ALENDRONIC ACID VITAMIN D

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALENDRONIC ACID VITAMIN D Tableta 70MG/0,14MG
 • Dávkování:
 • 70MG/0,14MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 4 KALBLI Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALENDRONIC ACID VITAMIN D Tableta 70MG/0,14MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA ALENDRONOVÁ A CHOLEKALCIFEROL
 • Přehled produktů:
 • ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 158/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls166819/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva 70 mg/0,14 mg tablety

acidum alendronicum / colecalciferolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Je zvlášť důležité porozumět příbalové informaci v bodě 3. Jak se přípravek ALENDRONIC

ACID/ VITAMIN D3 Teva užívá, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3

Teva užívat

Jak se přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva a k

čemu se používá

Co je ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva?

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva je tableta obsahující dvě léčivé látky, kyselinu

alendronovou (jako monohydrát natrium-alendronátu) a cholekalciferol (známý jako vitamin D

Na co se ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva používá?

Lékař Vám předepsal ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva k léčbě osteoporózy, a proto, že jste

ohrožena nedostatkem vitaminu D. ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva snižuje riziko

zlomenin páteře a kyčle u žen po přechodu.

Co je alendronát?

Kyselina alendronová patří do skupiny nehormonálních léků nazývaných bisfosfonáty. Kyselina

alendronová zabraňuje úbytku kostní hmoty (osteoporóza), a pomáhá kostní hmotu obnovovat. Snižuje

riziko zlomenin páteře a kyčle.

Co je vitamin D?

Vitamin D je základní živina, nutná pro vstřebávání vápníku a udržování zdravých kostí. Organizmus

dokáže vstřebávat řádně vápník z potravy pouze tehdy, pokud má dostatek vitaminu D. Vitamin D

obsahuje velmi málo potravin. Jeho hlavním zdrojem je pobyt na slunci v létě, kdy se v kůži tvoří

vitamin D. S přibývajícími roky naše kůže tvoří méně vitaminu D. Příliš málo vitaminu D může vést

k úbytku kostní hmoty a osteoporóze. Výrazný nedostatek vitaminu D může způsobit ochablost

svalstva, jejímž důsledkem mohou být pády a větší riziko zlomenin.

Co je osteoporóza?

Osteoporóza znamená řídnutí a zeslabování kostí. Vyskytuje se často u žen po přechodu (menopauze).

V menopauze přestávají vaječníky produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru

ženy ve zdravém stavu. Dochází tak k úbytku kostní hmoty a kosti jsou křehčí. Čím dříve dosáhne

žena menopauzy, tím větší je riziko rozvoje osteoporózy.

Zpočátku se osteoporóza neprojevuje žádnými příznaky. Pokud se neléčí, může docházet ke

zlomeninám. I když tyto zlomeniny obvykle bolí, zlomeniny kostí páteře mohou zůstat bez povšimnutí

do doby, než se projeví zmenšením tělesné výšky. Ke zlomeninám může dojít i při běžných

každodenních činnostech, jako je zdvihání těžších předmětů, nebo při menším zranění, které by za

normálních okolností nezpůsobilo zlomeninu zdravé kosti. Zlomeniny obvykle postihují kyčel, páteř

nebo zápěstí a mohou působit nejenom bolest, ale i značné potíže, jako je shrbená postava ("stařecký

hrb") a ztrátu pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Osteoporózu lze léčit a na zahájení léčby není nikdy příliš pozdě.

Kromě léčby přípravkem ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva Vám může lékař navrhnout i

několik změn v životosprávě pro zlepšení Vašeho zdravotního stavu, jako například:

Přestaňte kouřit

Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty, a může tedy zvyšovat riziko zlomenin.

Cvičení

Stejně jako svaly i kosti potřebují k tomu, aby zůstaly pevné a zdravé, tělesný pohyb. Dříve než

začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se se svým lékařem.

Konzumace vyvážené stravy

Lékař Vám může poradit, zda máte změnit Váš stravovací režim nebo užívat nějaké doplňky stravy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN

D3 Teva

užívat

Neužívejte

přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva:

jestliže jste alergická na kyselinu alendronovou, cholekalciferol (vitamin D3) nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

pokud trpíte nějakou chorobou jícnu jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání,

pokud nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut,

pokud Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud si myslíte, že se na Vás vztahuje kterákoliv z výše uvedených podmínek, tablety NEužívejte.

Nejdříve se poraďte se svým lékařem a dbejte jeho rady.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3

Teva. Je důležité, abyste svého lékaře informovala, jestliže:

trpíte onemocněním ledvin

máte potíže při polykání a zažívací potíže

jste byla lékařem informována, že máte Barrettův jícen (onemocnění, při kterém dochází ke

změnám buněk v dolní části jícnu)

máte špatný stav zubů, chorobu dásní, jste objednána na vytržení zubu nebo nejste v

pravidelné péči zubního lékaře

máte rakovinu

podstupujete chemoterapii nebo radioterapii

užíváte kortikosteroidy (jako je prednison nebo dexametazon)

kouříte nebo jste kouřila (protože to může zvýšit riziko problémů se zuby).

Může Vám být doporučeno, abyste před zahájením léčby přípravkem ALENDRONIC ACID/

VITAMIN D3 Teva podstoupila zubní vyšetření.

Během léčby přípravkem ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva je důležité dbát na ústní

hygienu. Během léčby musíte chodit na pravidelné zubní prohlídky a musíte se obrátit na svého lékaře

nebo zubního lékaře v případě, že zaznamenáte jakékoli problémy s ústy nebo zuby, jako je

vypadávání zubů, bolesti zubů nebo otok.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu, často s příznaky bolesti na hrudi,

pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud pacientky nevypijí plnou

sklenici vody a/nebo si lehnou dříve než 30 minut po užití přípravku ALENDRONIC ACID/

VITAMIN D3 Teva.

Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže pacientky po zjištění těchto příznaků dále užívají

přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva (viz. bod 4 “Možné nežádoucí účinky”).

Děti

a dospívající

Přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva se nesmí podávat dětem mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je pravděpodobné, že doplňky vápníku, antacida (přípravky proti překyselení žaludku) a některé další

léky podávané ústy budou narušovat vstřebávání přípravku ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3

Teva, pokud se budou užívat současně.

Je proto třeba dbát rad zmíněných v bodu 3. Jak se ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva užívá

vyčkejte alespoň 30 minut

, než ústy užijete jakýkoli jiný lék nebo doplněk stravy.

Některé léky k léčbě revmatismu nebo dlouhodobé bolesti zvané nesteroidní antirevmatika (např.

aspirin nebo ibuprofen) mohou působit zažívací potíže. Proto by se měla věnovat zvýšená opatrnost při

současném užívání těchto léků a přípravku ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva.

Některé přípravky nebo přísady do potravin, a to včetně umělých náhražek tuků, minerálních olejů,

léku na snížení hmotnosti orlistatu a přípravků snižujících hladiny cholesterolu, cholestyraminu a

kolestipolu, mohou pravděpodobně zabránit pronikání vitaminu D obsaženého v přípravku

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva do Vašeho organizmu. Přípravky užívané při záchvatech

(křečích) mohou snižovat účinnost vitaminu D. Individuálně Vám může Váš lékař předepsat podávání

doplňků s vitaminem D.

Léky obsahující cholekalciferol (vitamin D3) mohou vzájemně působit s následujícími:

thiazidová diuretika (užívaná k odstranění vody z těla zvýšením tvorby moči)

steroidy, jako je hydrokortison nebo prednisolon (užívané k léčbě zánětu)

srdeční glykosidy, jako je digitalis (užívané k léčbě srdečních onemocnění)

aktinomycin (lék užívaný k léčbě některých forem rakoviny)

imidazolová antimykotika (léky, jako je klotrimazol a ketokonazol, používané k léčbě

plísňových onemocnění)

Pokud užíváte některé z výše uvedených léků, lékař Vám poskytne další instrukce.

Přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

s jídlem

a

pitím

Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že způsobí,

že ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva bude méně účinný. Proto je důležité, abyste dbala rad

zmíněných v bodu 3 „Jak se ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva užívá“.

Musíte počkat alespoň 30 minut, než si vezmete jídlo a nápoje kromě vody.

Těhotenství a

kojení

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva je určen pouze pro použití u žen po menopauze.

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva nesmíte užívat, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že

byste mohla být těhotná, nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva byly hlášeny nežádoucí účinky

(například rozostřené vidění, točení hlavy a silné bolesti kostí, svalů nebo kloubů), které mohou mít

vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje (viz bod 4 „Možné nežádoucí

účinky“). Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků u Vás objeví, nesmíte řídit do té doby, než

se budete cítit lépe.

Přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva obsahuje

sacharózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře dříve, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se

se svým lékařem.

Přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva je určen pouze pro ženy po přechodu

(menopauze) s úbytkem kostní hmoty.

Užívejte jednu tabletu přípravku ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva jednou týdně.

Dbejte důsledně následujících pokynů, aby bylo pro Vás užívání přípravku ALENDRONIC ACID/

VITAMIN D3 Teva prospěšné:

1. Zvolte si den v týdnu, který Vám nejvíce vyhovuje. Každý týden si v tento zvolený den vezměte

jednu tabletu přípravku ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva.

2. Poté, co ve zvolený den ráno vstanete, a

předtím

, než se najíte, napijete nebo si vezmete jiný lék,

spolkněte jednu celou tabletu přípravku ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva a zapijte ji pouze

plnou sklenicí vody

z kohoutku (alespoň 200 ml).

-

Nezapíjejte

lék minerální vodou (nesycenou ani sycenou), nebo jinou tekutinou včetně kávy, čaje,

džusu nebo mléka. Pouze zapijte vodou z kohoutku.

- Tabletu

nerozkousávejte ani nedrťte

, ani ji

nenechte rozpustit v ústech

Neužívejte

přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva před spaním nebo předtím, než

ráno vstanete.

3.

Alespoň po dobu 30 minut

po spolknutí tablety si nelehejte - zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě,

vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než zkonzumujete první jídlo daného dne.

4. Po spolknutí tablety ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

počkejte alespoň 30 minut

, než si

vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék, a to včetně antacid, doplňků vápníku a vitaminů.

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva je účinný pouze tehdy, když ho vezmete na lačno.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva nesmí být podáván dětem mladším 18 let.

Jestliže jste užila

více přípravku

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

, než jste měla

Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a

neprodleně

vyhledejte

svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít

přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu ráno poté, co si to uvědomíte. Neberte si dvě

tablety v jeden den. Potom se vraťte k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste

si původně zvolila.

Jestliže jste přestala užívat

přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

Je důležité, abyste pokračovala v užívání ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva tak dlouho, jak

Vám předepsal Váš lékař. ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva může léčit osteoporózu, pouze

pokud pokračujete v užívání tablet.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Neprodleně vyhledejte lékaře, pokud si všimnete následujících nežádoucích účinků, které mohou být

závažné a vyžadovat urgentní lékařský zásah:

alergické reakce jako například kopřivka; otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou

způsobit potíže při dýchání nebo polykání; závažné kožní reakce.

Další nežádoucí účinky zahrnují

Velmi časté

(mohou postihnout

více než 1 z

10

pacientů

):

bolesti kostí, svalů a/nebo kloubů, v některých případech silné.

Časté (

mohou postihnout

1 z 10

pacientů

):

pálení žáhy; obtížné polykání; bolest při polykání; tvorba vředů v jícnu (trubice spojující ústa

se žaludkem), což může vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo potíže či bolest při

polykání,

otok kloubů,

bolesti břicha; nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle; zácpa; pocit plnosti žaludku

nebo nadýmání; průjem; plynatost,

vypadávání vlasů,

svědění,

bolesti hlavy,

závratě,

únava,

otok rukou nebo nohou.

Méně časté

(mohou postihnout

1 ze 100

pacientů

):

nevolnost, zvracení,

podráždění nebo zánět jícnu nebo žaludku (viz. bod 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než

začnete přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva užívat“),

černá stolice nebo stolice připomínající dehet,

rozostřené vidění, bolesti v oku nebo zarudnutí oka,

vyrážka; zarudnutí pokožky,

přechodné příznaky podobné chřipce, jako jsou bolesti svalů, celkový pocit nevolnosti, někdy

s horečkou (obvykle na začátku léčby),

poruchy vnímání chutí.

Vzácné (

mohou postihnout

1 z 1 000

pacientů

):

příznaky nízkých hladin vápníku v krvi, jako jsou svalové křeče nebo mimovolní svalové

stahy a/nebo pocity mravenčení v prstech nebo v okolí úst,

tvorba žaludečních nebo peptických vředů (někdy rozsáhlých nebo s krvácením),

zúžení jícnu,

vyrážka zhoršující se na slunci; těžké kožní reakce,

bolesti v ústech a/nebo čelisti, otok nebo vředy v ústech, necitlivost nebo pocit tíže v čelisti

nebo uvolnění zubů. Může jít o projevy poškození čelistní kosti (osteonekróza), které je

obecně spojeno se zpomaleným hojením a infekcí, často po vytržení zubu (viz. bod 2“ Čemu

musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

užívat). Pokud se u Vás takové příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře a zubaře.

vzácně se může objevit neobvyklá zlomenina stehenní kosti, zejména u pacientek léčených

na osteoporózu dlouhodobě. Obraťte se na svého lékaře, pokud Vás postihnou bolesti, slabost

nebo pocit nepohody ve stehnu, kyčli nebo tříslech, protože může jít o časný příznak možné

zlomeniny stehenní kosti,

tvorba vředů v ústech, pokud se tablety žvýkají nebo rozpouštějí v ústech.

Velmi vzácné

(mohou postihnout

až 1 z

10

000 pacientů)

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo

by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku

5.

Jak přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva obsahuje

Léčivými látkami jsou acidum alendronicum a colecalciferolum (vitamin D

Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg jako natrii alendronas monohydricus a

colecalciferolum (vitamin D

) 5600 IU (140 mikrogramů).

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou mannitol (E421), mikrokrystalická celulosa (E460),

koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát (E572), sacharóza, kopovidon (E1201),

butylhydroxytoluen (BHT) (E321), střední nasycené triacylglyceroly, polyvinylalkohol – částečně

hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b)

Jak

přípravek

ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva

vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety ve tvaru tobolky, bílé až téměř bílé barvy s vyraženým “A70” na jedné straně a “5600”

na druhé straně tablety.

Tablety se dodávají v OPA/Al/PVC - Al blistru v krabičce ve velikostech balení 4, 4 x 1, 4 (kalendářní

balení), 12, 12 (kalendářní balení), 16, 24 nebo 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o r

egistraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen , Maďarsko

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 Haarlem, Nizozemsko

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 74770 Opava-Komárov, Česká republika

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow, Polsko

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo

Balkanpharma - Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:

Alendronsäure comp. ratiopharm 70 mg/0.07 mg (2800 IU) Tabletten

Alendronsäure comp. ratiopharm 70 mg/0.14 mg (5600 IU) Tabletten

Belgie: Alendronate Vitamin(e) D3 Teva 70 mg/2800 IU tabletten

Alendronate Vitamin(e) D3 Teva 70 mg/5600 IU tabletten

Kypr: Alendronate+Cholecalciferol /Teva 70 mg/0,07 mg (2800 IU) Δισκία

Alendronate+Cholecalciferol /Teva 70 mg/0,14 mg (5600 IU) Δισκία

Německo: Alendronsäure-ratiopharm plus Colecalciferol 70 mg/2800 I.E. Tabletten

Alendronsäure-ratiopharm plus Colecalciferol 70 mg/5600 I.E. Tabletten

Estonsko: Alendronic acid/Colecalciferol Teva

Řecko: Alendronate+Cholecalciferol /Teva 70 mg/0,07 mg (2800 IU) Δισκία

Alendronate+Cholecalciferol /Teva 70

mg/0,14 mg (5600 IU) Δισκία

Španělsko: Ácido alendrónico/colecalciferol Tevagen70mg/2.800 UI comprimidos

Ácido alendrónico/colecalciferol Tevagen70mg/5.600 UI comprimidos

Francie: Acide alendronique Vitamine D3 70 mg/2800 UI, comprimés

Acide alendronique Vitamine D3 70 mg/5600 UI, comprimés

Irsko: Alendronate/Colecalciferol Teva 70/0.07mg & 70/0.14mg Tablets

Itálie: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TEVA

Lotyšsko: Alendronic acid/Colecalciferol Teva 70 mg/5600 SV tabletes

Lucembursko: Alendronsäure/Colecalciferol-ratiopharm70 mg/2.800 I.E. Tabletten

Alendronsäure/Colecalciferol-ratiopharm70 mg/5.600 I.E. Tabletten

Nizozemsko: alendroninezuur/cholecalciferol 70 mg/2800 IE Teva, tabletten

alendroninezuur/cholecalciferol 70 mg/5600 IE Teva, tabletten

Portugalsko: Ácido alendrónico + Colecalciferol Teva

Rumunsko: Da-Bone 70 mg/2800 UI comprimate

Da-Bone 70 mg/5600 UI comprimate

Slovinsko: Alendor Combo 70 mg/0,14 mg tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 21. 3. 2018