Integrilin

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
eptifibatid
Dostupné s:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
ATC kód:
B01AC16
INN (Mezinárodní Name):
eptifibatide
Terapeutické skupiny:
Antitrombotické činidla
Terapeutické oblasti:
Angina, Unstable; Myocardial Infarction
Terapeutické indikace:
Integrilin je určen k použití s ​​kyselinou acetylsalicylovou a nefrakcionovaným heparinem. Integrilin je indikován k prevenci časného infarktu myokardu u pacientů s nestabilní anginou pectoris nebo s non-Q infarktem myokardu s poslední epizodou bolesti na hrudi, vyskytující se během 24 hodin a s EKG změnami a / nebo zvýšením srdečních enzymů. Pacienti pravděpodobné, že prospěch z léčby přípravkem Integrilin, jsou na vysoké riziko vývoje infarktu myokardu během prvních 3-4 dní po začátku symptomů akutní anginy pectoris včetně např. těch, které jsou pravděpodobně podstoupí časnou perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA).
Přehled produktů:
Revision: 25
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000230
Datum autorizace:
1999-07-01
EMEA kód:
EMEA/H/C/000230

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

02-09-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

05-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

05-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

05-03-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok

eptifibatidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka v nemocniční lékárně

nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Integrilin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Integrilin používat

Jak se přípravek Integrilin používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Integrilin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Integrilin a k čemu se používá

Integrilin je inhibitor shlukování krevních destiček. To znamená, že pomáhá zabránit vytváření krevní

sraženiny.

Používá se u dospělých osob s projevy závažné akutní ischemické srdeční choroby (nedostatečnosti

koronárních tepen) definované jako spontánní a nedávná bolest na hrudi s elektrokardiologickými

abnormalitami nebo biologickými změnami. Obvykle se podává s aspirinem a nefrakcionovaným

heparinem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Integrilin používat

Přípravek Integrilin Vám nesmí být podán:

-

jestliže jste alergický(á) na eptifibatid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste měl(a) nedávno krvácení ze žaludku, střev, močového měchýře nebo jiných orgánů,

např. jestli jste zpozoroval(a) abnormální krev ve stolici nebo moči (kromě menstruačního

krvácení) v posledních 30 dnech;

jestliže jste měl(a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu) v období posledních 30 dnů nebo

krvácivou cévní mozkovou příhodu (ujistěte se, že Váš lékař ví, že jste měl(a) mozkovou

příhodu);

jestliže jste měl(a) mozkový nádor nebo stav, který postihl krevní cévy v mozku;

jestliže jste měl(a) větší chirurgický výkon nebo vážný úraz v uplynulých 6 týdnech;

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s krvácením;

jestliže máte nebo jste měl(a) potíže se srážením krve nebo nízkým počtem krevních destiček;

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) těžkou hypertenzí (vysoký krevní tlak);

jestliže máte nebo jste měl(a) vážné problémy s ledvinami nebo játry;

jestliže jste byl(a) nebo jste léčen(a) jinými léky stejného typu jako Integrilin.

Prosím informujte svého lékaře, zda jste měl(a) některý z těchto stavů. Máte-li nějaké dotazy, zeptejte

se svého lékaře nebo lékárníka v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestry.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Integrilin je zapotřebí:

Integrilin je doporučen užívat pouze dospělými pacienty, hospitalizovanými na jednotce

koronární péče.

Integrilin není určen pro děti a mladistvé do 18 let.

Před a v průběhu léčby přípravkem Integrilin Vám budou provedeny krevní testy, jako

bezpečnostní opatření k omezení možnosti neočekávaného krvácení.

Během užívání přípravku Integrilin budou u Vás sledovány jakékoliv známky neobvyklého nebo

neočekávaného krvácení.

Další léčivé přípravky a Integrilin

Aby se zabránilo možným interakcím s jinými léky, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka

v nemocniční lékárně o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Především:

látky tlumící krevní srážlivost (perorální antikoagulancia) nebo

léky, které zabraňují krevní srážlivosti, včetně warfarinu, dipyridamolu, ticlopidinu, aspirinu

(s výjimkou těch, které můžete dostávat v rámci léčby přípravkem Integrilin).

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku Integrilin během těhotenství se obvykle nedoporučuje. Pokud jste těhotná,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem.

Váš lékař zváží přínos léčby pro Vás oproti riziku pro Vaše dítě při podávání přípravku Integrilin

v průběhu těhotenství.

Pokud kojíte, mělo by být během léčby přípravkem Integrilin kojení přerušeno.

Integrilin obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje 161 mg sodíku (hlavní složka vaření/stolní soli) ve 100ml lahvičce.

To odpovídá 8,1 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku u dospělého.

3.

Jak se přípravek Integrilin používá

Integrilin se podává do žíly přímou injekcí, po které následuje infuze (roztok podávaný do žíly po

kapkách). Podaná dávka je závislá na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučená dávka je

180 mikrogramů/kg ve formě bolusu (rychlá nitrožilní injekce), následovaná infuzí (roztok podávaný

do žíly po kapkách) v dávce 2 mikrogramů/kg/min, podávanou po dobu až 72 hodin. Pokud máte

onemocnění ledvin, může být infuzní dávka snížena na 1 mikrogram/kg/minutu.

Jestliže je prováděna během léčby přípravkem Integrilin perkutánní koronární intervence (PCI), infuze

může pokračovat až do 96 hodin.

Musíte také dostávat dávky aspirinu a heparinu (pokud nejsou ve Vašem případě kontraindikovány).

Pokud máte jakékoli další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů

mírné nebo velké krvácení, (např. krev v moči, krev ve stolici, krev během zvracení nebo

krvácení při operačním výkonu);

chudokrevnost (snížený počet červených krvinek).

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů

zánět žíly.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů

snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nezbytné pro srážení krve);

snížené prokrvení mozku.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů

závažné krvácení (např. krvácení do břišní dutiny, krvácení do mozku, krvácení do plic);

fatální krvácení;

velmi výrazné snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nezbytné pro srážení krve);

kožní vyrážka (např. kopřivka);

náhlá, těžká alergická reakce.

Jestliže zpozorujete jakékoliv známky krvácení, ihned informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka

v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestru. Velmi vzácně se krvácení stává závažným nebo dokonce

fatálním. Bezpečnostní opatření k prevenci těchto stavů zahrnuje krevní testy a pečlivou kontrolu

ošetřujícími zdravotnickými pracovníky.

Jestliže se u Vás objeví závažná alergická reakce nebo vyrážka, ihned informujte Vašeho lékaře nebo

lékárníka v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestru.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u pacientů vyžadujících tento typ léčby, zahrnují

ty, které jsou ve vztahu k onemocnění, pro které jste léčeni, jako je rychlý nebo nepravidelný tlukot

srdce, nízký krevní tlak, šok nebo srdeční zástava.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Integrilin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a na lahvičce

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Uchovávejte injekční lahvičku v původním vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nicméně během podávání není nutné, aby byl roztok přípravku Integrilin chráněn před světlem.

Před použitím zkontrolujte obsah injekční lahvičky.

Nepoužívejte přípravek Integrilin, jestliže zaznamenáte výskyt viditelných částic nebo neobvyklé

zbarvení.

Po otevření je nutné veškerý nepoužitý přípravek odstranit.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Integrilin obsahuje

Léčivou látkou je eptifibatidum. Jeden ml infuzního roztoku obsahuje 0,75 mg eptifibatidu.

Jedna lahvička o objemu 100 ml infuzního roztoku obsahuje 75 mg eptifibatidu.

Pomocné látky jsou monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Integrilin vypadá a co obsahuje toto balení

Integrilin infuzní roztok: injekční lahvička s obsahem 100 ml, jedna injekční lahvička v balení.

Čirý, bezbarvý roztok obsažený ve skleněné lahvičce o objemu 100 ml, uzavřené zátkou z butylové

pryže a opatřené hliníkovou pertlí.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko

Výrobce:

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A., Strada Provinciale Asolana No. 90, San Polo di Torrile

43056, Parma, Itálie

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalech přípravku Integrilin

EXP = Použitelné do

LOT = Číslo šarže

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)33 2081100

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 7741 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 7312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd.

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Příbalová informace: informace pro pacienta

Integrilin 2 mg/ml injekční roztok

eptifibatidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka v nemocniční lékárně

nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Integrilin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Integrilin používat

Jak se přípravek Integrilin používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Integrilin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Integrilin a k čemu se používá

Integrilin je inhibitor shlukování krevních destiček. To znamená, že pomáhá zabránit vytváření krevní

sraženiny.

Používá se u dospělých osob s projevy závažné akutní ischemické srdeční choroby (nedostatečnosti

koronárních tepen) definované jako spontánní a nedávná bolest na hrudi s elektrokardiologickými

abnormalitami nebo biologickými změnami. Obvykle se podává s aspirinem a nefrakcionovaným

heparinem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Integrilin používat

Přípravek Integrilin Vám nesmí být podán:

-

jestliže jste alergický(á) na eptifibatid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste měl(a) nedávno krvácení ze žaludku, střev, močového měchýře nebo jiných orgánů,

např. jestli jste zpozoroval(a) abnormální krev ve stolici nebo moči (kromě menstruačního

krvácení) v posledních 30 dnech;

jestliže jste měl(a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu) v období posledních 30 dnů nebo

krvácivou cévní mozkovou příhodu (ujistěte se, že Váš lékař ví, že jste měl(a) mozkovou

příhodu);

jestliže jste měl(a) mozkový nádor nebo stav, který postihl krevní cévy v mozku;

jestliže jste měl(a) větší chirurgický výkon nebo vážný úraz v uplynulých 6 týdnech;

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s krvácením;

jestliže máte nebo jste měl(a) potíže se srážením krve nebo nízkým počtem krevních destiček;

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) těžkou hypertenzí (vysoký krevní tlak);

jestliže máte nebo jste měl(a) vážné problémy s ledvinami nebo játry;

jestliže jste byl(a) nebo jste léčen(a) jinými léky stejného typu jako Integrilin;

Prosím informujte svého lékaře, zda jste měl(a) některý z těchto stavů. Máte-li nějaké dotazy, zeptejte

se svého lékaře nebo lékárníka v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestry.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Integrilin je zapotřebí:

Integrilin je doporučen užívat pouze dospělými pacienty, hospitalizovanými na jednotce

koronární péče.

Integrilin není určen pro děti a mladistvé do 18 let.

Před a v průběhu léčby přípravkem Integrilin Vám budou provedeny krevní testy, jako

bezpečnostní opatření k omezení možnosti neočekávaného krvácení.

Během užívání přípravku Integrilin budou u Vás sledovány jakékoliv známky neobvyklého nebo

neočekávaného krvácení.

Další léčivé přípravky a Integrilin

Aby se zabránilo možným interakcím s jinými léky informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka

v nemocniční lékárně o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Především:

látky tlumící krevní srážlivost (perorální antikoagulancia) nebo

léky, které zabraňují krevní srážlivosti, včetně warfarinu, dipyridamolu, ticlopidinu, aspirinu

(s výjimkou těch, které můžete dostávat v rámci léčby přípravkem Integrilin).

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku Integrilin během těhotenství se obvykle nedoporučuje. Pokud jste těhotná,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem. Váš

lékař zváží přínos léčby pro Vás oproti riziku pro Vaše dítě při podávání přípravku Integrilin

v průběhu těhotenství.

Pokud kojíte, mělo by být během léčby přípravkem Integrilin kojení přerušeno.

Integrilin obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje 13,8 mg sodíku (hlavní složka vaření/stolní soli) v 10ml lahvičce. To

odpovídá 0,69 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku u dospělého.

3.

Jak se přípravek Integrilin používá

Integrilin se podává do žíly přímou injekcí, po které následuje infuze (roztok podávaný do žíly po

kapkách). Podaná dávka je závislá na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučená dávka je

180 mikrogramů/kg ve formě bolusu (rychlá nitrožilní injekce), následovaná infuzí (roztok podávaný

do žíly po kapkách) v dávce 2 mikrogramů/kg/min, podávanou po dobu až 72 hodin. Pokud máte

onemocnění ledvin, může být infuzní dávka snížena na 1 mikrogram/kg/minutu.

Jestliže je prováděna během léčby přípravkem Integrilin perkutánní koronární intervence (PCI), infuze

může pokračovat až do 96 hodin.

Musíte také dostávat dávky aspirinu a heparinu (pokud nejsou ve Vašem případě kontraindikovány).

Pokud máte jakékoli další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů

mírné nebo velké krvácení, (např. krev v moči, krev ve stolici, krev během zvracení nebo

krvácení při operačním výkonu);

chudokrevnost (snížený počet červených krvinek).

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů

zánět žíly.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů

snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nezbytné pro srážení krve);

snížené prokrvení mozku.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů

závažné krvácení (např. krvácení do břišní dutiny, krvácení do mozku, krvácení do plic).

fatální krvácení;

velmi výrazné snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nezbytné pro srážení krve);

kožní vyrážka (např. kopřivka);

náhlá, těžká alergická reakce.

Jestliže zpozorujete jakékoliv známky krvácení, ihned informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka v

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestru. Velmi vzácně se krvácení stává závažným nebo dokonce

fatálním. Bezpečnostní opatření k prevenci těchto stavů zahrnuje krevní testy a pečlivou kontrolu

ošetřujícími zdravotnickými pracovníky.

Jestliže se u Vás objeví závažná alergická reakce nebo vyrážka, ihned informujte Vašeho lékaře nebo

lékárníka v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestru.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u pacientů vyžadujících tento typ léčby, zahrnují

ty, které jsou ve vztahu k onemocnění, pro které jste léčeni, jako je rychlý nebo nepravidelný tlukot

srdce, nízký krevní tlak, šok nebo srdeční zástava.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Integrilin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a na lahvičce

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Uchovávejte injekční lahvičku v původním vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nicméně během podávání není nutné, aby byl roztok přípravku Integrilin chráněn před světlem.

Před použitím zkontrolujte obsah injekční lahvičky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

INTEGRILIN 0,75 mg/ml infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml infuzního roztoku obsahuje eptifibatidum 0,75 mg.

Jedna injekční lahvička o objemu 100 ml infuzního roztoku obsahuje eptifibatidum 75 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Obsahuje 161 mg sodíku ve 100ml lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Čirý, bezbarvý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

INTEGRILIN je určen k použití s kyselinou acetylsalicylovou a nefrakcionovaným heparinem.

INTEGRILIN je indikován k prevenci časného infarktu myokardu u dospělých s nestabilní anginou

pectoris nebo s non-Q infarktem myokardu s poslední epizodou bolesti na hrudi, která se vyskytla

během posledních 24 hodin a s elektrokardiografickými (EKG) změnami a/nebo zvýšením hodnot

kardiomarkerů.

Léčba přípravkem INTEGRILIN bude pravděpodobně nejvíce přínosná pro pacienty, u kterých je

vysoké riziko vývoje infarktu myokardu během prvních 3 – 4 dní po začátku symptomů akutní anginy

pectoris včetně např. těch pacientů, kteří pravděpodobně podstoupí časnou PTCA (Perkutánní

transluminální koronární angioplastika) (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Tento přípravek je určen pouze pro použití v nemocničních zařízeních. Měl by být podáván odborným

lékařem, který má zkušenosti s léčbou akutních koronárních syndromů.

INTEGRILIN infuzní roztok může být podáván pouze spolu s přípravkem INTEGRILIN injekční

roztok.

Je doporučeno současné podávání heparinu, pokud není kontraindikováno z důvodu, jako je např.

trombocytopenie v souvislosti s užíváním heparinu v anamnéze (viz bod 4.4, Podávání heparinu).

INTEGRILIN je rovněž určený k souběžnému podávání s kyselinou acetylsalicylovou jako součást

standardního postupu u pacientů s akutním koronárním syndromem, pokud není její užití

kontraindikováno.

Dávkování

Dospělí (

18 let) s nestabilní anginou pectoris (NAP) nebo s non-Q infarktem myokardu (NQIM)

Doporučená dávka je 180 mikrogramů/kg ve formě intravenózního bolusu, podaná co nejdříve po

stanovení diagnózy, a poté následovaná kontinuální infuzí v dávce 2 mikrogramů/kg/min, podávanou

až 72 hodin, do zahájení rekonstrukčního výkonu na koronárních tepnách (CABG) nebo do propuštění

z nemocnice (podle toho, které z těchto kritérií je splněno dříve). Pokud je během podávání

eptifibatidu třeba provést perkutánní koronární intervenci (PCI), pokračuje se podáváním infuze po

dobu 20 - 24 hodin po jejím provedení, a to v celkovém maximálním trvání terapie 96 hodin.

Náhlá příhoda nebo semi-elektivní chirurgický výkon

Pokud je u nemocného v průběhu léčby eptifibatidem nutno provést akutní nebo urgentní

rekonstrukční chirurgický výkon, přerušte neprodleně infuzi. Pokud je nutný semi-elektivní

rekonstrukční chirurgický výkon, ukončete infuzi eptifibatidu ve vhodnou dobu tak, aby se mohla

normalizovat funkce trombocytů.

Porucha jaterních funkcí

Zkušenosti s léčbou pacientů, u nichž je snížena jaterní funkce, jsou jen velmi omezené. Nemocným se

zhoršenou jaterní funkcí, která může ovlivnit koagulaci, je proto nutno podávat lék se zvýšenou

opatrností (viz bod 4.3, protrombinový čas). U pacientů s klinicky významnou poruchou jaterních

funkcí je kontraindikován.

Porucha renálních funkcí

U pacientů se středně těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu ≥ 30 - < 50 ml/min) by měla

být podána intravenózní bolusová dávka 180 mikrogramů/kg následovaná kontinuální infuzí v dávce

1,0 mikrogram/kg/min po celou dobu léčby. Toto doporučení je založeno na farmakodynamických

a farmakokinetických údajích. Na základě dostupných klinických údajů však není možné potvrdit, zda

takováto úprava dávky povede k zachování prospěchu léčby (viz bod 5.1).

Užití u pacientů s těžším renálním selháním je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Podávání dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti

a účinnosti nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

INTEGRILIN se nesmí užívat k léčbě pacientů s:

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;

známkami gastrointestinálního krvácení, silným urogenitálním krvácením nebo jiným typem

aktivního abnormálního krvácení v období 30 dnů před zahájením léčby;

cévní mozkovou příhodou v období 30 dnů před zahájením léčby nebo hemoragickou cévní

mozkovou příhodou v anamnéze;

známou anamnézou intrakraniálního onemocnění (neoplazma, arteriovenózní malformace,

aneurysma);

větším chirurgickým výkonem nebo vážným úrazem v uplynulých 6 týdnech;

hemoragickou diatézou v anamnéze;

trombocytopenií (< 100 000 buněk/mm

protrombinovým časem > 1,2 násobek kontrolních hodnot nebo mezinárodní normalizovaný

poměr (INR)

2,0;

těžkou hypertenzí (sTK > 200 mm Hg nebo dTK > 110 mm Hg při antihypertenzní léčbě);

těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu

30 ml/min) nebo dialyzovaných pacientů;

klinicky významným poškozením jater;

současným nebo plánovaným podáváním dalšího parenterálního inhibitoru glykoproteinu (GP)

IIb/IIIa.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Krvácení

INTEGRILIN je antitrombotikum, které působí prostřednictvím inhibice agregace trombocytů;

vzhledem k tomu je třeba u pacientů v průběhu léčby pečlivě sledovat známky krvácení (viz bod 4.8).

U žen, starších pacientů, pacientů s nízkou tělesnou hmotností nebo u pacientů se středně závažným

renálním poškozením (clearance kreatininu ≥ 30 - < 50 ml/min) může být zvýšené riziko krvácení.

Tyto pacienty je nutné z hlediska krvácení pečlivě monitorovat.

Jak vyplývá ze studie Early ACS, zvýšené riziko krvácení může být rovněž pozorováno u pacientů,

kterým byl přípravek INTEGRILIN podán časně (např. při stanovení diagnózy) v porovnání

s pacienty, kterým byl INTEGRILIN podán bezprostředně před provedením PCI. Na rozdíl od

dávkování schváleného v EU, byla všem pacientům zařazeným do této studie podána dvojnásobná

bolusová dávka před zahájením infuze (viz bod 5.1).

Ke krvácení dochází nejčastěji u pacientů podstupujících perkutánní arteriální intervenční výkony, a to

v přístupových místech. Proto je nutno pečlivě sledovat všechna potenciální místa krvácení (např.

místa zavedení katetru; místa napíchnutí tepny, žíly nebo místa vpichu jehly; místa řezu;

gastrointestinální a urogenitální trakt). Ostatní potenciální místa krvácení, jako je centrální a periferní

nervový systém a retroperitoneální prostor, je nutné též pečlivě sledovat.

Protože INTEGRILIN inhibuje agregaci trombocytů, je nutná opatrnost při současném použití s jinými

léčivy ovlivňujícími hemostázu, včetně ticlopidinu, klopidogrelu, trombolytik, perorálních

antikoagulancií, roztoků dextranu, adenosinu, sulfinpyrazonu, prostacyklinu, nesteroidních

protizánětlivých léčiv nebo dipyridamolu (viz bod 4.5).

Nejsou žádné zkušenosti se současným podáváním přípravku INTEGRILIN a nízkomolekulárních

heparinů.

Zkušenosti s léčbou přípravkem INTEGRILIN u pacientů, pro které je obvykle indikována

trombolytická terapie (např. akutní transmurální infarkt myokardu s novými patologickými Q-vlnami

nebo elevací úseků ST nebo blokádou levého raménka na EKG) jsou omezené. Proto se za těchto

okolností nedoporučuje užívání přípravku INTEGRILIN (viz bod 4.5).

Infuze přípravku INTEGRILIN by měla být okamžitě zastavena v případech, kdy je nutná

trombolytická terapie nebo pokud se musí pacient podrobit naléhavému CABG operačnímu zákroku

nebo jeho stav vyžaduje intraaortální balónkovou pumpu.

Jestliže nastane vážné krvácení, které není kontrolovatelné kompresí, měla by být infuze přípravku

INTEGRILIN okamžitě zastavena, stejně tak i nefrakcionovaný heparin, který je podáván současně.

Výkony s arteriálním přístupem Během léčby eptifibatidem nastává signifikantní zvýšení četnosti

krvácení, hlavně v oblasti femorální arterie, v místě zavedení zavaděče. Je třeba dbát na to, aby byla

napíchnutá jen přední stěna femorální artérie. Arteriální zavaděč může být odstraněn až po normalizaci

koagulačních parametrů (např. když aktivovaný čas srážlivosti (ACT) je menší než 180 sekund

(obvykle za 2 – 6 hodin po vysazení heparinu)). Po odstranění zaváděcího pouzdra musí být

hemostáza zajištěna pečlivou kontrolou.

Trombocytopenie a imunogenicita související s GP IIb/IIIa inhibitory

INTEGRILIN inhibuje agregaci trombocytů, avšak s největší pravděpodobností neovlivňuje jejich

životaschopnost. Incidence trombocytopenie v klinických studiích byla nízká, a obdobná ve skupině

léčené eptifibatidem a ve skupině s placebem. Při podávání eptifibatidu byla v průběhu

postmarketingového sledování pozorována trombocytopenie, včetně akutní těžké trombocytopenie

(viz bod 4.8).

Mechanismus, ať už imunitně zprostředkovaný a/nebo neimunitně zprostředkovaný, jakým eptifibatid

může vyvolat trombocytopenii, není zcela objasněn. Při léčbě eptifibatidem byl však zjištěn výskyt

protilátek, rozeznávajících GPIIb/IIIa s navázaným eptifibatidem, což naznačuje možnost imunitně

zprostředkovaného mechanismu. Vznik trombocytopenie po první expozici GP IIb/IIIa inhibitoru je

možné vysvětlit přirozeným výskytem protilátek u některých jedinců.

Vzhledem k tomu, že jak opakovaná expozice jakémukoli GP IIb/IIIa ligand-mimetiku (jako je

abciximab nebo eptifibatid), tak i první expozice GP IIb/IIIa inhibitoru může být spojena s imunitně

zprostředkovanou trombocytopenií, je zapotřebí pacienta sledovat, tj. počet trombocytů by měl být

monitorován před léčbou, během 6 hodin podávání a pak nejméně jednou denně během léčby a vždy

okamžitě při klinických známkách neočekávaného sklonu ke krvácení.

Jestliže dojde buď k prokázanému poklesu trombocytů na

100 000/mm

, nebo je pozorována akutní

těžká trombocytopenie, je třeba okamžitě zvážit přerušení podávání všech léků se známými nebo

suspektními trombocytopenickými účinky, včetně eptifibatidu, heparinu a klopidogrelu. Rozhodnutí

o podání transfuzí trombocytů by mělo být na základě individuálního klinického posouzení.

Nejsou k dispozici údaje o použití přípravku INTEGRILIN u pacientů s dřívější imunitně

zprostředkovanou trombocytopenií vyvolanou jinými parenterálními GP IIb/IIIa inhibitory. Proto se

nedoporučuje podávat eptifibatid pacientům, u kterých se již dříve vyskytla imunitně zprostředkovaná

trombocytopenie vyvolaná GP IIb/IIIa inhibitory, včetně eptifibatidu.

Podávání heparinu

Pokud nejsou přítomny kontraindikace (jako např. trombocytopenie v souvislosti s užíváním heparinu

v anamnéze), doporučuje se podávání heparinu.

NAP/NQIM: U pacientů s tělesnou hmotností

70 kg se doporučuje podat heparin v dávce

5 000 jednotek ve formě bolusu, s následnou konstantní intravenózní infuzí v dávce

1 000 jednotek/hodinu. U nemocných s tělesnou hmotností

70 kg se doporučuje podat heparin

v dávce 60 jednotek/kg jako bolus, a poté pokračovat infuzí v dávce 12 jednotek/kg/hod. V průběhu

léčby je nutno monitorovat aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) a udržovat jeho hodnoty

v rozmezí 50-70 sekund, neboť při aPTT vyšším než 70 sekund může vzrůstat riziko krvácení.

Pokud je třeba provést perkutánní koronární intervenci (PCI) u pacientů s NAP/NQIM, je nutno

monitorovat hodnoty aktivovaného času srážlivosti (ACT) a udržovat je v rozmezí 300 – 350 sekund.

Pokud tato hodnota překročí 300 sekund, přerušte podávání heparinu do té doby, než hodnota ACT

opět klesne pod 300 sekund.

Monitorování laboratorních hodnot

Před infuzí přípravku INTEGRILIN se doporučuje provést tyto laboratorní testy ke zjištění

preexistujících poruch hemostázy: protrombinový čas (PT) a aPTT, sérový kreatinin, počet

trombocytů a hodnoty hemoglobinu a hematokritu. Hemoglobin, hematokrit a počet trombocytů se

monitorují během 6 hodin po začátku léčby a nejméně jedenkrát denně při pokračování léčby (nebo

častěji, jestliže se vyskytne jejich zřetelný pokles). Jestliže počet trombocytů klesne pod 100 000/mm

je třeba dalšího stanovení pro vyloučení pseudotrombocytopenie. Přeruší se podávání

nefrakcionovaného heparinu. U pacientů, podstupujících PCI je třeba měřit také aktivovaný čas

srážlivosti (ACT).

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 161 mg sodíku ve 100ml lahvičce, což odpovídá 8,1 % maximálního

denního příjmu 2 g sodíku doporučeného WHO pro dospělého.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Warfarin a dipyridamol

Nebylo prokázáno, že by INTEGRILIN při současném podání s warfarinem a dipyridamolem

zvyšoval riziko závažného či mírného krvácení. U pacientů léčených přípravkem INTEGRILIN,

u nichž byl protrombinový čas (PT)

14,5 sekund a kteří byli současně léčeni warfarinem, nebylo

zaznamenáno vyšší riziko krvácivých komplikací.

INTEGRILIN a trombolytické látky

O podávání přípravku INTEGRILIN pacientům léčeným trombolytiky jsou dosud jen omezená data. O

tom, že by eptifibatid zvyšoval riziko závažného či mírného krvácení v souvislosti s podáním

tkáňového aktivátoru plasminogenu u pacientů léčených PCI nebo s akutním infarktem myokardu,

nepřinesly dosud provedené studie konzistentní důkazy. Ve studii provedené u pacientů s akutním

infarktem myokardu se riziko krvácení po podání eptifibatidu současně se streptokinázou zvýšilo. Ve

studii provedené u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST došlo při souběžném

podávání snížené dávky tenekteplázy a eptifibatidu ve srovnání s podáváním placeba a eptifibatidu

k významnému zvýšení rizika velkého i malého krvácení.

Ve studii zahrnující 181 pacientů s akutním infarktem myokardu byl eptifibatid podáván

(v dávkovacích režimech bolus v dávce až do 180 mikrogramů/kg s následující infuzí s dávkou až do

2 mikrogramů/kg/min po dobu 72 hod.) současně se streptokinázou (1,5 mil. mj. po 60 min.). Při

nejvyšší sledované rychlosti infuze (1,3 mikrogramů/kg/min a 2,0 mikrogramů/kg/min), bylo podání

eptifibatidu spojeno se vzrůstem incidence krvácení a transfuzí ve srovnání s incidencí při podávání

samotné streptokinázy.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání eptifibatidu těhotným ženám.

Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Potenciální riziko u člověka

není známé. INTEGRILIN by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Není dosud známo, zda je eptifibatid vylučován do mateřského mléka. Proto se v průběhu léčby

doporučuje přerušit kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní, neboť INTEGRILIN je určen pouze pro hospitalizované pacienty.

4.8

Nežádoucí účinky

Většina nežádoucích účinků, které se projevují u pacientů léčených eptifibatidem, obecně souvisí

s krvácivými komplikacemi nebo s kardiovaskulárními příhodami, které jsou u těchto nemocných

poměrně časté.

Klinické studie

Zdroje údajů užité ke stanovení popisu frekvence nežádoucích účinků zahrnují dvě klinické studie fáze

III (PURSUIT a ESPRIT). Tyto studie jsou stručně popsány níže.

PURSUIT: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku

Integrilin oproti placebu na snížení mortality a (re)infarktu myokardu u pacientů s nestabilní AP nebo

NQIM.

ESPRIT: dvojitě zaslepená, multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie paralelních

skupin hodnotící bezpečnost a účinnost léčby eptifibatidem u pacientů před podstoupením plánované,

neakutní perkutánní koronární intervence (PCI) s implantací stentu.

Ve studii PURSUIT byly údaje o krvácivých i nekrvácivých nežádoucích účincích shromažďovány od

propuštění z nemocnice do kontroly v den 30.

Ve studii ESPRIT byly krvácivé nežádoucí účinky zaznamenány po 48 hodinách a nekrvácivé

nežádoucí účinky byly zaznamenány ke dni 30. Když byla k roztřídění incidence závažného a mírného

krvácení u obou studií (PURSUIT a ESPRIT) použita kritéria krvácení při trombolýze u IM

(Thrombolysis in Myocardial Infarction, TIMI), údaje ve studii PURSUIT byly shromažďovány

v průběhu 30 dnů, zatímco údaje ze studie ESPRIT byly omezeny na nežádoucí účinky v průběhu

48 hodin nebo do propuštění z nemocnice, podle toho, co nastalo dříve.

Nežádoucí účinky jsou shrnuty podle orgánových systémů a frekvence. Frekvence jsou definovány

jako velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). Toto jsou absolutní zaznamenané frekvence bez

ohledu na podíl placeba. Pro jednotlivé nežádoucí účinky, pokud byly dostupné údaje z obou studií

(PURSUIT a ESPRIT), byla použita k určení frekvence nežádoucích účinků nejvyšší zaznamenaná

incidence.

Je potřeba mít na paměti, že ne u všech nežádoucích účinků byla určena kauzální spojitost.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

krvácení (závažné i mírné krvácení včetně krvácení z přístupu do femorální tepny,

ve spojitosti s CABG, gastrointestinální, urogenitální, retroperitoneální,

intrakraniální, hematemeza, hematurie, orální/orofaryngeální, pokles

hemoglobinu/hematokritu a další)

Méně časté

trombocytopenie

Poruchy nervového systému

Méně časté

cerebrální ischémie

Srdeční poruchy

Časté

srdeční zástava, ventrikulární fibrilace, ventrikulární tachykardie, městnavé

srdeční selhání, AV blok, fibrilace síní

Cévní poruchy

Časté

hypotenze, šok, flebitida

Srdeční zástava, městnané srdeční selhání, fibrilace síní, hypotenze a šok, které jsou často hlášenými

nežádoucími účinky ve studii PURSUIT byly v souvislosti se základním onemocněním.

Podávání eptifibatidu je spojeno se zvýšením závažného i mírného krvácení, klasifikovaného dle

kritérií studijní skupiny TIMI. Při doporučených terapeutických dávkách, jak byly podávány ve studii

PURSUIT zahrnující téměř 11 000 pacientů, bylo krvácení nejčastější komplikací, která se v průběhu

léčby eptifibatidem objevovala. Nejčastější krvácivé komplikace byly spojeny s invazivními srdečními

výkony (vztahující se k CABG (coronary artery bypass grafting) nebo k přístupovému místu na

femorální artérii).

Mírné krvácení bylo ve studii PURSUIT definováno jako spontánní zjevná hematurie, spontánní

hemateméza, zjevné krvácení s poklesem hemoglobinu o více než 3 g/dl nebo krevní ztráty s poklesem

hemoglobinu o více než 4 g/dl při nepozorovatelném místě krvácení. V průběhu léčby přípravkem

Integrilin v této studii bylo mírné krvácení velmi častou komplikací (> 1/10, nebo 13,1 % u přípravku

Integrilin v porovnání se 7,6 % u placeba). Krvácení bylo častější u pacientů léčených současně

heparinem v průběhu PCI, když ACT převýšilo 350 sekund (viz bod 4.4, Podávání heparinu).

Závažné krvácení bylo ve studii PURSUIT definováno buď jako intrakraniální hemoragie nebo pokles

koncentrace hemoglobinu o více než 5 g/dl. Závažné krvácení bylo ve studii PURSUIT rovněž velmi

časté a zaznamenané s vyšší frekvencí u přípravku Integrilin, než ve skupině s placebem (> 1/10 nebo

10,8 % vs. 9,3 %), ale bylo vzácné u velké většiny pacientů, kteří nepodstoupili CABG během 30 dnů

od zařazení do studie. U pacientů podstupujících CABG nebyla incidence krvácení při podávání

přípravku Integrilin zvýšená v porovnání s pacienty léčenými placebem. V podskupině pacientů, kteří

podstoupili PCI, bylo závažné krvácení pozorováno často, u 9,7 % pacientů léčených přípravkem

Integrilin ve srovnání se 4,6 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Incidence závažných nebo život ohrožujících krvácivých komplikací byla u přípravku Integrilin 1,9 %

v porovnání s 1,1 % ve skupině placebové. Potřeba krevní transfuze byla při léčbě přípravkem

Integrilin mírně zvýšená (11,8 % vs. 9,3 % u placeba).

Změny, k nimž dochází v průběhu léčby eptifibatidem, vyplývají z jeho známé farmakologické

aktivity, tj. inhibice agregace trombocytů. Vzhledem k tomu jsou časté a předpokládané především

změny laboratorních parametrů souvisejících s krvácením (např. doby krvácivosti). V hodnotách

jaterních testů (SGOT/AST, SGPT/ALT, bilirubin, alkalická fosfatáza) nebo ukazatelích renálních

funkcí (sérový kreatinin a močovina) nebyly mezi pacienty léčenými eptifibatidem a pacienty

placebové skupiny žádné nápadné rozdíly.

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

fatální krvácení (většina byla spojena s poruchami centrálního a periferního

nervového systému: cerebrální nebo intrakraniální hemoragie), plicní

hemoragie, akutní těžká trombocytopenie, hematom

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

anafylaktické reakce

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

vyrážka, reakce v místě aplikace, jako je kopřivka

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Zkušenosti s předávkováním eptifibatidem v humánní medicíně jsou velmi omezené. Nebyly

pozorovány žádné známky závažných nežádoucích účinků spojených s náhodným podáním nadměrně

velké dávky ve formě bolusu, příliš rychlou infuzí nebo nadměrnou kumulací léku při dlouhodobém

podávání. Ve studii PURSUIT bylo zaznamenáno devět pacientů, kterým byly ve formě bolusu a/nebo

infuze podány dávky více než dvakrát vyšší než doporučené dávky nebo u nichž bylo investigátorem

identifikováno předávkování. U žádného z těchto pacientů nebylo zaznamenáno silnější krvácení,

ačkoli u jednoho nemocného, u něhož byl proveden rekonstrukční výkon na koronárních tepnách

(aortokoronární bypass), bylo pozorováno středně silné krvácení. U žádného nemocného nedošlo

k intrakraniálnímu krvácení.

Předávkování eptifibatidem může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím. Vzhledem k jeho

krátkému eliminačnímu poločasu a rychlé clearance lze však aktivitu eptifibatidu rychle zastavit

přerušením infuze. Ačkoliv je eptifibatid dialyzovatelný, potřeba dialýzy je nepravděpodobná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotika (inhibitory agregability trombocytů s výjimkou

heparinu), ATC kód: B01A C16

Mechanismus účinku

Eptifibatid, syntetický cyklický heptapeptid obsahující šest aminokyselin, včetně jednoho rezidua

amidocysteinu a jednoho rezidua merkaptopropionylu (desaminocysteinylu), je inhibitorem agregace

trombocytů, patřícím do skupiny RGD (arginin-glycin-aspartát)-mimetik.

Eptifibatid vede k reverzibilní inhibici agregace trombocytů tím, že brání vazbě fibrinogenu, von

Willebrandova faktoru a ostatních adhezívních ligandů na glykoproteinové receptory (GP) IIb/IIIa.

Farmakodynamické účinky

Inhibice agregace trombocytů eptifibatidem závisí na velikosti dávky a na dosažené koncentraci, jak

bylo prokázáno pomocí ex vivo agregace destiček za užití adenosindifosfátu (ADP) a ostatních

agonistů navozujících agregaci destiček. Účinek eptifibatidu byl zaznamenán okamžitě po

intravenózním podání dávky 180 mikrogramů/kg ve formě bolusu. Pokud následovala kontinuální

infuze v dávce 2,0 mikrogramů/kg/min, bylo při fyziologických koncentracích kalcia dosaženo vyšší

než osmdesátiprocentní inhibice ex vivo agregace trombocytů, navozené ADP, u více než 80 %

pacientů.

Inhibice agregace trombocytů byla rychle reverzibilní; k návratu destičkových funkcí směrem

k výchozí hodnotě (> 50 % agregace destiček) dochází již za 4 hodiny po přerušení infuze v dávce

2,0 mikrogramů/kg/min. Měření ex vivo agregace destiček navozené ADP při fyziologických

koncentracích kalcia (antikoagulace D-fenylalanyl-L-prolyl-L-arginin chlormetyl ketonem) u pacientů

s nestabilní anginou pectoris a non-Q infarktem myokardu ukazují inhibici, závislou na velikosti

koncentrace, při IC

(50 % inhibiční koncentrace) ve výši přibližně 550 ng/ml a při IC

(80 %

inhibiční koncentrace) ve výši přibližně 1 100 ng/ml.

U pacientů s renálním poškozením jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se inhibice agregace

trombocytů. U pacientů se středně těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu 30 – 50 ml/min)

bylo 100% inhibice dosaženo po 24 hodinách podávání 2 mikrogramů/kg/min. U pacientů s těžkým

renálním poškozením (clearance kreatininu

30 ml/min), kteří dostávali 1 mikrogram/kg/min, bylo ve

více než 80 % případů dosaženo 80% inhibice po 24 hodinách.

Klinická účinnost a bezpečnost

Studie PURSUIT

Pivotní klinickou studií pro nestabilní anginu (NAP)/non-Q infarkt myokardu (NQIM) byla studie

PURSUIT. Tato studie probíhala v 726 centrech, 27 zemích, byla dvojitě zaslepená, randomizovaná,

kontrolovaná placebem a účastnilo se jí 10 948 pacientů s NAP nebo NQIM. Do studie byli zařazeni

jen pacienti, kteří měli srdeční ischemii v klidu (

10 minut) v průběhu posledních 24 hodin a u nichž

byly dále zaznamenány:

buď změny v úseku ST: ST deprese

0,5 mm méně než 30 minut nebo přetrvávající ST elevace

0,5 mm nevyžadující reperfúzní terapii nebo trombolytickou léčbu, inverze T-vlny (

1 mm),

nebo zvýšení CK-MB.

Pacienti byli randomizovaní buď do větve dostávající placebo, eptifibatid 180 mikrogramů/kg bolus

s následnou infuzí 2,0 mikrogramů/kg/min (180/2,0) nebo eptifibatid 180 mikrogramů/kg bolus

s následnou infuzí 1,3 mikrogramu/kg/min (180/1,3).

Infuze pokračovala až do propuštění z nemocnice, do doby přemostění koronární artérie štěpem

(CABG) nebo až po dobu 72 hodin, podle toho, co nastalo první. Jestliže byla provedena PCI, infuze

eptifibatidu pokračovala po dobu 24 hodin po výkonu, s celkovou maximální délkou trvání infuze do

96 hodin.

Větev s dávkováním 180/1,3 byla zastavena na základě interim analýzy, jak bylo předem stanoveno

v protokolu, když obě skupiny s aktivní léčbou měly podobnou incidenci krvácení.

Pacienti byli léčeni podle obvyklých standardů v místě provádění studie

proto se frekvence

angiografie, PCI a CABG výrazně liší podle míst a zemí. U 13 % pacientů ve studii PURSUIT byla

provedena PCI během infuze eptifibatidu, z nichž přibližně 50 % dostalo intrakoronární stenty

87 %

bylo léčeno medikamentózně (bez PCI během infuze eptifibatidu).

Veliká většina pacientů dostávala kyselinu acetylsalicylovou (75–325 mg jednou denně).

Nefrakcionovaný heparin byl podáván intravenózně nebo subkutánně, podle úsudku lékaře, nejčastěji

jako intravenózní bolus v dávce 5 000 jednotek s následnou infuzí 1 000 jednotek/hod. Byla

doporučena cílová hodnota aPTT 50–70 sekund. Celkem u 1 250 pacientů byla během 72 hodin po

randomizaci provedena PCI. V těchto případech dostávali pacienti intravenózně nefrakcionovaný

heparin k udržení aktivovaného času srážení (ACT) v hodnotách 300–350 sekund.

Primárním výsledným ukazatelem studie byl výskyt úmrtí z jakýchkoliv příčin nebo nový infarkt

myokardu (IM) (vyhodnoceno zaslepenou Komisí pro klinické události - CEC) v průběhu 30 dnů

randomizace. Komponenta IM byla definována též jako asymptomatická se zvýšením enzymu CK-MB

nebo novou Q vlnou.

Ve srovnání s placebem, eptifibatid v dávkování 180/2,0 signifikantně redukuje incidenci primárních

ukazatelů (tabulka 1): zabrání se přibližně 15 případům na 1 000 léčených pacientů:

Tabulka 1

Incidence úmrtí/CEC stanovených infarktů myokardu (populace „Treated as

Randomised“)

Čas

Placebo

eptifibatid

p-hodnota

30 dnů

743/4 697

(15,8 %)

667/4 680

(14,3 %)

0,034

Pearsonův chi-square test pro rozdíl mezi placebem a eptifibatidem.

Výsledky primárních hodnocených ukazatelů byly v zásadě úměrné incidenci výskytu infarktu

myokardu. Redukce incidence základních výsledných ukazatelů u pacientů léčených eptifibatidem

nastala brzy v průběhu léčby (během prvních 72–96 hodin) a tato redukce se udržela během 6 měsíců,

bez signifikantního vlivu na mortalitu.

Léčba eptifibatidem je pravděpodobně nejvíce přínosná pro ty pacienty, u kterých je vysoké riziko

vývoje infarktu myokardu během prvních 3–4 dnů po začátku akutní anginy pectoris.

Podle epidemiologických nálezů je vyšší incidence kardiovaskulárních případů spojena s určitými

indikátory, jako jsou např.:

věk

zvýšená srdeční frekvence nebo krevní tlak

trvající nebo opakující se ischemické srdeční bolesti

zřetelné EKG změny (týkající se zejména změny úseku ST)

zvýšené srdeční enzymy nebo markery (např. CK-MB, troponiny) a

srdeční selhání.

Studie PURSUIT byla prováděna v době, kdy standardy léčby akutních koronárních syndromů byly

odlišné od současných postupů zahrnujících podávání antagonistů trombocytového ADP receptoru

(P2Y12) a rutinní použití koronárních stentů.

Studie ESPRIT

Studie ESPRIT (Zvýšená suprese destičkového receptoru IIb/IIIa v důsledku terapie eptifibatidem)

byla dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie (n = 2 064) pro neurgentní PCI

s implantací koronárních stentů.

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. č.: EMEA/268267/2009

EMEA/H/C/230

Integrilin

eptifibatid

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Integrilin?

Integrilin je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku eptifibatid. Je dostupný ve formě infuzního

roztoku (kapání do žíly) a injekčního roztoku.

Na co se přípravek Integrilin používá?

Přípravek Integrilin se používá k prevenci infarktu myokardu (srdečního záchvatu) u dospělých.

Používá se u těchto skupin pacientů:

u pacientů, kteří trpí nestabilní anginou pectoris (závažným typem bolesti na hrudi s proměnlivou

intenzitou),

u pacientů, kteří již prodělali non-Q infarkt myokardu (typ srdečního záchvatu), přičemž bolest na

hrudi byla zaznamenána v posledních 24 hodinách a pacienti vykazují abnormality na

elektrokardiogramu (EKG) nebo mají příznaky srdečních potíží v krvi.

Přípravek Integrilin se podává spolu s aspirinem a nefrakcinovaným heparinem (dalšími léčivými

přípravky, které brání srážení krve).

Léčba přípravkem Integrilin bude pravděpodobně nejpřínosnější pro pacienty s vysokým rizikem

infarktu myokardu v období prvních 3 – 4 dnů po objevení se akutní (náhlé) anginy pectoris. Patří sem

i pacienti, kteří podstupují perkutánní transluminální koronární angioplastiku (PTCA, typ

chirurgického zákroku, jehož účelem je vyčištění tepen zásobujících srdce).

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis

.

Jak se přípravek Integrilin používá?

Přípravek Integrilin by měl být podáván do žíly lékařem, který má zkušenosti s léčbou srdečních

onemocnění.

Doporučená dávka přípravku je jedna injekce obsahující 180 mikrogramů na kilogram tělesné

hmotnosti pacienta podaná co nejdříve po stanovení diagnózy. Poté následuje průběžná infuze

rychlostí 2,0 mikrogramy/kg za minutu podávaná po dobu až 72 hodin, a to až do zahájení

chirurgického zákroku, nebo do propuštění z nemocnice, podle toho, co nastane dříve.

Pacientům se středně závažnými ledvinovými potížemi by měla být v průběhu infuze podávána nižší

dávka přípravku. Přípravek Integrilin se nesmí používat u pacientů se závažnými ledvinovými

potížemi. Pokud pacient podstoupí perkutánní koronární intervenci (PCI či angioplastiku, což je

chirurgický postup prováděný k uvolnění zúžených koronárních tepen), může léčba pokračovat po

dobu až 24 hodin po zákroku, přičemž celková doba léčby nesmí překročit 96 hodin.

Jak přípravek Integrilin působí?

Přípravek Integrilin zabraňuje shlukování krevních destiček. To znamená, že pomáhá zabraňovat

tvorbě krevních sraženin. Srážení krve probíhá díky spojování (agregaci) speciálních buněk

přítomných v krvi, které se nazývají krevní destičky. Eptifibatid, léčivá látka v přípravku Integrilin,

zastavuje agregaci krevních destiček tím, že na jejich povrchu blokuje bílkovinu nazývanou

glykoprotein IIb/III, která jim umožňuje se spojovat. Přípravek Integrilin významně snižuje riziko

tvorby krevních sraženin a pomáhá předcházet dalšímu srdečnímu záchvatu.

Jak byl přípravek Integrilin zkoumán?

Přípravek Integrilin byl srovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) ve studii zahrnující

11 000 pacientů, kteří byli hospitalizováni a vykazovali příznaky, které naznačovaly, že u nich může

brzy dojít k srdečnímu záchvatu, nebo kteří již malý srdeční záchvat prodělali.

Dodatečná studie srovnávala přípravek Integrilin s placebem a bylo do ní zařazeno 2 000 pacientů,

kteří podstupovali PTCA za účelem odstranění krevní sraženiny z koronárních tepen a kterým byl

zaveden stent (krátká trubička, která zůstává v tepně a zabraňuje jejímu uzavření).

V obou studiích byly pacientům podávány také jiné léčivé přípravky zabraňující vzniku krevních

sraženin. Hlavním měřítkem při posuzování účinnosti přípravku byl počet pacientů, kteří prodělali

srdeční záchvat, nebo kteří zemřeli do 30 dnů od zahájení léčby.

Jaký přínos přípravku Integrilin byl prokázán v průběhu studií?

V první studii byl přípravek Integrilin při prevenci úmrtí nebo srdečního záchvatu v průběhu 30 dní po

jeho podání účinnější než placebo. Podobný přínos byl zaznamenán i ve druhé studii. Hlavní přínos

přípravku spočíval ve snížení počtu dalších srdečních záchvatů.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Integrilin?

Nejběžnějším vedlejším účinkem přípravku Integrilin (zaznamenaným u více než 1 pacienta z 10) je

krvácení, které může být závažné. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Integrilin je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Integrilin by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na eptifibatid nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku. Nesmí být užíván u pacientů, kteří mají problémy s krvácením nebo

trpí onemocněním, jež může krvácení vyvolat (jako je mrtvice nebo velmi vysoký krevní tlak), a dále

u pacientů se závažnými jaterními či ledvinovými potížemi. Úplný seznam omezení je uveden

v příbalových informacích.

Na základě čeho byl přípravek Integrilin schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Integrilin v rámci

prevence ranného stadia infarktu myokardu převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku

Integrilin bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Integrilin:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Integrilin platné v celé Evropské unii dne

1. července 1999. Registrace byla obnovena dne 1. července 2004 a dne 1. července 2009. Držitelem

rozhodnutí o registraci je společnost Glaxo Group Ltd.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Integrilin je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2009.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace