Isturisa

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Osilodrostat fosfát
Dostupné s:
Recordati Rare Diseases
ATC kód:
H02CA02
INN (Mezinárodní Name):
osilodrostat
Terapeutické skupiny:
Kortikosteroidy pro systémové použití
Terapeutické oblasti:
Cushingův syndrom
Terapeutické indikace:
Isturisa je indikován k léčbě endogenního Cushingova syndromu u dospělých.
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004821
Datum autorizace:
2020-01-09
EMEA kód:
EMEA/H/C/004821

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

16-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

16-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

16-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

16-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Isturisa 1 mg potahované tablety

Isturisa 5 mg potahované tablety

Isturisa 10 mg potahované tablety

osilodrostatum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Isturisa a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isturisa užívat

Jak se přípravek Isturisa užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Isturisa uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Isturisa a k čemu se používá

Co je přípravek Isturisa

Přípravek Isturisa je lék obsahující léčivou látku osilodrostat.

K čemu se přípravek Isturisa používá

Přípravek Isturisa se používá k léčbě endogenního Cushingova syndromu u dospělých pacientů, což je

stav, kdy tělo produkuje příliš mnoho hormonu nazývaného kortizol. Nadměrná tvorba kortizolu může

vést k řadě příznaků jako je nárůst tělesné hmotnosti (zvláště v oblasti břicha), měsícovitý tvar

obličeje, snadná tvorba modřin, nepravidelná menstruace, nadměrné ochlupení těla a obličeje, pocit

slabosti, únavy a nevůle.

Jak přípravek Isturisa působí

Přípravek Isturisa blokuje hlavní enzym, který se podílí na tvorbě kortizolu v kůře nadledvin. To vede

ke snížení nadměrné tvorby kortizolu a zlepšení příznaků endogenního Cushingova syndromu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isturisa užívat

Neužívejte přípravek Isturisa

jestliže jste alergický(á) na osilodrostat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Isturisa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Jestliže se Vás cokoliv z níže uvedeného týká, oznamte to svému lékaři, dříve, než začnete užívat

přípravek Isturisa:

jestliže máte srdeční poruchu nebo poruchu srdečního rytmu, jako je nepravidelný srdeční tep,

včetně stavu zvaného prodloužení QT intervalu.

jestliže máte problémy s játry, lékař Vám může změnit dávku přípravku Isturisa.

Okamžitě kontaktujte lékaře pokud se u Vás během léčby přípravkem Isturisa objeví kombinace dvou

nebo více z následujících příznaků. Může to ukazovat na nedostatečnou funkci nadledvin (nízké

hladiny kortizolu):

slabost

závrať

únava

ztráta chuti k jídlu

nauzea (pocit na zvracení)

zvracení

Testy před a během léčby přípravkem Isturisa

Lékař Vám před zahájením léčby a pravidelně během léčby bude kontrolovat Vaši krev a/nebo moč.

To je proto, aby se zjistily případné abnormality v hladinách hořčíku, vápníku a draslíku a také měřily

hladiny kortizolu. V závislosti na výsledcích Vám lékař může upravit dávku.

Tento přípravek může mít nežádoucí účinek na funkci srdce (nazývaný prodloužení QT intervalu).

Lékař proto bude tento účinek sledovat s pomocí elektrokardiogramů (EKG) provedených před

zahájením léčby a během léčby.

Pokud je Cushingův syndrom způsoben benigním nádorem hypofýzy (nazývaným adenom), může

lékař zvážit zastavení léčby, pokud vyšetření hypofýzy ukáže, že se adenom rozšířil do sousedních

oblastí.

Děti a dospívající

Tento lék není určen pro pacienty mladší 18 let. U těchto pacientů není k dispozici dostatek údajů.

Další léčivé přípravky a přípravek Isturisa

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat. Je zvláště důležité, abyste zmínili především tyto

přípravky:

přípravky, které mohou mít nežádoucí účinek na funkci srdce (nazývaný prodloužení QT

intervalu). Patří sem léky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, jako je chinidin,

sotalol a amiodaron; přípravku používané k léčbě alergie (antihistaminika); antidepresiva (k

léčbě deprese), jako je amitriptylin a přípravku k léčbě duševních poruch (antipsychotika);

antibiotika (k léčbě infekcí), včetně následujících typů: makrolidy, fluorochinolony nebo

imidazol; a další přípravky k léčbě Cushingovy nemoci (pasireotid, ketokonazol).

teofylin (užívaný při dýchacích potížích), tizanidin (užívaný k léčbě svalové bolesti nebo křečí)

Těhotenství a kojení

Tento lék nemá být používán během těhotenství nebo v období kojení, pokud Vám to ovšem lékař

výslovně nedoporučí. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo

plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Antikoncepce

Ženy v plodném věku mají během léčby a alespoň jeden týden po poslední dávce používat spolehlivou

formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem o nutnosti používání antikoncepce dříve, než začnete

užívat přípravek Isturisa.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Isturisa se mohou objevit závratě a únava. Pokud se u Vás tyto příznaky

objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3.

Jak se přípravek Isturisa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá zahajovací dávka jsou dvě 1mg tablety dvakrát denně (přibližně každých 12 hodin). Pacienti

asijského původu a pacienti s onemocněním jater mohou vyžadovat nižší počáteční dávku (jedna 1mg

tableta dvakrát denně).

Po zahájení léčby Vám lékař může změnit dávku. To závisí na tom, jak budete na léčbu reagovat.

Maximální doporučená dávka je 30 mg dvakrát denně.

Tablety přípravku Isturisa se užívají ústy a mohou být užívany s jídlem, nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Isturisa než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Isturisa než jste měl(a) a necítíte se dobře (např. se cítíte slabý(á),

unavený(á), máte závratě, je Vám špatně nebo musíte zvracet), nebo pokud někdo jiný omylem užil

tento přípravek, okamžitě kontaktujte lékaře nebo nemocnici. Může být nutná lékařská pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Isturisa

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Místo toho počkejte, až

bude čas na další dávku, a vezměte si ji v naplánovaném čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Isturisa

Nepřestávejte užívat přípravek Isturisa bez předchozí porady s Vaším lékařem. Příznaky onemocnění

se mohou po ukončení léčby opět vrátit.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

Následujícím stavům prosím věnujte zvláštní

pozornost:

Okamžitě kontaktujte lékaře, jestliže se u Vás objeví srdeční porucha nebo porucha srdečního

rytmu, jako je rychlý a nepravidelný tep, i když jste v klidu, bušení srdce, ztráta vědomí nebo

mdloby (to může být známka stavu nazývaného prodloužení QT intervalu, nežádoucí účinek,

který může postihnout až 1 osobu z 10).

Okamžitě kontaktujte lékaře, pokud se u Vás během léčby přípravkem Isturisa objeví dva nebo

více z následujících příznaků: slabost, závratě, únava, ztráta chuti k jídku, pocit na zvracení,

zvracení. Může to ukazovat na nedostatečnou funkci nadledvin (nízké hladiny kortizolu,

nežádoucí účinek, který může postihnout více než 1 osobu z 10). Nedostatečná funkce

nadledvin se objeví, když přípravek Isturisa příliš sníží množství kortizolu. Je

pravděpodobnější, že k tomu dojde během období zvýšeného stresu. Lékař může tento stav

upravit hormonální léčbou nebo úpravou dávky přípravku Isturisa.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

zvracení

nauzea (pocit na zvracení)

průjem

bolest břicha

únava

zadržování vody vedoucí k otokům, převážně v oblasti kotníků

abnormální výsledky krevních testů (zvýšené hladiny testosteronu, zvýšené hladiny

andrenokortikotropního hormonu [ACTH], nízké hladiny draslíku)

snížená chuť k jídlu

závrať

bolest hlavy

vyrážka

nízký krevní tlak (hypotenze)

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

zrychlený tlukot srdce (tachykardie)

celkový pocit nepohody a nevůle

abnormální výsledky jaterních funkcí

mdloba

nadměrné ochlupení těla nebo obličeje (hirsutismus)

akné

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak se přípravek Isturisa uchovává

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Isturisa obsahuje

Léčivou látkou je osilodrostatum. Jedna potahovaná tableta obsahuje osilodrostatum 1 mg, 5 mg

nebo 10 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tableta: mikrokrystalická celulóza, mannitol, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-

stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), oxidy železa (E 172, viz

níže), makrogol, mastek.

Přípravek Isturisa 1 mg potahované tablety obsahuje žlutý a červený oxid železitý.

Přípravek Isturisa 5 mg potahované tablety obsahuje žlutý oxid železitý.

Přípravek Isturisa 10 mg potahované tablety obsahuje žlutý, červený a černý oxid

železitý.

Jak přípravek Isturisa vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Isturisa je dostupný v balení, které obsahuje 60 potahovaných tablet.

1mg tablety jsou světle žluté, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami, označené „Y1“ na

jedné a „NVR“ na druhé straně, o průměru přibližně 6,1 mm.

5mg tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami, označené „Y2“ na jedné a

„NVR“ na druhé straně, o průměru přibližně 7,1 mm.

10mg tablety jsou světle oranžovohnědé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami, označené

„Y3“ na jedné a „NVR“ na druhé straně, o průměru přibližně 9,1 mm.

Držitel rozhodnutí o registraci

Recordati Rare Diseases

Immeuble Le Wilson

70 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

France

Výrobce

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Norimberk

Německo

Recordati Rare Diseases

Immeuble Le Wilson

70 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

France

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30 rue des Peupliers

92000 Nanterre

France

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Hellas

Τηλ: +30 210 6773822

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi: + 46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Isturisa 1 mg potahované tablety

Isturisa 5 mg potahované tablety

Isturisa 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Isturisa 1 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje osilodrostatum 1 mg (jako osilodrostati phosphas).

Isturisa 5 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje osilodrostatum 5 mg (jako osilodrostati phosphas).

Isturisa 10 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje osilodrostatum 10 mg (jako osilodrostati phosphas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Isturisa 1 mg potahované tablety

Světle žluté, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami, označené „Y1“ na jedné a „NVR“ na

druhé straně, o průměru přibližně 6,1 mm.

Isturisa 5 mg potahované tablety

Žluté, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami, označené „Y2“ na jedné a „NVR“ na druhé

straně, o průměru přibližně 7,1 mm.

Isturisa 10 mg potahované tablety

Světle oranžovohnědé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami, označené „Y3“ na jedné a

„NVR“ na druhé straně, o průměru přibližně 9,1 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Isturisa je indikován k léčbě endogenního Cushingova syndromu u dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena a vedena lékařem se zkušenostmi v oboru endokrinologie nebo interní

medicíny dostatečně vybaveného pro monitorování biochemické odpovědi, protože dávkování je nutné

upravit podle léčebných potřeb pacienta na základě normalizace hladiny kortizolu.

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka je 2 mg osilodrostatu dvakrát denně. Pacientům asijského původů je

doporučeno užívat sníženou zahajovací dávku 1 mg dvakrát denně (viz bod 5.2).

Dávka může být postupně titrována (z počátku navýšení dávky o 1 nebo 2 mg) na základě individuální

odpovědi a snášenlivosti, s cílem dosažení normálních hladin kortizolu. Je doporučeno monitorovat

hladiny kortizolu (např. 24hodinový odpad volného kortizolu v moči, sérový/plazmatický kortizol)

jednou za 1-2 týdny, dokud není dosaženo dostatečné klinické odpovědi. Poté lze zvážit méně časté

monitorování, pokud je to klinicky indikované a pokud nejsou důvody pro další sledování (viz

body 4.4 a 4.5). Ke zvýšení dávky nemá docházet častěji než jednou za 1-2 týdny a má se řídit

výsledky stanovení kortizolu a individuální klinickou odpovědí.

Dávka osilodrostatu má být snížena nebo léčba dočasně přerušena, pokud hladiny kortizolu klesnou

pod dolní hranicí normálních hodnot, pokud dojde k náhlému poklesu hladin kortizolu na dolní hranici

normálních hodnot, nebo když pacient vykazuje známky či příznaky svědčící pro hypokortikalismus

(viz bod 4.4). V podávání přípravku Isturisa se může pokračovat sníženou dávkou po vymizení

příznaků za předpokladu, že hladiny kortizolu jsou při nepřítomnosti substituce glukokortikoidy nad

dolní hranicí normálních hodnot. Léčba jiných možných nežádoucích účinků kdykoli v průběhu léčby

může také vyžadovat snížení dávky nebo dočasné přerušení léčby.

Obvyklá udržovací dávka se v klinických studiích pohybovala mezi 2 až 7 mg dvakrát denně.

Maximální doporučená dávka přípravku Isturisa je 30 mg dvakrát denně.

Pokud dojde k vynechání dávky, má pacient užít následující plánovanou dávku, tato následující dávka

nemá být zdvojována.

Starší pacienti (≥65 let)

K dispozici nejsou žádné důkazy svědčící o nutnosti úpravy dávky u pacientů ve věku 65 let a starších.

Nicméně, údaje o použití osilodrostatu v této populaci jsou omezené a přípravek Isturisa musí být

používán v této věkové skupině s opatrností.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky (viz bod 5.2). U pacientů se středně

těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin mají být hodnoty hladin volného kortizolu v moči (urinary

free cortisol (UFC)) interpretovány s opatrností kvůli sníženému vylučování UFC. U těchto pacientů

má být zváženo použití alternativní metody pro stanovení kortizolu.

Porucha funkce jater

Úprava dávky není nutná u pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child-Pugh A). U pacientů se

středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) je doporučená zahajovací dávka 1 mg dvakrát

denně. U pacientů se těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C) je doporučená zahajovací dávka

1 mg jednou denně večer s postupnou titrací na 1 mg dvakrát denně (viz bod 5.2).

Údaje o použití u pacientů s poruchou funkce jater jsou omezené. U pacientů s poruchou funkce jater

může být v průběhu titrace dávky zapotřebí častější sledování funkce nadledvin.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Isturisa u dětí ve věku do 18 let nebyly dosud stanoveny. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Isturisa může být užíván s jídlem, nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypokortikalismus

Inhibice syntézy kortizolu osilodrostatem vedla k příhodám souvisejícím s hypokortikalismem jako je

syndrom z vysazení kortizolu (symptomatické snížení hladin kortizolu, ale stále nad dolního hranicí

normálních hodnot) a adrenální insuficience (hladiny kortizolu leží pod hranicí normálních hodnot).

Hladiny kortizolu mají být monitorovány v pravidelných intervalech (viz bod 4.2), protože

hypokortikalismus a související příhody se mohou objevit kdykoliv v průběhu léčby. Dodatečné

sledování se doporučuje zejména v podmínkách zvýšené potřeby kortizolu, jako je fyzický nebo

psychický stres nebo během změn souběžné léčby, které mohou ovlivnit expozici osilodrostatu (viz

bod 4.5). Je doporučené používat laboratorní metody, které nevykazují přílišnou zkříženou reaktivitu

s prekurzory kortizolu jako je 11-deoxykortizol, jehož hladiny mohou být v průběhu léčby

osilodrostatem zvýšené.

Pacienti mají být upozorněni na známky a příznaky spojené s hypokortikalismem (např. nauzea,

zvracení, únava, bolest břicha, ztráta chuti k jídlu a závrať). Symptomatičtí pacienti mají být sledováni

pro možný výskyt hypotenze, hyponatremie, hyperkalemie a/nebo hypoglykemie. Pokud existuje

podezření na hypokortikalismus, je nutné změřit hladiny kortizolu a zvážit dočasné snížení dávky nebo

přerušení léčby osilodrostatu. V případě potřeby má být zahájena substituční léčba kortikosteroidy. Po

odeznění všech příznaků může být léčba přípravkem Isturisa znovu zahájena v nižší dávce a za

předpokladu, že hladiny kortizolu jsou nad dolní hranicí normálních hodnot a pacient nedostává

substituční léčbu glukokortikoidy.

Prodloužení QTc intervalu

V podrobné QT studii byl osilodrostat spojen s prodloužením QT intervalu, závislém na dávce

(průměrné maximum odhadovaného nárustu QTcF o +5,3 ms při nejvyšší dávce 30 mg), což může

způsobit srdeční arytmie (viz bod 5.1). V klinických studiích byly hlášeny nežádoucí účinky

s prodloužením QT intervalu a klinicky významnými nálezy na EKG.

Před zahájením léčby přípravkem Isturisa má být provedeno EKG vyšetření, další do jednoho týdne od

začátku léčby, a dále dle klinické potřeby. Pokud QTc interval překročí hodnotu 480 ms před nebo

v průběhu léčby, je doporučená kardiologická konzultace. Může být nutné dočasné snížení dávky nebo

přerušení léčby.

Jakákoli hypokalemie, hypokalcemie nebo hypomagnesemie mají být vyřešeny před zahájením léčby

přípravkem Isturisa a v průběhu léčby mají být pravidelně sledovány hladiny elektrolytů.

Přípravek Isturisa se má používat s opatrností a po pečlivém zvážení poměru prospěchu/rizika u

pacientů s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu jako jsou:

vrozený syndrom dlouhého QT,

významné kardiovaskulární onemocnění (včetně městnavého srdečního selhání, nedávno

prodělaného infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, trvalé komorové tachykardie,

pokročilé AV blokády a klinicky významných bradyarytmií), a

současné užívání přípravků prodlužujících QT interval (viz bod 4.5).

Pokud je přípravek Isturisa používán u pacientů s těmito rizikovými faktory, doporučuje se častější

EKG vyšetření.

Rostoucí kortikotropní nádor

U pacientů, u nichž se během léčby objeví MRI vyšetřením potvrzená invazivita kortikotropního

nádoru, je nutné zvážit přerušení léčby osilodrostatem.

Současné použití se silnými inhibitory a induktory enzymů

Pokud jsou během léčby osilodrostatem zavedeny nebo vysazeny souběžné podávané léčivé přípravky,

které silně inhibují nebo indukují více enzymů, doporučuje se opatrnost a pečlivější sledování (viz

bod 4.5), protože mohou ovlivnit expozici osilodrostatu a může to mít za následek riziko nežádoucích

účinků (v důsledku možného zvýšení expozice) nebo snížené účinnosti (v důsledku možného snížení

expozice).

Ženy ve fertilním věku

Přípravek Isturisa může způsobit poškození plodu. Před zahájením léčby přípravkem Isturisa u žen ve

fertilním věku je nutné vyloučit těhotenství. Pacientky mají být poučeny o potencionálním riziku pro

plod a o nutnosti používat účinnou formu antikoncepce v průběhu léčby a alespoň 1 týden po ukončení

léčby (viz bod 4.6).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné farmakodynamické interakce

Současné podávání osilodrostatu s jinými léčivými přípravky, o nichž je známo, že ovlivňují QT

interval, může vést k prodloužení QT intervalu u pacientů se známými poruchami srdečního rytmu

(viz body 4.4 a 5.1). Při přechodu z jiných přípravků, o nichž je známo, že ovlivňují QT interval, jako

je pasireotid nebo ketokonazol, má být zváženo washout období.

Vliv ostatních léčivých přípravků na farmakokinetiku osilodrostatu

Potenciál pro klinické lékové interakce (DDI) se souběžně podávanými léčivými přípravky, které

inhibují transportéry nebo jednotlivé CYP nebo UGT enzymy, je nízký (viz bod 5.2).

Silné inhibitory enzymů

Během léčby osilodrostatem je nutná opatrnost při zavádění nebo vysazování souběžně podávaných

léčivých přípravků, které silně inhibují více enzymů (viz bod 4.4).

Silné induktory enzymů

Během léčby osilodrostatem je nutná opatrnost při zavádění nebo vysazování souběžně podávaných

léčivých přípravků, které silně indukují více enzymů (např. rifampicin) (viz bod 4.4).

Vliv osilodrostatu na farmakokinetiku ostatních léčivých přípravků

Protože osilodrostat a jeho hlavní metabolit M34.5 mohou inhibovat a/nebo indukovat více enzymů a

transportérů, doporučuje se obecně opatrnost při současném podávání osilodrostatu s citlivými

enzymovými substráty nebo transportéry s úzkým terapeutickým indexem. Dostupné údaje o

interakcích jsou shrnuty níže (viz také bod 5.2).

Klinické studie

Ve studii se zdravými dobrovolníky (n = 20) s použitím jedné dávky 50 mg osilodrostatu a kombinace

testovaných léků byl osilodrostat považován za mírný inhibitor CYP2D6 a CYP3A4/5, mírný až

střední inhibitor CYP2C19 a střední inhibitor CYP1A2.

CYP2D6 - poměr geometrických průměrů AUC 1,5 pro dextromethorfan (substrát CYP2D6) při

podání s osilodrostatem v porovnání se samostatným podáním.

CYP3A4 - poměr geometrických průměrů AUC 1,5 pro midazolam (substrát CYP3A4) při

podání s osilodrostatem v porovnání se samostatným podáním.

CYP2C19 - poměr geometrických průměrů AUC 1,9 pro omeprazol (substrát CYP2C19) při

podání s osilodrostatem v porovnání se samostatným podáním. Byl však pozorován

in vitro

signál časově závislé inhibice, takže výsledek po opakovaném dávkování není jasný. Při

souběžném podávání s citlivými substráty CYP2C19 s úzkým terapeutickým indexem má být

osilodrostat používán s opatrností.

CYP1A2 - poměr geometrických průměrů AUC 2,5 pro kofein (substrát CYP1A2), při podání s

osilodrostatem v porovnání se samostatným podáním. Byl však pozorován

in vitro

signál

indukce CYP1A2, takže výsledek po opakovaném podání není jasný. Při souběžném podávání s

citlivými substráty CYP1A2 s úzkým terapeutickým indexem, jako je theofylin a tizanidin, má

být osilodrostat používán s opatrností.

Ve studii se zdravými dobrovolníky (n=24) neměl osilodrostat (30 mg dvakrát denně po dobu 7 dní

před současným podáváním kombinované perorální antikoncepce obsahující 0,03 mg ethinylestradiolu

a 0,15 mg levonorgestrelu a s pokračováním dalších 5 dní) klinicky významný vliv na AUC a C

ethinylestradiolu (poměr geometrických průměrů: 1,03, respektive 0,88) a AUC levonorgestrelu

(poměr geometrických průměrů: 1,02). C

levonorgestrelu mírně klesla pod přijatelný rozsah

bioekvivalence (poměr geometrických průměrů: 0,86; 90% interval spolehlivosti: 0,737-1,00. Vliv

delší indukční periody a interakce s jinými perorálními kontraceptivy nebyly studovány (viz také

body 4.4 a 4.6).

Údaje in vitro

Údaje

in vitro

pro osilodrostat a jeho hlavní metabolit M34.5 naznačují potenciál pro inhibici a indukci

CYP1A2, CYP2B6 a CYP3A4/5 a potenciál pro na čase závislou inhibici CYP2C19 a inhibiční

potenciál pro CYP2E1 and UGT1A1. Nelze vyloučit, že osilodrostat může ovlivnit expozici citlivých

substrátů pro tyto enzymy.

Údaje

in vitro

pro osilodrostat a jeho hlavní metabolit M34.5 naznačují inhibiční potenciál pro

OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3 a MATE1. Nelze vyloučit, že osilodrostat může ovlivnit

expozici citlivých substrátů pro transportéry.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Na základě preklinických údajů bylo zjištěno, že osilodrostat může způsobit poškození plodu, pokud

je podán těhotné ženě. Před zahájením léčby se doporučuje provést těhotenský test. Ženy ve fertilním

věku musí během léčby a ještě alespoň 1 týden po ukončení léčby používat účinnou antikoncepci.

V případě použití jiných hormonálních kontraceptiv než je kombinace ethinylestradiolu a

levonorgestrelu se doporučuje další bariérová metoda antikoncepce (viz bod 4.5).

Těhotenství

Údaje o podávání osilodrostatu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. (viz bod 5.3). Přípravek Isturisa se v těhotenství a u žen ve

fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, nemá používat.

Kojení

Není známo, zda se osilodrostat nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko

pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Kojení má být během léčby a alespoň 1 týden po ukončení

léčby přípravkem Isturisa přerušeno.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné informace o vlivu osilodrostatu na lidskou fertilitu. Studie na zvířatech

ukázaly vliv na menstruační cyklus a sníženou fertilitu samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Isturisa má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti mají být

upozorněni na riziko vzniku závratě a únavy (viz bod 4.8) a mají být poučeni, aby v případě výskytu

těchto příznaků neřídili ani neobsluhovali stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastější nežádoucí účinky, pozorované v pivotní studii fáze III s osilodrostatem, byly adrenální

insuficience (51 %), únava (44 %), edém (21 %), zvracení (22 %), nauzea (42 %) a bolest hlavy

(34 %).

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem spojovaným s užíváním osilodrostatu je adrenální insuficience

(viz body 4.2 a 4.4).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou shrnuty níže podle tříd orgánových systémů MedDRA. V rámci jednotlivých

tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky řazeny dle frekvence s tím, že nejčastější jsou

uvedeny jako první. V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky uváděny sestupně dle

závažnosti. Ke klasifikaci frekvence byla použita následující konvence (CIOMS III): velmi časté

1/10), časté (

1/100 až < 1/10), méně časté (

1/1 000 až < 1/100), vzácné (

1/10 000 až

< 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Tabulka 1

Nežádoucí účinky

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek*

Endokrinní poruchy

Velmi časté

Adrenalní insuficience

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Hypokalemie, snížená chuť k jídlu

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Závrať, bolest hlavy

Časté

Synkopa

Srdeční poruchy

Časté

Tachykardie

Cévní poruchy

Velmi časté

Hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Zvracení, nauzea, průjem, bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Vyrážka

Časté

Hirsutismus**, akné**

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Únava, edém

Časté

Malátnost

Vyšetření

Velmi časté

Zvýšení hladin testosteronu v krvi**,

zvýšení hladin kortikotropinu v krvi

Časté

Prodloužení QT intervalu, zvýšení

hladin aminotransferáz*

Některé termíny představují skupinový termín pro dva a více nežádoucích účinků (dle

terminologie MedDRA), které jsou považovány za klinicky obdobné. Adrenální insuficience

zahrnuje termíny deficit glukokortikoidů, akutní insuficience kůry nadledvin, syndrom

z vysazení steroidů, snížený volný kortizol v moči, snížený kortizol.

Frekvence „velmi časté“ u pacientek.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Inhibice CYP11B1 osilodrostatem je spojena s akumulací prekurzorů adrenálních steroidů a zvýšením

hladiny testosteronu. V klinické studii s osilodrostatem vzrostla průměrná hladina testosteronu u

pacientek z horní hladiny normálních hodnot před začátkem léčby nad horní hranici normálních

hodnot. Po přerušení léčby došlo k návratu na původní hladinu. Zvýšená hladina testosteronu byla u

podskupiny pacientů spojena se vznikem mírné až středně závažné formy hirsutismu nebo akné.

U některých pacientů s Cushingovou chorobou léčených osilodrostatem v klinických studiích byly

pozorovány hodnoty ACTH nad 10násobkem horní hranice normálních hodnot (viz bod 5.1) a mohou

být spojeny s hodnotami kortizolu pod dolní hranicí normálních hodnot.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Předávkování může způsobit závažný hypokortikalismus. Známky a příznaky spojené

s hypokortikalismem zahrnují nauzeu, zvracení, únavu, nízký krevní tlak, bolest břicha, ztrátu chuti

k jídlu, závrať a synkopu.

V případě podezření na předávkování má být léčba přípravkem Isturisa přerušena, mají být

zkontrolovány hladiny kortizolu, a v případě potřeby zahájena suplementace kortikosteroidy. Může

být nutné pečlivé sledování pacienta včetně monitorování QT intervalu, krevního tlaku, hladiny

glukózy a rovnováhy tekutin a elektrolytů, dokud se stav pacienta nestabilizuje.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antikortikosteroidy, ATC kód: H02CA02

Mechanismus účinku

Osilodrostat je inhibitor syntézy kortizolu. Silně inhibuje 11β-hydroxylázu (CYP11B1), enzym

zodpovědný za poslední stupeň biosyntézy kortizolu v nadledvinách.

Inhibice CYP11B1 je spojena s akumulací prekurzorů jako 11-deoxykortizol a urychlením biosyntézy

steroidů v kůře nadledvin včetně androgenů. Pokles plazmatických hladin kortizolu u Cushingovy

choroby stimuluje negativní zpětnou vazbou sekreci ACTH, která urychluje biosyntézu steroidů (viz

bod 4.8).

Farmakodynamické účinky

V podrobné QT studii (n=86 zdravých dobrovolníků - muži i ženy) s osilodrostatem byly maximální

rozdíly v délce intervalu QTcF 1,73 ms (90% CI: 0,15; 3,31) mezi placebem a 10mg dávkou a

25,38 ms (90% CI: 23,53; 27,22) mezi placebem a supraterapeutickou dávkou 150 mg. Na základě

interpolace těchto výsledků je odhadované maximální prodloužení pro nejvyšší terapeutickou dávku

30 mg +5,3 ms.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost osilodrostatu u pacientů s Cushingovou chorobou byly stanoveny

v prospektivní studii fáze III (studie C2301) s designem randomizovaného výběru. Studie se skládala

z 26týdenního otevřeného, jednoramenného období léčby osilodrostatem, po kterém následovalo

8týdenní randomizované vysazení léčby, ve kterém byli pacienti randomizováni v poměru 1:1 buď do

skupiny užívající osilodrostat, nebo do skupiny užívající placebo, následované otevřenou fází léčby

osilodrostatem.

Kritéria způsobilosti zahrnovala Cushingovu chorobu (s potvrzeným nadbytkem

adrenokortikotropního hormonu hypofyzárního původu) a průměrnou hodnotu volného kortizolu

v moči (mUFC, získanou před zařazením ze tří 24hodinových sběrů moči) větší než 1,5násobek horní

hranice normálních hodnot (ULN).

Do studie bylo celkem zařazeno 137 dospělých pacientů. Průměrný věk byl 41,2 let a většina pacientů

byla ženského pohlaví (77 %). Sedm pacientů bylo ve věku 65 let a starší. 88 % pacientů podstoupilo

před zahájením studie operaci hypofýzy a 75 % pacientů medikamentózní léčbu. Průměr a medián

výchozích hladin mUFC byl 1006,0 nmol/24 h a 476,4 nmol/24 h (ULN: 138 nmol/24 h). Komorbidity

na začátku studie zahrnovaly hypertenzi (67,9 % pacientů), obezitu (29,9 %), diabetes mellitus

(21,9 %) a osteoporózu (27,7 %).

Pacienti dostali zahajovací dávku 2 mg osilodrostatu dvakrát denně; dávka mohla být titrována

v závislosti na individuální odpovědi a snášenlivosti v průběhu prvních 12 týdnů. Pacienti bez dalšího

navýšení dávky v následujících 12 týdnech a s hodnotou mUFC ≤ULN ve 24. týdnu byli ve 26. týdnu

randomizováni v poměru 1:1, kde jedna skupina dostávala osilodrostat a druhá odpovídající placebo

po dobu 8 týdnů (dvojitě zaslepený randomizovaný design vysazení), následovala otevřená fáze léčby

osilodrostatem do ukončení studie. V týdnu 26 bylo randomizováno 71 pacientů v poměru 1:1,

36 pacientů pokračovalo v léčbě osilodrostatem a 35 pacientů přešlo na placebo. Pacienti, kteří nebyli

způsobilí k randomizaci v týdnu 24 (n=47), pokračovali v otevřené fázi léčby osilodrostatem.

Primárním cílem studie bylo porovnání podílu pacientů s úplnou klinickou odpovědí v týdnu 34

(konec 8týdenního období randomizovaného vysazení) ve skupině pokračující v aktivní léčbě a

skupině, která přešla na placebo. Primárním cílovým parametrem byla úplná odpověď definovaná jako

hodnota mUFC≤ULN v týdnu 34. Pacienti, jimž byla dávka osilodrostatu navýšena v průběhu období

randomizovaného vysazení, nebo kteří přerušili randomizovanou léčbu, byli považováni za pacienty

bez klinické odpovědi. Klíčový sekundární cílový parametr byl výskyt úplné odpovědi v týdnu 24.

Pacienti, jimž byla dávka navýšena mezi týdny 12 až 24 a pacienti, kteří neměli validní stanovení

mUFC v týdnu 24, byli pro stanovení klíčového sekundárního cílového parametru označeni jako

pacienti bez klinické odpovědi.

Studie splnila svůj primární a klíčový sekundární cílový parametr (viz tabulka 2).

Medián hladin mUFC klesl na 62,5 nmol/24 h (-84,1 % změna od výchozí hladiny, n=125) v týdnu 12,

75,5 nmol/24 h (-82,3 %, n=125) v týdnu 24 a 63,3 nmol/24 h (-87,9 %, n=108) v týdnu 48.

Tabulka 2

Klíčové výsledky: studie fáze III u pacientů s Cushingovou chorobou (studie C2301)

Osilodrostat

n=36

Placebo

n=34

Primární cílový parametr:

Podíl

pacientů s klinickou odpovědí na

konci období randomizovaného

vysazení (týden 34) n (%) (95% CI)

31 (86,1)

(70,5; 95,3)

10 (29,4)

(15,1; 47,5)

Poměr rizik:

osilodrostat vs.

placebo

13,7 (3,7; 53,4)

oboustranná p-hodnota <0,001

Sekundární cílové parametry

Všichni pacienti

n=137

Klíčový sekundární cílový parametr: počet pacientů s mUFC ≤ULN

v týdnu 24 a bez navýšení dávky po týdnu 12 (95% CI)

72 (52,6 %)

(43,9; 61,1)

Míra úplných odpovědí (mUFC ≤ULN) v týdnu 48

91 (66,4 %)

(57,9; 74,3)

Medián hodnoty mUFC a procentuální změna v týdnu 48

63,3 nmol/24 h (-87,9 %)

mUFC: střední hodnota volného kortizolu v moči; ULN: horní hranice normálu; CI: interval

spolehlivosti; odpověď: mUFC ≤ULN.

Zlepšení bylo pozorováno u kardiovaskulárních a metabolických parametrů (tabulka 3) a 85,6 %

pacientů s dostupnými výsledky prokázalo zlepšení alespoň jednoho příznaku Cushingovy choroby

v týdnu 48.

Tabulka 3

Kardiovaskulární a metabolické parametry

Výchozí

hodnota

Týden 24

Týden 48

Systolický krevní tlak (mmHg)

132,2

124,9 (-4,1 %)

121,7 (-6,8 %)

Diastolický krevní tlak (mmHg)

85,3

81,0 (-3,8 %)

78,9 (-6,6 %)

Tělesná hmotnost (kg)

80,8

77,3 (-3,0 %)

75,5 (-4,6 %)

Obvod pasu (cm)

103,4

99,1 (-2,6 %)

97,4 (-4,2 %)

HbA1c (%)

5,6 (-4,6 %)

5,6 (-5,4 %)

Léčba osilodrostatem také vedla ke zlepšení výsledků hlášených pacientem. Bylo pozorované zlepšení

z výchozích hodnot nad stanovený minimální významný rozdíl (minimal important difference MID) u

kvality života pacientů (Cushing QoL – celkové skóre, Physical Problems subscale and Psychosocial

Issues subscale) i v hodnoceních EQ-5D Utility index a BDI-II (deprese). Průměrné celkové skóre

Cushing QoL se zlepšilo z výchozí hodnoty 42,2 na 58,3 (+14,1; +52,4 % změna oproti výchozí

hodnotě) v týdnu 48.

Účinnost osilodrostatu byla také posuzována ve studii C1201 u devíti dospělých japonských pacientů

s Cushingovým syndromem bez příčiny v hypofýze. Do studie byli zařazeni pacienti s adrenálním

adenomem (n=5), syndromem ektopické sekrece kortikotropního hormonu (n=3) a s ACTH

independentní makronodulární adrenální hyperplazií (n=1). Studie se skládala z 12týdenního období

titrace (zahajovací dávka 2 mg dvakrát denně), 36týdenního udržovacího období a volitelně dlouhého

období prodloužení léčby. V týdnu 12 (primární cílový parametr) byla úplná odpověď (mUFC ≤ULN)

pozorovaná u 6 pacientů (66,7 %) a částečná odpověď (pokles mUFC alespoň o 50 %) u dalšího

jednoho pacienta (11,1 %). Medián průměrných dávek použitých ve studii byl 2,6 mg/den (rozsah

1,3-7,5 mg/den). Průměrná doba léčby v této studii byla 24 týdnů a dlouhodobá expozice byla

omezená.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Isturisa u všech podskupin pediatrické populace s hyperfunkcí kůry nadledvin

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/644850/2019

EMEA/H/C/004821

Isturisa (osilodrostatum)

Přehled pro přípravek Isturisa a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Isturisa a k čemu se používá?

Isturisa je léčivý přípravek používaný k léčbě dospělých s Cushingovým syndromem, což je

onemocnění vyznačující se nadměrnou tvorbou hormonu kortizolu nadledvinami, dvěma žlázami

nacházejícími se nad ledvinami.

Cushingův syndrom je vzácné onemocnění a přípravek Isturisa byl označen dne 15. října 2014 jako

„léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném onemocnění naleznete

zde: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3141345.

Přípravek Isturisa obsahuje léčivou látku osilodrostat.

Jak se přípravek Isturisa používá?

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena a vedena

lékařem se zkušenostmi v oboru endokrinologie nebo interní medicíny dostatečně vybaveným pro

vyhodnocení pacientovy odpovědi na léčbu přípravkem Isturisa.

Přípravek Isturisa je dostupný ve formě tablet (1, 5 and 10 mg) a doporučená zahajovací dávka je

2 mg dvakrát denně. Pacienti asijského původu by měli zahájit užívání přípravku Isturisa dávkou 1 mg

dvakrát denně. Dávka může být postupně zvyšována v závislosti na hladině kortizolu v těle pacienta

měřené v rámci pravidelných vyšetření moči nebo krve, a to až na maximální dávku 30 mg dvakrát

denně. Pokud se u pacienta vyskytnou určité nežádoucí účinky, je třeba dávku snížit nebo léčbu

dočasně přerušit. Více informací o používání přípravku Isturisa naleznete v příbalové informaci nebo se

obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Isturisa působí?

Osilodrostat, léčivá látka v přípravku Isturisa, blokuje činnost enzymu s názvem 11-beta-hydroxyláza,

který se podílí na tvorbě kortizolu. Tím dochází k omezení jeho tvorby a poklesu hladin kortizolu v těle,

čímž se zmírňují příznaky Cushingova syndromu.

Isturisa (osilodrostatum)

EMA/644850/2019

strana 2/2

Jaké přínosy přípravku Isturisa byly prokázány v průběhu studií?

V jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 137 pacientů s Cushingovým syndromem, bylo

prokázáno, že přípravek Isturisa je při snižování hladin kortizolu účinný. Všichni pacienti byly nejprve

léčeni přípravkem Isturisa po dobu 26 týdnů. Dávka přípravku byla upravována u každého pacienta

tak, aby bylo dosaženo kontroly jeho hladiny kortizolu v rámci normálních hodnot.

Po této počáteční fázi byl pacientům, jejichž hladiny kortizolu byly pod kontrolou (71 pacientů),

podáván buď přípravek Isturisa, nebo placebo (neúčinný přípravek), přičemž studie zkoumala počet

pacientů, jejichž hladiny kortizolu zůstaly nadále pod kontrolou. Po 8 týdnech léčby byly hladiny

kortizolu pod kontrolou u 86 % (31 z 36) pacientů léčených přípravkem Isturisa v porovnání s 29 %

(10 z 34) pacientů užívajících placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Isturisa?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Isturisa (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou adrenální insuficience (nízké hladiny kortizolu vytvářeného nadledvinami), únava, nauzea (pocit

na zvracení), bolest hlavy, zvracení a edém (otok).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Isturisa je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Isturisa registrován v EU?

Přípravek Isturisa je účinný při snižování zvýšených hladin kortizolu u pacientů s Cushingovým

syndromem. Jeho nežádoucí účinky se považují za zvladatelné prostřednictvím úpravy dávky nebo

dočasného přerušení léčby. Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy

přípravku Isturisa převyšují jeho rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Isturisa?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Isturisa, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Isturisa průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Isturisa jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Isturisa

Další informace o přípravku Isturisa jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/isturisa.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace