Imprida

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate)
Dostupné s:
Novartis Europharm Ltd
ATC kód:
C09DB01
INN (Mezinárodní Name):
amlodipine, valsartan
Terapeutické skupiny:
Agens působící na systém renin-angiotenzin
Terapeutické oblasti:
Hypertenze
Terapeutické indikace:
Léčba esenciální hypertenze. Imprida je indikován u pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován monoterapií buď amlodipinem nebo valsartanem.
Přehled produktů:
Revision: 20
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000775
Datum autorizace:
2007-01-17
EMEA kód:
EMEA/H/C/000775

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

11-05-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

11-05-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

11-05-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

11-05-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Imprida 5 mg/80 mg potahované tablety

amlodipinum/valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Imprida a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteImprida užívat

Jak se Imprida užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Imprida uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Imprida a k čemu se používá

Imprida tablety obsahují dvě látky nazývané amlodipin a valsartan. Obě tyto látky pomáhají upravit

vysoký krevní tlak.

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných „blokátory kalciových kanálů“. Amlodipin brání

přestupu vápníku do stěny krevních cév a tím brání zúžení cév.

Valsartan patří do skupiny látek nazývaných antagonisté receptoru pro angitensin II.

Angiotensin II je produkován v lidském těle a působí zúžení krevních cév, a tím zvyšuje krevní

tlak. Valsartan blokuje účinek angiotensinu II.

To znamená, že obě tyto látky brání zúžení krevních cév. Výsledkem je uvolnění krevních cév a

pokles krevního tlaku.

Imprida se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně

upraven amlodipinem nebo valsartanem, pokud jsou podávány samostatně.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imprida užívat

Neužívejte přípravek Imprida

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amlodipin nebo jiné blokátory kalciových kanálů. To

může zahrnovat svědění, zarudnutí kůže a potíže s dýcháním.

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedeno v bodu 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický/á, řekněte to svému

lékaři dříve, než Imprida užijete.

jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo problémy se žlučovými cestami např. jaterní

cirhózou nebo cholestázou (poruchou odtoku žluči).

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vysadit léčbu přípravkem Imprida v časném

těhotenství, viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte závažným snížením krevního tlaku (hypotenzí).

jestliže máte zúžení aortální chlopně (aortální stenózu) nebo kardiogenní šok (stav, kdy srdce

není schopno dodávat dostatečné množství krve do těla).

Léčivý přípravek již není registrován

jestliže trpíte srdečním selháním po srdeční příhodě.

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte Imprida a řekněte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Imprida se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte nevolností (zvracení nebo průjem).

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.

jestliže jste prodělal(a) transplantaci ledvin nebo pokud Vám bylo řečeno, že máte zúžení

ledvinných tepen.

jestliže trpíte onemocněním, které se nazývá „primární hyperaldosteronismus“, a které ovlivňuje

ledviny.

jestliže trpíte srdečním selháváním nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu. U zahajovací dávky

dodržujte pečlivě pokyny svého lékaře. Váš lékař může také kontrolovat funkci ledvin.

jestliže Vám lékař řekl, že máte zúžení srdeční chlopně (nazývané aortální nebo mitrální

stenóza) nebo že Vaše srdeční svalovina abnormálně zesílila (nazýváno obstrukční

hypertrofická kardiomyopatie).

jestliže jste prodělal(a) otoky, zejména v obličeji a krku při podávání jiných léčivých přípravků

(včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu). Pokud se objeví tyto příznaky, přestaňte

užívat přípravek Imprida a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Přípravek Imprida byste neměl(a)

znovu užívat.

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte

problémy s ledvinami související s diabetem.

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Imprida“.

Pokud u Vás platí jakýkoliv z výše uvedených bodů, řekněte to lékaři dříve, než začnete užívat

Imprida.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Imprida dětem a mladistvým (do věku 18 let) se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Imprida

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo

udělal jiná opatření. V některých případech musíte přestat užívat jeden z těchto léků. To se týká

především léků uvedených níže:

inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Imprida“ a

„Upozornění a opatření“);

diuretika (léčivé přípravky na odvodnění, které zvyšují tvorbu moči);

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese);

draslík šetřící diuretika (přípravky na odvodnění), náhražky draslíku, soli obsahující draslík a

jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku v krvi;

některé typy léků tlumících bolest nazývaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky

(NSAID) nebo selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2 inhibitory). Váš lékař také může

kontrolovat funkci ledvin;

antikonvulziva (např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon);

třezalka;

nitroglycerin a jiné nitráty nebo látky nazývané „vasodilatátory“;

Léčivý přípravek již není registrován

léčivé přípravky používané proti HIV/AIDS (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir);

léčivé přípravky na léčbu plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol);

léčivé přípravky na léčbu bakteriálních infekcí (jako je rifampicin, erytromycin, klaritromycin,

talitromycin);

verapamil, diltiazem (léčivé přípravky na srdce);

simvastatin (léčivý přípravek užívaný k léčbé vysokého cholesterolu);

dantrolen (infúze pro těžké abnormality tělesné teploty);

léčivé přípravky užívané k ochraně proti odmítnutí transplantátu (cyklosporin).

Imprida s jídlem a pitím

Pacienti užívající přípravek Imprida by se měli vyvarovat konzumaci grapefruitu a grapefruitové

šťávy. A to proto, že grapefruit a grapefruitová šťáva může vést ke zvýšení krevní hladiny léčivé látky

amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Imprida na snížování

krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám

doporučí ukončit užívání přípravku Imprida před otěhotněním nebo co nejdříve po té, kdy zjistíte, že

jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Imprida. Podávání přípravku Imprida se

v časném těhotenství (první 3 měsíce) nedoporučuje a Imprida nesmí být podáván, pokud jste déle než

3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán po třetím měsíci

těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčba přípravkem Imprida není doporučená

matkám, které kojí. Váš lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména

pokud je Vaše dítě novorozené nebo předčasně narozené.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek Vám může způsobit závrať. Ta může ovlivnit míru Vašeho soustředění. Pokud si tedy

nejste jistý(á), jak Vás přípravek ovlivní, neřiďte, nepoužívejte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti,

na které se potřebujete soustředit.

3.

Jak se Imprida užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem. To Vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků a menšího rizika nežádoucích

účinků.

Obvyklá dávka přípravku Imprida je jedna tableta denně.

Doporučuje se, abyste svůj lék užíval(a) každý den nejlépe ve stejnou dobu.

Tablety polykejte a zapíjejte vodou.

Imprida můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Neužívejte Imprida s grapefruitem nebo

grapefruitovou šťávou.

V závislosti na tom, jak bude léčba ve Vašem případě probíhat, Vám může lékař dávku zvýšit nebo

snížit.

Nepřekračujte předepsanou dávku.

Léčivý přípravek již není registrován

Imprida a starší lidé (65 let nebo více)

Lékař by měl při zvyšování dávky postupovat opatrně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více Imprida, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Imprida nebo pokud Vaše tablety užil někdo jiný,

poraďte se okamžitě s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Imprida

Jetliže jste si zapomněl(a) tento přípravek vzít, vezměte si ho, co nejdříve si na to vzpomenete. Další

dávku přípravku užijte v obvyklém čase. Pokud si ale na zapomenutou tabletu vzpomenete až těsně

před a nebo v době, kdy si máte vzít další dávku, zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Imprida

Ukončení léčby přípravkem Imprida může způsobit zhoršení onemocnění. Nepřestávejte užívat svůj

lék, pokud Vám to lékař nedoporučí.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

U několika málo pacientů se objevily tyto závažné nežádoucí účinky (mohou postihnout až

l z 1 000 lidí). Jestliže u sebe zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů, řekněte to ihned svému

lékaři:

Alergická reakce s projevy jako je kopřivka, svědění, otoky obličeje, rtů nebo jazyka, potíže s

dýcháním, nízký krevní tlak (pocit na omdlení, točení hlavy).

Další možné nežádoucí účinky přípravku Imprida:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): Influenza (chřipka); ucpaný nos, bolest v krku a obtíže při

polykání; bolest hlavy; otoky paží, rukou, nohou, kotníků nebo chodidel; únava; astenie (slabost);

zčervenání a pocit horka v obličeji a/nebo krku.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): Závratě; nauzea a bolesti břicha; sucho v ústech;

ospalost, brnění nebo znecitlivění rukou nebo chodidel; závratě; zrychlení tepu včetně bušení srdce

(palpitace); závratě při postavení se; kašel; průjem; zácpa; kožní vyrážka, zarudnutí kůže; otoky

kloubů, bolest zad; bolest kloubů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): Pocit úzkosti; zvonění v uších (tinitus); omdlévání;

zvýšený objem moči a častější pocit nutkání k močení; neschopnost erekce a jejího udržení; pocit tíže;

nízký krevní tlak s projevy, jako jsou závratě, točení hlavy; nadměrné pocení; kožní vyrážka po celém

těle; svědění;svalové křeče.

Pokud Vás kterýkoli z nežádoucích účinků vážně obtěžuje, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Nežádoucí účinky hlášené u samotného amlodipinu nebo valsartanu, které nebyly pozorovány u

přípravku Imprida nebo byly hlášené s vyšší frekvencí samostatně než u přípravku Imprida:

Amlodipin

Sdělte svému lékaři ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý

z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:

Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním.

Otok očních víček, obličeje nebo rtů.

Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním.

Léčivý přípravek již není registrován

Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla,

výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-

Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce.

Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep.

Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným

celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1 týden,

poraďte se se svým lékařem.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): Závrať, ospalost; palpitace (bušení srdce); návaly horka, otok

kotníků (edém); bolest břicha, nevolnost (nauzea).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost, třes,

poruchy chuti, mdloby, necitlivost k bolesti; poruchy vidění, poruchy zraku, zvonění v uších; nízký

krevní tlak; kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida); poruchy trávení, zvracení

(nevolnost); ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, změna barvy kůže; porucha močení, zvýšená

potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení; neschopnost dosáhnout erekce, nepříjemné pocity

v prsech nebo zvětšení prsů u mužů, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice, bolest svalů, svalové

křeče; zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): Zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): Snížený počet bílých krvinek, snížený počet

krevních destiček, které mohou mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození

červených krvinek); nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie); otok dásní, nadmutí břicha (zánět

žaludku); porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních

enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů; zvýšení svalového napětí; zánět cév,

často s kožní vyrážkou, citlivost na světlo; porucha kombinující ztuhlost, třes a/nebo porucha

hybnosti.

Valsartan

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): Pokles počtu červených krvinek, horečka, bolest

v krku nebo vřídky v ústech následkem infekcí; spontánní krvácení nebo modřiny; vysoká hladina

draslíku v krvi; neobvyklé výsledky jaterních testů; snížená funkce ledvin a výrazně snížená funkce

ledvin; otoky především na obličeji a krku; bolest svalů; vyrážka, purpurově-rudé skvrny; horečka;

svědění; alergická reakce; tvorba puchýřů na kůži (známka onemocnění zvaného bulózní dermatitida).

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to ihned svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Imprida uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Neužívejte přípravek Imprida, pokud si všimnete poškození obalu nebo známek manipulace s ním.

Léčivý přípravek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co Imprida obsahuje

Léčivými látkami přípravku Imprida jsou amlodipinum (jako amlodipini besilas) a valsartanum.

Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg a valsartanum 80 mg.

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, krospovidon typu A, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 4000, mastek, oxid titaničitý (E171),

žlutý oxid železitý (E172).

Jak Imprida vypadá a co obsahuje toto balení

Imprida 5 mg/80 mg tablety jsou kulaté a tmavě žluté s „NVR“ na jedné straně a „NV“ na druhé

straně.

Imprida je dostupný v baleních obsahujících 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné balení

obsahuje 4 balení po 70 tabletách nebo 20 balení po 14 tabletách. Všechna balení jsou dostupná se

standardními blistry, balení s 56, 98 a 280 tabletami jsou navíc dostupná s perforovanými

jednodávkovými blistry. Ve Vaší zemi nemusejí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

Výrobce

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 976 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Léčivý přípravek již není registrován

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Imprida 5 mg/160 mg potahované tablety

amlodipinum/valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Imprida a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteImprida užívat

Jak se Imprida užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Imprida uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Imprida a k čemu se používá

Imprida tablety obsahují dvě látky nazývané amlodipin a valsartan. Obě tyto látky pomáhají upravit

vysoký krevní tlak.

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných „blokátory kalciových kanálů“. Amlodipin brání

přestupu vápníku do stěny krevních cév a tím brání zúžení cév.

Valsartan patří do skupiny látek nazývaných antagonisté receptoru pro angitensin II.

Angiotensin II je produkován v lidském těle a působí zúžení krevních cév, a tím zvyšuje krevní

tlak. Valsartan blokuje účinek angiotensinu II.

To znamená, že obě tyto látky brání zúžení krevních cév. Výsledkem je uvolnění krevních cév a

pokles krevního tlaku.

Imprida se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně

upraven amlodipinem nebo valsartanem, pokud jsou podávány samostatně.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imprida užívat

Neužívejte přípravek Imprida

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amlodipin nebo jiné blokátory kalciových kanálů. To

může zahrnovat svědění, zarudnutí kůže a potíže s dýcháním.

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedeno v bodu 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický/á, řekněte to svému

lékaři dříve, než Imprida užijete.

jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo problémy se žlučovými cestami např. jaterní

cirhózou nebo cholestázou (poruchou odtoku žluči).

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vysadit léčbu přípravkem Imprida v časném

těhotenství, viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte závažným snížením krevního tlaku (hypotenzí).

jestliže máte zúžení aortální chlopně (aortální stenózu) nebo kardiogenní šok (stav, kdy srdce

není schopno dodávat dostatečné množství krve do těla).

Léčivý přípravek již není registrován

jestliže trpíte srdečním selháním po srdeční příhodě.

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte Imprida a řekněte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Imprida se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte nevolností (zvracení nebo průjem).

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.

jestliže jste prodělal(a) transplantaci ledvin nebo pokud Vám bylo řečeno, že máte zúžení

ledvinných tepen.

jestliže trpíte onemocněním, které se nazývá „primární hyperaldosteronismus“, a které ovlivňuje

ledviny.

jestliže trpíte srdečním selháváním nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu. U zahajovací dávky

dodržujte pečlivě pokyny svého lékaře. Váš lékař může také kontrolovat funkci ledvin.

jestliže Vám lékař řekl, že máte zúžení srdeční chlopně (nazývané aortální nebo mitrální

stenóza) nebo že Vaše srdeční svalovina abnormálně zesílila (nazýváno obstrukční

hypertrofická kardiomyopatie).

jestliže jste prodělal(a) otoky, zejména v obličeji a krku při podávání jiných léčivých přípravků

(včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu). Pokud se objeví tyto příznaky, přestaňte

užívat přípravek Imprida a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Přípravek Imprida byste neměl(a)

znovu užívat.

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte

problémy s ledvinami související s diabetem.

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Imprida“.

Pokud u Vás platí jakýkoliv z výše uvedených bodů, řekněte to lékaři dříve, než začnete užívat

Imprida.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Imprida dětem a mladistvým (do věku 18 let) se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Imprida

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo

udělal jiná opatření V některých případech musíte přestat užívat jeden z těchto léků. To se týká

především léků uvedených níže:

inhibitory ACE nebo aliskiren viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Imprida“ a

„Upozornění a opatření“);

diuretika (léčivé přípravky na odvodnění, které zvyšují tvorbu moči);

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese);

draslík šetřící diuretika (přípravky na odvodnění), náhražky draslíku, soli obsahující draslík a

jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku v krvi;

některé typy léků tlumících bolest nazývaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky

(NSAID) nebo selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2 inhibitory). Váš lékař také může

kontrolovat funkci ledvin;

antikonvulziva (např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon);

třezalka;

nitroglycerin a jiné nitráty nebo látky nazývané „vasodilatátory“;

Léčivý přípravek již není registrován

léčivé přípravky používané proti HIV/AIDS (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir);

léčivé přípravky na léčbu plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol);

léčivé přípravky na léčbu bakteriálních infekcí (jako je rifampicin, erytromycin, klaritromycin,

talitromycin);

verapamil, diltiazem (léčivé přípravky na srdce);

simvastatin (léčivý přípravek užívaný k léčbé vysokého cholesterolu);

dantrolen (infúze pro těžké abnormality tělesné teploty);

léčivé přípravky užívané k ochraně proti odmítnutí transplantátu (cyklosporin).

Imprida s jídlem a pitím

Pacienti užívající přípravek Imprida by se měli vyvarovat konzumaci grapefruitu a grapefruitové

šťávy. A to proto, že grapefruit a grapefruitová šťáva může vést ke zvýšení krevní hladiny léčivé látky

amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Imprida na snížování

krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám

doporučí ukončit užívání přípravku Imprida před otěhotněním nebo co nejdříve po té, kdy zjistíte, že

jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Imprida. Podávání přípravku Imprida se

v časném těhotenství (první 3 měsíce) nedoporučuje a Imprida nesmí být podáván, pokud jste déle než

3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán po třetím měsíci

těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčba přípravkem Imprida není doporučená

matkám, které kojí. Váš lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména

pokud je Vaše dítě novorozené nebo předčasně narozené.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek Vám může způsobit závrať. Ta může ovlivnit míru Vašeho soustředění. Pokud si tedy

nejste jistý(á), jak Vás přípravek ovlivní, neřiďte, nepoužívejte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti,

na které se potřebujete soustředit.

3.

Jak se Imprida užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem. To Vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků a menšího rizika nežádoucích

účinků.

Obvyklá dávka přípravku Imprida je jedna tableta denně.

Doporučuje se, abyste svůj lék užíval(a) každý den nejlépe ve stejnou dobu.

Tablety polykejte a zapíjejte vodou.

Imprida můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Neužívejte Imprida s grapefruitem nebo

grapefruitovou šťávou.

V závislosti na tom, jak bude léčba ve Vašem případě probíhat, Vám může lékař dávku zvýšit nebo

snížit.

Nepřekračujte předepsanou dávku.

Léčivý přípravek již není registrován

Imprida a starší lidé (65 let nebo více)

Lékař by měl při zvyšování dávky postupovat opatrně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více Imprida, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Imprida nebo pokud Vaše tablety užil někdo jiný,

poraďte se okamžitě s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Imprida

Jetliže jste si zapomněl(a) tento přípravek vzít, vezměte si ho, co nejdříve si na to vzpomenete. Další

dávku přípravku užijte v obvyklém čase. Pokud si ale na zapomenutou tabletu vzpomenete až těsně

před a nebo v době, kdy si máte vzít další dávku, zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Imprida

Ukončení léčby přípravkem Imprida může způsobit zhoršení onemocnění. Nepřestávejte užívat svůj

lék, pokud Vám to lékař nedoporučí.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

U několika málo pacientů se objevily tyto závažné nežádoucí účinky (mohou postihnout až

l z 1 000 lidí). Jestliže u sebe zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů, řekněte to ihned svému

lékaři:

Alergická reakce s projevy jako je kopřivka, svědění, otoky obličeje, rtů nebo jazyka, potíže s

dýcháním, nízký krevní tlak (pocit na omdlení, točení hlavy).

Další možné nežádoucí účinky přípravku Imprida:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): Influenza (chřipka); ucpaný nos, bolest v krku a obtíže při

polykání; bolest hlavy; otoky paží, rukou, nohou, kotníků nebo chodidel; únava; astenie (slabost);

zčervenání a pocit horka v obličeji a/nebo krku.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): Závratě; nauzea a bolesti břicha; sucho v ústech;

ospalost, brnění nebo znecitlivění rukou nebo chodidel; závratě; zrychlení tepu včetně bušení srdce

(palpitace); závratě při postavení se; kašel; průjem; zácpa; kožní vyrážka, zarudnutí kůže; otoky

kloubů, bolest zad; bolest kloubů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): Pocit úzkosti; zvonění v uších (tinitus); omdlévání;

zvýšený objem moči a častější pocit nutkání k močení; neschopnost erekce a jejího udržení; pocit tíže;

nízký krevní tlak s projevy, jako jsou závratě, točení hlavy; nadměrné pocení; kožní vyrážka po celém

těle; svědění;svalové křeče.

Pokud Vás kterýkoli z nežádoucích účinků vážně obtěžuje, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Nežádoucí účinky hlášené u samotného amlodipinu nebo valsartanu, které nebyly pozorovány u

přípravku Imprida nebo byly hlášené s vyšší frekvencí samostatně než u přípravku Imprida:

Amlodipin

Sdělte svému lékaři ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý

z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:

Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním.

Otok očních víček, obličeje nebo rtů.

Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním.

Léčivý přípravek již není registrován

Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla,

výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-

Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce.

Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep.

Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným

celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1 týden,

poraďte se se svým lékařem.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): Závrať, ospalost; palpitace (bušení srdce); návaly horka, otok

kotníků (edém); bolest břicha, nevolnost (nauzea).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost, třes,

poruchy chuti, mdloby, necitlivost k bolesti; poruchy vidění, poruchy zraku, zvonění v uších; nízký

krevní tlak; kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida); poruchy trávení, zvracení

(nevolnost); ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, změna barvy kůže; porucha močení, zvýšená

potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení; neschopnost dosáhnout erekce, nepříjemné pocity

v prsech nebo zvětšení prsů u mužů, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice, bolest svalů, svalové

křeče; zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): Zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): Snížený počet bílých krvinek, snížený počet

krevních destiček, které mohou mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození

červených krvinek); nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie); otok dásní, nadmutí břicha (zánět

žaludku); porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních

enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů; zvýšení svalového napětí; zánět cév,

často s kožní vyrážkou, citlivost na světlo; porucha kombinující ztuhlost, třes a/nebo porucha

hybnosti.

Valsartan

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): Pokles počtu červených krvinek, horečka, bolest

v krku nebo vřídky v ústech následkem infekcí; spontánní krvácení nebo modřiny; vysoká hladina

draslíku v krvi; neobvyklé výsledky jaterních testů; snížená funkce ledvin a výrazně snížená funkce

ledvin; otoky především na obličeji a krku; bolest svalů; vyrážka, purpurově-rudé skvrny; horečka;

svědění; alergická reakce; tvorba puchýřů na kůži (známka onemocnění zvaného bulózní dermatitida).

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to ihned svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Imprida uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Neužívejte přípravek Imprida, pokud si všimnete poškození obalu nebo známek manipulace s ním.

Léčivý přípravek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co Imprida obsahuje

Léčivými látkami přípravku Imprida jsou amlodipinum (jako amlodipini besilas) a valsartanum.

Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg a valsartanum 160 mg.

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, krospovidon typu A, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 4000, mastek, oxid titaničitý (E171),

žlutý oxid železitý (E172).

Jak Imprida vypadá a co obsahuje toto balení

Imprida 5 mg/160 mg tablety jsou oválné a tmavě žluté s „NVR“ na jedné straně a „ECE“ na druhé

straně.

Imprida je dostupný v baleních obsahujících 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné balení

obsahuje 4 balení po 70 tabletách nebo 20 balení po 14 tabletách. Všechna balení jsou dostupná se

standardními blistry, balení s 56, 98 a 280 tabletami jsou navíc dostupná s perforovanými

jednodávkovými blistry. Ve Vaší zemi nemusejí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

Výrobce

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 976 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Léčivý přípravek již není registrován

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Imprida 10 mg/160 mg potahované tablety

amlodipinum/valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Imprida a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteImprida užívat

Jak se Imprida užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Imprida uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Imprida a k čemu se používá

Imprida tablety obsahují dvě látky nazývané amlodipin a valsartan. Obě tyto látky pomáhají upravit

vysoký krevní tlak.

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných „blokátory kalciových kanálů“. Amlodipin brání

přestupu vápníku do stěny krevních cév a tím brání zúžení cév.

Valsartan patří do skupiny látek nazývaných antagonisté receptoru pro angitensin II.

Angiotensin II je produkován v lidském těle a působí zúžení krevních cév, a tím zvyšuje krevní

tlak. Valsartan blokuje účinek angiotensinu II.

To znamená, že obě tyto látky brání zúžení krevních cév. Výsledkem je uvolnění krevních cév a

pokles krevního tlaku.

Imprida se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně

upraven amlodipinem nebo valsartanem, pokud jsou podávány samostatně.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imprida užívat

Neužívejte přípravek Imprida

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amlodipin nebo jiné blokátory kalciových kanálů. To

může zahrnovat svědění, zarudnutí kůže a potíže s dýcháním.

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedeno v bodu 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický/á, řekněte to svému

lékaři dříve, než Imprida užijete.

jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo problémy se žlučovými cestami např. jaterní

cirhózou nebo cholestázou (poruchou odtoku žluči).

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vysadit léčbu přípravkem Imprida v časném

těhotenství, viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte závažným snížením krevního tlaku (hypotenzí).

jestliže máte zúžení aortální chlopně (aortální stenózu) nebo kardiogenní šok (stav, kdy srdce

není schopno dodávat dostatečné množství krve do těla).

jestliže trpíte srdečním selháním po srdeční příhodě.

Léčivý přípravek již není registrován

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte Imprida a řekněte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Imprida se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte nevolností (zvracení nebo průjem).

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.

jestliže jste prodělal(a) transplantaci ledvin nebo pokud Vám bylo řečeno, že máte zúžení

ledvinných tepen.

jestliže trpíte onemocněním, které se nazývá „primární hyperaldosteronismus“, a které ovlivňuje

ledviny.

jestliže trpíte srdečním selháváním nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu. U zahajovací dávky

dodržujte pečlivě pokyny svého lékaře. Váš lékař může také kontrolovat funkci ledvin.

jestliže Vám lékař řekl, že máte zúžení srdeční chlopně (nazývané aortální nebo mitrální

stenóza) nebo že Vaše srdeční svalovina abnormálně zesílila (nazýváno obstrukční

hypertrofická kardiomyopatie).

jestliže jste prodělal(a) otoky, zejména v obličeji a krku při podávání jiných léčivých přípravků

(včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu). Pokud se objeví tyto příznaky, přestaňte

užívat přípravek Imprida a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Přípravek Imprida byste neměl(a)

znovu užívat.

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte

problémy s ledvinami související s diabetem.

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Imprida“.

Pokud u Vás platí jakýkoliv z výše uvedených bodů, řekněte to lékaři dříve, než začnete užívat

Imprida.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Imprida dětem a mladistvým (do věku 18 let) se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Imprida

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo

udělal jiná opatření. V některých případech musíte přestat užívat jeden z těchto léků. To se týká

především léků uvedených níže:

inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Imprida“ a

„Upozornění a opatření“);

diuretika (léčivé přípravky na odvodnění, které zvyšují tvorbu moči);

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese);

draslík šetřící diuretika (přípravky na odvodnění), náhražky draslíku, soli obsahující draslík a

jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku v krvi;

některé typy léků tlumících bolest nazývaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky

(NSAID) nebo selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2 inhibitory). Váš lékař také může

kontrolovat funkci ledvin;

antikonvulziva (např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon);

třezalka;

nitroglycerin a jiné nitráty nebo látky nazývané „vasodilatátory“;

léčivé přípravky používané proti HIV/AIDS (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir);

Léčivý přípravek již není registrován

léčivé přípravky na léčbu plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol);

léčivé přípravky na léčbu bakteriálních infekcí (jako je rifampicin, erytromycin, klaritromycin,

talitromycin);

verapamil, diltiazem (léčivé přípravky na srdce);

simvastatin (léčivý přípravek užívaný k léčbé vysokého cholesterolu);

dantrolen (infúze pro těžké abnormality tělesné teploty);

léčivé přípravky užívané k ochraně proti odmítnutí transplantátu (cyklosporin).

Imprida s jídlem a pitím

Pacienti užívající přípravek Imprida by se měli vyvarovat konzumaci grapefruitu a grapefruitové

šťávy. A to proto, že grapefruit a grapefruitová šťáva může vést ke zvýšení krevní hladiny léčivé látky

amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Imprida na snížování

krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám

doporučí ukončit užívání přípravku Imprida před otěhotněním nebo co nejdříve po té, kdy zjistíte, že

jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Imprida. Podávání přípravku Imprida se

v časném těhotenství (první 3 měsíce) nedoporučuje a Imprida nesmí být podáván, pokud jste déle než

3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán po třetím měsíci

těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčba přípravkem Imprida není doporučená

matkám, které kojí. Váš lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména

pokud je Vaše dítě novorozené nebo předčasně narozené.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek Vám může způsobit závrať. Ta může ovlivnit míru Vašeho soustředění. Pokud si tedy

nejste jistý(á), jak Vás přípravek ovlivní, neřiďte, nepoužívejte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti,

na které se potřebujete soustředit.

3.

Jak se Imprida užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem. To Vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků a menšího rizika nežádoucích

účinků.

Obvyklá dávka přípravku Imprida je jedna tableta denně.

Doporučuje se, abyste svůj lék užíval(a) každý den nejlépe ve stejnou dobu.

Tablety polykejte a zapíjejte vodou.

Imprida můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Neužívejte Imprida s grapefruitem nebo

grapefruitovou šťávou.

V závislosti na tom, jak bude léčba ve Vašem případě probíhat, Vám může lékař dávku zvýšit nebo

snížit.

Nepřekračujte předepsanou dávku.

Léčivý přípravek již není registrován

Imprida a starší lidé (65 let nebo více)

Lékař by měl při zvyšování dávky postupovat opatrně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více Imprida, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Imprida nebo pokud Vaše tablety užil někdo jiný,

poraďte se okamžitě s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Imprida

Jetliže jste si zapomněl(a) tento přípravek vzít, vezměte si ho, co nejdříve si na to vzpomenete. Další

dávku přípravku užijte v obvyklém čase. Pokud si ale na zapomenutou tabletu vzpomenete až těsně

před a nebo v době, kdy si máte vzít další dávku, zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Imprida

Ukončení léčby přípravkem Imprida může způsobit zhoršení onemocnění. Nepřestávejte užívat svůj

lék, pokud Vám to lékař nedoporučí.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

U několika málo pacientů se objevily tyto závažné nežádoucí účinky (mohou postihnout až

l z 1 000 lidí). Jestliže u sebe zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů, řekněte to ihned svému

lékaři:

Alergická reakce s projevy jako je kopřivka, svědění, otoky obličeje, rtů nebo jazyka, potíže s

dýcháním, nízký krevní tlak (pocit na omdlení, točení hlavy).

Další možné nežádoucí účinky přípravku Imprida:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): Influenza (chřipka); ucpaný nos, bolest v krku a obtíže při

polykání; bolest hlavy; otoky paží, rukou, nohou, kotníků nebo chodidel; únava; astenie (slabost);

zčervenání a pocit horka v obličeji a/nebo krku.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): Závratě; nauzea a bolesti břicha; sucho v ústech;

ospalost, brnění nebo znecitlivění rukou nebo chodidel; závratě; zrychlení tepu včetně bušení srdce

(palpitace); závratě při postavení se; kašel; průjem; zácpa; kožní vyrážka, zarudnutí kůže; otoky

kloubů, bolest zad; bolest kloubů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): Pocit úzkosti; zvonění v uších (tinitus); omdlévání;

zvýšený objem moči a častější pocit nutkání k močení; neschopnost erekce a jejího udržení; pocit tíže;

nízký krevní tlak s projevy, jako jsou závratě, točení hlavy; nadměrné pocení; kožní vyrážka po celém

těle; svědění;svalové křeče.

Pokud Vás kterýkoli z nežádoucích účinků vážně obtěžuje, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Nežádoucí účinky hlášené u samotného amlodipinu nebo valsartanu, které nebyly pozorovány u

přípravku Imprida nebo byly hlášené s vyšší frekvencí samostatně než u přípravku Imprida:

Amlodipin

Sdělte svému lékaři ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý

z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:

Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním.

Otok očních víček, obličeje nebo rtů.

Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním.

Léčivý přípravek již není registrován

Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla,

výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-

Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce.

Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep.

Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným

celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1 týden,

poraďte se se svým lékařem.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): Závrať, ospalost; palpitace (bušení srdce); návaly horka, otok

kotníků (edém); bolest břicha, nevolnost (nauzea).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost, třes,

poruchy chuti, mdloby, necitlivost k bolesti; poruchy vidění, poruchy zraku, zvonění v uších; nízký

krevní tlak; kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida); poruchy trávení, zvracení

(nevolnost); ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, změna barvy kůže; porucha močení, zvýšená

potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení; neschopnost dosáhnout erekce, nepříjemné pocity

v prsech nebo zvětšení prsů u mužů, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice, bolest svalů, svalové

křeče; zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): Zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): Snížený počet bílých krvinek, snížený počet

krevních destiček, které mohou mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození

červených krvinek); nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie); otok dásní, nadmutí břicha (zánět

žaludku); porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních

enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů; zvýšení svalového napětí; zánět cév,

často s kožní vyrážkou, citlivost na světlo; porucha kombinující ztuhlost, třes a/nebo porucha

hybnosti.

Valsartan

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): Pokles počtu červených krvinek, horečka, bolest

v krku nebo vřídky v ústech následkem infekcí; spontánní krvácení nebo modřiny; vysoká hladina

draslíku v krvi; neobvyklé výsledky jaterních testů; snížená funkce ledvin a výrazně snížená funkce

ledvin; otoky především na obličeji a krku; bolest svalů; vyrážka, purpurově-rudé skvrny; horečka;

svědění; alergická reakce; tvorba puchýřů na kůži (známka onemocnění zvaného bulózní dermatitida).

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to ihned svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Imprida uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Neužívejte přípravek Imprida, pokud si všimnete poškození obalu nebo známek manipulace s ním.

Léčivý přípravek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co Imprida obsahuje

Léčivými látkami přípravku Imprida jsou amlodipinum (jako amlodipini besilas) a valsartanum.

Jedna tableta obsahuje amlodipinum 10 mg a valsartanum 160 mg.

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, krospovidon typu A, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 4000; mastek, oxid titaničitý (E171)

žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak Imprida vypadá a co obsahuje toto balení

Imprida 10 mg/160 mg tablety jsou oválné a světle žluté s „NVR“ na jedné straně a „UIC“ na sruhé

straně.

Imprida je dostupný v baleních obsahujících 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné balení

obsahuje 4 balení po 70 tabletách nebo 20 balení po 14 tabletách. Všechna balení jsou dostupná se

standardními blistry, balení s 56, 98 a 280 tabletami jsou navíc dostupná s perforovanými

jednodávkovými blistry. Ve Vaší zemi nemusejí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

Výrobce

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 976 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Léčivý přípravek již není registrován

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Imprida 5 mg/80 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas) a valsartanum 80 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Tmavě žlutá, kulatá potahovaná tableta se zkosenými okraji, potištěná „NVR“ na straně jedné a „NV“

na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.

Imprida je indikován k léčbě dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován monoterapií

buď amlodipinem nebo valsartanem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Imprida je jedna tableta denně.

Imprida 5 mg/80 mg může být podáván pacientům, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven

samotným amlodipinem 5 mg nebo valsartanem 80 mg.

Imprida může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Před převedením na fixní kombinaci dávky se doporučuje individuální titrace dávky s jednotlivými

složkami (tj. amlodipinem a valsartanem). Pokud je to klinicky vhodné, je možné uvažovat o přímé

změně z monoterapie na fixní dávkovou kombinaci.

Pacienti, kteří dostávají valsartan a amlodipin v oddělených tabletách/tobolkách, mohou být, pro jejich

pohodlí, převedeni na Imprida obsahující stejné dávky jednotlivých složek.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou ledvin nejsou k dispozici klinické údaje. ImpridaU pacientů s mírným

až středně závažným snížením funkce ledvin není nutná úprava dávkování. U středně závažného

snížení funkce ledvin se doporučuje monitorovat hladiny draslíku a kreatinin.

Porucha funkce jater

Imprida je kontraindikován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

Léčivý přípravek již není registrován

U pacientů se sníženou funkcí jater nebo obstrukčním onemocněním žlučových cest je při podávání

přípravku Imprida nutná zvýšená opatrnost (viz bod 4.4). U pacientů s mírnou až středně závažnou

poruchou funkce jater bez cholestázy je maximální doporučená dávka valsartanu 80 mg. U pacientů s

mírnou až střední jaterní nedostatečností nebylo stanoveno doporučené dávkovací schéma u

amlodipinu. Při změně terapie u vhodných pacientů s hypertenzí (viz bod 4.1) s poruchou funkce jater

na ampodipin nebo přípravek Imprida musí být podána nejnižší dostupná dávka amlodipinu v

monoterapii nebo v kombinovaném přípravku.

Starší pacienti (65 roků nebo více)

U starších pacientů je nutno zvyšovat dávku se zvýšenou opatrností. Při změně terapie u vhodných

starších pacientů s hypertenzí (viz bod 4.1) na ampodipin nebo přípravek Imprida musí být podána

nejnižší dostupná dávka amlodipinu v monoterapii nebo v kombinovaném přípravku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Imprida u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Imprida se doporučuje zapíjet vodou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky, na dihydropyridinové deriváty, nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1.

Závažná porucha funkce jater, biliární cirhóza nebo cholestáza.

Současné užívání přípravku Imprida s přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetes

mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73m

) (viz body 4.5 a 5.1).

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Závažná hypotenze.

Šok (včetně kardiogenního šoku).

Obstrukce levokomorového odtoku (např. hypertrofická obstrukční kardiomyopatie a aortální

stenóza vysokého stupně).

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Těhotenství

Léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství zahájena. Pokud

není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za nezbytné, pacientky

plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, která má ověřený

bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno těhotenství, léčba pomocí

antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit

jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s deplecí sodíku a/nebo deplecí tekutin

V placebem kontrolovaných studiích byla u 0,4 % pacientů s nekomplikovanou hypertenzí léčených

přípravkem Imprida pozorována výrazná hypotenze. U pacientů s aktivací renin-angiotenzinového

sytému (např. u paceintů s deplecí tekutin nebo solí dostávajících vysoké dávky diuretik), kteří

dostávají blokátory angiotenzinových receptorů, se může vyskytnout symptomatická hypotenze. Před

podáváním přípravku Imprida se doporučuje úprava tohoto stavu nebo přísný lékařský dohled při

zahájení léčby.

Léčivý přípravek již není registrován

Jestliže se u pacienta užívajícího Imprida objeví hypotenze, měl by být uložen do polohy vleže, a

pokud je to nutné, měl by dostat intravenózní infuzi fyziologického roztoku. Jakmile je krevní tlak

stabilizován, je možné pokračovat v léčbě.

Hyperkalemie

Souběžné podávání přípravků k suplementaci draslíku, draslík šetřících diuretik, solných náhrad, které

obsahují draslík nebo jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladinu draslíku v séru (heparin

atd.), by mělo být prováděno opatrně a měly by být často monitorovány hladiny draslíku.

Stenóza renální arterie

Přípravek Imprida by měl být používán s opatrností při léčbě hypertenze u pacientů s jednostrannou

nebo oboustrannou stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny, vzhledem

k tomu, že u těchto pacientů může dojít k nárůstu hladiny močoviny v krvi a kreatininu v séru.

Transplantace ledvin

Dosud nejsou zkušenosti s bezpečným podáváním přípravku Imprida pacientům po nedávné

transplantaci ledvin.

Porucha funkce jater

Valsartan je převážně vylučován v nezměněné formě žlučí. Hodnoty plazmatického poločasu

amlodipinu a AUC jsou u pacientů s poruchou funkce jater vyšší, dávkovací schéma u těchto pacientů

nebylo stanoveno. Pacientům s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater nebo s obstrukcí

žlučových cest, kteří užívají Imprida, musí být věnována zvláštní pozornost.

Maximální doporučená dávka valsartanu je u pacientů s mírným až středně závažným poškozením

jaterních funkcí bez cholestázy 80 mg.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce ledvin (GFR > 30 ml/min/1,73 m

) není

nutná úprava dávky přípravku Imprida. U středně závažné poruchy funkce ledvin se doporučuje

monitorovat hladiny draslíku a kreatinin.

Primární hyperaldosteronismus

Pacienti s primárním hyperaldosteronismem by neměli být léčeni valsartanem, antagonistou

angiotensinu II, protože jejich renin-angiotensinový systém je ovlivněn primární chorobou.

Angioedém

U pacientů léčených valsartanem byl hlášen angioedém včetně otoku hrtanu a hlasivek, který

způsobuje obstrukci dýchacích cest a/nebo otok obličeje, rtů, hltanu a/nebo jazyka. Někteří z těchto

pacientů již prodělali angioedém s jinými léčivými přípravky, včetně ACE. Pokud se objeví

angioedém, léčba přípravkem Imprida by měla být okamžitě přerušena a přípravek by neměl být znovu

podáván.

Srdeční selhání/stav po infarktu myokardu

U citlivých jedinců je možné předpokládat změny funkce ledvin jako důsledek inhibice renin-

angiotensin-aldosteronového systému. Léčba ACE inhibitory a antagonisty angiotensinových

receptorů může být u pacientů se závažným srdečním selháním, jejichž funkce ledvin závisí na aktivitě

renin-angiotensin-aldosteronového systému, doprovázena oligurií a/nebo progresivní azotémií a

(vzácně) akutním selháním ledvin a/nebo smrtí. Podobné výsledky byly hlášeny s valsartanem.

Hodnocení pacientů se srdečním selháním nebo po infarktu myokardu by mělo vždy zahrnovat

posouzení funkce ledvin.

Léčivý přípravek již není registrován

V dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u pacientů se srdečním

selháním neischemické etiologie třídy III a IV dle NYHA (New York Heart Association

Classification) byl amlodipin spojen se zvýšeným hlášením plicního edému navzdory

nesignifikantnímu rozdílu incidence zhoršení srdečního selhání ve srovnání s placebem.

Blokátory kalciových kanálů, včetně amlodipinu, musí být podávány s opatrností pacientům se

srdečním selháním, z důvodu zvýšeného rizika dalších kardiovaskulárních příhod a mortality.

Stenóza aortální a mitrální chlopně

Jako u všech ostatních vasodilatačních přípravků je u pacientů s mitrální stenózou nebo signifikantní

aortální stenózou, která není vysokého stupně, zapotřebí zvláštní opatrnosti.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

Imprida nebyl studován u jiných pacientů než pacientů s hypertenzí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce společné pro kombinaci

S přípravkem Imprida a jinými léčivými přípravky nebyly provedeny žádné studie lékových interakcí.

Při současném podávání je nutno vzít v úvahu

Ostatní antihypertenziva

Často podávaná antihypertenziva (např. alfablokátorů, diuretik) a jiné léčivé přípravky, které mohou

mít hypotenzní nežádoucí účinky (např. tricyklická antidepresiva, alfablokátory pro léčbu benigní

hyperplazie prostaty) mohou zvýšit antihypertenzní účinky této kombinace.

Interakce vázané na amlodipin

Současné užívání není doporučeno

Grapefruit nebo grapefruitová šťáva

Podávání amlodipinu s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u

některých pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, což vede k zvýšení účinku snižování

krevního tlaku.

Opatrnost vyžadována při současném užití

Inhibitory CYP3A4

Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory

proteázy, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo

diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu. Klinické důsledky těchto farmakokinetických

odchylek mohou být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky sledovat a

dávku upravit.

Induktory CYP3A4 (antiepileptika, [např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin,

primidon], rifampicin, třezalka - Hypericum perforatum)

Nejsou dostupné žádné údaje o účincích induktorů CYP3A4 na amlodipin. Současné užívání s

induktory CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) může vést ke snížené plazmatické

koncentraci amlodipinu. Proto je třeba amlodipin spolu s induktory CYP3A4 podávat s opatrností.

Léčivý přípravek již není registrován

Simvastatin

Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo k 77 % zvýšení

expozice simvastatinu oproti podávání samotného simvastatinu. U pacientů léčených amlodipinem se

doporučuje omezit dávky simvastatinu na 20 mg denně.

Dantrolen (infuze)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární

fibrilace a kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalemií. Z důvodu možného rizika

hyperkalemie je nutné se u pacientů náchylných ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní

hypertemie vyvarovat souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin.

Při současném podávání je nutno vzít v úvahu

Ostatní

V klinických studiích interakcí neovlivnil amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu,

warfarinu, ani cyklosporinu.

Interakce vázané na valsartan

Současné podávání není doporučeno

Lithium

Při současném podávání lithia a inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu, nebo antagonistů

receptorů pro angiotenzin II včetně valsartanu bylo popsáno reverzibilní zvýšení lithia v séru a jeho

toxické účinky. Při současném užívání se proto doporučuje pečlivé sledování hladiny lithia. Riziko

toxicity se může dále zvětšovat, jestliže je Imprida podáván v kombinaci s diuretikem.

Draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které obsahují draslík a

jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku

Jestliže jsou předepisovány léčivé přípravky, které ovlivňují hladiny draslíku v kombinaci s

valsartanem, doporučuje se monitorovat hladiny draslíku v plazmě.

Opatrnost vyžadována při současném podávání

Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), včetně selektivních COX-2 inhibitorů, acetylsalicylová

kyselina (> 3 g/den), neselektivní NSAID

Při současném podávání antagonistů angiotensinu II s NSAID může dojít k oslabení antihypertenzního

účinku. Navíc může současné podávání antagonistů angiotesinu II a NSAID vést ke zvýšení rizika

zhoršení renálních funkcí a zvýšení draslíku v séru. Z tohoto důvodu se na začátku léčby doporučuje

monitorování renálních funkcí, stejně jako adekvátní hydratace pacienta.

Inhibitory membránového přenašeče (rifampicin, cyklosporin) nebo efluxního transportéru (ritonavir)

Výsledky z in vitro studie na lidské jaterní tkáni naznačují, že valsartan je substrátem jaterního

přenašeče OATP1B1 a jaterního efluxního transportéru MRP2. Současné podávání inhibitorů

přenašeče (rifampicin, cyklosporin) nebo efluxního transportéru (ritonavir) může zvýšit systémovou

expozici k valsartanu.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí ARB, inhibitorů ACE nebo

aliskirenu

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Ostatní

Při monoterapii valsartanem nebyly nalezeny klinicky významné interakce s následujícími léčivými

látkami: cimetidin, warfarin, furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydrochlorothiazid,

amlodipin, glibenklamid.

Léčivý přípravek již není registrován

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Amlodipin

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství u člověka nebyla stanovena. Ve studiích se zvířaty byla při

podání vysokých dávek pozorována reprodukční toxicita (viz bod 5.3). Proto se jeho použití v

těhotenství doporučuje pouze tehdy, pokud neexistuje jiná bezpečnější alternativa a pokud

onemocnění samo o sobě vede k většímu riziku pro matku a plod.

Valsartan

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenicity při podávání ACE inhibitorů během prvního

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru

angiotenzinu II, pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v léčbě

antagonisty receptoru angiotenzinu II není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství

musí být převedeny na jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený

bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena,

léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je

nutné zahájit jiný způsob léčby.

Je známo, že expozice vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru

vede u lidí k fetotoxicitě (pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k

novorozenecké toxicitě (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3).

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky.

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4).

Kojení

Nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Imprida během kojení, proto se přípravek

Imprida nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lépe prověřeným bezpečnostním profilem

během kojení, obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte.

Fertilita

Klinické studie zabývající se fertilitou nebyly provedeny u přípravku Imprida.

Valsartan

Valsartan neměl nežádoucí účinky na reprodukci u samců a samic potkanů po perorální dávce až

200 mg/kg/den. Tato dávka je 6-tinásobkem maximální doporučené dávky pro člověka počítáno

v mg/m

(výpočet předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta vážícího 60 kg).

Amlodipin

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní

biochemické změny v hlavičce spermie. Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou

dostatečné. V jedné studii s potkany byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz bod

5.3).

Léčivý přípravek již není registrován

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti užívající přípravek Imprida by měli při řízení nebo obsluze strojů myslet na to, že se

příležitostně mohou vyskytnout závratě nebo slabost.

Amlodipin může mírně až středně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. U pacientů trpících

závratí, bolestí hlavy, únavou nebo nevolností může být schopnost reakce snížena.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Imprida byla hodnocena v pěti kontrolovaných klinických studiích

u 5 175 pacientů, z toho 2 613 dostávalo valsartan v kombinaci s amlodipinem. Následující nežádoucí

účinky byly zjištěny nejčastěji, nebo jsou nejvýznamnější či závažné: nazofaryngitida, chřipka,

přecilivělost, bolesti hlavy, synkopa, ortostatická hypotenze, otoky, jamkovité otoky, otoky obličeje,

periferní otoky, únava, zčervenání, astenie a návaly horka.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky byly seřazeny podle frekvence výskytu za použití následující konvence: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy

orgánových

systémů podle

databáze

MedDRA

Nežádoucí účinky

Četnost

Imprida

Amlodipin

Valsartan

Infekce a

infestace

Nasofaryngitida

Časté

Chřipka

Časté

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Pokles hodnot hemoglobinu

a hematokritu

Není známo

Leukopenie

Velmi

vzácné

Neutropenie

Není známo

Trombocytopenie, občas s

purpurou

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy

imunitního

systému

Přecitlivělost

Vzácné

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Méně časté

Hyperkalcemie

Méně časté

Hyperglykemie

Velmi

vzácné

Hyperlipidemie

Méně časté

Hyperurikemie

Méně časté

Hypokalemie

Časté

Hyponatremie

Méně časté

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Méně časté

Úzkost

Vzácné

Nespavost/poruchy spánku

Méně časté

Změny nálady

Méně časté

Zmatenost

Vzácné

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy

nervového

systému

Abnormální koordinace

Méně časté

Závratě

Méně časté

Časté

Posturální závratě

Méně časté

Dysgeusie

Méně časté

Extrapyramidový syndrom

Není známo

Bolest hlavy

Časté

Časté

Hypertonie

Velmi

vzácné

Parestezie

Méně časté

Méně časté

Periferní neuropatie,

neuropaie

Velmi

vzácné

Ospalost

Méně časté

Časté

Synkopa

Méně časté

Třes

Méně časté

Hypestezie

Méně časté

Poruchy oka

Poruchy vidění

Vzácné

Méně časté

Poruchy zraku

Méně časté

Méně časté

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Vzácné

Méně časté

Závrať

Méně časté

Méně časté

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

Časté

Synkopa

Vzácné

Tachykardie

Méně časté

Arytmie (včetně

bradykardie, komorové

tachykardie a fibrilace síní)

Velmi

vzácné

Infarkt myokardu

Velmi

vzácné

Cévní poruchy

Zarudnutí

Časté

Hypotenze

Vzácné

Méně časté

Ortostatická hypotenze

Méně časté

Vaskulitida

Velmi

vzácné

Není známo

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kašel

Méně časté

Velmi

vzácné

Méně časté

Dyspnoe

Méně časté

Bolesti v krku a hrtanu

Méně časté

Rýma

Méně časté

Gastrointestináln

í poruchy

Abdominální dyskomfort či

bolesti břicha

Méně časté

Časté

Méně časté

Změna vyprazdňování

Méně časté

Zácpa

Méně časté

Průjem

Méně časté

Méně časté

Sucho v ústech

Méně časté

Méně časté

Dyspepsie

Méně časté

Gastritida

Velmi

vzácné

Hyperplazie dásní

Velmi

vzácné

Nevolnost

Méně časté

Časté

Pankreatitida

Velmi

vzácné

Zvracení

Méně časté

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy jater a

žlučových cest

Abnormální jaterní funkční

testy, včetně nárůstu

bilirubinu v krvi

Velmi

vzácné*

Není známo

Hepatitida

Velmi

vzácné

Intrahepatální cholestáza,

žloutenka

Velmi

vzácné

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

Méně časté

Angioedém

Velmi

vzácné

Není známo

Bulózní dermatitida

Není známo

Erythema

Méně časté

Erythema multiforme

Velmi

vzácné

Exantém

Vzácné

Méně časté

Hyperhidróza

Vzácné

Méně časté

Reakce fotosenzitivity

Méně časté

Pruritus

Vzácné

Méně časté

Není známo

Purpura

Méně časté

Vyrážka

Méně časté

Méně časté

Není známo

Zbarvení kůže

Méně časté

Kopřivka a další formy

vyrážky

Velmi

vzácné

Exfoliativní dermatitida

Velmi

vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom

Velmi

vzácné

Quinckův edém

Velmi

vzácné

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Arthralgie

Méně časté

Méně časté

Bolest zad

Méně časté

Méně časté

Otoky kloubů

Méně časté

Svalové křeče

Vzácné

Méně časté

Myalgie

Méně časté

Není známo

Otok kotníků

Časté

Pocit tíže

Vzácné

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšení hladiny kreatininu v

krvi

Není známo

Poruchy močení

Méně časté

Noční močení

Méně časté

Polakisurie

Vzácné

Méně časté

Polyurie

Vzácné

Renalní selhání a poškození

Není známo

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Impotence

Méně časté

Poruchy erekce

Vzácné

Gynekomastie

Méně časté

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Asthenie

Časté

Méně časté

Nepříjemné pocity,

malátnost

Méně časté

Únava

Časté

Časté

Méně časté

Otoky obličeje

Časté

Zčervenání, návaly horka

Časté

Nekardiální bolesti na hrudi

Méně časté

Otoky

Časté

Časté

Periferní otoky

Časté

Léčivý přípravek již není registrován

Bolest

Méně časté

Jamkovité otoky

Časté

Vyšetření

Zvýšení draslíku v krvi

Není známo

Nárůst tělesné hmotnosti

Méně časté

Pokles tělesné hmotnosti

Méně časté

nejčastěji odpovídající cholestáze

Další informace o kombinaci

Periferní otok, známý nežádoucí účinek amlodipinu, byl většinou pozorován s nižší incidencí u

pacientů, kteří dostávali kombinaci amlodipin/valsartan, než u pacientů, kteří dostávali samotný

amlodipin. V dvojitě slepých, kontrolovaných klinických studiích byl výskyt periferního otoku podle

dávky následující:

% pacientů, u kterých se vyskytl

periferní edém

Valsartan (mg)

Amlodipin

(mg)

10,3

Průměrná incidence periferního edému při kombinaci amlodipin/valsartan rovnoměrně rozložená na

všechny dávky byla 5,1 %.

Další informace o jednotlivých složkách

Nežádoucí účinky hlášené dříve na jednu ze složek (amlodipin nebo valsartan) by mohly být také

potenciálními nežádoucími účinky u přípravku Imprida, i když nebyly v klinických studiích nebo po

uvedení na trh s tímto přípravkem pozorovány.

Amlodipin

Časté

Somnolence, závrať, palpitace, bolest břicha, nauzea, otok kotníků.

Méně časté

Nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, třes, dysgeuzie, synkopa,

hypestézie, porucha zraku (včetně diplopie), tinitus, hypotenze, dyspnoe, rinitida,

zvracení, dyspepsie, alopecie, purpura, změna barvy kůže, hyperhidróza, pruritus,

exantém, myalgie, svalové křeče, bolest, poruchy močení, zvýšená četnost močení,

impotence, gynekomastie, bolest na hrudi, malátnost, zvýšení tělesné hmotnosti,

snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné

Zmatenost.

Velmi vzácné

Leukocytopenie, trombocytopenie, alergické reakce, hyperglykémie, hypertonie,

periferní neuropatie, infarkt myokardu, arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární

tachykardie a atriální fibrilace), vaskulitida, pankreatitida, gastritida, hyperplázie

dásní, hepatitida, žloutenka, zvýšení jaterních enzymů*, angioedém, erythema

multiforme, kopřivka, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom,

Quinckeho edém, fotosensitivita.

* nejčastěji odpovídající cholestáze

Byly hlášeny výjimečné případy extrapyramidových syndromů.

Valsartan

Není známo

Snížení hemoglobinu, snížení hematokritu, neutropenie, trombocytopenie, zvýšení

hladiny draslíku v séru, zvýšení hodnot jaterních testů včetně zvýšení hladiny

bilirubinu v séru, selhání ledvin a zhoršení jejich funkce, zvýšení hladiny kreatininu

v séru, angioedém, myalgie, vaskulitida, hypersensitivita včetně sérové nemoci.

Léčivý přípravek již není registrován

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Příznaky

Dosud nejsou zkušenosti s předávkováním přípravkem Imprida. Hlavním projevem předávkování

valsartanem je možná výrazná hypotenze se závratěmi. Předávkování amlodipinem může mít za

následek excesivní periferní vazodilataci a pravděpodobně reflexní tachykardii. Byla hlášena výrazná

dlouhodobá systémová hypotenze, včetně šoku, s fatálním koncem.

Léčba

Pokud je doba od požití léku krátká, lze zvážit indukci zvracení nebo výplach žaludku. Podání

aktivního uhlí zdravým dobrovolníkům bezprostředně nebo nejdéle za dvě hodiny po požití

amlodipinu signifikantně snížilo absorpci amlodipinu. Klinicky významná hypotenze po předávkování

přípravkem Imprida vyžaduje aktivní kardiovaskulární podporu, zahrnující časté monitorování srdeční

a respirační funkce, zvednutí končetin, sledování cirkulačního objemu a objemu moči. Pomocí pro

obnovení vaskulárníhu tonu a krevního tlaku může být podání vasokonstrikčních přípravků, pokud

nejsou tyto přípravky kontraindikovány. Intravenózní podání kalcium glukonátu může být přínosné

pro zvrácení účinků blokátorů kalciových kanálů.

Není pravděpodobné, že by valsartan a amlodipin mohly být odstraněny hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky působící na systém renin-angiotenzin; antagonisté angiotenzinu

II, kombinace; antagonisté angiotenzinu II a blokátory kalciových kanálů, ATC kód: C09DB01

Imprida kombinuje dvě antihypertenzní složky s komplementárním mechanismem účinku na úpravu

krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí: amlodipin, který patří do skupiny antagonistů kalcia

a valsartan, který patří do skupiny antagonistů angiotensinu II. Kombinace těchto látek má aditivní

antihypertenzní účinek a snižuje krevní tlak více než jejich samotné jednotlivé složky.

Amlodipin/Valsartan

Kombinace amlodipinu a valsartanu má za následek na dávce závislé aditivní snížení krevního tlaku

napříč terapeutickým dávkovým rozmezím. Antihypertenzivní účinek jedné dávky kombinace

přetrvává po dobu 24 hodin.

Placebem kontrolované studie

Více než 1 400 pacientů s hypertenzí dostávalo jednou denně Imprida ve dvou placebem

kontrolovaných studiích. Do studie byli zařazeni dospělí pacienti s mírnou až středně těžkou

nekomplikovanou esenciální hypertenzí (průměrný diastolický krevní tlak vsedě

95 a < 110 mmHg).

Pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem – srdeční selhání typu I a nedostatečně kontrolovaným

diabetem typu II a s anamnézou infarktu myokardu nebo mozkové příhody v posledním roce byli

vyřazeni.

Léčivý přípravek již není registrován

Studie s aktivní kontrolou u pacientů, kteří neodpovídali na monoterapii

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená,studie v paralelním uspořádání kontrolovaná aktivní

léčbou ukázala normalizaci krevního tlaku (průměrný diastolický tlak vsedě < 90 mmHg na konci

studie) u 75 % pacientů, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven valsartanem v dávce 160 mg,

pokud byli léčeni kombinací amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg a u 62 % pacientů léčených

kombinací amlodipin/valsartan v dávce 5 mg/160 mg ve srovnání s 53 % pacientů léčených nadále

valsartanem v dávce 160 mg. Přidání amlodipinu 10 mg a 5 mg vyvolalo další snížení

systolického/diastolického tlaku krve o 6,0/4,8 mmHg a 3,9/2,9 mmHg, ve srovnání s pacienty, kterým

byl i nadále podáván pouze valsartan 160 mg.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná paralelní studie ukázala

normalizaci krevního tlaku (průměrný diastolický tlak vsedě < 90 mmHg na konci studie) u 75 %

pacientů, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně kontrolován amlodipinem v dávce 10 mg, pokud byli

léčeni kombinací amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg, oproti 67 % pacientů, kteří byli i nadále léčeni

pouze amlodipinem 10 mg. Přidání valsartanu 160 mg vyvolalo další snížení

systolického/diastolického tlaku krve o 2,9/2,1 mmHg ve srovnání s pacienty, kteří zůstali léčeni

pouze amlodipinem 10 mg.

Imprida byl také studován v

aktivně kontrolované studii u

130 pacientů s

hypertenzí s průměrným

diastolickým krevním tlakem vsedě ≥ 110 mmHg a < 120 mmHg. V

této studii (výchozí krevní tlak

171/113 mmHg) snížil Imprida, titrovaný z

dávky 5 mg/160 mg na 10 mg/160 mg, krevní tlak vsedě

36/29 mmHg ve srovnání se snížením o

32/28 mmHg u

kombinace lisinopril/hydrochlorothiazid

dávce 10 mg/12,5 mg, titrované na 20 mg/12,5 mg.

Ve dvou dlouhodobých následných studiích byl účinek přípravku Imprida udržován po dobu delší než

jeden rok. Náhlé vysazení Imprida nebylo doprovázeno rychlým vzestupem krevního tlaku.

Věk, pohlaví, rasa, nebo body mass index (≥ 30 kg/m

, < 30 kg/m

) nemají vliv na terapeutickou

odpověď přípravku Imprida.

Imprida nebyl studován u jiné populace pacientů než u pacientů s hypertenzí. Valsartan byl studován

u pacientů po infarktu myokardu a se srdečním selháním. Amlodipin byl studován u pacientů

s chronickou stabilní anginou pectoris, vasospastickou anginou a angiograficky prokázanou chorobou

koronárních cév.

Amlodipin

Amlodipinová složka Imprida inhibuje přestup iontů vápníku přes membrány do srdečního a cévního

hladkého svlastva. Mechanismem antihypertenzního účinku amlodipinu je přímý relaxační účinek na

hladké svalstvo, který působí snížení periferní vaskulární rezistence a tím i krevního tlaku.

Experimentální údaje naznačují, že se amlodipin váže jak na dihydropyridinová, tak i na

nedihydropyridinová vazebná místa. Kontrakce srdečního svalu a hladkého svalstva cév jsou závislé

na přestupu extracelulárních iontů vápníku do těchto buněk přes specifické iontové kanály.

Po podání terapeutické dávky pacientům s hypertenzí vyvolá amlodipin vasodilataci vedoucí ke

snížení krevního tlaku vestoje a vleže. Tyto poklesy krevního tlaku nejsou při chronickém podávání

doprovázeny významnou změnou srdečního rytmu nebo změnou hladin katecholaminů v plazmě.

Koncentrace v plazmě jsou v souladu s účinkem jak u mladých, tak i u starších pacientů.

U pacientů s hypertenzí a normální funkcí ledvin působí terapeutické dávky amlodipinu snížení

renální vaskulární rezistence, zvýšení poměru glomerulární filtrace a efektivního průtoku plazmy

ledvinami bez změny filtrační frakce nebo proteinurie.

Léčivý přípravek již není registrován

Stejně jako u ostatních blokátorů kalciových kanálů bylo hemodynamickými měřeními srdeční funkce

v klidu nebo během zátěže (nebo při kardiostimulaci) u pacientů léčených amlodipinem s normální

ventrikulární funkcí obvykle demonstrováno malé zvýšení srdečního indexu bez signifikantního vlivu

na dP/dt nebo na koncový diastolický tlak v levé komoře a na objem. V hemodynamických studiích

nebyl amlodipin doprovázen negativním inotropním účinkem, pokud byl podáván v rozmezí

terapeutických dávek zdravým zvířatům a lidem, i když byl lidem současně podáván s betablokátory.

Amlodipin nepůsobil změnu funkce sinoatriálního uzlu nebo atrioventrikulárního přenosu u zdravých

zvířat nebo lidí. V klinických studiích, ve kterých byl amlodipin aplikován v kombinaci s

betablokátory pacientům s hypertenzí nebo angínou pectoris, nebyly pozorovány nežádoucí účinky na

elektrokardiografické parametry.

Podávání u pacientů s hypertenzí

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie zaměřená na morbiditu a mortalitu, zvaná Antihypertensive

and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), byla provedena pro srovnání

dvou novějších možností léčby mírné nebo středně těžké hypertenze: amlodipinu 2,5-10 mg/den

(blokátor kalciových kanálů) nebo lisinoprilu 10-40 mg/den (ACE-inhibitor) jako terapií první linie

namísto podávání thiazidových diuretik, s chlorthalidonem 12,5-25 mg/denně.

Bylo randomizováno celkem 33357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 let a starší, kteří byli sledováni

průměrně po dobu 4,9 let. Tito pacienti vykazovali navíc ještě minimálně jeden rizikový faktor

koronárního srdečního onemocnění, jako: předchozí infarkt myokardu či cévní mozková příhoda

(> 6 měsíců před vstupem do studie) nebo jiná prokázaná kardiovaskulární onemocnění

aterosklerotického původu (celkem 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), hladiny HDL-cholesterolu

< 35 mg/dl nebo < 0,906 mmol/l (11,6 %), hypertrofie levé srdeční komory diagnostikovaná na

elektrokardiogramu nebo echokardiogramu (20,9 %) nebo kouření (21,9 %).

Primárním cílovým parametrem byl složený parametr fatálního koronárního onemocnění nebo

nefatální infarkt myokardu. V primárním cílovém parametru nebyl zjištěn významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu: poměr rizika (risk ratio - RR)

0,98 95 % CI (0,90-1,07) p=0,65. V sekundárních cílových parametrech byla incidence srdečního

selhání (součást složeného kardiovaskulárního cílového parametru) významně vyšší ve skupině léčené

amlodipinem než ve skupině léčené chlorthalidonem (10,2 % proti 7,7 %, RR 1,38, 95 % CI

[1,25-1,52] p < 0,001). V mortalitě z důvodu všech kauzalit však nebyl zjišťen významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu RR 0,96 95 % CI [0,89-1,02]

p=0,20.

Valsartan

Valsartan je perorálně účinný, silný a specifický antagonista receptoru pro angiotensin II. Působí

selektivně na receptor podtypu AT

který je odpovědný za známé působení angiotensinu II. Zvýšení

hladiny angiotensinu II po blokádě AT

receptoru valsartanem může stimulovat neblokovaný receptor

který se zdá mít opačný účinek než AT

receptor. Valsartan nemá žádný parciálně-agonistický

účinek na AT

receptory a má mnohem větší afinitu (přibližně 20 000krát) pro receptor AT

než pro

receptor.

Valsartan neinhibuje ACE, také známý jako kininasa II, který konvertuje angiotensin I na angiotensin

II a odbourává bradykinin. Protože nemá žádný účinek na ACE a nepotencuje bradykinin nebo

substanci P, není pravděpodobné, že by antagonisté angiotensinu II byly doprovázeny kašlem. V

klinických studiích, ve kterých byl valsartan srovnáván s ACE inhibitory, byla incidence suchého

kašle významně nižší (p < 0,05) u pacientů léčených valsartanem než u těch, kteří dostávali ACE

inhibitory (2,6 % proti 7,9 %). V klinických studiích s pacienty, kteří měli v anamnéze během léčby

ACE inhibitory suchý kašel, mělo suchý kašel pouze 19,5 % pacientů léčených valsartanem a 19 %

pacientů léčených thiazidovými diuretiky, zatímco u pacientů léčených ACE inhibitory se suchý kašel

vyskytoval u 68,5 % (p < 0,05). Valsartan se neváže ani neblokuje jiné hormonální receptory či

iontové kanály, o kterých je známo, že jsou důležité pro kardiovaskulární regulaci.

Léčivý přípravek již není registrován

Podávání valsartanu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku bez ovlivnění tepové

frekvence.

U většiny pacientů nastupuje po perorálním jednorázovém podání dávky antihypertenzní účinek

během 2 hodin a maximálního snížení krevního tlaku je dosaženo za 4 až 6 hodin. Antihypertenzní

účinek přetrvává po dobu 24 hodin po podání. Při opakovaném podávání je maximálního snížení

krevního tlaku s jakoukoli dávkou dosaženo obvykle během 2 až 4 týdnů a je udržováno v průběhu

dlouhodobé léčby. Náhlé vysazení valsartanu nevyvolá následnou hypertenzi (rebound) nebo jiné

nežádoucí klinické účinky.

Další: duální blokáda renin-angiotenzin-aldosteronu (RAAS)

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a

diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotensin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně (viz bod 4.4).

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Linearita

Amlodipin a valsartan mají lineární farmakokinetiku.

Amlodipin/Valsartan

Po perorálním podání přípravku Imprida jsou dosaženy vrcholové plazmatické koncentrace valsartanu

za 3 hodiny a amlodipinu za 6-8 hodin. Rychlost a rozsah absorpce přípravku Imprida jsou

ekvivalentní biologické dostupnosti valsartanu a amlodipinu podávaných individuálně.

Amlodipin

Absorpce: Po perorální aplikaci terapeutické dávky samotného amlodipinu bylo dosaženo vrcholové

koncentrace amlodipinu v plazmě za 6 až 12 hodin. Vypočítaná absolutní biologická dostupnost byla

mezi 64 % a 80 %. Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem potravy.

Distribuce v organismu: Ditribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie s amlodipinem ukázaly,

že je přibližně 97,5 % cirkulujícího léku vázáno na plazmatické proteiny.

Léčivý přípravek již není registrován

Biotransformace: Amlodipin je intenzivně (přibližně z 90 %) metabolizován v játrech na neaktivní

metabolity.

Eliminace z

organismu: Amlodipin je z plazmy vylučován dvoufázově s terminálním eliminačním

poločasem přibližně 30 až 50 hodin. Rovnovážného stavu v plazmě je dosaženo po kontinuálním

podávání po dobu 7-8 dnů. Močí je vylučováno 10 % nezměněného amlodipinu a 60 % metabolitů

amlodipinu.

Valsartan

Absorpce: Po perorálním podání samotného valsartanu je maximální koncentrace v plazmě dosažena

za 2-4 hodiny. Průměrná absolutní biologická dostupnost je 23 %. Potrava snižuje expozici k

valsartanu (stanoveno pomocí AUC) přibližně o 40 % a vrcholové koncentrace (C

) přibližně o

50 %, ačkoliv přibližně za 8 hodin po podání dávky jsou plazmatické koncentrace valsartanu u

najedené skupiny a u skupiny nalačno podobné. Toto snížení AUC však není doprovázeno klinicky

významným snížením terapeutického účinku, a proto může být valsartan užíván s jídlem nebo nalačno.

Distribuce v

organismu: Distribuční objem je v rovnovážném stavu po intravenózním podání

valsartanu přibližně 17 litrů, což naznačuje, že valsartan není extenzivně distribuován do tkání.

Valsartan je silně vázán na proteiny séra (94-97 %), převážně na albumin.

Biotransformace: Valsartan není významně metabolizován, protože pouze asi 20 % z podané dávky

bylo detekováno ve formě matabolitů. V plazmě byl v nízké koncentraci (méně než 10 % AUC

valsartanu) nalezen jeho hydroxy metabolit. Tento metabolit je farmakologicky inaktivní.

Eliminace z

organismu: Valsartan vykazuje multiexponenciální eliminaci (t

½α

< 1 hod. a t

½ß

9 hod.). Valsartan je vylučován především stolicí (přibližně 83 % dávky) a močí (přibližně 13 %

dávky), převážně v nezměněné formě. Po intravenózním podání je plazmatická clearance valsartanu

přibližně 2 l/hod. a jeho renální clearance je 0,62 l/hod. (přibližně 30 % celkové clearance). Poločas

valsartanu je 6 hodin.

Zvláštní populace

Pediatrická populace (věk do 18 roků)

U této populace nejsou farmakokinetické údaje dostupné.

Starší pacienti (věk 65 roků a více)

Doba dosažení maximální koncentrace amlodipinu v plazmě je podobná u mladých i starších jedinců.

U starších pacientů je tendence k poklesu clearance amlodipinu, což je příčinou zvýšení plochy pod

křivkou (AUC) a eliminačního poločasu. Střední systémová expozice AUC valsartanu je u starších

pacientů o 70 % vyšší ve srovnání s mladými, proto je při zvyšování dávkování potřebná opatrnost.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika amlodipinu není významně ovlivněna poškozením ledvin. Jak je možné očekávat pro

látky, jejichž renální clearance činí pouze 30 % celkové plazmatické clearance, nebyla pozorována

souvztažnost mezi funkcí ledvin a systémovou expozicí k valsartanu.

Porucha funkce jater

O podávání amlodipinu pacientům s poruchou funkce jater existují pouze velmi omezené údaje. U

pacientů s poruchou funkce jater byla snížena clearanace amlodipinu, což mělo za následek zvýšení

AUC o 40-60 %. U pacientů s mírným až středně závažným chronickým postižením jater byla v

průměru expozice k valsartanu (měřeno hodnotami AUC) dvojnásobná, než byla u zdravých

dobrovolníků (upraveno na věk, pohlaví a hmotnost). U pacientů s jaterním postižením je nutná

opatrnost (viz bod 4.2).

Léčivý přípravek již není registrován

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Amlodipin/Valsartan

Nežádoucí účinky pozorované ve studiích na zvířatech s možným klinickým významem jsou

následující: Histopatologické známky zánětu žaludečních žláz byly pozorovány u potkaních samců při

expozici valsartanu v dávce přibližně 1,9krát a amlodipinu 2,6krát vyšší, než jsou klinické dávky

160 mg valsartanu a 10 mg amlodipinu. Při vyšších expozicích byly nalezeny ulcerace a eroze na

žaludeční sliznici potkaních samců i samic. Podobné změny byly také pozorovány u skupiny, která

dostávala samotný valsartan (expozice 8,5-11,0násobek klinické dávky 160 mg valsartanu).

Při expozici 8-13násobku (valsartanu) a 7-8násobku (amlodipinu) klinické dávky 160 mg valsartanu a

10 mg amlodipinu byla nalezena zvýšená incidence a závažnost renální tubulární basofilie/hyalinizace,

dilatace a válců, stejně jako intersticiální lymfocytární zánět a hypertrofie mediálních arteriol.

Podobné změny byly nalezeny ve skupině se samotným valsartanem (expozice 8,5-11,0násobek

klinické dávky 160 mg valsartanu).

Při studii embryo-fetálního vývoje u potkanů byl, při expozici 12násobku (valsartan) a 10násobku

(amlodipin) klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg amlodipinu, zaznamenán zvýšený výskyt

dilatace ureterů, malformace hrudní kosti, neosifikovaných falang u přední tlapky. Dilatované uretery

byly také nalezeny u skupiny, která dostávala samotný valsartan (expozice 12násobku klinické dávky

160 mg valsartanu). Známky toxicity u matky byly v této studii pouze mírné (mírné snížení tělesné

hmotnosti). Žádné účinky na vývoj plodu nebyly pozorovány při 3násobné (valsartan) a 4násobné

(amlodipin) klinické expozici (podle AUC).

Pro jednotlivé látky nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita.

Amlodipin

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly zpoždění porodu, prodloužení doby porodu a snížení

přežití mláďat při dávkách přibližně 50x vyšších než nejvyšší doporučené dávky pro člověka

stanovené dle mg/kg.

Zhoršení fertility

Nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu potkanů léčených amlodipinem (samci po dobu 64 dní a samice

po dobu 14 dní před pářením) v dávkách do 10 mg/kg/den (8x* vyšší než je maximální doporučená

dávka u člověka 10 mg na základě mg/m

). V jiné studii s potkany, kde samci byli léčeni amlodipinem

besilas po dobu 30 dnů v dávkách srovnatelných s dávkou pro člověka stanovené dle mg/kg, byly

pozorovány snížené plazmatické hladiny hormonů stimulujících folikuly a testosteronu a rovněž

snížení hustoty spermií a počtu zralých spermií a Sertoliho buněk.

Kancerogeneze/mutageneze

U potkanů a myší léčených amlodipinem v potravě po dobu dvou let v koncentracích vypočtených tak,

aby odpovídaly denním úrovním dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg nebyl podán žádný důkaz o

kancerogenitě amlodipinu. Nejvyšší dávka (u myší obdobná a u potkanů dvojnásobná* než je

maximální doporučená klinická dávka 10 mg na základě mg/m

) byla blízko maximální tolerované

dávky u myší, avšak nikoliv u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné na dávce závislé účinky jak na genové, tak i na chromozomální

úrovni.

*Při hmotnosti pacienta 50 kg

Valsartan

Neklinické údaje založené na konvenčních studiích bezpečnostní farmakologie, toxicity opakovaného

podávání, genotoxicity, kancerogenního potentiálu, a reprodukční toxicity a vývoje neodhalily

speciální riziko pro lidi.

Léčivý přípravek již není registrován

Mateřské toxické dávky u potkanů (600 mg/kg/den) během posledních dní březosti a během kojení

vedly ke snížení přežívání, menším přírůstkům hmotnosti a opožděnému vývoji (odstouplé boltce a

otevření ušního kanálu) mláďat (viz bod 4.6). Tyto dávky u potkanů (600 mg/kg/den) jsou přibližně

osmnáctinásobkem maximální doporučené dávky u lidí na základě vztahu mg/m

(kalkulace

předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

V neklinických bezpečnostních studiích způsobily vysoké dávky valsartanu (200 až 600 mg/kg tělesné

hmotnosti) u potkanů redukci parametrů červených krvinek (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit) a

byly prokázány změny v hemodynamice ledvin (lehce zvýšená hladina dusíku močoviny v krvi a

hyperplazie ledvinných tubulů a bazofilie u samců). Tyto dávky u potkanů (200 až 600 mg/kg/den)

jsou přibližně šesti až osmnáctinásobkem maximální doporučené dávky u lidí na základě

vztahu mg/m

(kalkulace předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

U kosmanů užívajících srovnatelné dávky došlo k obdobným, ale závažnějším změnám, především v

ledvinách, kde tyto změny vedly k nefropatii se zvýšením hladiny dusíku močoviny v krvi a

kreatininu.

Hypertrofie juxtaglomerulárních buněk ledvin byla pozorována také u obou druhů. Všechny změny

jsou způsobeny farmakologickým účinkem valsartanu, který způsobuje prodlouženou hypotenzi,

především u kosmanů. Při užívání terapeutických dávek u lidí nemá pravděpodobně hypertrofie

juxtaglomerulárních buněk ledvin žádnou relevanci.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon typu A

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah:

Hypromelosa

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Makrogol 4000

Mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivý přípravek již není registrován

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC

blistry. Jeden blistr obsahuje 7, 10 nebo 14 potahovaných tablet.

Velikost balení: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 280 potahovaných tablet a vícečetná balení obsahující

280 (4x70 nebo 20x14) potahovaných tablet.

PVC/PVDC perforované blistry jednodávkové. Jeden blistr obsahuje 7, 10 nebo 14 potahovaných

tablet.

Balení obsahuje 56, 98 nebo 280 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/06/373/001

EU/1/06/373/002

EU/1/06/373/003

EU/1/06/373/004

EU/1/06/373/005

EU/1/06/373/006

EU/1/06/373/007

EU/1/06/373/008

EU/1/06/373/025

EU/1/06/373/026

EU/1/06/373/027

EU/1/06/373/034

EU/1/06/373/037

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. ledna.2007

Datum posledního prodloužení registrace: 17. ledna.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Imprida 5 mg/160 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas) a valsartanum

160 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Tmavě žlutá, oválná potahovaná tableta, potištěná „NVR“ na jedné straně a „ECE“ na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.

Imprida je indikován k léčbě dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován monoterapií

buď amlodipinem nebo valsartanem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Imprida je jedna tableta denně.

Imprida 5 mg/160 mg může být podáván pacientům, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven

samotným amlodipinem 5 mg nebo valsartanem 160 mg.

Imprida může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Před převedením na fixní kombinaci dávky se doporučuje individuální titrace dávky s jednotlivými

složkami (tj. amlodipinem a valsartanem). Pokud je to klinicky vhodné, je možné uvažovat o přímé

změně z monoterapie na fixní dávkovou kombinaci.

Pacienti, kteří dostávají valsartan a amlodipin v oddělených tabletách/tobolkách, mohou být, pro jejich

pohodlí, převedeni na Imprida obsahující stejné dávky jednotlivých složek.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou ledvin nejsou k dispozici klinické údaje.Imprida U pacientů s mírným

až středně závažným snížením funkce ledvin není nutná úprava dávkování. U středně závažného

snížení funkce ledvin se doporučuje monitorovat hladiny draslíku a kreatinin.

Léčivý přípravek již není registrován

Porucha funkce jater

Imprida je kontraindikován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

U pacientů se sníženou funkcí jater nebo obstrukčním onemocněním žlučových cest je při podávání

přípravku Imprida nutná zvýšená opatrnost (viz bod 4.4). U pacientů s mírnou až středně závažnou

poruchou funkce jater bez cholestázy je maximální doporučená dávka valsartanu 80 mg. U pacientů s

mírnou až střední jaterní nedostatečností nebylo stanoveno doporučené dávkovací schéma u

amlodipinu. Při změně terapie u vhodných pacientů s hypertenzí (viz bod 4.1) s poruchou funkce jater

na ampodipin nebo přípravek Imprida musí být podána nejnižší dostupná dávka amlodipinu v

monoterapii nebo v kombinovaném přípravku.

Starší pacienti (65 roků nebo více)

U starších pacientů je nutno zvyšovat dávku se zvýšenou opatrností. Při změně terapie u vhodných

starších pacientů s hypertenzí (viz bod 4.1) na ampodipin nebo přípravek Imprida musí být podána

nejnižší dostupná dávka amlodipinu v monoterapii nebo v kombinovaném přípravku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Imprida u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Imprida se doporučuje zapíjet vodou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky, na dihydropyridinové deriváty, nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1.

Závažná porucha funkce jater, biliární cirhóza nebo cholestáza.

Současné přípravku Imprida s přípravky obsahujícími aliskireneu pacientů s diabetes mellitus

nebo s poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73m

) (viz body 4.5 a 5.1).

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Závažná hypotenze.

Šok (včetně kardiogenního šoku).

Obstrukce levokomorového odtoku (např. hypertrofická obstrukční kardiomyopatie a aortální

stenóza vysokého stupně).

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Těhotenství

Léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství zahájena. Pokud

není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za nezbytné, pacientky

plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, která má ověřený

bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno těhotenství, léčba pomocí

antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit

jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6).

Léčivý přípravek již není registrován

Pacienti s deplecí sodíku a/nebo deplecí tekutin

V placebem kontrolovaných studiích byla u 0,4 % pacientů s nekomplikovanou hypertenzí léčených

přípravkem Imprida pozorována výrazná hypotenze. U pacientů s aktivací renin-angiotenzinového

sytému (např. u paceintů s deplecí tekutin nebo solí dostávajících vysoké dávky diuretik), kteří

dostávají blokátory angiotenzinových receptorů, se může vyskytnout symptomatická hypotenze. Před

podáváním přípravku Imprida se doporučuje úprava tohoto stavu nebo přísný lékařský dohled při

zahájení léčby.

Jestliže se u pacienta užívajícího Imprida objeví hypotenze, měl by být uložen do polohy vleže, a

pokud je to nutné, měl by dostat intravenózní infuzi fyziologického roztoku. Jakmile je krevní tlak

stabilizován, je možné pokračovat v léčbě.

Hyperkalemie

Souběžné podávání přípravků k suplementaci draslíku, draslík šetřících diuretik, solných náhrad, které

obsahují draslík nebo jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladinu draslíku v séru (heparin

atd.), by mělo být prováděno opatrně a měly by být často monitorovány hladiny draslíku.

Stenóza renální arterie

Přípravek Imprida by měl být používán s opatrností při léčbě hypertenze u pacientů s jednostrannou

nebo oboustrannou stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny, vzhledem

k tomu, že u těchto pacientů může dojít k nárůstu hladiny močoviny v krvi a kreatininu v séru.

Transplantace ledvin

Dosud nejsou zkušenosti s bezpečným podáváním přípravku Imprida pacientům po nedávné

transplantaci ledvin.

Porucha funkce jater

Valsartan je převážně vylučován v nezměněné formě žlučí. Hodnoty plazmatického poločasu

amlodipinu a AUC jsou u pacientů s poruchou funkce jater vyšší, dávkovací schéma u těchto pacientů

nebylo stanoveno. Pacientům s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater nebo s obstrukcí

žlučových cest, kteří užívají Imprida, musí být věnována zvláštní pozornost.

Maximální doporučená dávka valsartanu je u pacientů s mírným až středně závažným poškozením

jaterních funkcí bez cholestázy 80 mg.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce ledvin (GFR > 30 ml/min/1,73 m

) není

nutná úprava dávky přípravku Imprida. U středně závažné poruchy funkce ledvin se doporučuje

monitorovat hladiny draslíku a kreatinin.

Primární hyperaldosteronismus

Pacienti s primárním hyperaldosteronismem by neměli být léčeni valsartanem, antagonistou

angiotensinu II, protože jejich renin-angiotensinový systém je ovlivněn primární chorobou.

Angioedém

U pacientů léčených valsartanem byl hlášen angioedém včetně otoku hrtanu a hlasivek, který

způsobuje obstrukci dýchacích cest a/nebo otok obličeje, rtů, hltanu a/nebo jazyka. Někteří z těchto

pacientů již prodělali angioedém s jinými léčivými přípravky, včetně ACE. Pokud se objeví

angioedém, léčba přípravkem Imprida by měla být okamžitě přerušena a přípravek by neměl být znovu

podáván.

Srdeční selhání/stav po infarktu myokardu

U citlivých jedinců je možné předpokládat změny funkce ledvin jako důsledek inhibice renin-

angiotensin-aldosteronového systému. Léčba ACE inhibitory a antagonisty angiotensinových

receptorů může být u pacientů se závažným srdečním selháním, jejichž funkce ledvin závisí na aktivitě

renin-angiotensin-aldosteronového systému, doprovázena oligurií a/nebo progresivní azotémií a

(vzácně) akutním selháním ledvin a/nebo smrtí. Podobné výsledky byly hlášeny s valsartanem.

Léčivý přípravek již není registrován

Hodnocení pacientů se srdečním selháním nebo po infarktu myokardu by mělo vždy zahrnovat

posouzení funkce ledvin.

V dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u pacientů se srdečním

selháním neischemické etiologie třídy III a IV dle NYHA (New York Heart Association

Classification) byl amlodipin spojen se zvýšeným hlášením plicního edému navzdory

nesignifikantnímu rozdílu incidence zhoršení srdečního selhání ve srovnání s placebem.

Blokátory kalciových kanálů, včetně amlodipinu, musí být podávány s opatrností pacientům se

srdečním selháním, z důvodu zvýšeného rizika dalších kardiovaskulárních příhod a mortality.

Stenóza aortální a mitrální chlopně

Jako u všech ostatních vasodilatačních přípravků je u pacientů s mitrální stenózou nebo signifikantní

aortální stenózou, která není vysokého stupně, zapotřebí zvláštní opatrnosti.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

Imprida nebyl studován u jiných pacientů než pacientů s hypertenzí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce společné pro kombinaci

S přípravkem Imprida a jinými léčivými přípravky nebyly provedeny žádné studie lékových interakcí.

Při současném podávání je nutno vzít v úvahu

Ostatní antihypertenziva

Často podávaná antihypertenziva (např. alfablokátorů, diuretik) a jiné léčivé přípravky, které mohou

mít hypotenzní nežádoucí účinky (např. tricyklická antidepresiva, alfablokátory pro léčbu benigní

hyperplazie prostaty) mohou zvýšit antihypertenzní účinky této kombinace.

Interakce vázané na amlodipin

Současné užívání není doporučeno

Grapefruit nebo grapefruitová šťáva

Podávání amlodipinu s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u

některých pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, což vede k zvýšení účinku snižování

krevního tlaku.

Opatrnost vyžadována při současném užití

Inhibitory CYP3A4

Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory

proteázy, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo

diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu. Klinické důsledky těchto farmakokinetických

odchylek mohou být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky sledovat a

dávku upravit.

Induktory CYP3A4 (antiepileptika, [např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin,

primidon], rifampicin, třezalka - Hypericum perforatum)

Léčivý přípravek již není registrován

Nejsou dostupné žádné údaje o účincích induktorů CYP3A4 na amlodipin. Současné užívání s

induktory CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) může vést ke snížené plazmatické

koncentraci amlodipinu. Proto je třeba amlodipin spolu s induktory CYP3A4 podávat s opatrností.

Simvastatin

Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo k 77 % zvýšení

expozice simvastatinu oproti podávání samotného simvastatinu. U pacientů léčených amlodipinem se

doporučuje omezit dávky simvastatinu na 20 mg denně.

Dantrolen (infuze)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární

fibrilace a kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalemií. Z důvodu možného rizika

hyperkalemie je nutné se u pacientů náchylných ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní

hypertemie vyvarovat souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin.

Při současném podávání je nutno vzít v úvahu

Ostatní

V klinických studiích interakcí neovlivnil amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu,

warfarinu, ani cyklosporinu.

Interakce vázané na valsartan

Současné podávání není doporučeno

Lithium

Při současném podávání lithia a inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu, nebo antagonistů

receptorů pro angiotenzin II včetně valsartanu bylo popsáno reverzibilní zvýšení lithia v séru a jeho

toxické účinky. Při současném užívání se proto doporučuje pečlivé sledování hladiny lithia. Riziko

toxicity se může dále zvětšovat, jestliže je Imprida podáván v kombinaci s diuretikem.

Draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které obsahují draslík a

jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku

Jestliže jsou předepisovány léčivé přípravky, které ovlivňují hladiny draslíku v kombinaci s

valsartanem, doporučuje se monitorovat hladiny draslíku v plazmě.

Opatrnost vyžadována při současném podávání

Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), včetně selektivních COX-2 inhibitorů, acetylsalicylová

kyselina (> 3 g/den), neselektivní NSAID

Při současném podávání antagonistů angiotensinu II s NSAID může dojít k oslabení antihypertenzního

účinku. Navíc může současné podávání antagonistů angiotesinu II a NSAID vést ke zvýšení rizika

zhoršení renálních funkcí a zvýšení draslíku v séru. Z tohoto důvodu se na začátku léčby doporučuje

monitorování renálních funkcí, stejně jako adekvátní hydratace pacienta.

Inhibitory membránového přenašeče (rifampicin, cyklosporin) nebo efluxního transportéru (ritonavir)

Výsledky z in vitro studie na lidské jaterní tkáni naznačují, že valsartan je substrátem jaterního

přenašeče OATP1B1 a jaterního efluxního transportéru MRP2. Současné podávání inhibitorů

přenašeče (rifampicin, cyklosporin) nebo efluxního transportéru (ritonavir) může zvýšit systémovou

expozici k valsartanu.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí ARB, inhibitorů ACE nebo

aliskirenu

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).a 4.4).

Léčivý přípravek již není registrován

Ostatní

Při monoterapii valsartanem nebyly nalezeny klinicky významné interakce s následujícími léčivými

látkami: cimetidin, warfarin, furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydrochlorothiazid,

amlodipin, glibenklamid.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Amlodipin

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství u člověka nebyla stanovena. Ve studiích se zvířaty byla při

podání vysokých dávek pozorována reprodukční toxicita (viz bod 5.3). Proto se jeho použití v

těhotenství doporučuje pouze tehdy, pokud neexistuje jiná bezpečnější alternativa a pokud

onemocnění samo o sobě vede k většímu riziku pro matku a plod.

Valsartan

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenicity při podávání ACE inhibitorů během prvního

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru

angiotenzinu II, pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v léčbě

antagonisty receptoru angiotenzinu II není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství

musí být převedeny na jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený

bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena,

léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je

nutné zahájit jiný způsob léčby.

Je známo, že expozice vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru

vede u lidí k fetotoxicitě (pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k

novorozenecké toxicitě (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3).

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky.

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4).

Kojení

Nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Imprida během kojení, proto se přípravek

Imprida nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lépe prověřeným bezpečnostním profilem

během kojení, obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte.

Fertilita

Klinické studie zabývající se fertilitou nebyly provedeny u přípravku Imprida.

Valsartan

Valsartan neměl nežádoucí účinky na reprodukci u samců a samic potkanů po perorální dávce až

200 mg/kg/den. Tato dávka je 6-tinásobkem maximální doporučené dávky pro člověka počítáno

v mg/m

(výpočet předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta vážícího 60 kg).

Amlodipin

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní

biochemické změny v hlavičce spermie. Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou

dostatečné. V jedné studii s potkany byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz bod

5.3).

Léčivý přípravek již není registrován

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti užívající přípravek Imprida by měli při řízení nebo obsluze strojů myslet na to, že se

příležitostně mohou vyskytnout závratě nebo slabost.

Amlodipin může mírně až středně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. U pacientů trpících

závratí, bolestí hlavy, únavou nebo nevolností může být schopnost reakce snížena.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Imprida byla hodnocena v pěti kontrolovaných klinických studiích

u 5 175 pacientů, z toho 2 613 dostávalo valsartan v kombinaci s amlodipinem. Následující nežádoucí

účinky byly zjištěny nejčastěji, nebo jsou nejvýznamnější či závažné: nazofaryngitida, chřipka,

přecilivělost, bolesti hlavy, synkopa, ortostatická hypotenze, otoky, jamkovité otoky, otoky obličeje,

periferní otoky, únava, zčervenání, astenie a návaly horka.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky byly seřazeny podle frekvence výskytu za použití následující konvence: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy

orgánových

systémů podle

databáze

MedDRA

Nežádoucí účinky

Četnost

Imprida

Amlodipin

Valsartan

Infekce a

infestace

Nasofaryngitida

Časté

Chřipka

Časté

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Pokles hodnot hemoglobinu

a hematokritu

Není známo

Leukopenie

Velmi

vzácné

Neutropenie

Není známo

Trombocytopenie, občas s

purpurou

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy

imunitního

systému

Přecitlivělost

Vzácné

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Méně časté

Hyperkalcemie

Méně časté

Hyperglykemie

Velmi

vzácné

Hyperlipidemie

Méně časté

Hyperurikemie

Méně časté

Hypokalemie

Časté

Hyponatremie

Méně časté

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Méně časté

Úzkost

Vzácné

Nespavost/poruchy spánku

Méně časté

Změny nálady

Méně časté

Zmatenost

Vzácné

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy

nervového

systému

Abnormální koordinace

Méně časté

Závratě

Méně časté

Časté

Posturální závratě

Méně časté

Dysgeusie

Méně časté

Extrapyramidový syndrom

Není známo

Bolest hlavy

Časté

Časté

Hypertonie

Velmi

vzácné

Parestezie

Méně časté

Méně časté

Periferní neuropatie,

neuropaie

Velmi

vzácné

Ospalost

Méně časté

Časté

Synkopa

Méně časté

Třes

Méně časté

Hypestezie

Méně časté

Poruchy oka

Poruchy vidění

Vzácné

Méně časté

Poruchy zraku

Méně časté

Méně časté

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Vzácné

Méně časté

Závrať

Méně časté

Méně časté

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

Časté

Synkopa

Vzácné

Tachykardie

Méně časté

Arytmie (včetně

bradykardie, komorové

tachykardie a fibrilace síní)

Velmi

vzácné

Infarkt myokardu

Velmi

vzácné

Cévní poruchy

Zarudnutí

Časté

Hypotenze

Vzácné

Méně časté

Ortostatická hypotenze

Méně časté

Vaskulitida

Velmi

vzácné

Není známo

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kašel

Méně časté

Velmi

vzácné

Méně časté

Dyspnoe

Méně časté

Bolesti v krku a hrtanu

Méně časté

Rýma

Méně časté

Gastrointestináln

í poruchy

Abdominální dyskomfort či

bolesti břicha

Méně časté

Časté

Méně časté

Změna vyprazdňování

Méně časté

Zácpa

Méně časté

Průjem

Méně časté

Méně časté

Sucho v ústech

Méně časté

Méně časté

Dyspepsie

Méně časté

Gastritida

Velmi

vzácné

Hyperplazie dásní

Velmi

vzácné

Nevolnost

Méně časté

Časté

Pankreatitida

Velmi

vzácné

Zvracení

Méně časté

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy jater a

žlučových cest

Abnormální jaterní funkční

testy, včetně nárůstu

bilirubinu v krvi

Velmi

vzácné*

Není známo

Hepatitida

Velmi

vzácné

Intrahepatální cholestáza,

žloutenka

Velmi

vzácné

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

Méně časté

Angioedém

Velmi

vzácné

Není známo

Bulózní dermatitida

Není známo

Erythema

Méně časté

Erythema multiforme

Velmi

vzácné

Exantém

Vzácné

Méně časté

Hyperhidróza

Vzácné

Méně časté

Reakce fotosenzitivity

Méně časté

Pruritus

Vzácné

Méně časté

Není známo

Purpura

Méně časté

Vyrážka

Méně časté

Méně časté

Není známo

Zbarvení kůže

Méně časté

Kopřivka a další formy

vyrážky

Velmi

vzácné

Exfoliativní dermatitida

Velmi

vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom

Velmi

vzácné

Quinckův edém

Velmi

vzácné

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Arthralgie

Méně časté

Méně časté

Bolest zad

Méně časté

Méně časté

Otoky kloubů

Méně časté

Svalové křeče

Vzácné

Méně časté

Myalgie

Méně časté

Není známo

Otok kotníků

Časté

Pocit tíže

Vzácné

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšení hladiny kreatininu v

krvi

Není známo

Poruchy močení

Méně časté

Noční močení

Méně časté

Polakisurie

Vzácné

Méně časté

Polyurie

Vzácné

Renalní selhání a poškození

Není známo

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Impotence

Méně časté

Poruchy erekce

Vzácné

Gynekomastie

Méně časté

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Asthenie

Časté

Méně časté

Nepříjemné pocity,

malátnost

Méně časté

Únava

Časté

Časté

Méně časté

Otoky obličeje

Časté

Zčervenání, návaly horka

Časté

Nekardiální bolesti na hrudi

Méně časté

Otoky

Časté

Časté

Léčivý přípravek již není registrován

Periferní otoky

Časté

Bolest

Méně časté

Jamkovité otoky

Časté

Vyšetření

Zvýšení draslíku v krvi

Není známo

Nárůst tělesné hmotnosti

Méně časté

Pokles tělesné hmotnosti

Méně časté

nejčastěji odpovídající cholestáze

Další informace o kombinaci

Periferní otok, známý nežádoucí účinek amlodipinu, byl většinou pozorován s nižší incidencí u

pacientů, kteří dostávali kombinaci amlodipin/valsartan, než u pacientů, kteří dostávali samotný

amlodipin. V dvojitě slepých, kontrolovaných klinických studiích byl výskyt periferního otoku podle

dávky následující:

% pacientů, u kterých se vyskytl

periferní edém

Valsartan (mg)

Amlodipin

(mg)

10,3

Průměrná incidence periferního edému při kombinaci amlodipin/valsartan rovnoměrně rozložená na

všechny dávky byla 5,1 %.

Další informace o jednotlivých složkách

Nežádoucí účinky hlášené dříve na jednu ze složek (amlodipin nebo valsartan) by mohly být také

potenciálními nežádoucími účinky u přípravku Imprida, i když nebyly v klinických studiích nebo po

uvedení na trh s tímto přípravkem pozorovány.

Amlodipin

Časté

Somnolence, závrať, palpitace, bolest břicha, nauzea, otok kotníků.

Méně časté

Nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, třes, dysgeuzie, synkopa,

hypestézie, porucha zraku (včetně diplopie), tinitus, hypotenze, dyspnoe, rinitida,

zvracení, dyspepsie, alopecie, purpura, změna barvy kůže, hyperhidróza, pruritus,

exantém, myalgie, svalové křeče, bolest, poruchy močení, zvýšená četnost močení,

impotence, gynekomastie, bolest na hrudi, malátnost, zvýšení tělesné hmotnosti,

snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné

Zmatenost.

Velmi vzácné

Leukocytopenie, trombocytopenie, alergické reakce, hyperglykémie, hypertonie,

periferní neuropatie, infarkt myokardu, arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární

tachykardie a atriální fibrilace), vaskulitida, pankreatitida, gastritida, hyperplázie

dásní, hepatitida, žloutenka, zvýšení jaterních enzymů*, angioedém, erythema

multiforme, kopřivka, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom,

Quinckeho edém, fotosensitivita.

* nejčastěji odpovídající cholestáze

Byly hlášeny výjimečné případy extrapyramidových syndromů.

Léčivý přípravek již není registrován

Valsartan

Není známo

Snížení hemoglobinu, snížení hematokritu, neutropenie, trombocytopenie, zvýšení

hladiny draslíku v séru, zvýšení hodnot jaterních testů včetně zvýšení hladiny

bilirubinu v séru, selhání ledvin a zhoršení jejich funkce, zvýšení hladiny kreatininu

v séru, angioedém, myalgie, vaskulitida, hypersensitivita včetně sérové nemoci.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Příznaky

Dosud nejsou zkušenosti s předávkováním přípravkem Imprida. Hlavním projevem předávkování

valsartanem je možná výrazná hypotenze se závratěmi. Předávkování amlodipinem může mít za

následek excesivní periferní vazodilataci a pravděpodobně reflexní tachykardii. Byla hlášena výrazná

dlouhodobá systémová hypotenze, včetně šoku, s fatálním koncem.

Léčba

Pokud je doba od požití léku krátká, lze zvážit indukci zvracení nebo výplach žaludku. Podání

aktivního uhlí zdravým dobrovolníkům bezprostředně nebo nejdéle za dvě hodiny po požití

amlodipinu signifikantně snížilo absorpci amlodipinu. Klinicky významná hypotenze po předávkování

přípravkem Imprida vyžaduje aktivní kardiovaskulární podporu, zahrnující časté monitorování srdeční

a respirační funkce, zvednutí končetin, sledování cirkulačního objemu a objemu moči. Pomocí pro

obnovení vaskulárníhu tonu a krevního tlaku může být podání vasokonstrikčních přípravků, pokud

nejsou tyto přípravky kontraindikovány. Intravenózní podání kalcium glukonátu může být přínosné

pro zvrácení účinků blokátorů kalciových kanálů.

Není pravděpodobné, že by valsartan a amlodipin mohly být odstraněny hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky působící na systém renin-angiotenzin; antagonisté angiotenzinu

II, kombinace; antagonisté angiotenzinu II a blokátory kalciových kanálů, ATC kód: C09DB01

Imprida kombinuje dvě antihypertenzní složky s komplementárním mechanismem účinku na úpravu

krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí: amlodipin, který patří do skupiny antagonistů kalcia

a valsartan, který patří do skupiny antagonistů angiotensinu II. Kombinace těchto látek má aditivní

antihypertenzní účinek a snižuje krevní tlak více než jejich samotné jednotlivé složky.

Amlodipin/Valsartan

Kombinace amlodipinu a valsartanu má za následek na dávce závislé aditivní snížení krevního tlaku

napříč terapeutickým dávkovým rozmezím. Antihypertenzivní účinek jedné dávky kombinace

přetrvává po dobu 24 hodin.

Léčivý přípravek již není registrován

Placebem kontrolované studie

Více než 1 400 pacientů s hypertenzí dostávalo jednou denně Imprida ve dvou placebem

kontrolovaných studiích. Do studie byli zařazeni dospělí pacienti s mírnou až středně těžkou

nekomplikovanou esenciální hypertenzí (průměrný diastolický krevní tlak vsedě

95 a < 110 mmHg).

Pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem – srdeční selhání typu I a nedostatečně kontrolovaným

diabetem typu II a s anamnézou infarktu myokardu nebo mozkové příhody v posledním roce byli

vyřazeni.

Studie s aktivní kontrolou u pacientů, kteří neodpovídali na monoterapii

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená,studie v paralelním uspořádání kontrolovaná aktivní

léčbou ukázala normalizaci krevního tlaku (průměrný diastolický tlak vsedě < 90 mmHg na konci

studie) u 75 % pacientů, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven valsartanem v dávce 160 mg,

pokud byli léčeni kombinací amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg a u 62 % pacientů léčených

kombinací amlodipin/valsartan v dávce 5 mg/160 mg ve srovnání s 53 % pacientů léčených nadále

valsartanem v dávce 160 mg. Přidání amlodipinu 10 mg a 5 mg vyvolalo další snížení

systolického/diastolického tlaku krve o 6,0/4,8 mmHg a 3,9/2,9 mmHg, ve srovnání s pacienty, kterým

byl i nadále podáván pouze valsartan 160 mg.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná paralelní studie ukázala

normalizaci krevního tlaku (průměrný diastolický tlak vsedě < 90 mmHg na konci studie) u 75 %

pacientů, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně kontrolován amlodipinem v dávce 10 mg, pokud byli

léčeni kombinací amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg, oproti 67 % pacientů, kteří byli i nadále léčeni

pouze amlodipinem 10 mg. Přidání valsartanu 160 mg vyvolalo další snížení

systolického/diastolického tlaku krve o 2,9/2,1 mmHg ve srovnání s pacienty, kteří zůstali léčeni

pouze amlodipinem 10 mg.

Imprida byl také studován v

aktivně kontrolované studii u

130 pacientů s

hypertenzí s průměrným

diastolickým krevním tlakem vsedě ≥ 110 mmHg a < 120 mmHg. V

této studii (výchozí krevní tlak

171/113 mmHg) snížil Imprida, titrovaný z

dávky 5 mg/160 mg na 10 mg/160 mg, krevní tlak vsedě

36/29 mmHg ve srovnání se snížením o

32/28 mmHg u

kombinace lisinopril/hydrochlorothiazid

dávce 10 mg/12,5 mg, titrované na 20 mg/12,5 mg.

Ve dvou dlouhodobých následných studiích byl účinek přípravku Imprida udržován po dobu delší než

jeden rok. Náhlé vysazení Imprida nebylo doprovázeno rychlým vzestupem krevního tlaku.

Věk, pohlaví, rasa, nebo body mass index (≥ 30 kg/m

, < 30 kg/m

) nemají vliv na terapeutickou

odpověď přípravku Imprida.

Imprida nebyl studován u jiné populace pacientů než u pacientů s hypertenzí. Valsartan byl studován

u pacientů po infarktu myokardu a se srdečním selháním. Amlodipin byl studován u pacientů

s chronickou stabilní anginou pectoris, vasospastickou anginou a angiograficky prokázanou chorobou

koronárních cév.

Amlodipin

Amlodipinová složka Imprida inhibuje přestup iontů vápníku přes membrány do srdečního a cévního

hladkého svlastva. Mechanismem antihypertenzního účinku amlodipinu je přímý relaxační účinek na

hladké svalstvo, který působí snížení periferní vaskulární rezistence a tím i krevního tlaku.

Experimentální údaje naznačují, že se amlodipin váže jak na dihydropyridinová, tak i na

nedihydropyridinová vazebná místa. Kontrakce srdečního svalu a hladkého svalstva cév jsou závislé

na přestupu extracelulárních iontů vápníku do těchto buněk přes specifické iontové kanály.

Po podání terapeutické dávky pacientům s hypertenzí vyvolá amlodipin vasodilataci vedoucí ke

snížení krevního tlaku vestoje a vleže. Tyto poklesy krevního tlaku nejsou při chronickém podávání

doprovázeny významnou změnou srdečního rytmu nebo změnou hladin katecholaminů v plazmě.

Léčivý přípravek již není registrován

Koncentrace v plazmě jsou v souladu s účinkem jak u mladých, tak i u starších pacientů.

U pacientů s hypertenzí a normální funkcí ledvin působí terapeutické dávky amlodipinu snížení

renální vaskulární rezistence, zvýšení poměru glomerulární filtrace a efektivního průtoku plazmy

ledvinami bez změny filtrační frakce nebo proteinurie.

Stejně jako u ostatních blokátorů kalciových kanálů bylo hemodynamickými měřeními srdeční funkce

v klidu nebo během zátěže (nebo při kardiostimulaci) u pacientů léčených amlodipinem s normální

ventrikulární funkcí obvykle demonstrováno malé zvýšení srdečního indexu bez signifikantního vlivu

na dP/dt nebo na koncový diastolický tlak v levé komoře a na objem. V hemodynamických studiích

nebyl amlodipin doprovázen negativním inotropním účinkem, pokud byl podáván v rozmezí

terapeutických dávek zdravým zvířatům a lidem, i když byl lidem současně podáván s betablokátory.

Amlodipin nepůsobil změnu funkce sinoatriálního uzlu nebo atrioventrikulárního přenosu u zdravých

zvířat nebo lidí. V klinických studiích, ve kterých byl amlodipin aplikován v kombinaci s

betablokátory pacientům s hypertenzí nebo angínou pectoris, nebyly pozorovány nežádoucí účinky na

elektrokardiografické parametry.

Podávání u pacientů s hypertenzí

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie zaměřená na morbiditu a mortalitu, zvaná Antihypertensive

and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), byla provedena pro srovnání

dvou novějších možností léčby mírné nebo středně těžké hypertenze: amlodipinu 2,5-10 mg/den

(blokátor kalciových kanálů) nebo lisinoprilu 10-40 mg/den (ACE-inhibitor) jako terapií první linie

namísto podávání thiazidových diuretik, s chlorthalidonem 12,5-25 mg/denně.

Bylo randomizováno celkem 33357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 let a starší, kteří byli sledováni

průměrně po dobu 4,9 let. Tito pacienti vykazovali navíc ještě minimálně jeden rizikový faktor

koronárního srdečního onemocnění, jako: předchozí infarkt myokardu či cévní mozková příhoda

(> 6 měsíců před vstupem do studie) nebo jiná prokázaná kardiovaskulární onemocnění

aterosklerotického původu (celkem 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), hladiny HDL-cholesterolu

< 35 mg/dl nebo < 0,906 mmol/l (11,6 %), hypertrofie levé srdeční komory diagnostikovaná na

elektrokardiogramu nebo echokardiogramu (20,9 %) nebo kouření (21,9 %).

Primárním cílovým parametrem byl složený parametr fatálního koronárního onemocnění nebo

nefatální infarkt myokardu. V primárním cílovém parametru nebyl zjištěn významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu: poměr rizika (risk ratio - RR)

0,98 95 % CI (0,90-1,07) p=0,65. V sekundárních cílových parametrech byla incidence srdečního

selhání (součást složeného kardiovaskulárního cílového parametru) významně vyšší ve skupině léčené

amlodipinem než ve skupině léčené chlorthalidonem (10,2 % proti 7,7 %, RR 1,38, 95 % CI

[1,25-1,52] p < 0,001). V mortalitě z důvodu všech kauzalit však nebyl zjišťen významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu RR 0,96 95 % CI [0,89-1,02]

p=0,20.

Valsartan

Valsartan je perorálně účinný, silný a specifický antagonista receptoru pro angiotensin II. Působí

selektivně na receptor podtypu AT

který je odpovědný za známé působení angiotensinu II. Zvýšení

hladiny angiotensinu II po blokádě AT

receptoru valsartanem může stimulovat neblokovaný receptor

který se zdá mít opačný účinek než AT

receptor. Valsartan nemá žádný parciálně-agonistický

účinek na AT

receptory a má mnohem větší afinitu (přibližně 20 000krát) pro receptor AT

než pro

receptor.

Valsartan neinhibuje ACE, také známý jako kininasa II, který konvertuje angiotensin I na angiotensin

II a odbourává bradykinin. Protože nemá žádný účinek na ACE a nepotencuje bradykinin nebo

substanci P, není pravděpodobné, že by antagonisté angiotensinu II byly doprovázeny kašlem. V

klinických studiích, ve kterých byl valsartan srovnáván s ACE inhibitory, byla incidence suchého

kašle významně nižší (p < 0,05) u pacientů léčených valsartanem než u těch, kteří dostávali ACE

inhibitory (2,6 % proti 7,9 %). V klinických studiích s pacienty, kteří měli v anamnéze během léčby

Léčivý přípravek již není registrován

ACE inhibitory suchý kašel, mělo suchý kašel pouze 19,5 % pacientů léčených valsartanem a 19 %

pacientů léčených thiazidovými diuretiky, zatímco u pacientů léčených ACE inhibitory se suchý kašel

vyskytoval u 68,5 % (p < 0,05). Valsartan se neváže ani neblokuje jiné hormonální receptory či

iontové kanály, o kterých je známo, že jsou důležité pro kardiovaskulární regulaci.

Podávání valsartanu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku bez ovlivnění tepové

frekvence.

U většiny pacientů nastupuje po perorálním jednorázovém podání dávky antihypertenzní účinek

během 2 hodin a maximálního snížení krevního tlaku je dosaženo za 4 až 6 hodin. Antihypertenzní

účinek přetrvává po dobu 24 hodin po podání. Při opakovaném podávání je maximálního snížení

krevního tlaku s jakoukoli dávkou dosaženo obvykle během 2 až 4 týdnů a je udržováno v průběhu

dlouhodobé léčby. Náhlé vysazení valsartanu nevyvolá následnou hypertenzi (rebound) nebo jiné

nežádoucí klinické účinky.

Další: duální blokáda renin-angiotenzin-aldosteronu (RAAS)

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a

diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotensin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně (viz bod 4.4).

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Linearita

Amlodipin a valsartan mají lineární farmakokinetiku.

Amlodipin/Valsartan

Po perorálním podání přípravku Imprida jsou dosaženy vrcholové plazmatické koncentrace valsartanu

za 3 hodiny a amlodipinu za 6-8 hodin. Rychlost a rozsah absorpce přípravku Imprida jsou

ekvivalentní biologické dostupnosti valsartanu a amlodipinu podávaných individuálně.

Léčivý přípravek již není registrován

Amlodipin

Absorpce: Po perorální aplikaci terapeutické dávky samotného amlodipinu bylo dosaženo vrcholové

koncentrace amlodipinu v plazmě za 6 až 12 hodin. Vypočítaná absolutní biologická dostupnost byla

mezi 64 % a 80 %. Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem potravy.

Distribuce v organismu: Ditribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie s amlodipinem ukázaly,

že je přibližně 97,5 % cirkulujícího léku vázáno na plazmatické proteiny.

Biotransformace: Amlodipin je intenzivně (přibližně z 90 %) metabolizován v játrech na neaktivní

metabolity.

Eliminace z

organismu: Amlodipin je z plazmy vylučován dvoufázově s terminálním eliminačním

poločasem přibližně 30 až 50 hodin. Rovnovážného stavu v plazmě je dosaženo po kontinuálním

podávání po dobu 7-8 dnů. Močí je vylučováno 10 % nezměněného amlodipinu a 60 % metabolitů

amlodipinu.

Valsartan

Absorpce: Po perorálním podání samotného valsartanu je maximální koncentrace v plazmě dosažena

za 2-4 hodiny. Průměrná absolutní biologická dostupnost je 23 %. Potrava snižuje expozici k

valsartanu (stanoveno pomocí AUC) přibližně o 40 % a vrcholové koncentrace (C

) přibližně o

50 %, ačkoliv přibližně za 8 hodin po podání dávky jsou plazmatické koncentrace valsartanu u

najedené skupiny a u skupiny nalačno podobné. Toto snížení AUC však není doprovázeno klinicky

významným snížením terapeutického účinku, a proto může být valsartan užíván s jídlem nebo nalačno.

Distribuce v

organismu: Distribuční objem je v rovnovážném stavu po intravenózním podání

valsartanu přibližně 17 litrů, což naznačuje, že valsartan není extenzivně distribuován do tkání.

Valsartan je silně vázán na proteiny séra (94-97 %), převážně na albumin.

Biotransformace: Valsartan není významně metabolizován, protože pouze asi 20 % z podané dávky

bylo detekováno ve formě matabolitů. V plazmě byl v nízké koncentraci (méně než 10 % AUC

valsartanu) nalezen jeho hydroxy metabolit. Tento metabolit je farmakologicky inaktivní.

Eliminace z

organismu: Valsartan vykazuje multiexponenciální eliminaci (t

½α

< 1 hod. a t

½ß

9 hod.). Valsartan je vylučován především stolicí (přibližně 83 % dávky) a močí (přibližně 13 %

dávky), převážně v nezměněné formě. Po intravenózním podání je plazmatická clearance valsartanu

přibližně 2 l/hod. a jeho renální clearance je 0,62 l/hod. (přibližně 30 % celkové clearance). Poločas

valsartanu je 6 hodin.

Zvláštní populace

Pediatrická populace (věk do 18 roků)

U této populace nejsou farmakokinetické údaje dostupné.

Starší pacienti (věk 65 roků a více)

Doba dosažení maximální koncentrace amlodipinu v plazmě je podobná u mladých i starších jedinců.

U starších pacientů je tendence k poklesu clearance amlodipinu, což je příčinou zvýšení plochy pod

křivkou (AUC) a eliminačního poločasu. Střední systémová expozice AUC valsartanu je u starších

pacientů o 70 % vyšší ve srovnání s mladými, proto je při zvyšování dávkování potřebná opatrnost.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika amlodipinu není významně ovlivněna poškozením ledvin. Jak je možné očekávat pro

látky, jejichž renální clearance činí pouze 30 % celkové plazmatické clearance, nebyla pozorována

souvztažnost mezi funkcí ledvin a systémovou expozicí k valsartanu.

Léčivý přípravek již není registrován

Porucha funkce jater

O podávání amlodipinu pacientům s poruchou funkce jater existují pouze velmi omezené údaje. U

pacientů s poruchou funkce jater byla snížena clearanace amlodipinu, což mělo za následek zvýšení

AUC o 40-60 %. U pacientů s mírným až středně závažným chronickým postižením jater byla v

průměru expozice k valsartanu (měřeno hodnotami AUC) dvojnásobná, než byla u zdravých

dobrovolníků (upraveno na věk, pohlaví a hmotnost). U pacientů s jaterním postižením je nutná

opatrnost (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Amlodipin/Valsartan

Nežádoucí účinky pozorované ve studiích na zvířatech s možným klinickým významem jsou

následující: Histopatologické známky zánětu žaludečních žláz byly pozorovány u potkaních samců při

expozici valsartanu v dávce přibližně 1,9krát a amlodipinu 2,6krát vyšší, než jsou klinické dávky

160 mg valsartanu a 10 mg amlodipinu. Při vyšších expozicích byly nalezeny ulcerace a eroze na

žaludeční sliznici potkaních samců i samic. Podobné změny byly také pozorovány u skupiny, která

dostávala samotný valsartan (expozice 8,5-11,0násobek klinické dávky 160 mg valsartanu).

Při expozici 8-13násobku (valsartanu) a 7-8násobku (amlodipinu) klinické dávky 160 mg valsartanu a

10 mg amlodipinu byla nalezena zvýšená incidence a závažnost renální tubulární basofilie/hyalinizace,

dilatace a válců, stejně jako intersticiální lymfocytární zánět a hypertrofie mediálních arteriol.

Podobné změny byly nalezeny ve skupině se samotným valsartanem (expozice 8,5-11,0násobek

klinické dávky 160 mg valsartanu).

Při studii embryo-fetálního vývoje u potkanů byl, při expozici 12násobku (valsartan) a 10násobku

(amlodipin) klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg amlodipinu, zaznamenán zvýšený výskyt

dilatace ureterů, malformace hrudní kosti, neosifikovaných falang u přední tlapky. Dilatované uretery

byly také nalezeny u skupiny, která dostávala samotný valsartan (expozice 12násobku klinické dávky

160 mg valsartanu). Známky toxicity u matky byly v této studii pouze mírné (mírné snížení tělesné

hmotnosti). Žádné účinky na vývoj plodu nebyly pozorovány při 3násobné (valsartan) a 4násobné

(amlodipin) klinické expozici (podle AUC).

Pro jednotlivé látky nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita.

Amlodipin

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly zpoždění porodu, prodloužení doby porodu a snížení

přežití mláďat při dávkách přibližně 50x vyšších než nejvyšší doporučené dávky pro člověka

stanovené dle mg/kg.

Zhoršení fertility

Nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu potkanů léčených amlodipinem (samci po dobu 64 dní a samice

po dobu 14 dní před pářením) v dávkách do 10 mg/kg/den (8x* vyšší než je maximální doporučená

dávka u člověka 10 mg na základě mg/m

). V jiné studii s potkany, kde samci byli léčeni amlodipinem

besilas po dobu 30 dnů v dávkách srovnatelných s dávkou pro člověka stanovené dle mg/kg, byly

pozorovány snížené plazmatické hladiny hormonů stimulujících folikuly a testosteronu a rovněž

snížení hustoty spermií a počtu zralých spermií a Sertoliho buněk.

Kancerogeneze/mutageneze

U potkanů a myší léčených amlodipinem v potravě po dobu dvou let v koncentracích vypočtených tak,

aby odpovídaly denním úrovním dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg nebyl podán žádný důkaz o

kancerogenitě amlodipinu. Nejvyšší dávka (u myší obdobná a u potkanů dvojnásobná* než je

maximální doporučená klinická dávka 10 mg na základě mg/m

) byla blízko maximální tolerované

dávky u myší, avšak nikoliv u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné na dávce závislé účinky jak na genové, tak i na chromozomální

úrovni.

Léčivý přípravek již není registrován

*Při hmotnosti pacienta 50 kg

Valsartan

Neklinické údaje založené na konvenčních studiích bezpečnostní farmakologie, toxicity opakovaného

podávání, genotoxicity, kancerogenního potentiálu, a reprodukční toxicity a vývoje neodhalily

speciální riziko pro lidi.

Mateřské toxické dávky u potkanů (600 mg/kg/den) během posledních dní březosti a během kojení

vedly ke snížení přežívání, menším přírůstkům hmotnosti a opožděnému vývoji (odstouplé boltce a

otevření ušního kanálu) mláďat (viz bod 4.6). Tyto dávky u potkanů (600 mg/kg/den) jsou přibližně

osmnáctinásobkem maximální doporučené dávky u lidí na základě vztahu mg/m

(kalkulace

předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

V neklinických bezpečnostních studiích způsobily vysoké dávky valsartanu (200 až 600 mg/kg tělesné

hmotnosti) u potkanů redukci parametrů červených krvinek (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit) a

byly prokázány změny v hemodynamice ledvin (lehce zvýšená hladina dusíku močoviny v krvi a

hyperplazie ledvinných tubulů a bazofilie u samců). Tyto dávky u potkanů (200 až 600 mg/kg/den)

jsou přibližně šesti až osmnáctinásobkem maximální doporučené dávky u lidí na základě

vztahu mg/m

(kalkulace předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

U kosmanů užívajících srovnatelné dávky došlo k obdobným, ale závažnějším změnám, především v

ledvinách, kde tyto změny vedly k nefropatii se zvýšením hladiny dusíku močoviny v krvi a

kreatininu.

Hypertrofie juxtaglomerulárních buněk ledvin byla pozorována také u obou druhů. Všechny změny

jsou způsobeny farmakologickým účinkem valsartanu, který způsobuje prodlouženou hypotenzi,

především u kosmanů. Při užívání terapeutických dávek u lidí nemá pravděpodobně hypertrofie

juxtaglomerulárních buněk ledvin žádnou relevanci.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon typu A

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah:

Hypromelosa

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Makrogol 4000

Mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Léčivý přípravek již není registrován

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC

blistry. Jeden blistr obsahuje 7, 10 nebo 14 potahovaných tablet.

Velikost balení: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 280 potahovaných tablet a vícečetná balení obsahující

280 (4x70 nebo 20x14) potahovaných tablet.

PVC/PVDC perforované blistry jednodávkové. Jeden blistr obsahuje 7, 10 nebo 14 potahovaných

tablet.

Balení obsahuje 56, 98 nebo 280 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/06/373/009

EU/1/06/373/010

EU/1/06/373/011

EU/1/06/373/012

EU/1/06/373/013

EU/1/06/373/014

EU/1/06/373/015

EU/1/06/373/016

EU/1/06/373/028

EU/1/06/373/029

EU/1/06/373/030

EU/1/06/373/035

EU/1/06/373/038

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. ledna.2007

Datum posledního prodloužení registrace: 17. ledna.2012

Léčivý přípravek již není registrován

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Imprida 10 mg/160 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje of amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas) a valsartanum

160 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Světle žlutá, oválná potahovaná tableta, potištěná „NVR“ na jedné straně a „UIC“ na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.

Imprida je indikován k léčbě dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován monoterapií

buď amlodipinem nebo valsartanem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Imprida je jedna tableta denně.

Imprida 10 mg/160 mg může být podáván pacientům, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven

samotným amlodipinem 10 mg nebo valsartanem 160 mg nebo přípravkem Imprida 5 mg/160 mg.

Imprida může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Před převedením na fixní kombinaci dávky se doporučuje individuální titrace dávky s jednotlivými

složkami (tj. amlodipinem a valsartanem). Pokud je to klinicky vhodné, je možné uvažovat o přímé

změně z monoterapie na fixní dávkovou kombinaci.

Pacienti, kteří dostávají valsartan a amlodipin v oddělených tabletách/tobolkách, mohou být, pro jejich

pohodlí, převedeni na Imprida obsahující stejné dávky jednotlivých složek.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou ledvin nejsou k dispozici klinické údaje. ImpridaU pacientů s mírným

až středně závažným snížením funkce ledvin není nutná úprava dávkování. U středně závažného

snížení funkce ledvin se doporučuje monitorovat hladiny draslíku a kreatinin.

Porucha funkce jater

Imprida je kontraindikován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

Léčivý přípravek již není registrován

U pacientů se sníženou funkcí jater nebo obstrukčním onemocněním žlučových cest je při podávání

přípravku Imprida nutná zvýšená opatrnost (viz bod 4.4). U pacientů s mírnou až středně závažnou

poruchou funkce jater bez cholestázy je maximální doporučená dávka valsartanu 80 mg. U pacientů s

mírnou až střední jaterní nedostatečností nebylo stanoveno doporučené dávkovací schéma u

amlodipinu. Při změně terapie u vhodných pacientů s hypertenzí (viz bod 4.1) s poruchou funkce jater

na ampodipin nebo přípravek Imprida musí být podána nejnižší dostupná dávka amlodipinu v

monoterapii nebo v kombinovaném přípravku.

Starší pacienti (65 roků nebo více)

U starších pacientů je nutno zvyšovat dávku se zvýšenou opatrností. Při změně terapie u vhodných

starších pacientů s hypertenzí (viz bod 4.1) na ampodipin nebo přípravek Imprida musí být podána

nejnižší dostupná dávka amlodipinu v monoterapii nebo v kombinovaném přípravku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Imprida u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Imprida se doporučuje zapíjet vodou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky, na dihydropyridinové deriváty, nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1.

Závažná porucha funkce jater, biliární cirhóza nebo cholestáza.

Současné užívání přípravku Imprida s přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetes

mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73m

) (viz body 4.5 a 5.1).

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Závažná hypotenze.

Šok (včetně kardiogenního šoku).

Obstrukce levokomorového odtoku (např. hypertrofická obstrukční kardiomyopatie a aortální

stenóza vysokého stupně).

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Těhotenství

Léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství zahájena. Pokud

není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za nezbytné, pacientky

plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, která má ověřený

bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno těhotenství, léčba pomocí

antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit

jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s deplecí sodíku a/nebo deplecí tekutin

V placebem kontrolovaných studiích byla u 0,4 % pacientů s nekomplikovanou hypertenzí léčených

přípravkem Imprida pozorována výrazná hypotenze. U pacientů s aktivací renin-angiotenzinového

sytému (např. u paceintů s deplecí tekutin nebo solí dostávajících vysoké dávky diuretik), kteří

dostávají blokátory angiotenzinových receptorů, se může vyskytnout symptomatická hypotenze. Před

podáváním přípravku Imprida se doporučuje úprava tohoto stavu nebo přísný lékařský dohled při

zahájení léčby.

Léčivý přípravek již není registrován

Jestliže se u pacienta užívajícího Imprida objeví hypotenze, měl by být uložen do polohy vleže, a

pokud je to nutné, měl by dostat intravenózní infuzi fyziologického roztoku. Jakmile je krevní tlak

stabilizován, je možné pokračovat v léčbě.

Hyperkalemie

Souběžné podávání přípravků k suplementaci draslíku, draslík šetřících diuretik, solných náhrad, které

obsahují draslík nebo jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladinu draslíku v séru (heparin

atd.), by mělo být prováděno opatrně a měly by být často monitorovány hladiny draslíku.

Stenóza renální arterie

Přípravek Imprida by měl být používán s opatrností při léčbě hypertenze u pacientů s jednostrannou

nebo oboustrannou stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny, vzhledem

k tomu, že u těchto pacientů může dojít k nárůstu hladiny močoviny v krvi a kreatininu v séru.

Transplantace ledvin

Dosud nejsou zkušenosti s bezpečným podáváním přípravku Imprida pacientům po nedávné

transplantaci ledvin.

Porucha funkce jater

Valsartan je převážně vylučován v nezměněné formě žlučí. Hodnoty plazmatického poločasu

amlodipinu a AUC jsou u pacientů s poruchou funkce jater vyšší, dávkovací schéma u těchto pacientů

nebylo stanoveno. Pacientům s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater nebo s obstrukcí

žlučových cest, kteří užívají Imprida, musí být věnována zvláštní pozornost.

Maximální doporučená dávka valsartanu je u pacientů s mírným až středně závažným poškozením

jaterních funkcí bez cholestázy 80 mg.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce ledvin (GFR > 30 ml/min/1,73 m

) není

nutná úprava dávky přípravku Imprida. U středně závažné poruchy funkce ledvin se doporučuje

monitorovat hladiny draslíku a kreatinin.

Primární hyperaldosteronismus

Pacienti s primárním hyperaldosteronismem by neměli být léčeni valsartanem, antagonistou

angiotensinu II, protože jejich renin-angiotensinový systém je ovlivněn primární chorobou.

Angioedém

U pacientů léčených valsartanem byl hlášen angioedém včetně otoku hrtanu a hlasivek, který

způsobuje obstrukci dýchacích cest a/nebo otok obličeje, rtů, hltanu a/nebo jazyka. Někteří z těchto

pacientů již prodělali angioedém s jinými léčivými přípravky, včetně ACE. Pokud se objeví

angioedém, léčba přípravkem Imprida by měla být okamžitě přerušena a přípravek by neměl být znovu

podáván.

Srdeční selhání/stav po infarktu myokardu

U citlivých jedinců je možné předpokládat změny funkce ledvin jako důsledek inhibice renin-

angiotensin-aldosteronového systému. Léčba ACE inhibitory a antagonisty angiotensinových

receptorů může být u pacientů se závažným srdečním selháním, jejichž funkce ledvin závisí na aktivitě

renin-angiotensin-aldosteronového systému, doprovázena oligurií a/nebo progresivní azotémií a

(vzácně) akutním selháním ledvin a/nebo smrtí. Podobné výsledky byly hlášeny s valsartanem.

Hodnocení pacientů se srdečním selháním nebo po infarktu myokardu by mělo vždy zahrnovat

posouzení funkce ledvin.

V dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u pacientů se srdečním

selháním neischemické etiologie třídy III a IV dle NYHA (New York Heart Association

Classification) byl amlodipin spojen se zvýšeným hlášením plicního edému navzdory

nesignifikantnímu rozdílu incidence zhoršení srdečního selhání ve srovnání s placebem.

Léčivý přípravek již není registrován

Blokátory kalciových kanálů, včetně amlodipinu, musí být podávány s opatrností pacientům se

srdečním selháním, z důvodu zvýšeného rizika dalších kardiovaskulárních příhod a mortality.

Stenóza aortální a mitrální chlopně

Jako u všech ostatních vasodilatačních přípravků je u pacientů s mitrální stenózou nebo signifikantní

aortální stenózou, která není vysokého stupně, zapotřebí zvláštní opatrnosti.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

Imprida nebyl studován u jiných pacientů než pacientů s hypertenzí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce společné pro kombinaci

S přípravkem Imprida a jinými léčivými přípravky nebyly provedeny žádné studie lékových interakcí.

Při současném podávání je nutno vzít v úvahu

Ostatní antihypertenziva

Často podávaná antihypertenziva (např. alfablokátorů, diuretik) a jiné léčivé přípravky, které mohou

mít hypotenzní nežádoucí účinky (např. tricyklická antidepresiva, alfablokátory pro léčbu benigní

hyperplazie prostaty) mohou zvýšit antihypertenzní účinky této kombinace.

Interakce vázané na amlodipin

Současné užívání není doporučeno

Grapefruit nebo grapefruitová šťáva

Podávání amlodipinu s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u

některých pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, což vede k zvýšení účinku snižování

krevního tlaku.

Opatrnost vyžadována při současném užití

Inhibitory CYP3A4

Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory

proteázy, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo

diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu. Klinické důsledky těchto farmakokinetických

odchylek mohou být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky sledovat a

dávku upravit.

Induktory CYP3A4 (antiepileptika, [např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin,

primidon], rifampicin, třezalka - Hypericum perforatum)

Nejsou dostupné žádné údaje o účincích induktorů CYP3A4 na amlodipin. Současné užívání s

induktory CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) může vést ke snížené plazmatické

koncentraci amlodipinu. Proto je třeba amlodipin spolu s induktory CYP3A4 podávat s opatrností.

Simvastatin

Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo k 77 % zvýšení

expozice simvastatinu oproti podávání samotného simvastatinu. U pacientů léčených amlodipinem se

doporučuje omezit dávky simvastatinu na 20 mg denně.

Léčivý přípravek již není registrován

Dantrolen (infuze)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární

fibrilace a kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalemií. Z důvodu možného rizika

hyperkalemie je nutné se u pacientů náchylných ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní

hypertemie vyvarovat souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin.

Při současném podávání je nutno vzít v úvahu

Ostatní

V klinických studiích interakcí neovlivnil amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu,

warfarinu, ani cyklosporinu.

Interakce vázané na valsartan

Současné podávání není doporučeno

Lithium

Při současném podávání lithia a inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu, nebo antagonistů

receptorů pro angiotenzin II včetně valsartanu bylo popsáno reverzibilní zvýšení lithia v séru a jeho

toxické účinky. Při současném užívání se proto doporučuje pečlivé sledování hladiny lithia. Riziko

toxicity se může dále zvětšovat, jestliže je Imprida podáván v kombinaci s diuretikem.

Draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které obsahují draslík a

jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku

Jestliže jsou předepisovány léčivé přípravky, které ovlivňují hladiny draslíku v kombinaci s

valsartanem, doporučuje se monitorovat hladiny draslíku v plazmě.

Opatrnost vyžadována při současném podávání

Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), včetně selektivních COX-2 inhibitorů, acetylsalicylová

kyselina (> 3 g/den), neselektivní NSAID

Při současném podávání antagonistů angiotensinu II s NSAID může dojít k oslabení antihypertenzního

účinku. Navíc může současné podávání antagonistů angiotesinu II a NSAID vést ke zvýšení rizika

zhoršení renálních funkcí a zvýšení draslíku v séru. Z tohoto důvodu se na začátku léčby doporučuje

monitorování renálních funkcí, stejně jako adekvátní hydratace pacienta.

Inhibitory membránového přenašeče (rifampicin, cyklosporin) nebo efluxního transportéru (ritonavir)

Výsledky z in vitro studie na lidské jaterní tkáni naznačují, že valsartan je substrátem jaterního

přenašeče OATP1B1 a jaterního efluxního transportéru MRP2. Současné podávání inhibitorů

přenašeče (rifampicin, cyklosporin) nebo efluxního transportéru (ritonavir) může zvýšit systémovou

expozici k valsartanu.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí ARB, inhibitorů ACE nebo

aliskirenu

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Ostatní

Při monoterapii valsartanem nebyly nalezeny klinicky významné interakce s následujícími léčivými

látkami: cimetidin, warfarin, furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydrochlorothiazid,

amlodipin, glibenklamid.

Léčivý přípravek již není registrován

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Amlodipin

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství u člověka nebyla stanovena. Ve studiích se zvířaty byla při

podání vysokých dávek pozorována reprodukční toxicita (viz bod 5.3). Proto se jeho použití v

těhotenství doporučuje pouze tehdy, pokud neexistuje jiná bezpečnější alternativa a pokud

onemocnění samo o sobě vede k většímu riziku pro matku a plod.

Valsartan

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenicity při podávání ACE inhibitorů během prvního

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru

angiotenzinu II, pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v léčbě

antagonisty receptoru angiotenzinu II není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství

musí být převedeny na jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený

bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena,

léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je

nutné zahájit jiný způsob léčby.

Je známo, že expozice vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru

vede u lidí k fetotoxicitě (pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k

novorozenecké toxicitě (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3).

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky.

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4).

Kojení

Nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Imprida během kojení, proto se přípravek

Imprida nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lépe prověřeným bezpečnostním profilem

během kojení, obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte.

Fertilita

Klinické studie zabývající se fertilitou nebyly provedeny u přípravku Imprida.

Valsartan

Valsartan neměl nežádoucí účinky na reprodukci u samců a samic potkanů po perorální dávce až

200 mg/kg/den. Tato dávka je 6-tinásobkem maximální doporučené dávky pro člověka počítáno

v mg/m

(výpočet předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta vážícího 60 kg).

Amlodipin

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní

biochemické změny v hlavičce spermie. Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou

dostatečné. V jedné studii s potkany byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz bod

5.3).

Léčivý přípravek již není registrován

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti užívající přípravek Imprida by měli při řízení nebo obsluze strojů myslet na to, že se

příležitostně mohou vyskytnout závratě nebo slabost.

Amlodipin může mírně až středně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. U pacientů trpících

závratí, bolestí hlavy, únavou nebo nevolností může být schopnost reakce snížena.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Imprida byla hodnocena v pěti kontrolovaných klinických studiích

u 5 175 pacientů, z toho 2 613 dostávalo valsartan v kombinaci s amlodipinem. Následující nežádoucí

účinky byly zjištěny nejčastěji, nebo jsou nejvýznamnější či závažné: nazofaryngitida, chřipka,

přecilivělost, bolesti hlavy, synkopa, ortostatická hypotenze, otoky, jamkovité otoky, otoky obličeje,

periferní otoky, únava, zčervenání, astenie a návaly horka.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky byly seřazeny podle frekvence výskytu za použití následující konvence: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy

orgánových

systémů podle

databáze

MedDRA

Nežádoucí účinky

Četnost

Imprida

Amlodipin

Valsartan

Infekce a

infestace

Nasofaryngitida

Časté

Chřipka

Časté

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Pokles hodnot hemoglobinu

a hematokritu

Není známo

Leukopenie

Velmi

vzácné

Neutropenie

Není známo

Trombocytopenie, občas s

purpurou

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy

imunitního

systému

Přecitlivělost

Vzácné

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Méně časté

Hyperkalcemie

Méně časté

Hyperglykemie

Velmi

vzácné

Hyperlipidemie

Méně časté

Hyperurikemie

Méně časté

Hypokalemie

Časté

Hyponatremie

Méně časté

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Méně časté

Úzkost

Vzácné

Nespavost/poruchy spánku

Méně časté

Změny nálady

Méně časté

Zmatenost

Vzácné

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy

nervového

systému

Abnormální koordinace

Méně časté

Závratě

Méně časté

Časté

Posturální závratě

Méně časté

Dysgeusie

Méně časté

Extrapyramidový syndrom

Není známo

Bolest hlavy

Časté

Časté

Hypertonie

Velmi

vzácné

Parestezie

Méně časté

Méně časté

Periferní neuropatie,

neuropaie

Velmi

vzácné

Ospalost

Méně časté

Časté

Synkopa

Méně časté

Třes

Méně časté

Hypestezie

Méně časté

Poruchy oka

Poruchy vidění

Vzácné

Méně časté

Poruchy zraku

Méně časté

Méně časté

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Vzácné

Méně časté

Závrať

Méně časté

Méně časté

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

Časté

Synkopa

Vzácné

Tachykardie

Méně časté

Arytmie (včetně

bradykardie, komorové

tachykardie a fibrilace síní)

Velmi

vzácné

Infarkt myokardu

Velmi

vzácné

Cévní poruchy

Zarudnutí

Časté

Hypotenze

Vzácné

Méně časté

Ortostatická hypotenze

Méně časté

Vaskulitida

Velmi

vzácné

Není známo

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kašel

Méně časté

Velmi

vzácné

Méně časté

Dyspnoe

Méně časté

Bolesti v krku a hrtanu

Méně časté

Rýma

Méně časté

Gastrointestináln

í poruchy

Abdominální dyskomfort či

bolesti břicha

Méně časté

Časté

Méně časté

Změna vyprazdňování

Méně časté

Zácpa

Méně časté

Průjem

Méně časté

Méně časté

Sucho v ústech

Méně časté

Méně časté

Dyspepsie

Méně časté

Gastritida

Velmi

vzácné

Hyperplazie dásní

Velmi

vzácné

Nevolnost

Méně časté

Časté

Pankreatitida

Velmi

vzácné

Zvracení

Méně časté

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy jater a

žlučových cest

Abnormální jaterní funkční

testy, včetně nárůstu

bilirubinu v krvi

Velmi

vzácné*

Není známo

Hepatitida

Velmi

vzácné

Intrahepatální cholestáza,

žloutenka

Velmi

vzácné

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

Méně časté

Angioedém

Velmi

vzácné

Není známo

Bulózní dermatitida

Není známo

Erythema

Méně časté

Erythema multiforme

Velmi

vzácné

Exantém

Vzácné

Méně časté

Hyperhidróza

Vzácné

Méně časté

Reakce fotosenzitivity

Méně časté

Pruritus

Vzácné

Méně časté

Není známo

Purpura

Méně časté

Vyrážka

Méně časté

Méně časté

Není známo

Zbarvení kůže

Méně časté

Kopřivka a další formy

vyrážky

Velmi

vzácné

Exfoliativní dermatitida

Velmi

vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom

Velmi

vzácné

Quinckův edém

Velmi

vzácné

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Arthralgie

Méně časté

Méně časté

Bolest zad

Méně časté

Méně časté

Otoky kloubů

Méně časté

Svalové křeče

Vzácné

Méně časté

Myalgie

Méně časté

Není známo

Otok kotníků

Časté

Pocit tíže

Vzácné

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšení hladiny kreatininu v

krvi

Není známo

Poruchy močení

Méně časté

Noční močení

Méně časté

Polakisurie

Vzácné

Méně časté

Polyurie

Vzácné

Renalní selhání a poškození

Není známo

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Impotence

Méně časté

Poruchy erekce

Vzácné

Gynekomastie

Méně časté

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Asthenie

Časté

Méně časté

Nepříjemné pocity,

malátnost

Méně časté

Únava

Časté

Časté

Méně časté

Otoky obličeje

Časté

Zčervenání, návaly horka

Časté

Nekardiální bolesti na hrudi

Méně časté

Otoky

Časté

Časté

Periferní otoky

Časté

Léčivý přípravek již není registrován

Bolest

Méně časté

Jamkovité otoky

Časté

Vyšetření

Zvýšení draslíku v krvi

Není známo

Nárůst tělesné hmotnosti

Méně časté

Pokles tělesné hmotnosti

Méně časté

nejčastěji odpovídající cholestáze

Další informace o kombinaci

Periferní otok, známý nežádoucí účinek amlodipinu, byl většinou pozorován s nižší incidencí u

pacientů, kteří dostávali kombinaci amlodipin/valsartan, než u pacientů, kteří dostávali samotný

amlodipin. V dvojitě slepých, kontrolovaných klinických studiích byl výskyt periferního otoku podle

dávky následující:

% pacientů, u kterých se vyskytl

periferní edém

Valsartan (mg)

Amlodipin

(mg)

10,3

Průměrná incidence periferního edému při kombinaci amlodipin/valsartan rovnoměrně rozložená na

všechny dávky byla 5,1 %.

Další informace o jednotlivých složkách

Nežádoucí účinky hlášené dříve na jednu ze složek (amlodipin nebo valsartan) by mohly být také

potenciálními nežádoucími účinky u přípravku Imprida, i když nebyly v klinických studiích nebo po

uvedení na trh s tímto přípravkem pozorovány.

Amlodipin

Časté

Somnolence, závrať, palpitace, bolest břicha, nauzea, otok kotníků.

Méně časté

Nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, třes, dysgeuzie, synkopa,

hypestézie, porucha zraku (včetně diplopie), tinitus, hypotenze, dyspnoe, rinitida,

zvracení, dyspepsie, alopecie, purpura, změna barvy kůže, hyperhidróza, pruritus,

exantém, myalgie, svalové křeče, bolest, poruchy močení, zvýšená četnost močení,

impotence, gynekomastie, bolest na hrudi, malátnost, zvýšení tělesné hmotnosti,

snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné

Zmatenost.

Velmi vzácné

Leukocytopenie, trombocytopenie, alergické reakce, hyperglykémie, hypertonie,

periferní neuropatie, infarkt myokardu, arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární

tachykardie a atriální fibrilace), vaskulitida, pankreatitida, gastritida, hyperplázie

dásní, hepatitida, žloutenka, zvýšení jaterních enzymů*, angioedém, erythema

multiforme, kopřivka, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom,

Quinckeho edém, fotosensitivita.

* nejčastěji odpovídající cholestáze

Byly hlášeny výjimečné případy extrapyramidových syndromů.

Léčivý přípravek již není registrován

Valsartan

Není známo

Snížení hemoglobinu, snížení hematokritu, neutropenie, trombocytopenie, zvýšení

hladiny draslíku v séru, zvýšení hodnot jaterních testů včetně zvýšení hladiny

bilirubinu v séru, selhání ledvin a zhoršení jejich funkce, zvýšení hladiny kreatininu

v séru, angioedém, myalgie, vaskulitida, hypersensitivita včetně sérové nemoci.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Příznaky

Dosud nejsou zkušenosti s předávkováním přípravkem Imprida. Hlavním projevem předávkování

valsartanem je možná výrazná hypotenze se závratěmi. Předávkování amlodipinem může mít za

následek excesivní periferní vazodilataci a pravděpodobně reflexní tachykardii. Byla hlášena výrazná

dlouhodobá systémová hypotenze, včetně šoku, s fatálním koncem.

Léčba

Pokud je doba od požití léku krátká, lze zvážit indukci zvracení nebo výplach žaludku. Podání

aktivního uhlí zdravým dobrovolníkům bezprostředně nebo nejdéle za dvě hodiny po požití

amlodipinu signifikantně snížilo absorpci amlodipinu. Klinicky významná hypotenze po předávkování

přípravkem Imprida vyžaduje aktivní kardiovaskulární podporu, zahrnující časté monitorování srdeční

a respirační funkce, zvednutí končetin, sledování cirkulačního objemu a objemu moči. Pomocí pro

obnovení vaskulárníhu tonu a krevního tlaku může být podání vasokonstrikčních přípravků, pokud

nejsou tyto přípravky kontraindikovány. Intravenózní podání kalcium glukonátu může být přínosné

pro zvrácení účinků blokátorů kalciových kanálů.

Není pravděpodobné, že by valsartan a amlodipin mohly být odstraněny hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky působící na systém renin-angiotenzin; antagonisté angiotenzinu

II, kombinace; antagonisté angiotenzinu II a blokátory kalciových kanálů, ATC kód: C09DB01

Imprida kombinuje dvě antihypertenzní složky s komplementárním mechanismem účinku na úpravu

krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí: amlodipin, který patří do skupiny antagonistů kalcia

a valsartan, který patří do skupiny antagonistů angiotensinu II. Kombinace těchto látek má aditivní

antihypertenzní účinek a snižuje krevní tlak více než jejich samotné jednotlivé složky.

Amlodipin/Valsartan

Kombinace amlodipinu a valsartanu má za následek na dávce závislé aditivní snížení krevního tlaku

napříč terapeutickým dávkovým rozmezím. Antihypertenzivní účinek jedné dávky kombinace

přetrvává po dobu 24 hodin.

Placebem kontrolované studie

Více než 1 400 pacientů s hypertenzí dostávalo jednou denně Imprida ve dvou placebem

kontrolovaných studiích. Do studie byli zařazeni dospělí pacienti s mírnou až středně těžkou

nekomplikovanou esenciální hypertenzí (průměrný diastolický krevní tlak vsedě

95 a < 110 mmHg).

Pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem – srdeční selhání typu I a nedostatečně kontrolovaným

diabetem typu II a s anamnézou infarktu myokardu nebo mozkové příhody v posledním roce byli

vyřazeni.

Léčivý přípravek již není registrován

Studie s aktivní kontrolou u pacientů, kteří neodpovídali na monoterapii

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená,studie v paralelním uspořádání kontrolovaná aktivní

léčbou ukázala normalizaci krevního tlaku (průměrný diastolický tlak vsedě < 90 mmHg na konci

studie) u 75 % pacientů, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven valsartanem v dávce 160 mg,

pokud byli léčeni kombinací amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg a u 62 % pacientů léčených

kombinací amlodipin/valsartan v dávce 5 mg/160 mg ve srovnání s 53 % pacientů léčených nadále

valsartanem v dávce 160 mg. Přidání amlodipinu 10 mg a 5 mg vyvolalo další snížení

systolického/diastolického tlaku krve o 6,0/4,8 mmHg a 3,9/2,9 mmHg, ve srovnání s pacienty, kterým

byl i nadále podáván pouze valsartan 160 mg.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná paralelní studie ukázala

normalizaci krevního tlaku (průměrný diastolický tlak vsedě < 90 mmHg na konci studie) u 75 %

pacientů, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně kontrolován amlodipinem v dávce 10 mg, pokud byli

léčeni kombinací amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg, oproti 67 % pacientů, kteří byli i nadále léčeni

pouze amlodipinem 10 mg. Přidání valsartanu 160 mg vyvolalo další snížení

systolického/diastolického tlaku krve o 2,9/2,1 mmHg ve srovnání s pacienty, kteří zůstali léčeni

pouze amlodipinem 10 mg.

Imprida byl také studován v

aktivně kontrolované studii u

130 pacientů s

hypertenzí s průměrným

diastolickým krevním tlakem vsedě ≥ 110 mmHg a < 120 mmHg. V

této studii (výchozí krevní tlak

171/113 mmHg) snížil Imprida, titrovaný z

dávky 5 mg/160 mg na 10 mg/160 mg, krevní tlak vsedě

36/29 mmHg ve srovnání se snížením o

32/28 mmHg u

kombinace lisinopril/hydrochlorothiazid

dávce 10 mg/12,5 mg, titrované na 20 mg/12,5 mg.

Ve dvou dlouhodobých následných studiích byl účinek přípravku Imprida udržován po dobu delší než

jeden rok. Náhlé vysazení Imprida nebylo doprovázeno rychlým vzestupem krevního tlaku.

Věk, pohlaví, rasa, nebo body mass index (≥ 30 kg/m

, < 30 kg/m

) nemají vliv na terapeutickou

odpověď přípravku Imprida.

Imprida nebyl studován u jiné populace pacientů než u pacientů s hypertenzí. Valsartan byl studován

u pacientů po infarktu myokardu a se srdečním selháním. Amlodipin byl studován u pacientů

s chronickou stabilní anginou pectoris, vasospastickou anginou a angiograficky prokázanou chorobou

koronárních cév.

Amlodipin

Amlodipinová složka Imprida inhibuje přestup iontů vápníku přes membrány do srdečního a cévního

hladkého svlastva. Mechanismem antihypertenzního účinku amlodipinu je přímý relaxační účinek na

hladké svalstvo, který působí snížení periferní vaskulární rezistence a tím i krevního tlaku.

Experimentální údaje naznačují, že se amlodipin váže jak na dihydropyridinová, tak i na

nedihydropyridinová vazebná místa. Kontrakce srdečního svalu a hladkého svalstva cév jsou závislé

na přestupu extracelulárních iontů vápníku do těchto buněk přes specifické iontové kanály.

Po podání terapeutické dávky pacientům s hypertenzí vyvolá amlodipin vasodilataci vedoucí ke

snížení krevního tlaku vestoje a vleže. Tyto poklesy krevního tlaku nejsou při chronickém podávání

doprovázeny významnou změnou srdečního rytmu nebo změnou hladin katecholaminů v plazmě.

Koncentrace v plazmě jsou v souladu s účinkem jak u mladých, tak i u starších pacientů.

U pacientů s hypertenzí a normální funkcí ledvin působí terapeutické dávky amlodipinu snížení

renální vaskulární rezistence, zvýšení poměru glomerulární filtrace a efektivního průtoku plazmy

ledvinami bez změny filtrační frakce nebo proteinurie.

Léčivý přípravek již není registrován

Stejně jako u ostatních blokátorů kalciových kanálů bylo hemodynamickými měřeními srdeční funkce

v klidu nebo během zátěže (nebo při kardiostimulaci) u pacientů léčených amlodipinem s normální

ventrikulární funkcí obvykle demonstrováno malé zvýšení srdečního indexu bez signifikantního vlivu

na dP/dt nebo na koncový diastolický tlak v levé komoře a na objem. V hemodynamických studiích

nebyl amlodipin doprovázen negativním inotropním účinkem, pokud byl podáván v rozmezí

terapeutických dávek zdravým zvířatům a lidem, i když byl lidem současně podáván s betablokátory.

Amlodipin nepůsobil změnu funkce sinoatriálního uzlu nebo atrioventrikulárního přenosu u zdravých

zvířat nebo lidí. V klinických studiích, ve kterých byl amlodipin aplikován v kombinaci s

betablokátory pacientům s hypertenzí nebo angínou pectoris, nebyly pozorovány nežádoucí účinky na

elektrokardiografické parametry.

Podávání u pacientů s hypertenzí

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie zaměřená na morbiditu a mortalitu, zvaná Antihypertensive

and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), byla provedena pro srovnání

dvou novějších možností léčby mírné nebo středně těžké hypertenze: amlodipinu 2,5-10 mg/den

(blokátor kalciových kanálů) nebo lisinoprilu 10-40 mg/den (ACE-inhibitor) jako terapií první linie

namísto podávání thiazidových diuretik, s chlorthalidonem 12,5-25 mg/denně.

Bylo randomizováno celkem 33357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 let a starší, kteří byli sledováni

průměrně po dobu 4,9 let. Tito pacienti vykazovali navíc ještě minimálně jeden rizikový faktor

koronárního srdečního onemocnění, jako: předchozí infarkt myokardu či cévní mozková příhoda

(> 6 měsíců před vstupem do studie) nebo jiná prokázaná kardiovaskulární onemocnění

aterosklerotického původu (celkem 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), hladiny HDL-cholesterolu

< 35 mg/dl nebo < 0,906 mmol/l (11,6 %), hypertrofie levé srdeční komory diagnostikovaná na

elektrokardiogramu nebo echokardiogramu (20,9 %) nebo kouření (21,9 %).

Primárním cílovým parametrem byl složený parametr fatálního koronárního onemocnění nebo

nefatální infarkt myokardu. V primárním cílovém parametru nebyl zjištěn významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu: poměr rizika (risk ratio - RR)

0,98 95 % CI (0,90-1,07) p=0,65. V sekundárních cílových parametrech byla incidence srdečního

selhání (součást složeného kardiovaskulárního cílového parametru) významně vyšší ve skupině léčené

amlodipinem než ve skupině léčené chlorthalidonem (10,2 % proti 7,7 %, RR 1,38, 95 % CI

[1,25-1,52] p < 0,001). V mortalitě z důvodu všech kauzalit však nebyl zjišťen významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu RR 0,96 95 % CI [0,89-1,02]

p=0,20.

Valsartan

Valsartan je perorálně účinný, silný a specifický antagonista receptoru pro angiotensin II. Působí

selektivně na receptor podtypu AT

který je odpovědný za známé působení angiotensinu II. Zvýšení

hladiny angiotensinu II po blokádě AT

receptoru valsartanem může stimulovat neblokovaný receptor

který se zdá mít opačný účinek než AT

receptor. Valsartan nemá žádný parciálně-agonistický

účinek na AT

receptory a má mnohem větší afinitu (přibližně 20 000krát) pro receptor AT

než pro

receptor.

Valsartan neinhibuje ACE, také známý jako kininasa II, který konvertuje angiotensin I na angiotensin

II a odbourává bradykinin. Protože nemá žádný účinek na ACE a nepotencuje bradykinin nebo

substanci P, není pravděpodobné, že by antagonisté angiotensinu II byly doprovázeny kašlem. V

klinických studiích, ve kterých byl valsartan srovnáván s ACE inhibitory, byla incidence suchého

kašle významně nižší (p < 0,05) u pacientů léčených valsartanem než u těch, kteří dostávali ACE

inhibitory (2,6 % proti 7,9 %). V klinických studiích s pacienty, kteří měli v anamnéze během léčby

ACE inhibitory suchý kašel, mělo suchý kašel pouze 19,5 % pacientů léčených valsartanem a 19 %

pacientů léčených thiazidovými diuretiky, zatímco u pacientů léčených ACE inhibitory se suchý kašel

vyskytoval u 68,5 % (p < 0,05). Valsartan se neváže ani neblokuje jiné hormonální receptory či

iontové kanály, o kterých je známo, že jsou důležité pro kardiovaskulární regulaci.

Léčivý přípravek již není registrován

Podávání valsartanu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku bez ovlivnění tepové

frekvence.

U většiny pacientů nastupuje po perorálním jednorázovém podání dávky antihypertenzní účinek

během 2 hodin a maximálního snížení krevního tlaku je dosaženo za 4 až 6 hodin. Antihypertenzní

účinek přetrvává po dobu 24 hodin po podání. Při opakovaném podávání je maximálního snížení

krevního tlaku s jakoukoli dávkou dosaženo obvykle během 2 až 4 týdnů a je udržováno v průběhu

dlouhodobé léčby. Náhlé vysazení valsartanu nevyvolá následnou hypertenzi (rebound) nebo jiné

nežádoucí klinické účinky.

Další: duální blokáda renin-angiotenzin-aldosteronu (RAAS)

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a

diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotensin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně (viz bod 4.4).

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Linearita

Amlodipin a valsartan mají lineární farmakokinetiku.

Amlodipin/Valsartan

Po perorálním podání přípravku Imprida jsou dosaženy vrcholové plazmatické koncentrace valsartanu

za 3 hodiny a amlodipinu za 6-8 hodin. Rychlost a rozsah absorpce přípravku Imprida jsou

ekvivalentní biologické dostupnosti valsartanu a amlodipinu podávaných individuálně.

Amlodipin

Absorpce: Po perorální aplikaci terapeutické dávky samotného amlodipinu bylo dosaženo vrcholové

koncentrace amlodipinu v plazmě za 6 až 12 hodin. Vypočítaná absolutní biologická dostupnost byla

mezi 64 % a 80 %. Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem potravy.

Distribuce v organismu: Ditribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie s amlodipinem ukázaly,

že je přibližně 97,5 % cirkulujícího léku vázáno na plazmatické proteiny.

Léčivý přípravek již není registrován

Biotransformace: Amlodipin je intenzivně (přibližně z 90 %) metabolizován v játrech na neaktivní

metabolity.

Eliminace z

organismu: Amlodipin je z plazmy vylučován dvoufázově s terminálním eliminačním

poločasem přibližně 30 až 50 hodin. Rovnovážného stavu v plazmě je dosaženo po kontinuálním

podávání po dobu 7-8 dnů. Močí je vylučováno 10 % nezměněného amlodipinu a 60 % metabolitů

amlodipinu.

Valsartan

Absorpce: Po perorálním podání samotného valsartanu je maximální koncentrace v plazmě dosažena

za 2-4 hodiny. Průměrná absolutní biologická dostupnost je 23 %. Potrava snižuje expozici k

valsartanu (stanoveno pomocí AUC) přibližně o 40 % a vrcholové koncentrace (C

) přibližně o

50 %, ačkoliv přibližně za 8 hodin po podání dávky jsou plazmatické koncentrace valsartanu u

najedené skupiny a u skupiny nalačno podobné. Toto snížení AUC však není doprovázeno klinicky

významným snížením terapeutického účinku, a proto může být valsartan užíván s jídlem nebo nalačno.

Distribuce v

organismu: Distribuční objem je v rovnovážném stavu po intravenózním podání

valsartanu přibližně 17 litrů, což naznačuje, že valsartan není extenzivně distribuován do tkání.

Valsartan je silně vázán na proteiny séra (94-97 %), převážně na albumin.

Biotransformace: Valsartan není významně metabolizován, protože pouze asi 20 % z podané dávky

bylo detekováno ve formě matabolitů. V plazmě byl v nízké koncentraci (méně než 10 % AUC

valsartanu) nalezen jeho hydroxy metabolit. Tento metabolit je farmakologicky inaktivní.

Eliminace z

organismu: Valsartan vykazuje multiexponenciální eliminaci (t

½α

< 1 hod. a t

½ß

9 hod.). Valsartan je vylučován především stolicí (přibližně 83 % dávky) a močí (přibližně 13 %

dávky), převážně v nezměněné formě. Po intravenózním podání je plazmatická clearance valsartanu

přibližně 2 l/hod. a jeho renální clearance je 0,62 l/hod. (přibližně 30 % celkové clearance). Poločas

valsartanu je 6 hodin.

Zvláštní populace

Pediatrická populace (věk do 18 roků)

U této populace nejsou farmakokinetické údaje dostupné.

Starší pacienti (věk 65 roků a více)

Doba dosažení maximální koncentrace amlodipinu v plazmě je podobná u mladých i starších jedinců.

U starších pacientů je tendence k poklesu clearance amlodipinu, což je příčinou zvýšení plochy pod

křivkou (AUC) a eliminačního poločasu. Střední systémová expozice AUC valsartanu je u starších

pacientů o 70 % vyšší ve srovnání s mladými, proto je při zvyšování dávkování potřebná opatrnost.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika amlodipinu není významně ovlivněna poškozením ledvin. Jak je možné očekávat pro

látky, jejichž renální clearance činí pouze 30 % celkové plazmatické clearance, nebyla pozorována

souvztažnost mezi funkcí ledvin a systémovou expozicí k valsartanu.

Porucha funkce jater

O podávání amlodipinu pacientům s poruchou funkce jater existují pouze velmi omezené údaje. U

pacientů s poruchou funkce jater byla snížena clearanace amlodipinu, což mělo za následek zvýšení

AUC o 40-60 %. U pacientů s mírným až středně závažným chronickým postižením jater byla v

průměru expozice k valsartanu (měřeno hodnotami AUC) dvojnásobná, než byla u zdravých

dobrovolníků (upraveno na věk, pohlaví a hmotnost). U pacientů s jaterním postižením je nutná

opatrnost (viz bod 4.2).

Léčivý přípravek již není registrován

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Amlodipin/Valsartan

Nežádoucí účinky pozorované ve studiích na zvířatech s možným klinickým významem jsou

následující: Histopatologické známky zánětu žaludečních žláz byly pozorovány u potkaních samců při

expozici valsartanu v dávce přibližně 1,9krát a amlodipinu 2,6krát vyšší, než jsou klinické dávky

160 mg valsartanu a 10 mg amlodipinu. Při vyšších expozicích byly nalezeny ulcerace a eroze na

žaludeční sliznici potkaních samců i samic. Podobné změny byly také pozorovány u skupiny, která

dostávala samotný valsartan (expozice 8,5-11,0násobek klinické dávky 160 mg valsartanu).

Při expozici 8-13násobku (valsartanu) a 7-8násobku (amlodipinu) klinické dávky 160 mg valsartanu a

10 mg amlodipinu byla nalezena zvýšená incidence a závažnost renální tubulární basofilie/hyalinizace,

dilatace a válců, stejně jako intersticiální lymfocytární zánět a hypertrofie mediálních arteriol.

Podobné změny byly nalezeny ve skupině se samotným valsartanem (expozice 8,5-11,0násobek

klinické dávky 160 mg valsartanu).

Při studii embryo-fetálního vývoje u potkanů byl, při expozici 12násobku (valsartan) a 10násobku

(amlodipin) klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg amlodipinu, zaznamenán zvýšený výskyt

dilatace ureterů, malformace hrudní kosti, neosifikovaných falang u přední tlapky. Dilatované uretery

byly také nalezeny u skupiny, která dostávala samotný valsartan (expozice 12násobku klinické dávky

160 mg valsartanu). Známky toxicity u matky byly v této studii pouze mírné (mírné snížení tělesné

hmotnosti). Žádné účinky na vývoj plodu nebyly pozorovány při 3násobné (valsartan) a 4násobné

(amlodipin) klinické expozici (podle AUC).

Pro jednotlivé látky nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita.

Amlodipin

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly zpoždění porodu, prodloužení doby porodu a snížení

přežití mláďat při dávkách přibližně 50x vyšších než nejvyšší doporučené dávky pro člověka

stanovené dle mg/kg.

Zhoršení fertility

Nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu potkanů léčených amlodipinem (samci po dobu 64 dní a samice

po dobu 14 dní před pářením) v dávkách do 10 mg/kg/den (8x* vyšší než je maximální doporučená

dávka u člověka 10 mg na základě mg/m

). V jiné studii s potkany, kde samci byli léčeni amlodipinem

besilas po dobu 30 dnů v dávkách srovnatelných s dávkou pro člověka stanovené dle mg/kg, byly

pozorovány snížené plazmatické hladiny hormonů stimulujících folikuly a testosteronu a rovněž

snížení hustoty spermií a počtu zralých spermií a Sertoliho buněk.

Kancerogeneze/mutageneze

U potkanů a myší léčených amlodipinem v potravě po dobu dvou let v koncentracích vypočtených tak,

aby odpovídaly denním úrovním dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg nebyl podán žádný důkaz o

kancerogenitě amlodipinu. Nejvyšší dávka (u myší obdobná a u potkanů dvojnásobná* než je

maximální doporučená klinická dávka 10 mg na základě mg/m

) byla blízko maximální tolerované

dávky u myší, avšak nikoliv u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné na dávce závislé účinky jak na genové, tak i na chromozomální

úrovni.

*Při hmotnosti pacienta 50 kg

Valsartan

Neklinické údaje založené na konvenčních studiích bezpečnostní farmakologie, toxicity opakovaného

podávání, genotoxicity, kancerogenního potentiálu, a reprodukční toxicity a vývoje neodhalily

speciální riziko pro lidi.

Léčivý přípravek již není registrován

Mateřské toxické dávky u potkanů (600 mg/kg/den) během posledních dní březosti a během kojení

vedly ke snížení přežívání, menším přírůstkům hmotnosti a opožděnému vývoji (odstouplé boltce a

otevření ušního kanálu) mláďat (viz bod 4.6). Tyto dávky u potkanů (600 mg/kg/den) jsou přibližně

osmnáctinásobkem maximální doporučené dávky u lidí na základě vztahu mg/m

(kalkulace

předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

V neklinických bezpečnostních studiích způsobily vysoké dávky valsartanu (200 až 600 mg/kg tělesné

hmotnosti) u potkanů redukci parametrů červených krvinek (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit) a

byly prokázány změny v hemodynamice ledvin (lehce zvýšená hladina dusíku močoviny v krvi a

hyperplazie ledvinných tubulů a bazofilie u samců). Tyto dávky u potkanů (200 až 600 mg/kg/den)

jsou přibližně šesti až osmnáctinásobkem maximální doporučené dávky u lidí na základě

vztahu mg/m

(kalkulace předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

U kosmanů užívajících srovnatelné dávky došlo k obdobným, ale závažnějším změnám, především v

ledvinách, kde tyto změny vedly k nefropatii se zvýšením hladiny dusíku močoviny v krvi a

kreatininu.

Hypertrofie juxtaglomerulárních buněk ledvin byla pozorována také u obou druhů. Všechny změny

jsou způsobeny farmakologickým účinkem valsartanu, který způsobuje prodlouženou hypotenzi,

především u kosmanů. Při užívání terapeutických dávek u lidí nemá pravděpodobně hypertrofie

juxtaglomerulárních buněk ledvin žádnou relevanci.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon typu A

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah:

Hypromelosa

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Makrogol 4000

Mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivý přípravek již není registrován

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC

blistry. Jeden blistr obsahuje 7, 10 nebo 14 potahovaných tablet.

Velikost balení: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 280 potahovaných tablet a vícečetná balení obsahující

280 (4x70 nebo 20x14) potahovaných tablet.

PVC/PVDC perforované blistry jednodávkové. Jeden blistr obsahuje 7, 10 nebo 14 potahovaných

tablet.

Balení obsahuje 56, 98 nebo 280 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/06/373/017

EU/1/06/373/018

EU/1/06/373/019

EU/1/06/373/020

EU/1/06/373/021

EU/1/06/373/022

EU/1/06/373/023

EU/1/06/373/024

EU/1/06/373/031

EU/1/06/373/032

EU/1/06/373/033

EU/1/06/373/036

EU/1/06/373/039

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. ledna.2007

Datum posledního prodloužení registrace: 17. ledna.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/288275/2015

EMEA/H/C/000775

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Imprida

amlodipinum/valsartanum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Imprida. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Imprida.

Co je Imprida?

Imprida je léčivý přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky, amlodipin a valsartan. Je k dispozici ve

formě tablet (5 mg amlodipinu a 80 mg valsartanu, 5 mg amlodipinu a 160 mg valsartanu nebo 10 mg

amlodipinu a 160 mg valsartanu).

K čemu se přípravek Imprida používá?

Přípravek Imprida se používá u pacientů s esenciální hypertenzí (vysokým krevním tlakem), u nichž

nedochází k dostatečné úpravě krevního tlaku při užívání samotného amlodipinu nebo valsartanu.

Výraz „esenciální“ znamená, že hypertenze nemá žádnou zjevnou příčinu.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Imprida používá?

Přípravek Imprida se užívá ústy v dávce jedna tableta jednou denně a zapíjí se vodou. Použité

dávkování přípravku Imprida závisí na dávkách amlodipinu nebo valsartanu, které pacient užíval

předtím. Před přechodem na kombinovanou tabletu může být zapotřebí, aby pacient užíval tablety nebo

tobolky odděleně.

Jak přípravek Imprida působí?

Přípravek Imprida obsahuje dvě léčivé látky, amlodipin a valsartan. Obě látky jsou léky proti hypertenzi,

které jsou v Evropské unii dostupné samostatně od 90. let 20. století. Působí podobným způsobem, a to

Léčivý přípravek již není registrován

Imprida

EMA/288275/2015

strana 2/3

tak, že snižují krevní tlak tím, že umožňují uvolnění krevních cév. Snížením krevního tlaku dochází ke

zmírnění rizik souvisejících s vysokým tlakem, například mozkové mrtvice.

Amlodipin je blokátor vápníkových kanálů. Blokuje specifické kanály na povrchu buněk nazývané

vápníkové kanály, kterými za obvyklých podmínek vstupují do buněk ionty vápníku. Pokud ionty

vápníku vstoupí do svalových buněk ve stěnách krevních cév, způsobí tím jejich stažení. Snížením toku

vápníku do těchto buněk je amlodipin chrání před kontrakcí, čímž umožňuje uvolnění krevních cév.

Valsartan je „antagonista receptoru angiotensinu II“, což znamená, že v těle zabraňuje působení

hormonu nazývaného angiotensin II. Angiotensin II je účinný vazokonstriktor (látka, která zužuje

krevní cévy). Blokováním receptorů, na které se angiotensin II za běžných okolností váže, valsartan

zabraňuje působení hormonu, čímž umožňuje rozšíření cév.

Jak byl přípravek Imprida zkoumán?

Vzhledem k tomu, že amlodipin a valsartan se používají již řadu let, společnost předložila údaje o obou

látkách z dřívějších studií a vědecké literatury, jakož i údaje z nových studií, v rámci kterých byla

použita kombinace obou těchto léčivých látek.

Bylo provedeno pět hlavních studií, do kterých bylo zařazeno téměř 5 200 pacientů většinou s mírnou

až středně závažnou hypertenzí. Dvě studie (do kterých bylo zařazeno téměř 3 200 pacientů)

srovnávaly amlodipin, valsartan nebo kombinaci obou těchto látek s placebem (léčbou neúčinným

přípravkem). Dvě studie (do kterých bylo zařazeno 1 891 pacientů) srovnávaly kombinaci obou léčivých

látek u pacientů, u nichž nedošlo k dostatečné úpravě hypertenze pomocí léčby pouze amlodipinem (v

dávce 10 mg) nebo pouze valsartanem (v dávce 160 mg). Pátá, menší studie srovnávala kombinaci

obou těchto látek s lisinoprilem a hydrochlorothiazidem (jinou kombinací používanou k léčbě

hypertenze) u 130 pacientů se závažnou hypertenzí. Ve všech studiích bylo hlavním měřítkem účinnosti

snížení diastolického krevního tlaku (krevního tlaku měřeného mezi dvěma srdečními tepy). Tlak krve

byl měřen v „milimetrech rtuti“ (mmHg).

Společnost také doložila, že osoby užívající přípravek Imprida a osoby užívající amlodipin a valsartan

odděleně vykazovaly shodné hladiny těchto léčivých látek v krvi.

Jaký přínos přípravku Imprida byl prokázán v průběhu studií?

Kombinace amlodipinu a valsartanu byla v rámci snížení krevního tlaku účinnější než placebo i než

valsartan nebo amlodipin užívaný samostatně. Ve studiích porovnávajících kombinaci těchto léčivých

látek u pacientů, kteří již v minulosti užívali buď amlodipin, nebo valsartan, po osmi týdnech léčby

klesla hladina krevního tlaku u pacientů užívajících samotný valsartan o 6,6 mmHg, zatímco u pacientů

užívajících navíc amlodipin v dávce 5 mg o 9,6 mmHg a u pacientů užívajících navíc amlodipin v dávce

10 mg o 11,4 mmHg. U pacientů užívajících samotný amlodipin klesl krevní tlak o 10,0 mmHg ve

srovnání s 11,8 mmHg u pacientů užívajících navíc valsartan v dávce 160 mg.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Imprida?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Imprida (zaznamenanými u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou

bolest hlavy, nazofaryngitida (zánět nosu a krku), chřipka, hypokalemie (nízké hladiny draslíku v krvi),

různé typy edému (otoku), únava, návaly (zarudnutí), astenie (slabost) a návaly horka. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Imprida je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Imprida nesmějí užívat pacienti s přecitlivělostí (alergií) na amlodipin nebo jiné léky patřící

do skupiny „derivátů dihydropyridinu“, na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Léčivý přípravek již není registrován

Imprida

EMA/288275/2015

strana 3/3

Přípravek nesmějí užívat ženy, které jsou těhotné déle než tři měsíce. Jeho užívání v průběhu prvních

tří měsíců těhotenství se nedoporučuje. Přípravek Imprida rovněž nesmějí užívat pacienti se závažným

onemocněním jater nebo žlučníku, pacienti léčení s určitými potížemi se srdcem a pacienti se závažnou

hypotenzí (nízkým krevním tlakem).

Přípravek Imprida dále nesmějí v kombinaci s léky obsahujícími aliskiren (které se rovněž používají

k léčbě esenciální hypertenze) užívat pacienti s diabetem typu 2 nebo se středně závažnou či závažnou

poruchou funkce ledvin. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Imprida schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Imprida převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Imprida

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Imprida platné v celé Evropské unii dne

17. ledna 2007.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Imprida je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese : ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Imprida naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2015.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace