Amix vet S

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Amix vet S 100/100 mg/g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Amix vet S 100/100 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • 9934619 - 1 x 10 kg - vak - papír; 9934620 - 1 x 25 kg - vak - papír

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/185/98-C
 • Datum autorizace:
 • 25-01-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AMIX vet S 100/100 mg/g premix pro medikaci krmiva

2.

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Léčivé látky

Přípravek obsahuje v 1 kg:

Chlortetracyclini hydrochloridum

100,0 g

Sulfamerazinum

100,0 g

Pomocné látky

Tritici farina

3.

LÉKOVÁ FORMA:

Premix pro medikaci krmiva.

4.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Přípravek Amix vet S 100/100 mg/g premix pro medikaci krmiva obsahuje

antibiotikum chlortetracyklin hydrochlorid a sulfamerazin a je určen k medikaci krmiv

pro prasata.

Chlortetracyklin má široké spektrum antimikrobiální aktivity a působí přes zažívací

aparát význačně bakteriostaticky, kombinace obou složek přípravku, chlortetracyklinu

a sulfamerazinu, představuje rozšíření spektra antibakteriálního účinku, jak proti gram-

pozitivním, tak proti gram-negativním bakteriím. Jde zejména o Clostridium spp.,

Actinomyces pyogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Spirochaeta spp.,

Mycoplasma spp., E. coli, Actinobacillus spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp.,

Pasteurella spp., Campylobacter spp., Moraxella spp., aj.

Navozením bakteriostatického efektu chlortetracyklinu

na základě interference

proteinového metabolismu bakterií, dochází k inhibici syntézy bakteriálních proteinů v

70s ribosomech a tím k blokaci produkce peptidových řetězců pro stavbu bakteriální

buňky.

Bakteriostatický účinek přípravku nastupuje již během několika hodin po aplikaci a

podle podané dávky trvá přibl. 18 – 24 hodin. Pro udržení hladiny antibiotika je proto

nutno opakovat aplikaci denně po dobu 5 – 7 dní.

5.

KLINICKÉ ÚDAJE

5.0. Cílový druh zvířat

Prase.

5.1.

Indikace

Přípravek Amix vet S 100/100 mg/g premix pro medikaci krmiva je určen pro prasata

k medikaci krmiv. Jde zejména o léčbu a profylaxi infekčních bakteriálních

onemocnění, vyvolaných původci citlivými na chlortetracyklin a sulfamerazin,

především proti respiratorním infekcím prasat (např. proti Actinobacillus

pleuropneumoniae).

5.2.

Kontraindikace

Přecitlivost na tetracyklin a sulfamerazin.

5.3.

Nežádoucí účinky

V ojedinělých případech se může vyskytnout erythém kůže, který po přerušení nebo

skončení léčby vymizí.

5.4.

Zvláštní opatření

Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při přípravě

medikovaného krmiva je zapotřebí chránit kůži a sliznici a zabránit víření prachových

komponent.

5.5.

Použití přípravku v

graviditě a laktaci

Je možné.

5.6.

Interakce

Nejsou známy.

5.7.

Dávkování a způsob podání

Přípravek Amix vet S 100/100 mg/g premix pro medikaci krmiva se podává v krmné

dávce:

Léčebně:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3,0 kg na 1 tunu kompletní krmné směsi

tj. 300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 15 mg chlortetracyklinu a sulfamerazinu /

kg ž.hm. prasat

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.

Profylakticky:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg na 1 tunu kompletní krmné směsi

tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá dávce 10 mg chlortetracyklinu a sulfamerazinu /

kg ž.hm. prasat

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.

5.8.

Předávkování

Předávkování přípravku je zvířaty dobře snášeno.

5.9.

Zvláštní upozornění

Přípravek je určen jen pro prasata.

5.10.

Ochranné lhůty

Maso prasat - 15 dní

5.11.

Speciální bezpečnostní opatření

Při přípravě medikovaného krmiva je nutno chránit si oči a používat ochrannou

masku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Inkompatibilita

Není známa.

6.2.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva je 3 měsíce. V případě aplikace do

kašovitého krmiva spotřebovat ihned.

6.3.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

C, mimo dosah dětí.

Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

6.4. Druh obalu a velikost balení

Vícevrstvý papírový vak s PE vložkou. Bez vnějšího přebalu.

Balení:

1 x 10 kg, 1x 25 kg

6.5.

Držitel rozhodnutí o registraci

Cymedica spol. s r.o.,

Hořovice, Pod nádražím 853

Výrobce:

Cymedica spol. s r.o.,

Hořovice, Pod nádražím 853

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku

Obaly a všechen zbylý obsah přípravku se likviduje podle příslušných právních

předpisů.

7.

DALŠÍ INFORMACE

7.1. Registrační číslo

98 / 185 / 98 -C

7.2. Datum registrace a datum prodloužení registrace

25. 1. 1999, 29. 11. 2004

7.3. Datum poslední revize textu:

Leden 2011