Ivozall

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
klofarabin
Dostupné s:
ORPHELIA Pharma SAS
ATC kód:
L01BB06
INN (Mezinárodní Name):
clofarabine
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Prekurzorová buněčná lymfoblastická leukémie-lymfom
Terapeutické indikace:
Léčba akutní lymfoblastické leukémie (ALL) u pediatrických pacientů, relabujících či refrakterních žáruvzdorné po obdržení minimálně dvou předchozích léčebných režimech a tam, kde neexistuje žádná jiná možnost léčby očekávat za následek trvalé odpovědi. Bezpečnost a účinnost byla hodnocena ve studiích pacientů ≤ 21 let při počáteční diagnóze.
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/005039
Datum autorizace:
2019-11-14
EMEA kód:
EMEA/H/C/005039

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

24-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

24-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ivozall 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

clofarabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ivozall a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ivozall používat

Jak se přípravek Ivozall používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ivozall uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ivozall a k čemu se používá

Přípravek Ivozall obsahuje léčivou látku klofarabin. Klofarabin patří do skupiny léčiv, která se

nazývají protinádorové léky. Působí tak, že brání růstu těchto abnormálních bílých krvinek, a nakonec

je zahubí. Nejlépe účinkuje proti buňkám, které se rychle množí - jako jsou nádorové buňky.

Přípravek Ivozall se používá u dětí (≥ 1 roku), dospívajících a mladých dospělých do 21 let s akutní

lymfoblastickou leukemií (ALL), pokud předchozí léčba neúčinkovala nebo přestala účinkovat.

Akutní lymfoblastická leukemie je způsobena abnormálním růstem některých typů bílých krvinek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ivozall používat

Nepoužívejte přípravek Ivozall:

jestliže jste alergický(á) na klofarabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže kojíte (pročtěte si prosím níže uvedený bod „Těhotenství a kojení“);

jestliže máte závažné problémy s ledvinami nebo játry.

Pokud se na Vás některý z výše uvedených stavů vztahuje, upozorněte svého lékaře. Pokud jste

rodič dítěte, které je léčeno přípravkem Ivozall, upozorněte lékaře, pokud se některý z těchto stavů

týká Vašeho dítěte.

Upozornění a opatření

Pokud se na Vás některý z uvedených stavů vztahuje, upozorněte svého lékaře. Přípravek Ivozall

pro Vás nemusí být vhodný:

jestliže se u Vás dříve po použití tohoto přípravku vyskytla závažná reakce;

jestliže máte onemocnění ledvin nebo jste je měl(a) v minulosti;

jestliže máte onemocnění jater nebo jste ho měl(a) v minulosti;

jestliže máte onemocnění srdce nebo jste ho měl(a) v minulosti.

Neprodleně upozorněte svého lékaře nebo pečovatele, pokud se u Vás vyskytne některý

z následujících stavů, neboť může být nutné přerušit léčbu:

jestliže dostanete horečku nebo vysokou teplotu - protože klofarabin snižuje počet krvinek

produkovaných kostní dření, můžete být náchylnější k infekcím;

jestliže se u Vás vyskytnou dýchací obtíže, zrychlený dech nebo dušnost;

pokud pociťujete změny pulsu;

pokud trpíte závratěmi (točením hlavy) nebo mdlobami - ty mohou být příznakem nízkého

krevního tlaku;

pokud je Vám nevolno nebo máte průjem;

pokud máte tmavší moč než obvykle - je důležité, abyste pil(a) dostatečné množství vody, a tak

se vyhnul(a) dehydrataci;

pokud se u Vás vyskytne vyrážka s puchýři nebo vředy v ústech,

pokud ztratíte chuť k jídlu, máte pocit na zvracení (nevolnost), zvracíte, máte průjem, tmavě

zbarvenou moč a světlou stolici, bolí Vás břicho, máte žloutenku (zežloutnutí kůže a očí), nebo

pokud se celkově necítíte dobře, mohly by to být příznaky zánětu jater (hepatitidy) nebo

poškození jater (jaterního selhání);

pokud močíte málo nebo přestanete močit úplně nebo se u Vás vyskytne ospalost, pocit na

zvracení, zvracení, dušnost, ztráta chuti k jídlu a/nebo slabost (mohou to být příznaky akutního

ledvinného selhání /selhání ledvin).

Pokud jste rodič dítěte, které je léčeno přípravkem Ivozall, upozorněte lékaře, pokud se některý

z výše uvedených stavů týká Vašeho dítěte.

V průběhu léčby přípravkem Ivozall bude Váš lékař pravidelně provádět krevní a jiné testy, jejichž

pomocí se sleduje Váš zdravotní stav. Vzhledem ke svému způsobu působení má tento lék vliv na krev

a jiné orgány.

Proberte se svým lékařem otázky antikoncepce. Mladí muži a mladé ženy musejí v průběhu léčby a

po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Podívejte se na níže uvedený bod „Těhotenství a

kojení“. Přípravek Ivozall může poškozovat mužské i ženské reprodukční orgány. Požádejte svého

lékaře, aby Vám vysvětlil, jak se můžete ochránit před početím, či naopak mít rodinu.

Další léčivé přípravky a Ivozall

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a):

léky na nemoci srdce (např. amiodaron, valsartan)

jakékoliv léky, které mění krevní tlak (např. kaptopril, propranolol)

léky, které mají vliv na játra (např. paracetamol, diklofenak) nebo ledviny (např. ibuprofen,

amfotericin B)

jakékoliv další léky včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Klofarabin se nemá podávat v těhotenství, pokud to není nevyhnutelné.

Ženy, které mohou otěhotnět: v průběhu léčby klofarabinem musíte používat účinnou antikoncepci.

Pokud klofarabin užívají těhotné ženy, může poškodit nenarozené dítě. Pokud jste těhotná nebo

otěhotníte během léčby klofarabinem, neprodleně se poraďte s lékařem.

Také pro muže platí, že během své léčby klofarabinem nebo léčby jejich partnerky klofarabinem,

musejí používat účinnou antikoncepci.

Pokud kojíte, musíte před zahájením léčby kojení přerušit a v průběhu Vaší léčby a 3 měsíce po jejím

ukončení nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud máte závratě, točí se Vám hlava nebo je

Vám na omdlení.

Přípravek Ivozall obsahuje sodík

Jedna injekční lahvička obsahuje 70,77 mg sodíku (hlavní součásti kuchyňské/stolní soli). To

odpovídá 3,53 % doporučeného maximálního denního přísunu sodíku u dospělých. Pokud dodržujete

dietu s nízkým obsahem sodíku, musíte toto zohlednit.

3.

Jak se přípravek Ivozall používá

Léčbu přípravkem Ivozall Vám předepsal kvalifikovaný lékař se zkušenostmi s léčbou leukemie.

Lékař Vám vypočte správnou dávku na základě Vaší výšky, tělesné hmotnosti a zdravotního stavu.

Než Vám bude přípravek Ivozall podán, bude naředěn v roztoku chloridu sodného (roztok soli a

vody). Upozorněte svého lékaře, pokud dodržujete dietu s nízkým obsahem sodíku, neboť toto může

ovlivnit způsob, jak Vám bude lék podáván.

Lékař Vám bude podávat přípravek Ivozall jednou denně po dobu 5 dní. Přípravek budete

dostávat ve formě infuze podávané dlouhou tenkou hadičkou zavedenou do žíly („kapačkou“) nebo

pomocí malého lékařského zařízení, které se zavádí pod kůži (systém port-a-cath), pokud jej Vy nebo

Vaše dítě máte zavedený. Infuze se podává dvě hodiny. Pokud vážíte (pokud Vaše dítě váží) méně než

20 kg, může infuze trvat déle.

Lékař bude sledovat Váš zdravotní stav a může měnit Vaši dávku podle toho, jak budete na léčbu

reagovat. Je důležité, abyste pil(a) dostatečné množství vody, a tak předešel(předešla) dehydrataci.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ivozall, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že Vám bylo podáno nadměrné množství léku, ihned na to upozorněte svého

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ivozall

Lékař Vám řekne, kdy máte dostat tento lék. Pokud se domníváte, že jste vynechal(a) dávku, ihned na

to svého lékaře upozorněte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob):

úzkost, bolest hlavy, horečka, únava,

nevolnost a zvracení, průjem,

zrudnutí, svědivá a zanícená pokožka, záněty (vlhké) sliznice, jako např. sliznice dutiny ústní a

jiných částí,

můžete ve zvýšené míře trpět infekcemi, protože přípravek Ivozall může snižovat počty určitých

typů krvinek ve Vašem těle,

kožní vyrážky, které mohou být svědivé, zarudlé, bolestivé, může se při nich slupovat kůže,

včetně kůže dlaní a chodidel, nebo drobné načervenalé či nachové skvrny pod kůží.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob):

infekce krve, zápal plic, pásový opar, infekce v implantátu, infekce v ústech, jako je kandidóza a

opar,

změny v chemických hodnotách krve, změny počtu bílých krvinek,

alergické reakce,

pocit žízně a tvorba tmavší moči nebo menšího množství moči, než je obvyklé, snížená chuť

k jídlu či nechutenství, úbytek tělesné hmotnosti,

rozrušení, podrážděnost či neklid,

pocit necitlivosti nebo slabosti v končetinách, pocit necitlivosti kůže, ospalost, závrať, třes,

sluchové problémy,

hromadění vody v krajině srdeční, rychlý puls,

nízký krevní tlak, boule v důsledku špatné tvorby modřin,

prosakování z drobných cévek, zrychlený dech, krvácení z nosu, dechové potíže, dušnost, kašel,

zvracení krve, bolest břicha, bolest hýždí,

krvácení do hlavy, žaludku, střev či plic, z úst či z dásní, vředy v ústech, zánět sliznice dutiny

ústní,

zežloutnutí kůže a očí (zvané též žloutenka) nebo jiné poruchy jater,

modřiny, vypadávání vlasů, změna zabarvení kůže, zvýšené pocení, suchá kůže nebo jiné kožní

problémy,

bolest hrudní stěny nebo kostí, šíje či zad, bolest končetin, svalů nebo kloubů,

krev v moči,

orgánové selhání, bolest, zvýšené svalové napětí, zadržování vody a otoky v některých místech

těla, včetně rukou a nohou, změny duševního stavu, pocit horka, chladu nebo abnormální

pocity,

klofarabin může ovlivňovat hladiny některých látek v krvi. Lékař Vám bude pravidelně

provádět krevní testy, aby zjistil, zda Váš organismus pracuje správně,

poškození jater (jaterní selhání);

malé množství moči či nemočení, ospalost, pocit na zvracení, zvracení, dušnost, ztráta chuti

k jídlu a/nebo slabost (možné známy akutního ledvinného selhání nebo selhání ledvin).

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob):

zánět jater (hepatitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Ivozall uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před mrazem.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu sedmi dnů při pokojové teplotě a při uchování

v chladničce (při teplotě 2 °C–8 °C) v rozmezí koncentrací od 0,15 mg/ml do 0,83 mg/ml po naředění

chloridem sodným o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ivozall obsahuje

Léčivou látkou je clofarabinum. Jeden mililitr obsahuje clofarabinum 1 mg. Jedna 20ml injekční

lahvička obsahuje clofarabinum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda pro injekci. Viz bod 2 „Přípravek Ivozall obsahuje

sodík“

Jak přípravek Ivozall vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ivozall je koncentrát pro infuzní roztok. Je to čirý, bezbarvý roztok, který se před použitím

připravuje a ředí. Dodává se ve 20ml skleněných injekčních lahvičkách. Injekční lahvičky obsahují

20 mg klofarabinu a jsou zabaleny v krabičce. Jedna krabička obsahuje jednu lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

ORPHELIA Pharma

85 boulevard Saint-Michel

75005 PAŘÍŽ

Francie

Výrobce

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH

Pfaffenrieder Straße 5

82515 Wolfratshausen

Německo

Créapharm Clinical Supplies

ZA Air Space

Avenue du Magudas

33185 Le Haillan

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

ORPHELIA Pharma

Tél/Tel: + 33 1 42 77 08 18

Lietuva

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

България

ORPHELIA Pharma

Teл.: + 33 1 42 77 08 18

Luxembourg/Luxemburg

ORPHELIA Pharma

Tél/Tel: + 33 1 42 77 08 18

Česká republika

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Magyarország

ORPHELIA Pharma

Tel.: + 33 1 42 77 08 18

Danmark

ORPHELIA Pharma

Tlf: + 33 1 42 77 08 18

Malta

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Deutschland

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Nederland

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Eesti

ORPHELIA Pharma

Norge

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Tlf: + 33 1 42 77 08 18

Ελλάδα

ORPHELIA Pharma

Τηλ: + 33 1 42 77 08 18

Österreich

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

España

BCNFarma distribución y almacenaje de

medicamentos, S.L.

C/Eduard Maristany, 430-432

08918 Badalona

Barcelona - España

Tel: + 34 932 684 208

Polska

ORPHELIA Pharma

Tel.: + 33 1 42 77 08 18

France

ORPHELIA Pharma

Tél: + 33 1 42 77 08 18

Portugal

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Hrvatska

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Ireland

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

România

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Slovenija

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Ísland

ORPHELIA Pharma

Sími: + 33 1 42 77 08 18

Slovenská republika

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Italia

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Suomi/Finland

ORPHELIA Pharma

Puh/Tel: + 33 1 42 77 08 18

Κύπρος

ORPHELIA Pharma

Τηλ: + 33 1 42 77 08 18

Sverige

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Latvija

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

United Kingdom (Northern Ireland)

ORPHELIA Pharma

Tel: + 33 1 42 77 08 18

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Přípravek Ivozall obsahuje stejnou léčivou látku a účinkuje stejným způsobem jako „referenční léčivý

přípravek“, který je již v EU registrován. Referenční léčivý přípravek pro přípravek Ivozall byl

registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem k vzácnosti tohoto onemocnění

nebylo možné získat úplné informace o tomto referenčním léčivém přípravku. Evropská agentura pro

léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se referenčního léčivého

přípravku. Veškeré informace o přípravku Ivozall, kam patří i tato příbalová informace, budou

doplněny o nejnovější údaje v souladu s referenčním léčivým přípravkem.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další

webové stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky.

Zvláštní opatření pro podávání

Přípravek Ivozall 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok se musí před podáním naředit. Koncentrát se

přefiltruje přes sterilní stříkačkový filtr o velikosti pórů 0,2 mikrometru (doporučuje se použití

hydrofilního PVDF filtru pro injekční stříkačky) a poté se naředí roztokem chloridu sodného o

koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) v průhledném PVC vaku nebo polyolefinovém (polypropylenovém) vaku

pro infuzní podání, čímž se je získá celkový objem podle příkladů uvedených v tabulce níže. Nicméně

konečný objem roztoku se může lišit podle klinického stavu pacienta a podle uvážení lékaře. (Pokud

nelze použít stříkačkový filtr 0,2 mikrometru, koncentrát se přefiltruje pomocí filtru o velikosti pórů 5

mikrometrů, naředí se a poté se podává přes in-line filtr o velikosti pórů 0,22 mikrometru.)

Rozpis navrhovaného ředění na základě doporučené dávky klofarabinu 52 mg/m

2

/den

Plocha tělesného povrchu

Koncentrát (ml)*

Celkový naředěný objem

≤ 1,44

≤ 74,9

100 ml

1,45 až 2,40

75,4 až 124,8

150 ml

2,41 až 2,50

125,3 až 130,0

200 ml

*Jeden ml koncentrátu obsahuje 1 mg klofarabinu. Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 20 mg

klofarabinu. U pacientů, jejichž plocha tělesného povrchu je ≤ 0,38 m

, bude k vytvoření doporučené

denní dávky klofarabinu zapotřebí částečného obsahu jedné injekční lahvičky. Ovšem u pacientů,

jejichž plocha tělesného povrchu je > 0,38 m

, bude k vytvoření doporučené denní dávky klofarabinu

zapotřebí obsahu 1 až 7 injekčních lahviček.

Naředěný koncentrát má být čirý, bezbarvý roztok. Před podáním vizuálně zkontrolujte, zda roztok

neobsahuje žádné částice a zda nedošlo k nežádoucímu zabarvení.

Naředěný koncentrát je chemicky a fyzikálně stabilní po dobu sedmi dnů při pokojové teplotě a při

uchování v chladničce (2 °C – 8 °C) v rozmezí koncentrací od 0,15 mg/ml do 0,83 mg/ml po naředění

chloridem sodným o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

nemá být doba delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Chraňte před mrazem.

Skladování při nízkých teplotách, tj. pod 15 °C, může vést ke tvorbě částic, které lze opětovně

rozpustit ohřátím lahvičky na pokojovou teplotu a opatrným převracením lahvičky, než se všechny

viditelné částice rozpustí.

Pokyny pro zacházení

Dodržujte postupy pro správné zacházení s cytostatiky. S cytotoxickými léčivými přípravky zacházejte

opatrně.

Při manipulaci s přípravkem Ivozall se doporučuje používat jednorázové rukavice a ochranný oděv.

Pokud přípravek přijde do styku s očima, kůží či sliznicí, ihned jej vypláchněte velkým množstvím

vody.

S přípravkem Ivozall nesmějí manipulovat těhotné ženy.

Likvidace

Přípravek Ivozall je určen k jednorázovému užití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad

musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ivozall 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden mililitr koncentrátu obsahuje clofarabinum 1 mg.

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje clofarabinum 20 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 70,77 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý, prakticky bezbarvý roztok s pH 4,5 až 7,5 a osmolaritou 270 až 310 mosm/l, bez viditelných

částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba akutní lymfoblastické leukemie (ALL) u pediatrických pacientů, relabujících či refrakterních po

minimálně dvou předchozích léčebných režimech, kde se nepředpokládá přetrvávající odpověď na

žádnou jinou léčbu. Bezpečnost a účinnost byly posuzovány ve studiích u pacientů ≤ 21 let při

počáteční diagnóze (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu musí zahájit a kontrolovat lékař, který má zkušenosti s léčbou pacientů s akutními typy

leukemie.

Dávkování

Dospělí (včetně starších osob)

V současné době nejsou k dispozici dostačující údaje, aby bylo možno stanovit bezpečnost a účinnost

klofarabinu u dospělých pacientů (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Děti a dospívající ( ≥ 1rok)

Doporučená dávka v monoterapii je 52 mg/m

plochy tělesného povrchu podávaných 5 po sobě

následujících dní intravenózní infuzí po dobu 2 hodin. Plochu tělesného povrchu je třeba vypočítat

pomocí aktuální výšky a tělesné hmotnosti pacienta, a to vždy před začátkem každého cyklu. Léčebné

cykly se po obnovení normálního stavu krvetvorby (tj. ANC ≥ 0,75 × 10

/l) a návratu k výchozímu

stavu orgánových funkcí mají opakovat jednou za 2 týdny až 6 týdnů (od prvního dne předchozího

cyklu). Významná toxicita (viz níže) je důvodem k tomu, aby byla dávka o 25 % snížena. Dosavadní

zkušenosti s pacienty, kteří absolvovali více než 3 léčebné cykly, jsou omezené (viz bod 4.4).

U většiny pacientů reagujících na klofarabin se projeví odpověď po 1 či 2 léčebných cyklech (viz bod

5.1). Je proto třeba, aby ošetřující lékař posoudil potenciální přínosy a rizika další léčby u pacientů,

kteří po 2 léčebných cyklech nevykazují hematologické a/nebo klinické zlepšení (viz bod 4.4).

Děti s tělesnou hmotností < 20 kg

Infuze se má podávat déle než 2 hodiny, aby se redukovaly příznaky úzkosti a podrážděnosti a aby

maximální koncentrace klofarabinu nebyly příliš vysoké (viz bod 5.2).

Děti ve věku < 1 rok

Nejsou k dispozici žádné údaje o farmakokinetice, bezpečnosti či účinnosti klofarabinu u kojenců.

Doporučené bezpečné a účinné dávky u pacientů do 1 roku proto zatím nebyly stanoveny.

Snížení dávek u pacientů, u nichž se vyskytne hematologická toxicita

Pokud se hodnota ANC neupraví do 6 týdnů od zahájení léčebného cyklu, je třeba provést odběr

kostní dřeně/biopsii, aby se stanovila případná refrakterní choroba. Pokud se neprokáže přetrvávající

leukemie, doporučuje se v příštím cyklu podávat dávku o 25 % nižší, než byla předchozí dávka

podávaná po úpravě hodnoty ANC na ≥ 0,75 × 10

/l. Pokud u pacienta hodnota ANC < 0,5 × 10

přetrvává déle než 4 týdny od zahájení posledního cyklu, pro příští cyklus se doporučuje dávku o 25 %

snížit.

Snížení dávek u pacientů, u nichž se vyskytne nehematologická toxicita

Infekce

Pokud se u pacienta rozvine klinicky významná infekce, lze léčbu klofarabinem přerušit do doby, než

bude infekce klinicky zvládnuta. Pak lze léčbu obnovit v plné dávce. Pokud dojde k další klinicky

významné infekci, je třeba léčbu klofarabinem přerušit až do doby, než bude tato infekce klinicky

zvládnuta, a v léčbě pak pokračovat s dávkou o 25 % nižší.

Neinfekční příhody

Pokud se u pacienta vyskytne jeden či více těžkých případů toxicity (toxicity stupně 3 podle kritérií

NCI-CTC - US National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, vyjma nauzey a zvracení), je

třeba léčbu odložit do doby, než se hodnoty vrátí k původním parametrům, nebo do doby, kdy již

nejsou závažné a potenciální přínos pokračující léčby klofarabinem převáží nad riziky takto

pokračující léčby. Poté se doporučuje podávat klofarabin v dávce snížené o 25 %.

Pokud se u pacienta podruhé projeví tatáž těžká toxicita, je třeba léčbu odložit až do doby, než se tato

toxicita upraví na výchozí parametry, nebo do doby, kdy již nebude závažná, a potenciální přínos

pokračující léčby klofarabinem převáží nad riziky takto pokračující léčby. Poté se doporučuje podávat

klofarabin v dávce snížené o dalších 25 %.

U každého pacienta, u něhož se těžká toxicita vyskytne potřetí, nebo u kterého se těžká toxicita

neupraví do 14 dnů (výjimky viz výše), nebo kterého toxicita ohrožuje na životě či mu způsobuje

invaliditu (toxicita stupně 4 podle kritérií NCI - CTC) (viz bod 4.4), je třeba podávání klofarabinu

ukončit.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

K dispozici jsou omezené údaje, ze kterých vyplývá, že se klofarabin může v těle pacientů se sníženou

clearance kreatininu akumulovat (viz body 4.4 a 5.2). Klofarabin je kontraindikován u pacientů

s těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.3) a při jeho použití u pacientů s lehkou až středně těžkou

renální insuficiencí je třeba dbát opatrnosti (viz bod 4.4).

Pacientům se středně těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu 30 – <60 ml/min) je nutné

podávat poloviční dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

S podáváním klofarabinu u pacientů s poruchou funkce jater (bilirubin v séru > 1,5násobek horního

limitu normálních hodnot (ULN) plus AST a ALT > pětinásobek ULN) nejsou žádné zkušenosti,

přičemž játra jsou potenciálním cílovým orgánem toxicity. Klofarabin je proto kontraindikován u

pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.3) a při jeho podávání pacientům s lehkou až

středně těžkou poruchou funkce jater je třeba dbát opatrnosti (viz bod 4.4).

Způsob podání

Přípravek Ivozall je určen k intravenóznímu podání. Doporučená dávka se podává formou

intravenózní infuze, ačkoliv v klinických hodnoceních se přípravek podával pomocí centrálního

žilního katétru.

Přípravek Ivozall se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky ani souběžně podávat s jinými léčivými

přípravky stejným intravenózním setem (viz bod 6.2). Návod na filtraci a ředění léčivého přípravku

před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v

bodě 6.1.

Použití u pacientů s těžkou renální insuficiencí nebo těžkou poruchou funkce jater.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ivozall je silné cytostatikum s potenciálně významnými nežádoucími účinky hematologické i

nehematologické povahy (viz bod 4.8).

U pacientů léčených klofarabinem je nutné pečlivě sledovat následující parametry:

V pravidelných intervalech je třeba zjišťovat kompletní krevní obraz, častěji pak u pacientů, u

nichž dojde ke vzniku cytopenie.

Funkce ledvin a jater před zahájením, během aktivní léčby a po jejím ukončení. Podávání

klofarabinu je třeba neprodleně přerušit, pokud dojde k významnému zvýšení hodnot kreatininu,

jaterních enzymů a/nebo bilirubinu.

Respirační funkce, krevní tlak, bilance tekutin a tělesnou hmotnost během pětidenního období

podávání klofarabinu a těsně po jeho skončení.

Poruchy krve a lymfatického systému

Očekává se útlum kostní dřeně. Ten je obvykle reverzibilní a závisí na dávce. U pacientů léčených

klofarabinem byl pozorován těžký útlum kostní dřeně, včetně neutropenie, anémie a trombocytopenie.

Bylo hlášeno krvácení, které může být fatální a které zahrnovalo cerebrální, gastrointestinální a

pulmonální krvácení. Ve většině případů bylo krvácení spojeno s trombocytopenií (viz bod 4.8).

Navíc se při zahájení léčby u většiny pacientů v klinických studiích vyskytly hematologické poruchy

jako projev leukemie. Z důvodu již existující snížené imunity u těchto pacientů a přetrvávající

neutropenie, která může být důsledkem léčby klofarabinem, jsou pacienti vystaveni zvýšenému riziku

těžkých oportunních infekcí, včetně těžké sepse s potenciálně fatálními následky. Pacienti mají být

sledováni, zda se u nich neobjevují známky a příznaky infekce, a okamžitě léčeni.

Během léčby klofarabinem byl hlášen výskyt enterokolitidy, včetně neutropenické kolitidy, zánětu

céka a kolitidy vyvolané C. difficile. Častěji k jejich výskytu docházelo během prvních 30 dnů léčby a

v kombinaci s chemoterapií. Enterokolitida může vést ke komplikacím ve formě nekrózy, perforace

nebo sepse a může být spojena s fatálními následky (viz bod 4.8). U pacientů je třeba sledovat známky

a příznaky enterokolitidy.

Poruchy kůže a podkoží

Byl hlášen Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN) včetně

fatálních případů (viz bod 4.8). Podávání klofarabinu se musí přerušit v případě výskytu exfoliativní

nebo bulózní vyrážky nebo v případě podezření na SJS nebo TEN.

Novotvary benigní a maligní (zahrnující cysty a polypy) a poruchy imunitního systému

Podání klofarabinu má za následek rychlý úbytek periferních leukemických buněk. U pacientů

léčených klofarabinem je třeba vyhodnocovat a sledovat známky a symptomy syndromu nádorového

rozpadu a uvolňování cytokinů (např. tachypnoe, tachykardie, hypotenze, plicní edém), které by

mohly vyústit v syndrom systémové zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory response syndrome,

SIRS), syndrom kapilárního úniku (capillary leak) a/nebo orgánovou dysfunkci (viz bod 4.8).

Je třeba zvážit profylaktické podání alopurinolu, pokud se očekává hyperurikemie (rozpad

nádoru).

Během pětidenního podávání klofarabinu mají být pacientům podávány tekutiny intravenózně, aby

se snížil účinek rozpadu nádoru a jiné nežádoucí účinky.

Profylaktické použití steroidů (např. 100 mg/m

hydrokortizonu 1. až 3. den) může přispět

k prevenci známek či symptomů SIRS nebo kapilárního úniku.

Pokud pacienti vykazují časné známky či symptomy SIRS, kapilárního úniku nebo závažné orgánové

dysfunkce, je třeba podávání klofarabinu neprodleně přerušit a zavést příslušná podpůrná opatření.

Podávání klofarabinu má být přerušeno též, pokud se u pacienta z jakéhokoli důvodu během

pětidenního podávání rozvine hypotenze. Pokud jsou pacienti stabilizováni a orgánové funkce se

vrátily k původním hodnotám, lze uvažovat o další léčbě klofarabinem, a to v nižších dávkách.

U většiny pacientů reagujících na klofarabin je odpovědi na léčbu dosaženo po 1 či 2 léčebných

cyklech (viz bod 5.1). Je proto třeba, aby ošetřující lékař posoudil potenciální přínosy a rizika další

léčby u pacientů, kteří nevykazují hematologické a/nebo klinické zlepšení po 2 léčebných cyklech.

Srdeční poruchy

Pacienty s onemocněním srdce a pacienty užívající léčivé přípravky, o nichž je známo, že mají vliv na

krevní tlak nebo činnost srdce, je třeba po dobu léčby klofarabinem bedlivě sledovat (viz body 4.5

a 4.8).

Poruchy ledvin a močových cest

Podávání klofarabinu pediatrickým pacientům s renální insuficiencí (v klinických studiích

definovanou takto: kreatinin v séru ≥ dvojnásobek horního limitu normálních hodnot (ULN) daného

věku) nebylo zkoumáno žádnou klinickou studií, přičemž klofarabin se vylučuje především ledvinami.

Farmakokinetická data ukazují, že klofarabin se může akumulovat u pacientů se sníženou clearance

kreatininu (viz bod 5.2). Při podávání klofarabinu pacientům s lehkou až středně těžkou renální

insuficiencí je tedy třeba dbát opatrnosti (viz bod 4.2 úprava dávkování). U pacientů s těžkou renální

insuficiencí nebo s náhradou funkce ledvin nebyl stanoven bezpečnostní profil klofarabinu (viz bod

4.3). Zejména během pětidenního podávání klofarabinu se nemají podávat souběžně léčivé přípravky,

které mají souvislost s renální toxicitou, a přípravky, které jsou vylučovány tubulární sekrecí, jako

jsou NSAID, amfotericin B, methotrexát, aminosidy, organoplatina, foskarnet, pentamidin,

cyklosporin, takrolimus, aciklovir a valganciklovir; měly by být upřednostňovány takové léčivé

přípravky, u kterých není známa nefrotoxicita (viz body 4.5 a 4.8). Selhání ledvin nebo akutní

ledvinné selhání bylo pozorováno jako důsledek infekce, sepse a syndromu nádorového rozpadu (viz

bod 4.8). Pacienti mají být sledováni s ohledem na renální toxicitu a v případě potřeby má být

podávání klofarabinu ukončeno.

Bylo zjištěno, že frekvence a závažnost nežádoucích účinků, zejména infekce, myelosuprese

(neutropenie) a hepatotoxicita se zvyšují, pokud je klofarabin používán v kombinaci. Jestliže je

klofarabin používán v kombinaci s dalšími léky, mají být pacienti v této souvislosti pečlivě sledováni.

U pacientů, kteří jsou léčeni klofarabinem, se může vyskytnout zvracení a průjem. Mají být proto

poučeni o příslušných opatřeních proti dehydrataci. Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou

pomoc, pokud se u nich vyskytnou příznaky jako závratě, omdlévání nebo snížené vylučování moči.

Má být zváženo profylaktické podání antiemetik.

Poruchy jater a žlučových cest

S podáváním klofarabinu u pacientů s poruchou funkce jater (bilirubin v séru > 1,5násobek ULN plus

AST a ALT > pětinásobek ULN) nejsou žádné zkušenosti, přičemž játra jsou potenciálním cílovým

orgánem toxicity. Při podávání klofarabinu pacientům s lehkou až středně těžkou poruchou funkce

jater je tedy třeba dbát opatrnosti (viz body 4.2 a 4.3). Pokud je to možné, je třeba se vyvarovat

souběžného podávání léčivých přípravků, které bývají spojovány s hepatální toxicitou (viz body 4.5

a 4.8).

Pokud se u pacienta vyskytne hematologická toxicita neutropenie stupně 4 (ANC

0,5 x 10

/l) trvající

4 týdny a déle, pak má být v příštím cyklu dávka snížena o 25 %.

U každého pacienta, u něhož se buď vyskytne závažná nehematologická toxicita potřetí (toxicita

stupně 3 podle kritérií NCI-CTC), nebo u něhož závažná toxicita neustoupí do 14 dnů (s výjimkou

nauzey/zvracení), nebo jej neinfekční nehematologická toxicita ohrožuje na životě či mu způsobuje

invaliditu (toxicita stupně 4 podle kritérií NCI-CTC), je třeba léčbu klofarabinem ukončit (viz

bod 4.2).

Pacienti, kteří dříve obdrželi transplantáty hematopoetických kmenových buněk (HSCT) mohou být

vystaveni vyššímu riziku hepatotoxicity naznačujícímu venookluzivní onemocnění (VOD) po léčbě

klofarabinem (40 mg/m

) podávaným v kombinaci s etoposidem (100 mg/m

) a cyklofosfamidem (440

mg/m

). Po uvedení přípravku na trh byly u pediatrických i dospělých pacientů po léčbě klofarabinem

hlášeny závažné hepatotoxické nežádoucí účinky venookluzivního onemocnění (VOD) s fatálními

následky. Během léčby klofarabinem byly hlášeny případy hepatitidy a jaterního selhání, včetně

fatálních případů (viz bod 4.8).

Většina pacientů dostávala přípravný režim zahrnující busulfan, melfalan a/nebo kombinaci

cyklofosfamidu a celkového ozařování. Závažné hepatotoxické příhody byly hlášeny ve studii fáze 1/2

kombinované léčby s klofarabinem u pediatrických pacientů s relabující nebo refrakterní akutní

leukemií.

V současné době jsou k dispozici omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti klofarabinu podávaného po

více než 3 léčebné cykly.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna injekční lahvička přípravku Ivozall obsahuje 70,77 mg sodíku. To odpovídá 3,08 mmol (neboli

70,77 mg) sodíku, což je ekvivalentní 3,53 % doporučeného denního příjmu sodíku u dospělých dle

WHO, který odpovídá 2 g, což je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Doposud nebyly provedeny žádné studie interakcí. Nejsou známy žádné klinicky významné interakce

s jinými léčivými přípravky či laboratorními testy.

Klofarabin není detekovatelně metabolizován enzymatickým systémem cytochromu P450 (CYP). Je

tedy nepravděpodobné, že by došlo k interakci s léčivými látkami, které inhibují nebo indukují

enzymy cytochromu P450. Kromě toho je nepravděpodobné, že by klofarabin inhiboval některý

z 5 hlavních lidských izoforem CYP (1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4) nebo že by indukoval 2 z těchto

izoforem (1A2 a 3A4) v plazmatických koncentracích, kterých je dosahováno intravenózní infuzí

52 mg/m

/den. Proto se nepředpokládá, že by ovlivnil metabolismus léčivých látek, které jsou

známými substráty těchto enzymů.

Klofarabin se vylučuje především ledvinami. Proto je třeba zabránit souběžnému podávání léčivých

přípravků, které mají souvislost s renální toxicitou, a přípravků, které jsou vylučovány tubulární

sekrecí, jako jsou NSAID, amfotericin B, methotrexát, aminosidy, organoplatina, foskarnet,

pentamidin, cyklosporin, takrolimus, aciklovir a valganciklovir, a to především v průběhu pětidenního

podávání klofarabinu (viz body 4.4, 4.8 a 5.2).

Játra jsou potenciálním cílovým orgánem toxicity. Proto je třeba, pokud je to možné, také zabránit

souběžnému podávání léčivých přípravků, které jsou spojovány s hepatální toxicitou (viz body 4.4

a 4.8).

Pacienty užívající léčivé přípravky, o nichž je známo, že mají vliv na krevní tlak nebo činnost srdce, je

třeba po dobu léčby klofarabinem bedlivě sledovat (viz body 4.4 a 4.8).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku a sexuálně aktivní muži musí během léčby používat účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje o podávání klofarabinu těhotným ženám. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu, včetně teratogenity (viz bod 5.3). Klofarabin podávaný během těhotenství může

způsobit závažné vrozené vady. Přípravek Ivozall proto nemá být během těhotenství podáván, zvláště

ne v průběhu prvního trimestru, pokud to není nezbytně nutné (tj. pouze tehdy, pokud možný přínos

pro matku převáží nad riziky pro plod). Pokud pacientka otěhotní během léčby klofarabinem, má být

informována o možném nebezpečí pro plod.

Kojení

Není známo, zda se klofarabin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Vylučování klofarabinu do mléka nebylo u zvířat studováno. Vzhledem k možnému vzniku závažných

nežádoucích účinků u kojených dětí je však před zahájením léčby přípravkem Ivozall, během léčby a

po jejím ukončení třeba přerušit kojení (viz bod 4.3).

Fertilita

Toxicita pro samčí reprodukční orgány v závislosti na dávce byla pozorována u myší, potkanů a psů a

toxicita pro samičí reprodukční orgány byla pozorována u myší (viz bod 5.3). Vzhledem k tomu, že

vliv léčby klofarabinem na fertilitu u člověka není znám, je třeba s pacienty náležitě probrat otázky

plánovaného rodičovství.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky klofarabinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Nicméně je třeba pacienty upozornit, že se u nich mohou v průběhu léčby vyskytnout nežádoucí

účinky, jako jsou závratě, pocity na omdlení nebo mdloby, a varovat je, aby za takovýchto okolností

neřídili ani neobsluhovali stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

U téměř všech pacientů (98 %) se vyskytl alespoň jeden účinek, který zkoušející považoval za

nežádoucí účinek související s klofarabinem. Mezi nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly:

nauzea (61 % pacientů), zvracení (59 %), febrilní neutropenie (35 %), bolest hlavy (24 %), vyrážka

(21 %), průjem (20 %), pruritus (20 %), pyrexie (19 %), syndrom palmoplantární erytrodysestezie (15

%), únava (14 %), pocit úzkosti (12 %), zánět sliznic (11 %) a zrudnutí (11 %). U šedesáti osmi

pacientů (59 %) se vyskytl alespoň jeden závažný nežádoucí účinek související s klofarabinem. Jeden

pacient přerušil léčbu po podání dávky klofarabinu 52 mg/m

/den z důvodu hyperbilirubinemie stupně

4, která byla přičítána klofarabinu, 3 pacienti zemřeli v důsledku nežádoucích účinků, které zkoušející

považoval za související s léčbou klofarabinem: jeden pacient zemřel na respirační tíseň,

hepatocelulární poškození a syndrom kapilárního úniku; jeden pacient podlehl VRE sepsi a

multiorgánovému selhání; a jeden pacient zemřel na septický šok a multiorgánové selhání.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Uváděné informace vycházejí z dat získaných z klinických studií, v nichž 115 pacientům (ve věku > 1

a ≤ 21 let) s ALL nebo s akutní myeloidní leukemií (AML) byla podána alespoň jedna dávka

klofarabinu v doporučené dávce 52 mg/m

/den x 5.

Nežádoucí účinky jsou v tabulce uvedené níže řazeny podle tříd orgánových systémů a podle

frekvence výskytu (velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000)). Nežádoucí účinky hlášené po uvedení

přípravku na trh jsou také v níže uvedené tabulce uvedeny, a to v kategorii četnosti označené jako

„není známo“ (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé kategorie četností jsou nežádoucí

účinky řazeny sestupně podle závažnosti.

Pacienti s ALL nebo AML v pokročilém stadiu mohou trpět složitými zdravotními problémy, které

mohou ztěžovat vyhodnocení kauzality nežádoucích účinků vzhledem ke značnému množství příznaků

souvisejících se základním onemocněním, s progresí tohoto onemocnění a se souběžným podáváním

mnoha léčivých přípravků.

Nežádoucí účinky, u nichž se předpokládá souvislost s klofarabinem,

hlášené s četností ≥ 1/1 000 (tj. u > 1/115 pacientů) v klinických studiích

a po uvedení přípravku na trh

Infekce a infestace

Časté: septický šok*, sepse, bakteriemie, pneumonie,

herpes zoster, herpes simplex, orální kandidóza

Četnost není známá: kolitida C. difficile

Novotvary benigní a maligní (zahrnující

cysty a polypy)

Časté: syndrom nádorového rozpadu*

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: febrilní neutropenie

Časté: neutropenie

Poruchy imunitního systému

Časté: hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: anorexie, snížená chuť k jídlu, dehydratace

Četnost není známá: hyponatremie

Psychiatrické poruchy

Velmi časté: pocit úzkosti

Časté: agitovanost, neklid, změna mentálního stavu

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy

Časté: somnolence, periferní neuropatie, parestezie,

závrať, tremor

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: hypakuze

Srdeční poruchy

Časté: perikardiální výpotek*, tachykardie*

Cévní poruchy

Velmi časté: zrudnutí*

Časté: hypotenze*, syndrom kapilárního úniku,

hematom

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Časté: respirační tíseň, epistaxe, dyspnoe, tachypnoe,

kašel

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: zvracení, nauzea, průjem

Časté: krvácení v ústech, krvácení z dásně, hematemeze,

bolest břicha, stomatitida, bolest v epigastriu, proktalgie,

vřed v ústech

Četnost není známá: zvýšené hodnoty (odpovídající

hodnotám při pankreatitidě) sérové amylázy a lipázy,

enterokolitida, neutropenická kolitida, zánět céka

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: hyperbilirubinemie, žloutenka, venookluzivní

onemocnění, zvýšená hladina alaninaminotransferázy

(ALT)* a aspartátaminotransferázy (AST)*, jaterní

selhání

Méně časté: hepatitida

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté: únava, pyrexie, zánět sliznice

Časté: multiorgánové selhání, syndrom systémové

zánětlivé odpovědi*, bolest, zimnice, podrážděnost,

edém, periferní edém, pocit horka, abnormální pocit

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: syndrom palmoplantární erytrodysestezie,

pruritus

Časté: makulopapulózní vyrážka, petechie, erytém,

svědící vyrážka, kožní exfoliace, generalizovaná

vyrážka, alopecie, kožní hyperpigmentace,

generalizovaný erytém, erytematózní vyrážka, suchá

kůže, hyperhidróza

Četnost není známá: Stevensův-Johnsonův syndrom

(SJS), toxická epidermální nekrolýza (TEN)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté: bolest v končetině, myalgie, bolest kostí, bolest

hrudní stěny, artralgie, bolest krku a zad

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: hematurie*, selhání ledvin, akutní selhání ledvin

Vyšetření

Časté: úbytek tělesné hmotnosti

Poranění, otravy a procedurální

komplikace

Časté: kontuze

* = viz níže

** V této tabulce jsou uvedeny všechny nežádoucí účinky, které se vyskytly alespoň dvakrát (tj.

2 nebo více událostí (1,7 %)).

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy krve a lymfatického systému

Nejčastěji pozorované hematologické abnormality nalezené při laboratorním vyšetření u pacientů

léčených klofarabinem byly: anémie (83,3 %; 95/114); leukopenie (87,7 %; 100/114); lymfopenie

(82,3 %; 93/113), neutropenie (63,7 %; 72/113) a trombocytopenie (80,7 %; 92/114). Většina těchto

zjištěných abnormálních nálezů dosahovala stupně

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny prolongované cytopenie (trombocytopenie, anémie,

neutropenie a leukopenie) a porucha kostní dřeně. Při nástupu trombocytopenie byly pozorovány

krvácivé příhody. Bylo hlášeno krvácení, které může být fatální, a které zahrnovalo cerebrální,

gastrointestinální a pulmonální krvácení (viz bod 4.4).

Cévní poruchy

U 64 pacientů ze 115 (55,7 %) se vyskytl alespoň jeden nežádoucí účinek spadající do kategorie

cévních poruch. U 23 pacientů ze 115, u kterých se vyskytl nežádoucí účinek spadající do kategorie

cévní poruchy, byl tento účinek dáván do souvislosti s podáváním klofarabinu. Nejčastěji hlášenými

nežádoucími účinky bylo zrudnutí (13 nežádoucích účinků, nezávažné) a hypotenze (5 nežádoucích

účinků, všechny byly považovány za závažné; viz bod 4.4). Nicméně většina těchto případů hypotenze

byla hlášena u pacientů s komplikujícími závažnými infekcemi.

Srdeční poruchy

U 50 % pacientů se vyskytl alespoň jeden nežádoucí účinek spadající do kategorie srdečních poruch.

11 případů u 115 pacientů bylo považováno za případy související s klofarabinem; žádný nebyl

závažný. Nejčastější hlášenou srdeční poruchou byla tachykardie (35 %) (viz bod 4.4); 6,1 % (7/115)

tachykardií u pacientů bylo považováno za související s klofarabinem. Většina srdečních nežádoucích

účinků byla hlášena během prvních dvou cyklů.

Perikardiální výpotek a perikarditida byly hlášeny jako nežádoucí účinky u 9 % pacientů (10/115). Tři

z těchto účinků byly následně vyhodnoceny jako související s klofarabinem: perikardiální výpotek (2

nežádoucí účinky, z nichž jeden byl závažný) a perikarditida (1 nežádoucí účinek, nebyl závažný). Při

echokardiografickém vyšetření byly perikardiální výpotek a perikarditida u většiny pacientů (8/10)

považovány za asymptomatické a klinicky nevýznamné či málo významné. Nicméně perikardiální

výpotek byl klinicky významný u 2 pacientů, kdy byl spojen s hemodynamickou poruchou.

Infekce a infestace

Před zahájením léčby klofarabinem trpělo 48 % pacientů jednou probíhající infekcí nebo několika

probíhajícími infekcemi zároveň. Celkem u 83 % pacientů se po podání klofarabinu vyskytla

minimálně jedna infekce, včetně mykotické, virové a bakteriální infekce (viz bod 4.4). 21 (18,3 %)

nežádoucích účinků bylo považováno za související s klofarabinem, z nich za závažné byly

považovány infekce související s katetrem (1 nežádoucí účinek), sepse (2 nežádoucí účinky) a septický

šok (2 nežádoucí účinky; jeden pacient zemřel – viz výše).

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny bakteriální, mykotické a virové infekce, které mohou být

fatální. Tyto infekce mohou vést k septickému šoku, k selhání dýchacího systému, k selhání ledvin

a/nebo k multiorgánovému selhání.

Poruchy ledvin a močových cest

U 41 pacientů ze 115 (35,7 %) se vyskytl alespoň jeden nežádoucí účinek spadající do kategorie

poruch ledvin a močových cest. Nejčastěji vyskytující se ledvinovou toxicitou u pediatrických

pacientů byla zvýšená hladina kreatininu. Zvýšená hladina kreatininu stupně 3 a 4 se vyskytla u 8 %

pacientů. K ledvinové toxicitě mohou přispět nefrotoxické léčivé přípravky, rozpad nádoru a rozpad

nádoru s hyperurikemií (viz body 4.3 a 4.4). Hematurie byla pozorována u 13 % pacientů z celkového

počtu. Čtyři ledvinové nežádoucí účinky u 115 pacientů byly dávány do souvislosti s podáváním

klofarabinu; žádný nebyl závažný; jednalo se o hematurii (3 nežádoucí účinky) a akutní selhání ledvin

(1 nežádoucí účinek) (viz body 4.3 a 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Játra jsou potenciálním cílovým orgánem toxicity vyvolané klofarabinem a u 25,2 % pacientů se

vyskytl alespoň jeden nežádoucí účinek spadající do kategorie poruch jater a žlučových cest (viz body

4.3 a 4.4). Šest nežádoucích účinků bylo považováno za účinky související s klofarabinem. Z nich za

závažné byly považovány tyto: cholecystitida (1 nežádoucí účinek), cholelitiáza (1 nežádoucí účinek),

hepatocelulární poškození (1 nežádoucí účinek, pacient zemřel – viz výše) a hyperbilirubinemie (1

nežádoucí účinek, pacient přerušil léčbu – viz výše). Dvě hlášení venookluzivní nemoci (VOD) u

pediatrických pacientů (1,7 %) byla dávána do souvislosti se studovaným lékem.

Případy VOD hlášené po uvedení přípravku na trh u pediatrických a dospělých pacientů byly spojeny

s fatálními následky (viz bod 4.4).

Kromě toho se u 50/113 pacientů léčených klofarabinem vyskytla alespoň velmi vysoká hladina ALT

(minimálně stupeň 3 podle kritérií NCI-CTC), u 36/100 zvýšená hladina AST a u 15/114 zvýšená

hladina bilirubinu. Ve většině případů došlo při podávání klofarabinu ke zvýšení hladiny ALT a AST

do deseti dnů a k navrácení na stupeň 2 nebo pod něj došlo během 15 dní. Tam, kde jsou dostupné

následné údaje ze sledování, se zvýšené hodnoty bilirubinu vrátily na stupeň 2 nebo pod něj během 10

dní.

Syndrom systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) nebo syndrom kapilárního úniku

SIRS nebo syndrom kapilárního úniku (známky a symptomy uvolnění cytokinů, např. tachypnoe,

tachykardie, hypotenze, plicní edém) byly hlášeny jako nežádoucí účinky u 5 % pediatrických

pacientů (6/115) (5 ALL, 1 ALM) (viz bod 4.4). Bylo hlášeno 13 nežádoucích účinků syndromu

rozpadu nádoru, syndromu kapilárního úniku nebo SIRS: SIRS (2, oba považovány za závažné),

syndrom kapilárního úniku (4, z nichž 3 byly považovány za závažné a související) a syndrom

nádorového rozpadu (7, z nichž 6 bylo považováno za související a 3 byly závažné).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/519636/2019

EMEA/H/C/005039

Ivozall (clofarabinum)

Přehled pro přípravek Ivozall a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Ivozall a k čemu se používá?

Přípravek Ivozall je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě dětí a dospělých mladších

21 let s akutní lymfoblastickou leukemií, což je nádorové onemocnění lymfocytů (typu bílých krvinek).

Používá se v případě, že onemocnění nereagovalo nebo se vrátilo (relabovalo) po minimálně dvou

jiných typech léčby, a rovněž v případech, kdy se nepředpokládá, že by jiná léčba účinkovala.

Přípravek Ivozall obsahuje léčivou látku klofarabin a je to „generikum“. Znamená to, že přípravek

Ivozall obsahuje stejnou léčivou látku a účinkuje stejným způsobem jako „referenční léčivý přípravek“,

který je již v EU registrován, a sice přípravek Evoltra. Více informací o generikách naleznete

v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde.

Jak se přípravek Ivozall používá?

Výdej přípravku Ivozall je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit a vést lékař, který má

zkušenosti s léčbou pacientů s akutní leukemií. Přípravek je dostupný ve formě infuzního roztoku

(kapání do žíly).

Doporučená dávka přípravku Ivozall je založena na výšce a tělesné hmotnosti pacienta. Podává se

formou infuze trvající dvě hodiny každý den po dobu pěti dnů. Tento léčebný cyklus je třeba opakovat

jednou za 2 až 6 týdnů. U pacientů, jejichž onemocnění se po jednom nebo dvou léčebných cyklech

nezlepší, by lékař měl léčbu přehodnotit.

Více informací o používání přípravku Ivozall naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Ivozall působí?

Léčivá látka v přípravku Ivozall, klofarabin, je cytotoxikum (léčivo, které hubí dělící se buňky, například

nádorové buňky). Patří do skupiny protinádorových léčivých přípravků zvaných „antimetabolity“.

Klofarabin je „analog“ adeninu, což je jeden ze stavebních kamenů genetického materiálu buněk (DNA

a RNA). To znamená, že klofarabin se podobá adeninu a tím, že v lidském těle zaujme jeho místo,

naruší působení enzymů účastnících se tvorby genetického materiálu označovaného jako „DNA

Ivozall (clofarabinum)

EMA/519636/2019

strana 2/2

polymeráza“ a „RNA reduktáza“. Buňkám tak brání ve vytváření nové DNA a RNA a v jejich dělení,

čímž zpomaluje růst nádorových buněk.

Jak byl přípravek Ivozall zkoumán?

Studie přínosů a rizik s léčivou látkou ve schváleném použití již byly provedeny s referenčním léčivým

přípravkem Evoltra, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem Ivozall.

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Ivozall. Nebylo

potřeba provést „bioekvivalenční“ studie, aby se prokázalo, že přípravek Ivozall se vstřebává podobně

jako referenční léčivý přípravek a dosahuje stejných hladin léčivé látky v krvi. Je to z toho důvodu, že

přípravek Ivozall je podáván infuzí do žíly, takže je léčivá látka dodávána přímo do krevního oběhu.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Ivozall?

Jelikož přípravek Ivozall je generikum, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky

referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Ivozall registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo

prokázáno, že přípravek Ivozall je srovnatelný s přípravkem Evoltra. Stanovisko agentury proto bylo

takové, že stejně jako u přípravku Evoltra přínosy přípravku Ivozall převyšují zjištěná rizika, a může

tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Ivozall?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Ivozall, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Ivozall průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Ivozall jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Ivozall

Další informace o přípravku Ivozall jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ivozall. Na internetových stránkách agentury jsou rovněž

k dispozici informace o referenčním léčivém přípravku.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace