Jakavi

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
ruxolitinib (jako fosfát)
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited
ATC kód:
L01EJ01
INN (Mezinárodní Name):
ruxolitinib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Myeloproliferative Disorders; Polycythemia Vera
Terapeutické indikace:
Myelofibrosis (MF)Jakavi is indicated for the treatment of disease related splenomegaly or symptoms in adult patients with primary myelofibrosis (also known as chronic idiopathic myelofibrosis), post polycythaemia vera myelofibrosis or post essential thrombocythaemia myelofibrosis. Po polycytemii vera (PV)přípravek Jakavi je indikován k léčbě dospělých pacientů s po polycytemii vera, kteří jsou rezistentní na léčbu nebo s intolerancí hydroxymočovina.
Přehled produktů:
Revision: 25
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002464
Datum autorizace:
2012-08-23
EMEA kód:
EMEA/H/C/002464

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

15-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

14-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

14-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

15-04-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Jakavi 5 mg tablety

Jakavi 10 mg tablety

Jakavi 15 mg tablety

Jakavi 20 mg tablety

ruxolitinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Jakavi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jakavi užívat

Jak se přípravek Jakavi užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Jakavi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Jakavi a k čemu se používá

Přípravek Jakavi obsahuje léčivou látku ruxolitinib.

Přípravek Jakavi je léčivý přípravek užívaný k léčbě dospělých pacientů se zvětšením sleziny nebo

s příznaky spojenými s myelofibrózou, vzácnou formou rakoviny krve.

Přípravek Jakavi se také používá k léčbě pacientů s pravou polycytémií, kteří jsou odolní vůči

hydroxyurei nebo ji netolerují.

Mechanismus účinku přípravku Jakavi

Zvětšení sleziny je jedním z příznaků myelofibrózy. Myelofibróza je onemocnění kostní dřeně, při

kterém je dřeň nahrazována vazivovou tkání. Pozměněná dřeň nemůže dále tvořit dostatečné množství

krvinek a následkem je zvětšování sleziny. Blokádou účinku určitých enzymů (nazývaných Janus

kinázy) může přípravek Jakavi zmenšovat slezinu u pacientů s myelofibrózou a zmírňovat příznaky,

jako jsou horečka, noční pocení, bolest kostí a ztráta tělesné hmotnosti u pacientů s myelofibrózou.

Přípravek Jakavi může pomoci se snížením rizika závažných krevních nebo cévních komplikací.

Pravá polycytémie je onemocnění kostní dřeně, pří kterém se ve dřeni tvoří příliš vysoké množství

červených krvinek. Následkem zvýšeného počtu krevních buněk stoupá hustota krve. Přípravek Jakavi

může zmírnit příznaky, zmenšit velikost sleziny a množství červených krvinek tvořených u pacientů

s pravou polycytémií selektivním zablokováním enzymů, které se nazývají Janusovy kinázy (JAK1 a

JAK2), což potenciálně snižuje riziko závažných krevních nebo cévních komplikací.

Pokud máte jakékoli dotazy k tomu, jak přípravek Jakavi funguje nebo proč Vám byl tento přípravek

předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jakavi užívat

Pečlivě dodržujte všechny pokyny lékaře. Mohou se lišit od obecných pokynů uvedených v této

příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Jakavi

jestliže jste alergický(á) na ruxolitinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

pokud jstě těhotná nebo kojíte.

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených bodů, informujte o tom svého lékaře, který

posléze rozhodne, zda můžete zahájit léčbu přípravkem Jakavi.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Jakavi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se u Vás projevuje infekce. Je nezbytné vyléčit infekci před zahájením léčby přípravkem

Jakavi. Je důležité, abyste sdělil(a) svému lékaři, zda jste někdy prodělal(a) tuberkulózu, nebo

zda jste nebyl(a) v blízkém kontaktu s někým, kdo tuberkulózu má nebo ji prodělal. Váš lékař

může provést testy, aby zjistil, zda nemáte tuberkulózu nebo jinou infekční nemoc. Je důležité,

abyste informoval(a) svého lékaře, pokud jste někdy prodělal(a) hepatitidu B.

Pokud máte onemocnění ledvin. Váš lékař může předepsat odlišnou dávku přípravku Jakavi.

Pokud máte, nebo jste měl(a) onemocnění jater. Váš lékař může předepsat odlišnou dávku

přípravku Jakavi.

Pokud užíváte další léčivé přípravky (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Jakavi“).

Pokud jste někdy měl(a) tuberkulózu.

Pokud jste někdy měl(a) rakovinu kůže.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka během léčby přípravkem Jakavi:

Pokud se u Vás objeví nečekané podlitiny a/nebo krvácení, neobvyklá únava, dýchavičnost

během námahy nebo v klidu, neobvykle bledá barva pokožky, nebo časté infekce (jde

o příznaky poruchy funkce krve).

Pokud se u Vás objeví horečka, zimnice nebo jiné příznaky infekcí.

Pokud se u Vás objeví chronický kašel s hlenem obsahujícím krev, horečka, noční pocení a

ztráta tělesné hmostnosti (může jít o příznaky tuberkulózy).

Pokud se u Vás objeví následující příznaky, nebo pokud někdo z Vašeho blízkého okolí

zaznamená, že máte některé z těchto příznaků: zmatenost nebo ztížená schopnost myšlení, ztráta

rovnováhy nebo potíže při chůzi, nemotornost, obtíže při mluvení, omezená síla nebo slabost na

jedné straně Vašeho těla, rozmazané vidění a/nebo ztráta zraku. Může jít o příznaky závažné

infekce mozku a Váš lékař může navrhnout další vyšetření a sledování.

Pokud se u Vás vyvinou bolestivé kožní vyrážky s puchýři (jde o příznaky pásového oparu).

Pokud si všimnete kožních změn. Protože byly hlášeny určité typy rakoviny kůže (nejde

o melanomy), může tento stav vyžadovat další sledování.

Vyšetření krve

Dříve než zahájíte léčbu přípravkem Jakavi, lékař provede vyšetření krve, aby pro Vás určil

nejvhodnější zahajovací dávku. Během léčby Vám budou prováděna další vyšetření krve, aby mohl

lékař sledovat množství krvinek (bílých krvinek, červených krvinek a krevních destiček) ve Vašem

těle a mohl určit, jak Vaše tělo reaguje na léčbu a zda nemá přípravek Jakavi nežádoucí vliv na tyto

buňky. Váš lékař může dávku upravit nebo zastavit léčbu. Lékař bude pečlivě sledovat, zda se u Vás

před zahájením a v průběhu léčby přípravkem Jakavi neobjevily nějaké známky nebo příznaky

infekce. Lékař bude také pravidelně kontrolovat hladinu lipidů (tuků) ve Vaší krvi.

Ukončení léčby přípravkem Jakavi

Pokud přerušíte užívání přípravku Jakavi, mohou se znovu objevit příznaky myelofibrózy. Váš lékař

může postupně snižovat množství přípravku Jakavi užívaného každý den až do úplného ukončení

léčby.

Děti a dospívající

Tento přípravek není určen dětem a dospívajícím do 18 let věku, protože použití léčivého přípravku

nebylo u této věkové skupiny hodnoceno.

Další léčivé přípravky a přípravek Jakavi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je zejména důležité, abyste uvedl(a) jakýkoli z následujících léků, které obsahují následující léčivé

látky, pro možnou potřebu úpravy dávky přípravku Jakavi Vaším lékařem.

Následující přípravky mohou zvýšit riziko nežádoucí účinků spojených s přípravkem Jakavi:

Některé léky určené k léčbě infekcí. Tato skupina zahrnuje léky určené k léčbě plísňových

onemocnění (jako je ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, flukonazol a vorikonazol), léky

určené k léčbě určitých typů bakteriálních infekcí (antibiotika jako je klarithromycin,

telithromycin, ciprofloxacin nebo erythromycin), léky určené k léčbě virových infekcí, včetně

HIV/AIDS (jako je amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir,

sachinavir), léky určené k léčbě hepatitidy C (boceprevir, telaprevir).

Nefazodon, lék určený k léčbě deprese.

Mibefradil nebo diltiazem, léky určené k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a

chronické anginy pectoris (onemocnění srdce).

Cimetidin, lék určený k léčbě pálení žáhy.

Následující léky mohou snížit účinnost přípravku Jakavi:

Avasimib, lék užívaný k léčbě srdečních onemocnění.

Fenytoin, karbamazepin nebo fenobarbital a další antiepileptika užívaná k zastavení záchvatů

nebo křečí.

Rifabutin nebo rifampicin, léky užívané k léčbě tuberkulózy (TBC).

Třezalka tečkovaná (

Hypericum perforatum

), rostlinný přípravek určený k léčbě deprese.

Během léčby přípravkem Jakavi

nikdy nezačínejte užívat nový lék bez konzultace s lékařem, který

Vám předepsal přípravek Jakavi. To se týká léků na předpis, léků prodávaných bez lékařského

předpisu a rostlinných nebo alternativních léků.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Jakavi během těhotenství. Poraďte se se svým lékařem o tom, jak zabránit

otěhotnění během Vaší lečby přípravkem Jakavi.

Během užívání přípravku Jakavi nekojte. Informujte svého lékaře, pokud kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se u Vás při užívání přípravku objeví závratě, neřidte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Jakavi obsahuje laktózu a sodík

Přípravek Jakavi obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Jakavi užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku Jakavi závisí na výsledku vyšetření počtu krvinek u pacienta. Váš lékař vyhodnotí

množstí krvinek ve Vašem těle a stanoví pro Vás nejvhodnější dávku, zejména pokud máte potíže s

játry nebo ledvinami.

Doporučená počáteční dávka dávka u pacientů s myelofibrózou je 5 mg dvakrát denně, 10 mg

dvakrát denně, 15 mg dvakrát denně nebo 20 mg dvakrát denně, v závislost na množství Vašich

krvinek.

Doporučená počáteční dávka dávka u pacientů s pravou polycytémií je 10 mg dvakrát denně.

Maximální dávka je 25 mg dvakrát denně.

Váš lékař Vám vždy sdělí přesný počet tablet přípravku Jakavi, který máte užívat.

Během léčby může Vám může lékař doporučit nižší nebo vyšší dávku, pokud výsledky krevních testů

ukážou, že je to nezbytné, pokud máte onemocnění jater nebo ledvin, nebo pokud potřebujete léčbu

určitými jinými léčivými přípravky.

Pokud chodíte na dialýzu, užívejte buď jednu jednotlivou dávku nebo dvě dávky přípravku Jakavi

pouze ve dnech dialýzy, a to po jejím ukončení. Váš lékař Vám sdělí, zda máte užívat jednu nebo dvě

dávky a kolik tablet máte v každé dávce užívat.

Měl(a) byste užívat přípravek Jakavi každý den ve stejnou dobu, s jídlem nebo bez jídla.

Měl(a) byste pokračovat s užíváním přípravku Jakavi tak dlouho, jak Vám doporučí lékař. Jde

o dlouhodobou léčbu.

Váš lékař bude pravidelně sledovat Váš stav, aby zjistil, zdá má léčba požadovaný účinek.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky (např. poruchy krve), Váš lékař může změnit potřebné

množství přípravku Jakavi, které máte užívat, nebo Vám doporučí dočasně zastavit užívání přípravku

Jakavi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Jakavi, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) více přípravku Jakavi než Váš lékař předepsal, okamžitě kontaktujte

svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Jakavi

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Jakavi, užijte další dávku ve stanovenou dobou.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Jakavi

Pokud přerušíte léčbu přípravkem Jakavi, mohou se příznaky spojené s myelofibrózou znovu objevit.

Proto neukončujte užívání přípravku Jakavi, aniž byste se o tom poradil(a) se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Většina z nežádoucích účinků přípravku Jakavi jsou mírné až středně závažné a obecně vymizí po

několika dnech až několika týdnech léčby.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

Některé jsou velmi časté (mohou postihnout více než 1 člověka z 10), některé jsou časté (mohou

postihnout až 1 člověka z 10):

jakékoli příznaky krvácení do mozku, jako jsou náhlé změny vědomí, přetrvávající bolest hlavy,

necitlivost, pocit brnění, slabost nebo ochrnutí (časté)

jakékoli příznaky krvácení do žaludku nebo střeva, jako je vylučování černé nebo krvavé

stolice, nebo zvracení krve (velmi časté)

neočekávaná tvorba podlitin a/nebo krvácení, neobvyklá únava, námahová nebo klidová

dušnost, neobvykle bledá pokožka nebo časté infekce (možné příznaky poruchy funkce krve)

(velmi časté)

bolestivá kožní vyrážka s puchýři (možné příznaky pásového oparu (

herpes zoster

)) (velmi

časté)

horečka, zimnice nebo jiné příznaky infekcí (velmi časté)

nízký počet červených krvinek (

anemie

), nízký počet bílých krvinek (

neutropenie

) nebo nízký

počet krevních destiček (

trombocytopenie

) (velmi časté)

Jiné nežádoucí účinky spojené s přípravkem Jakavi

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 člověka z 10):

vysoká hladina cholesterolu nebo tuku v krvi (

hypertriacylglycerolemie

neobvyklé výsledky testů jaterních funkcí

závratě

bolest hlavy

infekce močových cest

přibývání na váze

horečka, kašel, obtížné nebo bolestivé dýchání, sípání, bolest na hrudi při nádechu (příznaky

možného zápalu plic)

vysoký krevní tlak (

hypertenze

), který může být také příčinou závrati a bolestí hlavy

zácpa

zvýšená hladina lipázy v krvi

Časté (mohou postihnout až 1 člověka z 10):

snížený počet všech tří typů krvinek - červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček

pancytopenie

časté nadýmání (

flatulence

Méně časté (mohou postihnout až 1 člověka ze 100):

tuberkulóza

recidiva (opětovné objevení) infekce hepatitidy B (která může způsobit zežloutnutí kůže a očí,

tmavě hnědou moč, bolest na pravé straně břicha, horečku a pocit na zvracení nebo zvracení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Jakavi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za

„Použitelné do:/EXP”.

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Jakavi obsahuje

Léčivou látkou přípravku Jakavi je ruxolitinibum.

Jedna 5 mg Jakavi tableta obsahuje ruxolitinibum 5 mg.

Jedna 10 mg Jakavi tableta obsahuje ruxolitinibum 10 mg.

Jedna 15 mg Jakavi tableta obsahuje ruxolitinibum 15 mg.

Jedna 20 mg Jakavi tableta obsahuje ruxolitinibum 20 mg.

Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, velmi nízkoviskózní hyprolóza,

monohydrát laktózy.

Jak přípravek Jakavi vypadá a co obsahuje toto balení

Jakavi 5 mg tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyraženým „NVR“ na jedné straně a „L5“

vyraženým na druhé straně.

Jakavi 10 mg tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyraženým „NVR“ na jedné straně a

„L10“ vyraženým na druhé straně.

Jakavi 15 mg tablety jsou bílé až téměř bílé oválné tablety s vyraženým „NVR“ na jedné straně a

„L15“ vyraženým na druhé straně.

Jakavi 20 mg tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé tablety s vyraženým „NVR“ na jedné straně a

„L20“ vyraženým na druhé straně.

Jakavi tablety jsou dodávané v baleních s blistry obsahujících 14 nebo 56 tablet nebo ve vícečetných

baleních obsahujících 168 (3 balení po 56) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velkosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irsko

Výrobce

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Španělsko

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Jakavi 5 mg tablety

Jakavi 10 mg tablety

Jakavi 15 mg tablety

Jakavi 20 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jakavi 5 mg tablety

Jedna tableta obsahuje ruxolitinibum 5 mg (ve formě ruxolitinibi phosphas).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 71,45 mg monohydrátu laktózy.

Jakavi 10 mg tablety

Jedna tableta obsahuje ruxolitinibum 10 mg (ve formě ruxolitinibi phosphas).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 142,90 mg monohydrátu laktózy.

Jakavi 15 mg tablety

Jedna tableta obsahuje ruxolitinibum 15 mg (ve formě ruxolitinibi phosphas).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 214,35 mg monohydrátu laktózy.

Jakavi 20 mg tablety

Jedna tableta obsahuje ruxolitinibum 20 mg (ve formě ruxolitinibi phosphas).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 285,80 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Jakavi 5 mg tablety

Kulaté zaoblené bílé až téměř bílé tablety o průměru přibližně 7,5 mm s vyraženým „NVR“ na jedné

straně a „L5“ na straně druhé.

Jakavi 10 mg tablety

Kulaté zaoblené bílé až téměř bílé tablety o průměru přibližně 9,3 mm s vyraženým „NVR“ na jedné

straně a „L10“ na straně druhé.

Jakavi 15 mg tablety

Oválné bílé až téměř bílé tablety o rozměrech přibližně 15,0 x 7,0 mm s vyraženým „NVR“ na jedné

straně a „L15“ na straně druhé.

Jakavi 20 mg tablety

Podlouhlé bílé až téměř bílé tablety o rozměrech přibližně 16,5 x 7,4 mm s vyraženým „NVR“ na

jedné straně a „L20“ na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Myelofibróza (MF)

Přípravek Jakavi je indikován k léčbě dospělých pacientů se splenomegalií nebo s příznaky

přidruženými k primární myelofibróze (chronické idiopatické myelofibróze), postpolycytemické

myelofibróze nebo myelofibróze po esenciální trombocytemii.

Pravá polycytémie (polycythaemia vera - PV)

Přípravek Jakavi je indikován k léčbě dospělých pacientů s pravou polycytémií, kteří jsou rezistentní

nebo intolerantní k hydroxyurei.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba Jakavi má být zahajována pouze lékařem, který má zkušenosti s podáváním protinádorové

terapie.

Před zahájením léčby přípravkem Jakavi musí být vyšetřen kompletní krevní obraz včetně

diferenciálního počtu leukocytů.

Kompletní krevní obraz včetně diferenciálního počtu leukocytů má být vyšetřen každé 2-4 týdny do

stabilizace dávek přípravku Jakavi, a dále pak dle klinické indikace (viz bod 4.4).

Dávkování

Počáteční dávka

Doporučená počáteční dávka přípravku Jakavi u pacientů s myelofibrózou (MF) je uvedena na základě

množství trombocytů (viz tabulka 1):

Tabulka 1

Počáteční dávky u pacientů s myelofibrózou

Počet trombocytů

Počáteční dávka

Více než 200

20 mg perorálně dvakrát denně

/l až 200

15 mg perorálně dvakrát denně

/l až

<

10 mg perorálně dvakrát denně

/l až

<

5 mg perorálně dvakrát denně

Doporučená počáteční dávka přípravku Jakavi u pacientů s polycythaemia vera (PV) je 10 mg

podávaných perorálně dvakrát denně.

Úprava dávkování

Dávky jsou dále titrovány dle účinnosti a bezpečnosti.

Pokud je účinnost nedostatečná a je adekvátní krevní obraz, lze dávky přípravku zvýšit maximálně o

5 mg dvakrát denně a to až do maximální dávky 25 mg dvakrát denně.

Počáteční dávka nemá být zvyšována během prvních čtyř týdnů léčby a poté ne častěji než v

dvoutýdenních intervalech.

Léčba by měla být ukončena při poklesu trombocytů na méně než 50×10

/l nebo při poklesu

absolutního počtu neutrofilů na méně než 0,5×10

/l. Při PV by měla být léčba také ukončena, pokud je

hladina hemoglobinu pod 8 g/dl. Po návratu počtu krevních elementů nad tyto hodnoty může být

podávání znovu zahájeno v dávce 5 mg dvakrát denně a postupně zvyšováno za pečlivého sledování

krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Pokud se počet trombocytů během léčby sníží, jak je uvedeno v tabulce 2, mělo by být zváženo

snížení dávky, aby nebylo nutné léčbu zcela přerušit pro trombocytopenii.

Tabulka 2

Doporučené dávkování u pacientů s trombocytopenií

Dávkování v čase poklesu počtu trombocytů

25 mg

dvakrát

denně

20 mg

dvakrát

denně

15 mg

dvakrát

denně

10 mg

dvakrát

denně

5 mg

dvakrát

denně

Počet trombocytů

Upravená dávka

100×10

/l až <125×10

20 mg

dvakrát

denně

15 mg

dvakrát

denně

Žádná

změna

Žádná

změna

Žádná

změna

75×10

/l až <100×10

10 mg

dvakrát

denně

10 mg

dvakrát

denně

10 mg

dvakrát

denně

Žádná

změna

Žádná

změna

50×10

/l až <75×10

5 mg

dvakrát

denně

5 mg

dvakrát

denně

5 mg

dvakrát

denně

5 mg

dvakrát

denně

Žádná

změna

Méně než 50×10

Přerušit

Přerušit

Přerušit

Přerušit

Přerušit

Při PV by se také mělo zvážit snížení dávky, pokud hladina hemoglobinu klesne pod 12 g/dl, a snížení

je doporučené, pokud hladina klesne pod 10 g/dl.

Úprava dávkování při konkomitantní léčbě silnými inhibitory CYP3A4 nebo flukonazolem

Pokud je ruxolitinib podáván spolu se silnými inhibitory CYP3A4 nebo duálními inhibitory enzymů

CYP2C9 a CYP3A4 (např. flukonazol), má být jednotlivá dávka ruxolitinibu, podávaná dvakrát

denně, snížena o přibližně 50 % (viz bod 4.5). Je nutné se vyhnout souběžnému podávání ruxolitinibu

s flukonazolem v dávkách vyšších než 200 mg denně.

V průběhu léčby silným inhibitorem CYP3A4 nebo duálními inhibitory enzymů CYP2C9 a CYP3A4

se doporučuje častěji (např. dvakrát týdně) kontrolovat hematologické parametry a pečlivě pátrat po

klinických známkách nežádoucích účinků ruxolitinibu.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s

poruchou funkce ledvin

U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná specifická úprava

dávky.

U pacientů s MF a těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min) má být

doporučená počáteční dávka, podávaná dvakrát denně, stanovená podle počtu trombocytů redukovaná

o přibližně 50 %. Doporučená počáteční dávka pro pacienty s PV s těžkou poruchou funkce ledvin je

5 mg dvakrát denně. Pacienti mají být pečlivě monitorováni s ohledem na bezpečnost a účinnost při

léčbě ruxolitinibem.

Pro pacienty s terminálním selháním ledvin (ESRD, end-stage renal disease) léčené hemodialýzou

neexistuje dostatek údajů pro stanovení optimálního dávkování. Farmakokinetické/farmakodynamické

simulace založené na dostupných údajích o této populaci naznačují, že u hemodialyzovaných pacientů

s MF a ESRD má být počáteční dávka podávaná pouze ve dnech hemodialýzy po jejím ukončení, a to

15-20 mg v jednotlivé dávce nebo ve dvou dávkách po 10 mg podávaných po 12 hodinách. Jednotlivá

dávka 15 mg je doporučena v případě pacientů s MF a počtem trombocytů 100×10

/l až 200×10

Jednotlivá dávka 20 mg nebo dvě dávky 10 mg podávané po 12 hodinách jsou doporučeny u pacientů

s MF a počtem trombocytů >200×10

/l. Následující dávky (v jednotlivé dávce nebo ve dvou dávkách

10 mg podávaných po 12 hodinách) mají být podávány pouze v den hemodialýzy, a to po jejím

ukončení.

Doporučená počáteční dávka pro pacienty s PV a ESRD na hemodialýze je jednorázová dávka 10 mg

nebo dvě dávky 5 mg podávané po 12 hodinách po dialýze, a to pouze v den podání hemodialýzy.

Tato doporučení dávkování jsou založená na simulacích a po jakékoli úpravě dávkování

u jednotlivých pacientů s ESRD by mělo následovat pečlivé sledování bezpečnosti a účinnosti léčby.

Pro dávkování u pacientů podstupujících peritoneální dialýzu a kontinuální venovenózní hemofiltraci

nejsou k dispozici žádná data (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater má být doporučená počáteční dávka, stanovená podle počtu

trombocytů a podávaná dvakrát denně, snížena o přibližně 50 %. Následující dávky mají být upraveny

na základě pečlivého monitorování bezpečnosti a účinnosti léčby. Pacientům, u nichž bylo v průběhu

léčby ruxolitinibem zjištěno poškození jater, má být vyšetřen kompletní krevní obraz včetně

diferenciálního rozpočtu leukocytů alespoň jednou za jeden až dva týdny v prvních 6 týdnech po

zahájení léčby a dále dle klinické potřeby, dokud nejsou jaterní funkce a krevní obraz stabilizovány.

Dávka ruxolitinibu může být dále titrována pro snížení rizika cytopenie.

Starší pacienti (≥65 let)

Starší pacienti nevyžadují žádnou specifickou úpravu dávkování.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Jakavi u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje (viz bod 5.1).

Ukončení léčby

Léčba má pokračovat, dokud přínos z léčby převažuje nad rizikem léčby. Pokud ale nedojde během

6 měsíců od započetí léčby ke zmenšení velikosti sleziny nebo zlepšení příznaků, má být léčba

ukončena.

U pacientů s určitým stupněm klinického zlepšení se doporučuje léčbu ruxolitinibem přerušit

v případě setrvalého zvětšování sleziny o 40 % v porovnání s velikostí ve výchozím stavu (což

odpovídá zhruba 25 % zvýšení objemu sleziny), kdy zároveň nedochází k dalšímu zlepšení příznaků

spojených s onemocněním.

Způsob podání

Přípravek Jakavi se užívá perorálně, s jídlem nebo bez jídla.

Při vynechání dávky nemá pacient užívat dávku navíc, ale má pokračovat další obvyklou předepsanou

dávkou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myelosuprese

Léčba přípravkem Jakavi může způsobit hematologické nežádoucí účinky léku, včetně

trombocytopenie, anemie a neutropenie. Před zahájením léčby přípravkem Jakavi musí být vyšetřen

kompletní krevní obraz včetně diferenciálního počtu leukocytů. Léčba má být přerušena u pacientů,

u kterých dojde k poklesu počtu trombocytů na méně než 50×10

/l nebo absolutního počtu neutrofilů

na méně než 0,5×10

/l (viz bod 4.2).

Bylo zjištěno, že pacienti s nižším počtem trombocytů (<200×10

/l) na začátku terapie mají větší

riziko vzniku trombocytopenie během léčby.

Trombocytopenie je obvykle reverzibilní a je většinou zvládnuta snížením dávky nebo přechodným

vysazením přípravku Jakavi (viz body 4.2 a 4.8). Nicméně v případě klinické potřeby může být

nezbytné podání transfuze trombocytů.

Vznik anemie u léčených pacientů si může vyžádat podání krevní transfuze. U těchto pacientů lze také

zvážit úpravu dávky nebo přerušení léčby.

Pacienti s hladinou hemoglobinu nižší než 10,0 g/dl při započetí léčby mají vyšší riziko výskytu hladin

hemoglobinu pod 8,0 g/dl během léčby v porovnání s pacienty s vyšší počáteční hladinou

hemoglobinu (79,3 % oproti 30,1 %). U pacientů s počáteční hladinou hemoglobinu pod 10,0 g/dl je

doporučeno častější sledování hematologických parametrů a klinických příznaků a symptomů

nežádoucích účinků spojených s přípravkem Jakavi.

Neutropenie (absolutní počet neutrofilů <0,5×10

/l) byla obvykle reverzibilní a bylo možné ji

zvládnout přechodným vysazením přípravku Jakavi (viz body 4.2 a 4.8).

Kompletní krevní obraz má být sledován dle klinické indikace a dávka upravována dle doporučení (viz

body 4.2 a 4.8).

Infekce

U pacientů léčených přípravkem Jakavi se vyskytly závažné bakteriální, mykobakteriální, mykotické,

virové a jiné oportunní infekce. U všech pacientů má být zhodnoceno riziko vzniku těchto závažných

infekcí. Lékaři mají pečlivě sledovat pacienty léčené přípravkem Jakavi, aby rozpoznali příznaky

infekce a zahájili včas adekvátní léčbu. Léčba přípravkem Jakavi nemá být zahajována, dokud není

závažná probíhající infekce zvládnuta.

U pacientů léčených přípravkem Jakavi byla hlášena tuberkulóza. Před zahájením léčby má být u

pacientů provedeno vyšetření na aktivní a neaktivní („latentní“) tuberkulózu podle místních

doporučení. To může zahrnovat anamnézu, možnost předchozího kontaktu s tuberkulózou a/nebo

příslušné vyšetření, jako je rentgenové vyšetření plic, tuberkulinový test a/nebo test uvolnění

interferonu gama. Lékaři si mají být vědomi rizika falešně negativních výsledků tuberkulinového

kožního testu, a to zejména u pacientů, kteří jsou vážně nemocní nebo mají sníženou imunitu.

Zvýšení virové zátěže hepatitidy B (HBV-DNA titru), spolu s asociovaným zvýšením hladin

alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy, nebo bez jejich zvýšení, bylo hlášeno u pacientů

s chronickými HBV infekcemi, kteří užívali přípravek Jakavi. Před zahájením léčby přípravkem

Jakavi se doporučuje provést screening na HBV. Pacienti s chronickou HBV infekcí mají být léčeni a

sledováni podle klinických doporučení.

Herpes zoster

Lékaři mají poučit pacienty o časných příznacích infekce herpes zoster a doporučit jim co možná

nejvčasnější vyhledání možnosti léčby v případě infekce.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

Při léčbě pacientů řípravkem Jakavi byla hlášena progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

Lékaři mají dbát zejména na příznaky, které zaznamená pacient, nasvědčující PML (např. kognitivní,

neurologické nebo psychiatrické příznaky nebo známky). U pacientů musí být sledovány jakékoli z

těchto nových nebo zhoršujících se příznaků nebo známek a pokud se tyto příznaky/známky objeví,

má být zvažováno odeslání k neurologovi a přijetí příslušných diagnostických opatření pro PML.

Pokud je podezření na PML, musí být ukončeno další podávání, dokud není PML vyloučena.

Nemelanomové nádory kůže

U pacientů užívajících ruxolitinib byly hlášeny nemelanomové nádory kůže (NMSCs) zahrnující

bazocelulární karcinom, spinocelulární karcinom a karcinom z Merkelových buněk. Většina těchto

pacientů byla již dříve dlouhodobě léčena hydroxyureou a vyskytovaly se u nich NMSC nebo

premaligní kožní léze. Kauzální vztah k ruxolitinibu nebyl prokázán. U pacientů se zvýšeným rizikem

rakoviny kůže je doporučené pravidelné vyšetření kůže.

Změny hladin/zvýšení hladin lipidů

Při léčbě přípravkem Jakavi byly pozorovány zvýšené hladiny lipidů v séru a to včetně celkového

cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triglyceridů. Je doporučeno pravidelné sledování

a případná léčba dyslipidémie dle klinických pokynů.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být snížena úvodní dávka. U hemodialyzovaných

pacientů s MF a terminálním selháním ledvin má být úvodní dávka určena dle počtu trombocytů (viz

bod 4.2). Následující dávky (jednorázová dávka 20 mg nebo dvě dávky 10 mg podávané po

12 hodinách u pacientů s MF; jednorázová dávka 10 mg nebo dvě dávky 5 mg podávané po

12 hodinách u pacientů s PV) mají být podávány pouze po každé hemodialýze. Další úprava

dávkování má být prováděna za pečlivého monitorování bezpečnosti a účinnosti léčby (viz body 4.2 a

5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater má být doporučená úvodní dávka přípravku Jakavi redukována o

přibližně 50 %. Další úprava dávkování má být prováděna na základě sledování bezpečnosti a

účinnosti léčby (viz body 4.2 a 5.2).

Interakce

Pokud je přípravek Jakavi podáván spolu se silnými inhibitory CYP3A4 nebo duálními inhibitory

enzymů CYP3A4 a CYP2C9 (např. flukonazol), má být jednotlivá dávka přípravku Jakavi, podávaná

dvakrát denně, snížena o přibližně 50 % (frekvence sledování viz body 4.2 a 4.5).

Souběžné podávání cytoredukční léčby s přípravkem Jakavi bylo spojeno se zvládnutelnými

cytopeniemi (viz bod 4.2 úprava dávky během cytopenie).

Následky vysazení

Po přerušení nebo ukončení léčby přípravkem Jakavi se mohou příznaky MF znovu objevit během

přibližně jednoho týdne. Závažnější nežádoucí účinky byly po přerušení léčby přípravkem Jakavi

popsány zejména v souvislosti s akutním interkurentním onemocněním. Není jasné, zda k závažnosti

těchto případu přispělo náhlé přerušení léčby. Pokud není náhlé přerušení léčby nutné, je vhodné

zvážit postupné snižování dávky, přestože přínos tohoto postupu nebyl prokázán.

Pomocné látky

Přípravek Jakavi obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,

úplným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Ruxolitinib je eliminován metabolismem katalyzovaným CYP3A4 a CYP2C9. Léčivé přípravky

inhibující tyto enzymy proto mohou zvýšit expozici ruxolitinibu.

Interakce vyžadující snížení dávky ruxolitinibu

Inhibitory CYP3A4

Silné inhibitory CYP3A4 (jako jsou např. boceprevir, klarithromycin, indinavir, itrakonazol,

ketokonazol, lopinavir/ritonavir, mibefradil, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, sachinavir,

telaprevir, telithromycin, vorikonazol)

Podání ruxolitinibu (jednorázově v dávce 10 mg) následně po podávání silného inhibitoru CYP3A4

ketokonazolu vedlo u zdravých dobrovolníků ke zvýšení C

ruxolitinibu o 33 % a AUC ruxolitinibu

o 91 % oproti hodnotám dosaženým po podání samotného ruxolitinibu. Poločas přípravku byl při

současném podání ketokonazolu prodloužen z 3,7 na 6,0 hodiny.

Pokud je ruxolitinib podáván se silnými inhibitory CYP3A4, má být jednotlivá dávka ruxolitinibu,

podávaná dvakrát denně, snížena přibližně o 50 %. Pacienti mají být pečlivě sledováni (např. dvakrát

týdně) z důvodu možného vzniku cytopenií a dávka má být titrována na základě hodnocení

bezpečnosti a účinnosti léčby (viz bod 4.2).

Duální inhibitory CYP2C9 a CYP3A4

U zdravých dobrovolníků vedlo souběžné podávání ruxolitinibu (jednorázová dávka 10 mg)

s flukonazolem, duálním inhibitorem CYP2C9 a CYP3A4, ke zvýšení C

ruxolitinibu o 47 % a AUC

ruxolitinibu o 232 % než po podání samotného ruxolitinibu.

Při společném užití s léky, které jsou duálními inhibitory enzymů CYP2C9 a CYP3A4 (např.

flukonazol) má být zváženo 50 % snížení dávky. Je nutné se vyhnout souběžnému podávání

ruxolitinibu s flukonazolem v dávkách vyšších než 200 mg denně.

Induktory enzymů

Induktory CYP3A4 (jako jsou např. avasimib, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin,

rifampin (rifampicin), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum))

Pacienti mají být pečlivě sledováni a dávka titrována s ohledem na bezpečnost a účinnost (viz

bod 4.2).

U zdravých dobrovolníků, kterým byl ruxolitinib (jednorázová dávka 50 mg) podán po silném

induktoru CYP3A4 rifampicinu (denní dávka 600 mg po dobu 10 dní), byla AUC ruxolitinibu o 70 %

nižší než po podání samotného ruxolitinibu. Expozice aktivním metabolitům ruxolitinibu se

nezměnila. V souhrnu byla farmakodynamická aktivita ruxolitinibu podobná, což naznačuje, že

indukce CYP3A4 má minimální vliv na farmakodynamiku. Nicméně to může být spojené s vysokou

dávkou ruxolitinibu, která vede k farmakodynamickým účinkům blízkým E

. Je možné, že je nutné

u jednotlivých pacientů zvýšit dávku ruxolitinibu při zahájení léčby silným induktorem enzymů.

Další interakce, u nichž je zvažováno ovlivnění ruxolitinibu

Slabé nebo středně silné inhibitory CYP3A4 (jako je např. ciprofloxacin, erythromycin, amprenavir,

atazanavir, diltiazem, cimetidin)

Podání ruxolitinibu (jednorázově v dávce 10 mg) následně po 4denním podávání erythromycinu

500 mg dvakrát denně vedlo u zdravých dobrovolníků k zvýšení C

ruxolitinibu o 8 % a AUC

ruxolitinibu o 27 % oproti hodnotám dosaženým po podání samotného ruxolitinibu.

Při souběžném podávání ruxolitinibu se slabými a středně silnými inhibitory CYP3A4 (např.

erytromycin) není nutná úprava dávkování. Nicméně pacienti mají být po zahájení léčby středně

silnými inhibitory CYP3A4 pečlivě sledováni, zda u nich nedochází k rozvoji cytopenie.

Účinky ruxolitinibu na další léčivé přípravky

Substance transportované P-glykoproteinem a dalšími transportéry

Ruxolitinib může inhibovat P-glykoprotein a protein BCRP (breast cancer resistance protein) ve

střevě. To může vést ke zvýšení systémové expozice substrátů těchto transportérů, jako je dabigatran-

etexilát, cyklosporin, rosuvastatin a případně digoxin. Je doporučené sledování hladiny léčiva (TDM)

nebo klinické sledování z důvodu možného ovlivnění takové látky.

Je možné, že potenciální inhibice P-gp a BCRP ve střevě může být minimalizována prodloužením

času mezi podáním na nejdelší možnou míru.

Studie u zdravých subjektů prokázala, že ruxolitinib neinhiboval metabolismus perorálního substrátu

CYP3A4 midazolamu. Proto není očekáváno zvýšení expozice CYP3A4 substrátu při kombinaci

s ruxolitinibem. Další studie u zdravých subjektů prokázala, že ruxolitinib neovlivňuje

farmakokinetiku perorálně podávané antikoncepce obsahující ethinylestradiol a levonorgestrel. Proto

není očekáváno, že účinnost antikoncepce v této kombinaci bude oslabena souběžným podáváním

ruxolitinibu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Jakavi těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie u zvířat prokázaly embryotoxický a fetotoxický účinek. Teratogenita nebyla u potkanů a králíků

pozorována. Nicméně hraniční expozice byly při porovnání s nejvyšší klinickou dávkou nízké a

výsledky mají proto pro člověka omezený význam (viz bod 5.3). Potenciální riziko u člověka není

známo. Z hlediska bezpečnosti je podání přípravku Jakavi během těhotenství kontraindikováno (viz

bod 4.3).

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce

Ženy ve fertilním věku mají během léčby přípravkem Jakavi používat účinnou antikoncepci. V případě

otěhotnění v průběhu užívání přípravku Jakavi je nutné individuální zhodnocení rizika a profitu léčby

a pečlivý odhad potenciálního rizika pro plod (viz bod 5.3).

Kojení

Přípravek Jakavi nesmí být podáván během kojení (viz bod 4.3) a kojení má být při zahájení léčby

ukončeno. Není známo, zda se ruxolitinib a/nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského

mléka. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Dostupná farmakodynamická a toxikologická data

prokázala vylučování ruxolitinibu a jeho metabolitů do mateřského mléka u studovaných zvířat (viz

bod 5.3).

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje týkající se ovlivnění fertility u lidí. Ve studiích u zvířat nebyl

žádný vliv na fertilitu pozorován.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Jakavi nemá žádný nebo jen zanedbatelný sedativní účinek. Pokud však pacient pozoruje

závratě po užití přípravku Jakavi, má se vyhnout řízení a obsluze strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Myelofibróza

Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky byla trombocytopenie a anemie.

Hematologické nežádoucí účinky léku (všechny stupně dle CTCAE [Common Terminology Criteria

for Adverse Events] klasifikace) zahrnovaly anemii (83,8 %), trombocytopenii (80,5 %) a neutropenii

(20,8 %).

Výskyt anemie, trombocytopenie a neutropenie závisí na podávané dávce.

Nejčastějšími třemi nehematologickými nežádoucími účinky léku byla tvorba hematomů (33,3 %),

jiné krvácení (včetně epistaxe, krvácení po zákroku a hematurie) (24,3 %) a závratě (21,9 %).

Nejčastějšími třemi nehematologickými laboratorními abnormalitami bylo zvýšení ALT (40,7 %),

zvýšení AST (31,5 %) a hypertriacylglycerolemie (25,2 %). V klinických studiích fáze 3 u pacientů s

MF nebyla pozorována hypertriacylglycerolemie, CTCAE stupně 3 nebo 4 , zvýšená hladina

aspartátaminotransferázy a ani zvýšená hladina alaninaminotransferázy CTCAE stupně 4 nebo

hypercholesterolemie.

U 30,0 % pacientů bylo pozorováno přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků, bez ohledu na

příčinnou souvislost.

Pravá polycytémie

Hematologické nežádoucí účinky (jakéhokoli CTCAE stupně) zahrnovaly anemii (61,8 %) a

trombocytopenii (25,0 %). Anemie a trombocytopenie CTCAE stupně 3 nebo 4 byly hlášené v 2,9 % a

2,6 % případů.

Tři nejčastější nehematologické nežádoucí účinky byly nárůst tělesné hmotnosti (20,3 %), závrať

(19,4 %) a bolest hlavy (17,9 %).

Tři nejčastější nehematologické laboratorní abnormality (jakéhokoli CTCAE stupně) definované jako

nežádoucí účinky byly zvýšená hladina alaninaminotransferázy (45,3 %), zvýšená hladina

aspartátaminotransferázy (42,6 %) a hypercholesterolemie (34,7 %). Nebyl pozorován žádný případ

zvýšené hladiny alaninaminotransferázy nebo hypercholesterolemie CTCAE stupně 4, byl pozorován

pouze jeden případ zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy CTCAE stupně 4.

U 19,4 % pacientů bylo pozorováno přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků, bez ohledu na

příčinnou souvislost.

Tabulární přehled nežádoucích účinků hlášených v klinických studiích

Dlouhodobá bezpečnost přípravku Jakavi u pacientů s MF byla hodnocena na základě dat ze dvou

klinických studií fáze 3 (COMFORT-I a COMFORT-II) včetně údajů od pacientů iniciálně

randomizovaných ruxolitinibem (n=301) a pacientů, kteří užívali ruxolitinib po přechodu z ramen s

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, &quot;2015&quot;. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/99179/2015

EMEA/H/C/002464

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Jakavi

ruxolitinibum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Jakavi. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Jakavi.

Co je Jakavi?

Jakavi je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku ruxolitinib. Je k dispozici ve formě tablet (5 mg,

10 mg, 15 mg a 20 mg).

K čemu se přípravek Jakavi používá?

Přípravek Jakavi se používá k léčbě těchto onemocnění:

myelofibróza u dospělých, kteří trpí splenomegalií (zvětšenou slezinou) nebo příznaky

souvisejícími s tímto onemocněním, jako je horečka, noční pocení, bolest kostí a pokles tělesné

hmotnosti. Myelofibróza je onemocnění, při němž dochází ke značnému zahuštění a zhutnění

kostní dřeně a vytváření abnormálních, nezralých krevních buněk. Přípravek Jakavi lze použít u

tří typů tohoto onemocnění: primární myelofibróza (známá také jako chronická idiopatická

myelofibróza, jejíž příčina je neznámá), postpolycytemická myelofibróza (kdy je onemocnění

spojeno s nadměrnou tvorbou červených krvinek) a myelofibróza po esenciální trombocytemii

(kdy je onemocnění spojeno s nadměrnou tvorbou krevních destiček – složek krve, které

napomáhají jejímu srážení);

polycytemie vera u dospělých, kteří jsou rezistentní vůči léčbě hydromočovinou nebo tuto léčbu

špatně snášejí. Polycytemie vera je onemocnění, v jehož důsledku dochází zejména k tvorbě

nadměrného počtu červených krvinek, což může vést k omezenému přísunu krve do orgánů

z důvodu „zahuštění“ krve a příležitostné tvorby krevních sraženin.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jakavi

EMA/99179/2015

strana 2/4

Jak se přípravek Jakavi používá?

Léčba přípravkem Jakavi by měla být zahájena pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou pacientů

protinádorovými léčivými přípravky. Před zahájením léčby musí být u pacienta vyšetřen kompletní

krevní obraz, který musí být dále sledován během léčby.

Doporučená počáteční dávka činí u myelofibrózy v závislosti na počtu krevních destiček až 20 mg

dvakrát denně a u polycytemie vera 10 mg dvakrát denně.

Jestliže není léčba považována za dostatečně účinnou, tuto dávku lze zvyšovat o 5 mg až na 25 mg

dvakrát denně.

V určitých případech by se měla používat nižší dávka, včetně u pacientů se sníženou funkcí jater nebo

závažně sníženou funkcí ledvin a u pacientů užívajících některé jiné léčivé přípravky. Jestliže počet

krevních destiček či neutrofilů (typu bílých krvinek) v krvi klesne u pacienta pod určitou prahovou

hodnotu nebo jestliže po šesti měsících není zaznamenáno zlepšení velikosti sleziny nebo zmírnění

příznaků, léčba by měla být ukončena. U polycytemie vera by měla být léčba ukončena rovněž

v případě velmi nízkých hladin hemoglobinu.

Jak přípravek Jakavi působí?

Léčivá látka v přípravku Jakavi, ruxolitinib, působí tak, že blokuje skupinu enzymů známých jako

Janusovy kinázy, které se podílejí na tvorbě a růstu krvinek. U myelofibrózy a polycytemie vera jsou

Janusovy kinázy nadměrně aktivovány, což vede k abnormální tvorbě krvinek. Tyto krvinky následně

migrují (putují) do orgánů včetně sleziny, přičemž způsobují jejich zvětšení. Blokováním Janusových

kináz omezuje přípravek Jakavi abnormální tvorbu krvinek, čímž zmírňuje příznaky onemocnění.

Jak byl přípravek Jakavi zkoumán?

Pokud jde o myelofibrózu, přípravek Jakavi byl zkoumán ve dvou hlavních studiích zahrnujících 528

pacientů. První studie srovnávala přípravek Jakavi s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Druhá

studie srovnávala přípravek Jakavi s nejlepší dostupnou léčbou, která zahrnovala různé typy léčivých

přípravků, jako jsou protinádorové léčivé přípravky, hormony a imunosupresiva. Hlavním měřítkem

účinnosti byl podíl pacientů, u kterých došlo ke zmenšení sleziny o nejméně 35 %, přičemž měření

sleziny bylo provedeno v první studii po šesti měsících a ve druhé studii po jednom roce.

Pokud jde o polycytemii vera, přípravek Jakavi byl zkoumán v jedné hlavní studii zahrnující 222

pacientů, kteří byli rezistentní vůči léčbě hydromočovinou nebo tuto léčbu špatně snášeli. Tato studie,

která srovnávala přípravek Jakavi s nejlepší dostupnou léčbou, zjišťovala procentní podíl pacientů, u

nichž bylo po osmi měsících léčby zaznamenáno zlepšení onemocnění. Za zlepšení byla považována

skutečnost, že u pacientů nebylo nutné provést žádnou nebo vyžadovali nejvýše jednu flebotomii

(postup vedoucí k odstranění nadbytečné krve z těla) a došlo u nich ke zmenšení sleziny o nejméně

35 %.

Jaký přínos přípravku Jakavi byl prokázán v průběhu studií?

Pokud jde o myelofibrózu, přípravek Jakavi byl v rámci zmenšování sleziny účinnější než placebo

a nejlepší dostupná léčba. V první studii bylo cílového zmenšení sleziny dosaženo u 42 % (65 ze 155)

pacientů léčených přípravkem Jakavi oproti méně než 1 % (1 ze 153) pacientů, kterým bylo podáváno

placebo. V druhé studii bylo cílového zmenšení sleziny dosaženo u 29 % (41 ze 144) pacientů léčených

přípravkem Jakavi oproti 0 % (0 ze 72) pacientů podstupujících nejlepší dostupnou léčbu.

Jakavi

EMA/99179/2015

strana 3/4

Pokud jde o polycytemii vera, po osmi měsících léčby vykázalo zlepšení 21 % (23 ze 110) pacientů

užívajících přípravek Jakavi oproti 1 % (1 ze 112) pacientů podstupujících nejlepší dostupnou léčbu.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Jakavi?

V případě léčby myelofibrózy jsou nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Jakavi (zaznamenanými

u více než 1 pacienta z 10) trombocytopenie (nízký počet krevních destiček), anémie (nízký počet

červených krvinek), neutropenie (nízké hladiny neutrofilů), infekce močových cest, krvácení, tvorba

modřin, zvýšení tělesné hmotnosti, hypercholesterolemie (vysoká hladina cholesterolu v krvi), závratě,

bolest hlavy a zvýšené hladiny jaterních enzymů.

V případě léčby polycytemie vera jsou nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Jakavi

(zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) trombocytopenie (nízký počet krevních destiček), anémie

(nízký počet červených krvinek), krvácení, tvorba modřin, hypercholesterolemie (vysoká hladina

cholesterolu v krvi), hypertriglyceridemie (vysoké hladiny tuku v krvi), závratě, zvýšené hladiny

jaterních enzymů a vysoký krevní tlak.

Přípravek Jakavi nesmějí užívat těhotné ani kojící ženy. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení

přípravku Jakavi je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Jakavi schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Jakavi převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci. V případě myelofibrózy dospěl výbor CHMP k závěru, že zmenšení

sleziny a zmírnění příznaků onemocnění u pacientů užívajících přípravek Jakavi je klinicky významné.

Výbor konstatoval, že kvalita života pacientů léčených přípravkem Jakavi se zlepšila, ale účinky tohoto

přípravku je ještě třeba vyhodnotit z hlediska prodloužení života pacientů, oddálení progrese (zhoršení)

onemocnění či nástupu leukemie. Co se týče bezpečnosti, výbor považoval riziko infekcí za přijatelné.

Toto riziko by však mělo být dále sledováno, přičemž další známá rizika, jako je krvácení nebo snížení

počtu krvinek, lze vhodně zvládnout.

V případě polycytemie vera dospěl výbor CHMP k závěru, že léčba přípravkem Jakavi je pro pacienty,

kteří nereagují na léčbu hydromočovinou nebo ji špatně snášejí, přínosná, přičemž bezpečnostní profil

je přijatelný. Dlouhodobé účinky přípravku Jakavi však bude nutné dále prozkoumat.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Jakavi?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Jakavi byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Jakavi zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Výrobce přípravku Jakavi navíc prodlužuje dobu trvání hlavních studií týkajících se myelofibrózy a

každoročně předloží údaje o jeho účincích, pokud jde o délku života pacientů a délku jejich života do

zhoršení onemocnění nebo rozvoje leukemie. V případě polycytemie vera prodlouží výrobce přípravku

Jakavi dobu trvání hlavní studie za účelem získání dlouhodobých údajů o jeho bezpečnosti a účinnosti.

Další informace o přípravku Jakavi

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Jakavi platné v celé Evropské unii dne

23. srpna 2012.

Jakavi

EMA/99179/2015

strana 4/4

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Jakavi je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Jakavi naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2015.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace