Karsivan 100 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Karsivan 100 mg Potahované tablety
 • Léková forma:
 • Potahované tablety
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Karsivan 100 mg Potahované tablety
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Purinové deriváty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935633 - 6 x 10 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/049/04-C
 • Datum autorizace:
 • 14-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Karsivan 100 mg potahovaná tableta

Karsivan 50 mg potahovaná tableta

Propentofyllinum

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet GmbH

Siemensstr. 105

1210 Wien

Rakousko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Karsivan 100 mg potahovaná tableta

Karsivan 50 mg potahovaná tableta

Propentofyllinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Karsivan 50 mg: Propentofyllinum 50 mg v 1 potahované tabletě.

Karsivan 100 mg: Propentofyllinum 100 mg v 1 potahované tabletě.

4.

INDIKACE

Zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.

Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie,

pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.

Poznámka

Pozitivní podpůrný účinek má přípravek také při individuálních geriatrických diagnózách (senilní

hluchota, slabozrakost aj.).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat březím fenám a chovným zvířatům v reprodukčním věku, protože vliv přípravku na tuto

skupinu zvířat nebyl ještě vyhodnocen.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (např. kopřivka). V takovém případě je třeba

léčbu přerušit. Zvracení bylo pozorováno v ojedinělých případech, zejména při započetí léčby.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání. Aplikuje se dávka 3 mg / kg živé hmotnosti dlouhodobě, dvakrát denně.

Např.:

Živá hmotnost psa

2x denně

Počet

50 mg

tablet

nebo

Počet

100 mg

tablet

do 4 kg

¼ tablety

5-8 kg

½ tablety

9-15 kg

1 tableta

½ tablety

16-25 kg

1½ tablety

26-33 kg

2 tablety

1 tableta

34-50 kg

3 tablety

1½ tablety

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety se mohou aplikovat perorálně přímo do dutiny ústní, uschovány v pamlsku nebo rozlámány a

zamíchány do krmení.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a blistru po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při výrazném snížení funkce ledvin dávku redukovat.

Lidé se známou přecitlivělostí na propentofylin by měli při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem používat ochranné rukavice.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Předávkování

Příznaky zahrnují nadměrnou kardiální a cerebrální stimulaci. V takových případech by

měla být zvířata léčena symptomaticky.

Charakteristika

Účinná látka, propentofylin, zlepšuje prokrvení mozku, srdce a kosterních svalů a umožňuje tak lepší

využití živin a kyslíku v periferních tkáních. Zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok

červených krvinek krevním řečištěm.

Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se propentofylin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do periferních

tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut.

Biotransformace probíhá nejvíce v játrech. Z organizmu se vylučuje ve formě metabolitů z 80-90% v

moči, zbytek v trusu. V organizmu se neakumuluje.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Velikost balení: 60 tablet