosti a laktace.

Tiamulin lze použít u nosnic i chovné drůbeže, nebyly prokázány žádné

negativní účinky na tvorbu vajec, plodnost a líhnivost u kurů a krůt.

14.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky

uchovávání.

15.

DOBA POUŽITELNOSTI

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby

použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2

roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Doba použitelnosti po naředění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

16.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

17.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází

z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

18.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014

19.

DALŠÍ INFORMACE

Registrovaná balení:

Balení 1 kg - zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen PE).

Velikost balení: 1 x 1 kg.

EXP: {měsíc/rok}

Šarže: {číslo}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

AMIX VET T 450 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

21-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The feed additive Monteban® G100, containing the active substance narasin, an ionophore anticoccidial, is intended to control coccidiosis in chickens for fattening at a dose of 60–70 mg/kg complete feed. Narasin is produced by fermentation. Limited data on the taxonomic identification of the production strain did not allow the proper identification of strain NRRL 8092 as Streptomyces aureofaciens. The FEEDAP Panel cannot conclude on the absence of genetic determinants for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.