Iclusig

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ponatinib
Dostupné s:
Incyte Biosciences Distribution B.V.
ATC kód:
L01EA05
INN (Mezinárodní Name):
ponatinib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika, , inhibitory proteinkinázy
Terapeutické oblasti:
Leukemia, Myeloid; Leukemia, Lymphoid
Terapeutické indikace:
Iclusig is indicated in adult patients withchronic phase, accelerated phase, or blast phase chronic myeloid leukaemia (CML) who are resistant to dasatinib or nilotinib; who are intolerant to dasatinib or nilotinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutationPhiladelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (Ph+ ALL) who are resistant to dasatinib; who are intolerant to dasatinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutation. Viz kapitoly 4. 2 Assessment of cardiovascular status prior to start of therapy and 4. 4 situations where an alternative treatment may be considered.
Přehled produktů:
Revision: 23
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002695
Datum autorizace:
2013-07-01
EMEA kód:
EMEA/H/C/002695

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 03-08-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 11-05-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 11-05-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 11-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 11-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 03-08-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Iclusig 15 mg potahované tablety

Iclusig 30 mg potahované tablety

Iclusig 45 mg potahované tablety

ponatinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Iclusig a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iclusig užívat

Jak se přípravek Iclusig užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Iclusig uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Iclusig a k čemu se používá

Iclusig se

používá k léčbě

dospělých s níže vyjmenovanými typy

leukemie

, kteří již nemají další

prospěch z léčby jinými přípravky, nebo u kterých se vyskytuje určitá genetická odlišnost, známá jako

mutace T315I:

chronická myeloidní leukemie (CML): rakovina krve, při které se vyskytuje příliš mnoho

abnormálních bílých krvinek v krvi a v kostní dřeni (ve které se tvoří krevní buňky).

akutní lymfoblastická leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL): typ

leukemie, při které se vyskytuje příliš mnoho nezralých bílých krvinek v krvi a v krvetvorné

kostní dřeni. U tohoto typu leukemie se část DNA (genetický materiál) přestavěla do podoby

abnormálního chromozomu, nazývaného filadelfský chromozom.

Iclusig patří do skupiny léků nazývaných inhibitory tyrosinkinázy. U pacientů s CML a Ph+ ALL

změna DNA spouští signál, který tělu řekne, aby vytvářelo abnormální bílé krvinky. Přípravek Iclusig

tento signál blokuje, a tím zastavuje tvorbu těchto krvinek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iclusig užívat

Neužívejte přípravek Iclusig

jestliže jste

alergický(á)

na ponatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Iclusig se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

máte poruchu funkce jater nebo slinivky břišní nebo sníženou funkci ledvin. Váš lékař možná

bude chtít provést další opatření.

jste v minulosti nadměrně konzumoval(a) alkohol.

jste v minulosti prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt) nebo cévní mozkovou příhodu.

jste v minulosti měl(a) krevní sraženiny v cévách.

jste již v minulosti měl(a) zjištěnu stenózu ledvinné tepny (zúžení cév vedoucích do jedné nebo

obou ledvin).

máte potíže se srdcem, včetně srdečního selhání, nepravidelného tepu a prodloužení QT

intervalu.

máte vysoký krevní tlak.

máte nebo jste měl(a) aneurysma (výduť, rozšíření a oslabení stěny cévy) nebo trhlinu ve stěně

cévy.

jste v minulosti měl(a) problémy s krvácením.

jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění můžete mít v

současné době. Přípravek Iclusig může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých

případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na možný

výskyt známek této infekce.

Váš lékař:

vyhodnotí funkci Vašeho srdce a stav Vašich tepen a žil.

vyšetří Váš krevní obraz.

Během prvních 3 měsíců po zahájení léčby to bude opakovat každé 2 týdny. Poté se kontrola

provádí jednou za měsíc nebo podle toho, jak určí lékař.

bude provádět kontrolní vyšetření bílkoviny v séru nazývané lipáza.

V prvních 2 měsících budou kontroly bílkoviny séra nazývané lipáza prováděny každé 2 týdny,

později v pravidelných intervalech. Při zvýšení lipázy může být potřeba přerušit léčbu nebo

snížit dávku.

vyšetří jaterní testy.

Testy jaterních funkcí budou prováděny v pravidelných intervalech podle toho, jak určí Váš

lékař.

U pacientů léčených ponatinibem byla hlášena mozková porucha nazývaná syndrom zadní

(posteriorní) reverzibilní encefalopatie (PRES). K jejím příznakům mohou patřit náhlý nástup silné

bolesti hlavy, zmatenost, epileptické záchvaty a změny zraku. Pokud se u Vás v průběhu léčby

ponatinibem kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to ihned svému lékaři, protože může jít o

závažný stav.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem do 18 let, protože pro děti nejsou dostupné žádné údaje.

Další léčivé přípravky a přípravek Iclusig

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Následující léčiva se mohou vzájemně ovlivňovat s přípravkem Iclusig:

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol:

přípravky užívané k léčbě plísňových infekcí

indinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir:

přípravky užívané k léčbě infekce HIV

klarithromycin, telithromycin, troleandomycin:

přípravky užívané k léčbě bakteriálních

infekcí

nefazodon:

přípravek užívaný k léčbě deprese

třezalka tečkovaná:

bylinný přípravek užívaný k léčbě deprese

karbamazepin:

přípravek užívaný k léčbě epilepsie, stavů euforie/deprese a určitých

bolestivých stavů

fenobarbital, fenytoin:

přípravky užívané k léčbě epilepsie

rifabutin, rifampicin:

přípravky užívané k léčbě tuberkulózy nebo určitých dalších infekcí

digoxin:

přípravek užívaný k léčbě srdeční slabosti

dabigatran:

přípravek užívaný k prevenci tvorby krevních sraženin

kolchicin:

přípravek užívaný k léčbě záchvatů dny

pravastatin

rosuvastatin:

přípravky užívané ke snížení zvýšených hladin cholesterolu

methotrexát:

přípravek užívaný k léčbě těžkých zánětů kloubů (revmatoidní artritidy),

rakoviny a kožního onemocnění lupénky

sulfasalazin:

přípravek užívaný k léčbě těžkých zánětů střeva a revmatických zánětů kloubů

Přípravek Iclusig s jídlem a pitím

Vyhýbejte se výrobkům z grapefruitu, jako je například grapefruitová šťáva.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Doporučení antikoncepce pro muže a ženy

Ženy

v plodném věku léčené přípravkem Iclusig se mají vyvarovat otěhotnění.

Mužům

léčeným

přípravkem Iclusig se doporučuje nepočít dítě během léčby. Během léčby je nutné používat

účinnou antikoncepci.

Přípravek Iclusig užívejte v těhotenství

pouze tehdy, jestliže Vám lékař řekne, že je to

absolutně nezbytné,

protože způsobuje potenciální riziko pro nenarozené dítě.

Kojení

Během léčby přípravkem Iclusig přerušte kojení. Není známo, zda se Iclusig vylučuje do lidského

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů zachovávejte obzvláštní opatrnost, protože u pacientů

užívajících přípravek Iclusig se mohou vyskytovat poruchy zraku, závratě, ospalost a únava.

Iclusig obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Iclusig užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčbu přípravkem Iclusig musí předepisovat lékař se zkušenostmi s léčbou leukemie.

Iclusig je k dispozici jako:

45 mg potahované tablety pro doporučenou dávku

15 mg potahované tablety a 30 mg potahované tablety pro úpravu dávkování

Doporučená počáteční dávka přípravku je

jedna 45 mg potahovaná tableta jednou denně.

Váš lékař může snížit

dávku, kterou užíváte, nebo Vám říci, abyste dočasně přestal(a) užívat Iclusig,

jestliže:

je dosaženo odpovídající odpovědi na léčbu

máte snížený počet bílých krvinek nazývaných neutrofily

máte snížený počet krevních destiček

máte závažné nežádoucí účinky nepostihující krev, jako je

zánět slinivky břišní

zvýšené hladiny bílkovin nazývaných lipáza nebo amyláza v séru

se u Vás vyskytnou potíže se srdcem nebo cévami

máte poruchu funkce jater

Po vymizení nebo zvládnutí nežádoucích účinků může být obnoveno užívání stejné nebo snížené

dávky přípravku Iclusig. Váš lékař může v pravidelných intervalech hodnotit Vaši odpověď na léčbu.

Způsob podání

Tablety polykejte celé a zapíjejte sklenicí vody. Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Tablety

nedrťte ani nerozpouštějte.

Nepolykejte nádobku s vysoušedlem, která se nalézá v lahvičce.

Délka užívání

Vždy užívejte Iclusig denně po celou dobu, na kterou Vám je předepsán. Léčba je dlouhodobá.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iclusig, než jste měl(a)

Pokud se to stane, ihned informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Iclusig

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku užijte

v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Iclusig

Bez souhlasu svého lékaře nepřestávejte Iclusig užívat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U pacientů ve věku 65 let a starších je vyšší pravděpodobnost, že se u nich vyskytnou nežádoucí účinky.

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc,

jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli

z následujících závažných

nežádoucích účinků.

Při abnormálních výsledcích krevních testů je nutné ihned kontaktovat lékaře.

Závažné nežádoucí účinky

časté:

mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

infekce plic (může způsobit potíže s dýcháním)

zánět slinivky břišní.

Jestliže se u Vás vyskytne zánět slinivky břišní, ihned to sdělte svému

lékaři. Příznaky zahrnují silnou bolest břicha a zad.

horečka, často s jinými známkami infekce, způsobená sníženým počtem bílých krvinek

srdeční příhoda (infarkt) (mezi příznaky patří: náhlý pocit zvýšené srdeční frekvence, bolest na

hrudi, dušnost)

změny hladin v krvi:

snížený počet červených krvinek (mezi příznaky patří: slabost, závratě, únava)

snížený počet krevních destiček (mezi příznaky patří: zvýšený sklon ke krvácení nebo

vzniku podlitin)

snížený počet bílých krvinek nazývaných neutrofily (mezi příznaky patří: zvýšený sklon k

infekcím)

zvýšená hladina bílkoviny nazývané lipáza v séru

porucha srdečního rytmu, abnormální pulz

srdeční selhání (mezi příznaky patří: slabost, únava, otoky nohou)

nepříjemný tlak, pocit plnosti, svírání nebo bolest uprostřed hrudníku (angina pectoris) a bolest

na hrudi jiného než srdečního původu

vysoký krevní tlak

zúžení tepen v mozku

potíže s cévami srdečního svalu

krevní infekce

oteklá nebo zarudlá oblast kůže, která je horká a citlivá (zánět podkoží)

dehydratace (nedostatek vody v organismu)

potíže s dýcháním

tekutina v hrudníku (může způsobit potíže s dýcháním)

průjem

krevní sraženina v hluboké žíle, náhlé ucpání žíly, krevní sraženina v plicní cévě (mezi příznaky

patří: návaly horka, zčervenání, zarudlý obličej, potíže s dýcháním)

cévní mozková příhoda (mezi příznaky patří: potíže s mluvením nebo s pohybem, ospalost,

migréna, abnormální pocity)

potíže s krevním oběhem (mezi příznaky patří: bolest rukou nebo nohou, chlad v okrajových

částech končetin)

krevní sraženina v hlavních tepnách vedoucích krev do hlavy nebo krku (krční tepna)

zácpa

pokles hladiny sodíku v krvi

zvýšený sklon ke krvácení nebo vzniku podlitin

Jiné

možné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytovat s následující četností, jsou tyto:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

infekce horních cest dýchacích (může způsobit potíže s dýcháním)

snížení chuti k jídlu

nespavost

bolest hlavy, závratě

kašel

průjem, zvracení, pocit na zvracení

zvýšení krevních hladin několika jaterních enzymů nazývaných:

alaninaminotransferáza

aspartátaminotransferáza

vyrážka, suchá kůže, svědění

bolest v kostech, kloubech, svalech, zádech, horních nebo dolních končetinách, svalové křeče

únava, nahromadění tekutiny v horních a/nebo dolních končetinách, horečka, bolest

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

zánět vlasových míšků, oteklá nebo zarudlá oblast kůže nebo pod kůží, která je horká a citlivá

snížená činnost štítné žlázy

zadržování tekutin v těle

nízké hladiny vápníku, fosfátů nebo draslíku v krvi

zvýšené hladiny krevního cukru nebo kyseliny močové v krvi, vysoké hladiny tuků nazývaných

triglyceridy v krvi

pokles tělesné hmotnosti

malá cévní mozková příhoda

nervové poruchy horních a/nebo dolních končetin (často způsobující necitlivost a bolest v rukou

a chodidlech)

netečnost, migréna

zvýšená nebo snížená citlivost na dotek nebo pocit doteku, abnormální pocity jako je bodání,

brnění a svědění

rozmazané vidění, suché oko, infekce v oku, porucha zraku

tkáňové otoky víček nebo kolem očí způsobené nadbytkem tekutin

bušení srdce

bolest v jedné nebo obou dolních končetinách při chůzi nebo cvičení, která odezní po několika

minutách odpočinku

návaly horka, zčervenání

krvácení z nosu, potíže s hlasem, plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v plicních cévách)

zvýšené krevní hladiny jaterních a pankreatických enzymů:

amylázy

alkalické fosfatázy

gamaglutamyltransferázy

pálení žáhy způsobené vracením (refluxem) žaludečních šťáv, zánět v ústech, otok břicha nebo

nepříjemný pocit v oblasti břicha nebo potíže s trávením, sucho v ústech

krvácení do žaludku (mezi příznaky patří: bolest žaludku, zvracení krve)

zvýšená krevní hladina bilirubinu - žlutá látka vznikající rozkladem krevního barviva (mezi

příznaky patří: tmavá moč)

bolest kosterního systému nebo šíje

kožní vyrážka, olupování kůže, abnormální ztluštění kůže, zarudnutí, tvorba modřin, bolest

kůže, změny barvy kůže, vypadávání vlasů

otok tkání v obličeji způsobený nadbytkem tekutin

noční pocení, zvýšené pocení

neschopnost dosáhnout erekce nebo udržet ji

zimnice, onemocnění podobné chřipce

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

metabolické poruchy způsobené produkty rozpadu usmrcovaných nádorových buněk

krvácení do mozku

ucpání očních cév

srdeční potíže, bolest na levé straně hrudníku, porucha funkce levé srdeční komory

zúžení krevních cév, špatný krevní oběh, náhlé zvýšení krevního tlaku

stenóza ledvinné tepny (zúžení cév vedoucích do jedné nebo obou ledvin)

problémy s krevním oběhem ve slezině

poškození jater, žloutenka (mezi příznaky patří: zežloutnutí kůže a očí)

bolest hlavy, zmatenost, epileptické záchvaty a ztráta zraku, což mohou být příznaky

mozkového onemocnění známého jako syndrom zadní (posteriorní) reverzibilní encefalopatie

(PRES)

Vzácné nežádoucí

účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

bolestivé červené bulky, bolest kůže, zarudnutí kůže (zánět podkožní tukové tkáně)

Není známo

(frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

návrat (reaktivace) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce jater).

nepříjemné kožní vyrážky s puchýři nebo olupováním a rozšiřující se po těle spojené s únavou.

Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, ihned informujte svého lékaře.

rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (aneurysmata a arteriální disekce).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více

informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Iclusig uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku na lahvičce a krabičce

za: Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Lahvička obsahuje jednu uzavřenou plastovou nádobku s vysoušedlem typu molekulového síta.

Nádobku ponechte v lahvičce. Nádobku s vysoušedlem nepolykejte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Iclusig obsahuje

Léčivou látkou je ponatinibum.

Jedna 15 mg potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi

hydrochloridum).

Jedna 30 mg potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 30 mg (ve formě ponatinibi

hydrochloridum).

Jedna 45 mg potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 45 mg (ve formě ponatinibi

hydrochloridum).

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, makrogol

4000, polyvinylalkohol a oxid titaničitý (E 171). Viz bod 2 „Iclusig obsahuje laktosu“.

Jak Iclusig vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Iclusig potahované tablety jsou bílé kulaté tablety, zaoblené na horní a dolní straně.

Iclusig 15 mg potahované tablety mají průměr přibližně 6 mm, s textem „A5“ na jedné straně.

Iclusig 30 mg potahované tablety mají průměr přibližně 8 mm, s textem „C7“ na jedné straně.

Iclusig 45 mg potahované tablety mají průměr přibližně 9 mm, s textem „AP4“ na jedné straně.

Přípravek Iclusig je dostupný v plastových lahvičkách, z nichž každá obsahuje jednu uzavřenou

nádobku s vysoušedlem typu molekulového síta. Lahvičky jsou zabaleny v krabičce.

Lahvičky přípravku Iclusig 15 mg obsahují 30, 60 nebo 180 potahovaných tablet.

Lahvičky přípravku Iclusig 30 mg obsahují 30 potahovaných tablet.

Lahvičky přípravku Iclusig 45 mg obsahují 30 nebo 90 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Str. 378

93055 Regensburg

Německo

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Nizozemsko

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění

a jejich léčby.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k

dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Iclusig 15 mg potahované

tablety

Iclusig 30 mg potahované

tablety

Iclusig 45 mg potahované

tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Iclusig 15 mg potahované

tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 40 mg monohydrátu laktosy.

Iclusig 30 mg potahované

tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 30 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 80 mg monohydrátu laktosy.

Iclusig 45 mg potahované

tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 45 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 120 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Iclusig 15 mg potahované

tablety

Bílá bikonvexní kulatá potahovaná tableta o průměru přibližně 6 mm, s vyraženým textem „A5“ na

jedné straně.

Iclusig 30 mg potahované

tablety

Bílá bikonvexní kulatá potahovaná tableta o průměru přibližně 8 mm, s vyraženým textem „C7“ na

jedné straně.

Iclusig 45 mg potahované

tablety

Bílá bikonvexní kulatá potahovaná tableta o průměru přibližně 9 mm, s vyraženým textem „AP4“ na

jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Iclusig je indikován u dospělých pacientů s následujícími stavy:

chronická fáze, akcelerovaná fáze nebo blastická fáze chronické myeloidní leukemie (CML)

při rezistenci k dasatinibu nebo nilotinibu; intoleranci dasatinibu nebo nilotinibu a u pacientů, u

nichž není z klinického hlediska vhodná následná léčba imatinibem; nebo přítomnosti mutace

T315I

akutní lymfoblastická leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL)

při rezistenci k dasatinibu; intoleranci dasatinibu a u pacientů, u nichž není z klinického

hlediska vhodná následná léčba imatinibem; nebo přítomnosti mutace T315I.

Viz hodnocení kardiovaskulárního stavu pacienta před zahájením léčby v bodě 4.2 a situace, kdy může

být zvažována jiná léčba v bodě 4.4.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit lékař, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou pacientů s leukemií. Během léčby

lze použít hematologickou podporu, jako jsou například transfuze trombocytů a podávání

hematopoetických růstových faktorů, pokud je to z klinického hlediska indikováno.

Před zahájením léčby ponatinibem je třeba zhodnotit kardiovaskulární stav pacienta, včetně anamnézy

a klinického vyšetření, a aktivně ovlivňovat kardiovaskulární rizikové faktory. Během léčby

ponatinibem je třeba kardiovaskulární stav nadále sledovat a je třeba optimalizovat léčebnou a

podpůrnou terapii s ohledem na podmínky, které přispívají ke kardiovaskulárnímu riziku.

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka ponatinibu je 45 mg jednou denně. Pro podávání standardní dávky

45 mg jednou denně jsou k dispozici potahované tablety o síle 45 mg. Léčba má pokračovat, dokud se

u pacienta neobjeví známky progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.

U pacientů musí být sledována odpověď podle standardních klinických postupů.

Pokud nebylo dosaženo kompletní hematologické odpovědi do 3 měsíců (90 dnů), je třeba zvážit

ukončení podávání ponatinibu.

Riziko vzniku arteriální okluze má pravděpodobně vztah k dávce. Je třeba zvážit snížení dávky

přípravku Iclusig na 15 mg u pacientů s chronickou fází (

chronic phase

, CP) CML, kteří dosáhli velké

cytogenetické odpovědi, po zvážení následujících faktorů pro hodnocení jednotlivého pacienta:

kardiovaskulární riziko, nežádoucí účinky léčby ponatinibem, doba do dosažení odpovědi a hladiny

transkriptů BCR-ABL (viz body 4.4 a 5.1). Jestliže dávku snížíte, doporučuje se pečlivě sledovat

odpověď. U pacientů se ztrátou odpovědi lze dávku přípravku Iclusig znovu zvýšit na dříve

tolerovanou dávku 30 mg nebo 45 mg perorálně jednou denně.

Léčba toxicity

Při projevech hematologické a jiné než hematologické toxicity léčby je třeba zvážit úpravu dávkování

nebo přerušení podávání. V případě těžkých nežádoucích účinků je nutno léčbu vysadit.

U pacientů, jejichž nežádoucí účinky odezněly nebo jsou mírnější, lze zvážit opětovné zahájení

podávání přípravku Iclusig a zvyšování dávky zpět na denní dávku užívanou před výskytem

nežádoucího účinku, pokud je to z klinického hlediska vhodné.

Pro dávku 30 mg nebo 15 mg jednou denně jsou k dispozici 15mg a 30mg potahované tablety.

Myelosuprese

Přehled úprav dávkování při neutropenii (ANC* < 1,0 x 10

/l) a trombocytopenii (počet trombocytů

< 50 x 10

/l) nesouvisející s leukemií je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1: Úpravy dávkování při myelosupresi

ANC* < 1,0 x 10

nebo

trombocyty < 50 x 10

První výskyt:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a po zotavení

ANC na hodnotu ≥ 1,5 x 10

/l a trombocytů na hodnotu

≥ 75 x 10

/l se má začít znovupodávat stejná dávka

Rekurence při dávce 45 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a po zotavení

ANC na hodnotu ≥ 1,5 x 10

/l a trombocytů na hodnotu

≥ 75 x 10

/l se má začít podávat dávka 30 mg

Rekurence při dávce 30 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a po zotavení

ANC na hodnotu ≥ 1,5 x 10

/l a trombocytů na hodnotu

≥ 75 x 10

/l se má začít podávat dávka 15 mg

*ANC = Absolutní počet neutrofilů

Arteriální okluze a žilní tromboembolie

U pacienta s podezřením na vznik arteriální okluzivní příhody nebo žilní tromboembolie je třeba

podávání přípravku Iclusig okamžitě přerušit. Rozhodnutí obnovit léčbu přípravkem Iclusig po

odeznění příhody by mělo vycházet ze zvážení poměru přínosů a rizik (viz body 4.4 a 4.8).

K riziku vzniku arteriálních okluzivních příhod může přispívat hypertenze. Pokud hypertenze není

kontrolována léčbou, je třeba podávání přípravku Iclusig dočasně přerušit.

Pankreatitida

Přehled doporučených úprav při nežádoucích účincích na pankreas je uveden v tabulce 2.

Tabulka 2: Úpravy dávkování při pankreatitidě a zvýšené hladině lipázy/amylázy

Pankreatitida 2. stupně a/nebo

asymptomatické zvýšení hladiny

lipázy/amylázy

Je třeba pokračovat v podávání stejné dávky přípravku Iclusig

Pouze asymptomatické zvýšení

hladiny lipázy/amylázy 3. nebo 4.

stupně (> 2,0 x IULN*)

Výskyt při dávce 45 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a po zotavení na

≤ stupeň 1 (< 1,5 x IULN) se má začít podávat dávka 30 mg

Výskyt při dávce 30 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a po zotavení na

≤ stupeň 1 (< 1,5 x IULN) se má začít podávat dávka 15 mg

Výskyt při dávce 15 mg:

Je třeba zvážit ukončení podávání přípravku Iclusig

Pankreatitida 3. stupně

Výskyt při dávce 45 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a po zotavení na

< stupeň 2 se má začít podávat dávka 30 mg

Výskyt při dávce 30 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a po zotavení na

< stupeň 2 se má začít podávat dávka 15 mg

Výskyt při dávce 15 mg:

Je třeba zvážit ukončení podávání přípravku Iclusig

Pankreatitida 4. stupně

Podávání přípravku Iclusig je třeba ukončit

*IULN = horní hranice normy v příslušném zdravotnickém zařízení

Jaterní toxicita

Může být nutné přerušení nebo ukončení podávání přípravku popsané v tabulce 3.

Tabulka 3

Doporučené úpravy dávkování při jaterní toxicitě

Zvýšení hodnot jaterních transamináz

> 3× ULN*

Persistující stupeň 2 (déle než 7 dní)

Stupeň 3 nebo vyšší

Výskyt při dávce 45 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a je třeba

sledovat funkci jater

Po zotavení na ≤ stupeň 1 (< 3× ULN) nebo po

návratu ke stupni před zahájením léčby se má začít

podávat dávka 30 mg přípravku Iclusig

Výskyt při dávce 30 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba přerušit a po

zotavení na ≤ stupeň 1 nebo po návratu ke stupni

před zahájením léčby se má začít podávat dávka

15 mg

Výskyt při dávce 15 mg:

Podávání přípravku Iclusig je třeba ukončit

Zvýšení AST nebo ALT ≥ 3× ULN

současně se zvýšením bilirubinu

> 2× ULN a alkalické fosfatázy

< 2× ULN

Podávání přípravku Iclusig je třeba ukončit

*ULN = horní hranice normy laboratoře

Starší pacienti

Ze 449 pacientů zařazených do klinické studie s přípravkem Iclusig bylo 155 (35 %) pacientů ve věku

≥ 65 roků. Ve srovnání s pacienty ve věku < 65 let je u starších pacientů vyšší pravděpodobnost

výskytu nežádoucích účinků.

Porucha funkce jater

Pacienti s poruchou funkce jater mohou dostávat doporučenou počáteční dávku. Opatrnosti je třeba při

podávání přípravku Iclusig pacientům s poruchou funkce jater (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Vylučování ledvinami není hlavní cestou eliminace ponatinibu z organismu. Přípravek Iclusig nebyl

studován u pacientů s poruchou funkce ledvin. Pacienti s odhadovanou clearance kreatininu

≥ 50 ml/min by měli být schopni užívat Iclusig bez úpravy dávkování. Při podávání přípravku Iclusig

pacientům s odhadovanou clearance kreatininu < 50 ml/min nebo pacientům v terminálním stádiu

onemocnění ledvin se doporučuje opatrnost.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Iclusig u pacientů ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Iclusig je určen k perorálnímu podání. Tablety se polykají celé. Pacienti nesmí tablety drtit

ani rozpouštět. Přípravek Iclusig lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pacienty je nutno upozornit, aby nespolkli nádobku s vysoušedlem, která se nalézá v lahvičce.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Důležité nežádoucí účinky

Myelosuprese

Přípravek Iclusig bývá spojován se závažnou (stupeň 3 nebo 4 podle obecných terminologických

kritérií definujících nežádoucí účinky (Common Terminology Criteria for Adverse Events),

používaných americkým Národním onkologickým institutem (National Cancer Institute))

trombocytopenií, neutropenií a anémií. U většiny pacientů se stupněm 3 nebo 4 došlo ke snížení počtu

trombocytů, anémii nebo neutropenii během prvních 3 měsíců léčby. Četnost těchto příhod je vyšší u

pacientů s akcelerovanou fází CML (AP-CML) nebo blastickou fází CML (BP-CML)/Ph+ ALL než u

pacientů s chronickou fází CML (CP-CML). Po dobu prvních 3 měsíců je třeba každé 2 týdny

vyšetřovat krevní obraz; poté se vyšetřuje jednou měsíčně nebo podle klinické indikace. Myelosuprese

byla obecně reverzibilní a obvykle ustoupila po dočasném vysazení nebo snížení dávky přípravku

Iclusig (viz bod 4.2).

Arteriální okluze

U pacientů léčených přípravkem Iclusig se vyskytly arteriální okluze, včetně fatálního infarktu

myokardu, cévní mozkové příhody, retinální arteriální okluze spojené v některých případech s trvalým

zhoršením nebo ztrátou zraku, stenózy velkých mozkových tepen, závažné ischemické choroby

dolních končetin, stenózy renální arterie (související se zhoršující se, labilní nebo rezistentní

hypertenzí) a potřeba urgentních revaskularizačních výkonů. Tyto příhody se vyskytly u pacientů

s kardiovaskulárními rizikovými faktory i bez nich, včetně pacientů ve věku 50 let nebo mladších.

Nežádoucí účinky v podobě arteriální okluze se vyskytovaly častěji se zvyšujícím se věkem a

u pacientů s ischemií, hypertenzí, diabetem nebo hyperlipidemií v anamnéze.

Riziko vzniku arteriální okluze má pravděpodobně vztah k dávce (viz body 4.2 a 5.1).

V klinickém hodnocení PACE fáze 2 se vyskytly arteriální okluze jako nežádoucí účinek včetně

závažných účinků (viz bod 4.8). U některých pacientů se vyskytl více než 1 typ příhody.

Medián doby do výskytu první kardiovaskulární okluze byl 351 dní, u cerebrovaskulární okluze

611 dní a u periferní cévní okluze pak 605 dní.

Pacientům s infarktem myokardu, revaskularizací nebo cévní mozkovou příhodou v anamnéze se má

Iclusig podávat pouze tehdy, pokud možný přínos léčby převažuje nad možným rizikem (viz body 4.2

a 4.8). U těchto pacientů je třeba před zahájením léčby ponatinibem zvážit také jiné možnosti léčby.

Před zahájením léčby ponatinibem je třeba zhodnotit kardiovaskulární stav pacienta, včetně anamnézy

a klinického vyšetření, a aktivně ovlivňovat kardiovaskulární rizikové faktory. Během léčby

ponatinibem je třeba kardiovaskulární stav nadále sledovat a je třeba optimalizovat léčebnou a

podpůrnou terapii s ohledem na podmínky, které přispívají ke kardiovaskulárnímu riziku.

Je třeba sledovat výskyt známek arteriální okluze, a pokud dojde ke zhoršení zraku nebo se objeví

rozostřené vidění, je třeba provést oční vyšetření (včetně vyšetření očního pozadí). V případě arteriální

okluze je třeba podávání přípravku Iclusig okamžitě přerušit. Rozhodnutí obnovit léčbu přípravkem

Iclusig by mělo vycházet ze zvážení poměru přínosů a rizik (viz body 4.2 a 4.8).

Žilní tromboembolie

V klinickém hodnocení PACE fáze 2 se vyskytly žilní tromboembolie jako nežádoucí účinek včetně

závažných účinků (viz bod 4.8).

Je třeba sledovat výskyt známek tromboembolie. V případě tromboembolie je třeba podávání

přípravku Iclusig okamžitě přerušit. Rozhodnutí obnovit léčbu přípravkem Iclusig by mělo vycházet

ze zvážení poměru přínosů a rizik (viz body 4.2 a 4.8).

U pacientů léčených přípravkem Iclusig se vyskytla retinální venózní okluze, která byla v některých

případech spojena s trvalým zhoršením nebo ztrátou zraku. Pokud dojde ke zhoršení zraku nebo se

objeví rozmazané vidění, je třeba provést oční vyšetření (včetně vyšetření očního pozadí).

Hypertenze

K riziku vzniku arteriálních trombotických příhod včetně stenózy renální arterie může přispívat

hypertenze. Během léčby přípravkem Iclusig je třeba sledovat a hodnotit krevní tlak při každé lékařské

kontrole a hypertenzi je třeba léčit až do normalizace. Pokud hypertenze není kontrolována léčbou, je

třeba podávání přípravku Iclusig dočasně přerušit (viz bod 4.2).

V případě významné zhoršující se, labilní nebo rezistentní hypertenze je třeba léčbu přerušit a zvážit

vyšetření na stenózu renální arterie.

U pacientů léčených přípravkem Iclusig docházelo při léčbě ke vzniku hypertenze (včetně hypertenzní

krize). Pacienti mohou vyžadovat urgentní lékařský zásah v případě hypertenze spojené se zmateností,

bolestmi hlavy, bolestmi na hrudi nebo dušností.

Aneurysmata a arteriální disekce

Používání inhibitorů dráhy VEGF u pacientů s hypertenzí nebo bez hypertenze může přispět k tvorbě

aneurysmat a/nebo arteriálních disekcí. U pacientů s rizikovými faktory, jako jsou hypertenze nebo

aneurysma v anamnéze, se má před zahájením užívání přípravku Iclusig toto riziko pečlivě zvážit.

Městnavé srdeční selhání

U pacientů léčených přípravkem Iclusig docházelo ke vzniku fatálního a závažného srdečního selhání

nebo dysfunkce levé srdeční komory, včetně příhod souvisejících s předchozími příhodami v podobě

cévní okluze. U pacientů je třeba soustavně sledovat známky či příznaky svědčící pro přítomnost

srdečního selhání a ty je třeba léčit podle klinické indikace, včetně přerušení léčby přípravkem Iclusig.

U pacientů s rozvojem závažného srdečního selhání je třeba zvážit ukončení léčby ponatinibem (viz

body 4.2 a 4.8).

Pankreatitida a sérová lipáza

Přípravek Iclusig bývá rovněž spojován s pankreatitidou. Četnost výskytu pankreatitidy je vyšší

v prvních 2 měsících používání. V prvních 2 měsících kontrolujte sérovou lipázu každé 2 týdny,

později v pravidelných intervalech. Může být potřebné přerušení užívání přípravku nebo snížení

dávek. Jestliže je zvýšení hladiny lipázy provázeno břišními příznaky, podávání přípravku Iclusig je

třeba přerušit a pacienty vyšetřit, zda nemají známky pankreatitidy (viz bod 4.2). U pacientů

s pankreatitidou nebo zvýšenou konzumací alkoholu v anamnéze se doporučuje opatrnost. Pacienty se

závažnou nebo velmi závažnou hypertriglyceridemií je nutno správně léčit, aby se riziko pankreatitidy

snížilo.

Hepatotoxicita

Podávání přípravku Iclusig může vést ke zvýšení hladin ALT, AST, bilirubinu a alkalické fosfatázy.

U většiny pacientů, u nichž došlo k hepatotoxické příhodě, se první příhoda objevila během prvního

roku léčby. Byly zaznamenány případy jaterního selhání (včetně případů s fatálním zakončením).

Testy jaterních funkcí mají být prováděny před zahájením léčby a sledovány v pravidelných

intervalech podle klinické indikace.

Krvácení

U pacientů léčených přípravkem Iclusig docházelo ke vzniku závažné hemoragie, včetně fatálních

případů. Incidence závažných krvácivých příhod byla vyšší u pacientů s AP-CML, BP-CML a

Ph+ ALL. Nejčastěji hlášenými krvácivými příhodami 3/4 stupně bylo gastrointestinální krvácení

a subdurální hematom. K většině krvácivých příhod, nikoli však ke všem, došlo u pacientů

s trombocytopenií 3/4 stupně. Při závažné nebo těžké hemoragii je třeba léčbu přípravkem Iclusig

přerušit a vyhodnotit stav pacienta.

Reaktivace hepatitidy B

U pacientů, kteří jsou chronickými nosiči viru hepatitidy B, dochází k reaktivaci po zahájení léčby

inhibitory tyrosinkinázy BCR-ABL. Některé případy vyústily v akutní selhání jater nebo fulminantní

hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo k úmrtí pacienta.

Před zahájením léčby přípravkem Iclusig mají být pacienti vyšetření na infekci HBV. Před zahájením

léčby u pacientů s pozitivní sérologií hepatitidy B (včetně těch s aktivním onemocněním) a pacientů, u

kterých v průběhu léčby vyjde pozitivní test infekce HBV, je třeba se obrátit na odborníky na léčbu

onemocnění jater a hepatitidy B. Nosiči HBV, kteří potřebují léčbu přípravkem Iclusig, mají být po

celou dobu léčby a několik měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni s ohledem na možný výskyt

známek a příznaků aktivní infekce HBV (viz bod 4.8).

Syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených přípravkem Iclusig hlášeny případy syndromu

posteriorní reverzibilní encealopatie (PRES).

PRES je neurologická porucha, která se může projevovat známkami a příznaky, jako je epileptický

záchvat, bolest hlavy, snížená bdělost, změněné mentální funkce, ztráta zraku a jiné zrakové a

neurologické poruchy.

Pokud je tato porucha diagnostikována, přerušte léčbu přípravkem Iclusig a pokračujte v ní teprve po

jejím odeznění a jen tehdy, pokud pokračování léčby převáží rizika PRES.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Při souběžném podávání přípravku Iclusig a středně silných a silných inhibitorů CYP3A a středně

silných a silných induktorů CYP3A je třeba postupovat s opatrností (viz bod 4.5).

Souběžné podávání ponatinibu s antikoagulačními látkami u pacientů s rizikem krvácivých příhod

vyžaduje opatrnost (viz „Myelosuprese“ a „Krvácení“). Formální studie ponatinibu v kombinaci

s antikoagulačními léčivými přípravky nebyly provedeny.

Prodloužení intervalu QT

Potenciál přípravku Iclusig pro prodloužení intervalu QT byl hodnocen u 39 pacientů s leukemií

a nebylo pozorováno žádné klinicky významné prodloužení intervalu QT (viz bod 5.1). Dosud však

nebyla provedena důkladná studie zaměřená na interval QT; proto nelze vyloučit klinicky významný

vliv na interval QT.

Zvláštní populace pacientů

Porucha funkce jater

Pacienti s poruchou funkce jater mohou dostávat doporučenou počáteční dávku. Při podávání

přípravku Iclusig pacientům s poruchou funkce jater je však třeba opatrnosti (viz body 4.2 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Při podávání přípravku Iclusig pacientům s odhadovanou clearance kreatininu < 50 ml/min nebo

pacientům v terminálním stádiu onemocnění ledvin se doporučuje opatrnost (viz bod 4.2).

Laktóza

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Látky, které mohou zvyšovat koncentrace ponatinibu v séru

Inhibitory CYP3A

Ponatinib je metabolizován prostřednictvím CYP3A4.

Souběžné podání jedné 15 mg perorální dávky přípravku Iclusig při užívání ketokonazolu (400 mg

denně), který je silným inhibitorem CYP3A, mělo za následek mírné zvýšení systémové expozice

ponatinibu, přičemž hodnoty AUC

0-∞

pro ponatinib byly o 78 % resp. 47 % vyšší než hodnoty

pozorované při podávání samotného ponatinibu.

Opatrný postup a snížení počáteční dávky přípravku Iclusig na 30 mg je třeba při současném podávání

silných inhibitorů CYP3A, což je např. klarithromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol,

nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telithromycin, troleandomycin, vorikonazol a

grapefruitová šťáva.

Látky, které mohou snižovat koncentrace ponatinibu v séru

Induktory CYP3A

Při podání jednorázové 45 mg dávky přípravku Iclusig v kombinaci se silným induktorem CYP3A

rifampicinem (600 mg denně) 19 zdravým dobrovolníkům se snížila AUC

0-∞

ponatinibu o 62 % a C

o 42 % oproti monoterapii ponatinibem.

Při léčbě ponatinibem je třeba se vyvarovat podávání silných induktorů CYP3A4 (např. karbamazepin,

fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin a třezalka tečkovaná) a v případě jejich potřeby hledat

alternativní přípravky – s výjimkou případů, kdy přínos kombinace převáží možné riziko podexpozice

ponatinibu.

Látky, jejichž koncentrace v séru mohou být vlivem ponatinibu změněny

Substráty transportérů

Ponatinib je inhibitorem P-gp a BCRP

in vitro

. Ponatinib může mít potenciál pro zvyšování

plazmatických koncentrací souběžně podávaných substrátů P-gp (např. digoxin, dabigatran, kolchicin,

pravastatin) nebo BCRP (např. methotrexát, rosuvastatin, sulfasalazin) a může zvyšovat jejich

terapeutický účinek a nežádoucí účinky. Při souběžném podávání ponatinibu s těmito léčivými

přípravky se doporučuje pečlivý lékařský dohled.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Ženám ve fertilním věku léčeným přípravkem Iclusig je třeba doporučit, aby neotěhotněly, mužům

léčeným přípravkem Iclusig je třeba doporučit, aby během léčby nepočali dítě. Během léčby je nutno

používat účinnou metodu antikoncepce. Vliv ponatinibu na účinky systémové hormonální

antikoncepce není ověřen. Proto je třeba používat alternativní nebo další antikoncepční metodu navíc.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku Iclusig těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Iclusig lze

v těhotenství použít pouze tehdy, když je to zcela nezbytné. Pokud je přípravek užíván v těhotenství,

pacientka musí být informována o potenciálním riziku pro plod.

Kojení

Není známo, zda se Iclusig vylučuje do lidského mateřského mléka. Na základě dostupných

farmakodynamických a toxikologických údajů nelze vyloučit, že se Iclusig může vylučovat do

lidského mateřského mléka. Kojení má být během léčby přípravkem Iclusig přerušeno.

Fertilita

Údaje o účinku ponatinibu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Při podávání ponatinibu potkanům

byly pozorovány účinky na samičí fertilitu, samčí fertilita nebyla ovlivněna (viz bod 5.3). Klinický

význam těchto zjištění pro fertilitu u člověka není znám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Iclusig má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. S přípravkem Iclusig bývají spojovány

nežádoucí účinky jako je letargie, závratě a rozmazané vidění. Proto se při řízení nebo obsluhování

strojů doporučuje opatrnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti

V klinickém hodnocení PACE fáze 2 (viz bod 5.1) byly nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky

> 2 % (četnosti vzniku při léčbě) pneumonie (7,3 %), pankreatitida (5,8 %), bolest břicha (4,7 %),

fibrilace síní (4,5 %), pyrexie (4,5 %), infarkt myokardu (4,0 %), ischemická choroba dolních končetin

(3,8 %), anémie (3,8 %), angina pectoris (3,3 %), snížení počtu trombocytů (3,1 %), febrilní

neutropenie (2,9 %), hypertenze (2,9 %), ischemická choroba srdeční (2,7 %), městnavé srdeční

selhání (2,4 %), cévní mozková příhoda (2,4 %), sepse (2,4 %), celulitida (2,2 %), akutní poškození

ledvin (2,0 %), infekce močových cest (2,0 %) a zvýšení hladiny lipázy (2,0 %).

Závažné nežádoucí účinky v podobě arteriální kardiovaskulární okluze se vyskytly u 10 % pacientů,

cerebrovaskulární okluze u 7 % pacientů a periferní cévní okluze u 9 % pacientů léčených přípravkem

Iclusig (četnosti vzniku při léčbě). Závažné nežádoucí účinky v podobě venózní okluze (četnosti

vzniku při léčbě) se vyskytly u 5 % pacientů.

Nežádoucí účinky v podobě arteriální kardiovaskulární okluze se vyskytly u 13 % pacientů,

cerebrovaskulární okluze u 9 % pacientů a periferní cévní okluze u 11 % pacientů léčených

přípravkem Iclusig (četnosti vzniku při léčbě). Celkově se nežádoucí účinky v podobě arteriální okluze

vyskytly u 25 % pacientů léčených přípravkem Iclusig v klinickém hodnocení PACE fáze 2

s následným sledováním minimálně po dobu 64 měsíců, přičemž závažné nežádoucí účinky se

vyskytly u 20 % pacientů. U některých pacientů se vyskytl více než 1 typ příhody.

Žilní tromboembolické reakce se vyskytly u 6 % pacientů (četnosti vzniku při léčbě). Výskyt

tromboembolických příhod je vyšší u pacientů s Ph+ ALL nebo BP-CML než u pacientů s AP-CML

nebo CP-CML. Žádné případy venózní okluze nebyly fatální.

Po uplynutí minimální doby následného sledování 64 měsíců činil výskyt nežádoucích účinků, které

vedly k přerušení léčby, 20 % u CP-CML, 11 % u AP-CML, 15 % u BP-CML a 9 % u Ph+ ALL.

V klinickém hodnocení OPTIC fáze 2 (viz bod 5.1) při mediánu délky následného sledování

31,1 měsíců se nežádoucí účinky v podobě arteriální okluze vyskytly celkem u 10 % pacientů

léčených přípravkem Iclusig (kohorta se 45 mg) a závažné nežádoucí účinky se vyskytly u 4,3 %

pacientů (kohorta se 45 mg). Nežádoucí účinky v podobě arteriální kardiovaskulární okluze,

cerebrovaskulární okluze a periferní cévní okluze (četnosti vzniku při léčbě) se vyskytly u 4,3 %;

2,1 %; resp. 3,2 % pacienů léčených přípravkem Iclusig (kohorta se 45 mg). U 1 z 94 pacientů

v kohortě se 45 mg se vyskytla žilní tromboembolické reakce.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Četnosti nežádoucích účinků jsou založeny na 449 pacientech s CML a Ph+ALL exponovaných

ponatinibu v klinickém hodnocení PACE fáze 2. Informace o hlavních charakteristikách pacientů

v tomto hodnocení viz bod 5.1. Přehled nežádoucích účinků hlášených u všech pacientů s CML a Ph+

ALL je uveden v tabulce 4 podle tříd orgánových systémů a podle četnosti. Kategorie četností jsou

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé

skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/418308/2018

EMEA/H/C/002695

Iclusig (ponatinibum)

Přehled pro přípravek Iclusig a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Iclusig a k čemu se používá?

Přípravek Iclusig je protinádorový léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku ponatinib. Používá se

k léčbě dospělých s těmito typy leukemie (nádorového onemocnění bílých krvinek):

chronická fáze, akcelerovaná fáze nebo blastická fáze chronické myeloidní leukemie (CML),

akutní lymfoblastická leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL). Ph+ znamená,

že některé z genů pacienta se přeskupily tak, že vytvořily zvláštní chromozom, nazývaný

Philadelphia chromozom, vedoucí k rozvoji leukemie. Philadelphia chromozom se nachází

u některých pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií a je přítomen u většiny pacientů

s chronickou myeloidní leukemií.

Přípravek Iclusig se používá u pacientů, kteří špatně snášejí dasatinib nebo na něj nereagují (v případě

pacientů s chronickou myeloidní leukemií a akutní lymfoblastickou leukemií), nebo (v případě pacientů

s chronickou myeloidní leukemií) kteří špatně snášejí nilotinib nebo na něj nereagují (dasatinib

a nilotinib jsou jiné protinádorové léčivé přípravky patřící do stejné třídy), a u nichž není vhodná

následná léčba imatinibem (třetím podobným léčivým přípravkem). Používá se také u pacientů

s genovou mutací zvanou „mutace T315I“, která vede k tomu, že pacienti nereagují na léčbu

imatinibem, dasatinibem nebo nilotinibem.

Tato onemocnění jsou vzácná onemocnění a přípravek Iclusig byl stanoven dne 2. února 2010 jako

„léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Více informací o postupu stanovení léčivých přípravků pro

vzácná onemocnění naleznete zde: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation (chronická myeloidní leukemie, akutní lymfoblastická leukemie).

Jak se přípravek Iclusig používá?

Výdej přípravku Iclusig je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit lékař, který má zkušenosti

s diagnostikou a léčbou leukemie.

Přípravek Iclusig je dostupný ve formě tablet (15 mg, 30 mg a 45 mg). Doporučená počáteční dávka

činí 45 mg jednou denně. Léčba pokračuje tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná. Pokud se

u pacienta objeví některé závažné nežádoucí účinky, může se lékař rozhodnout snížit následující dávky

nebo léčbu odložit či přerušit. Pokud se během tří měsíců neobnoví normální hladina bílých krvinek

v krvi, měl by lékař zvážit ukončení léčby.

Iclusig (ponatinibum)

EMA/418308/2018

strana 2/3

Přípravek Iclusig může být příčinou vzniku sraženin v tepnách a žilách nebo jejich ucpání. Před

zahájením léčby by měl být u pacientů vyšetřen stav srdce a krevního oběhu a v průběhu léčby by se

tento stav měl kontrolovat a veškeré případné problémy by měly být vhodným způsobem léčeny.

V případě výskytu určitých nežádoucích účinků může být nutné dávku snížit nebo léčbu přerušit.

Jakmile se tepny či žíly začnou ucpávat, je třeba léčbu přerušit okamžitě.

Více informací o používání přípravku Iclusig naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Iclusig působí?

Léčivá látka v přípravku Iclusig, ponatinib, patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory tyrosinkináz“.

Tyto látky působí tak, že blokují enzymy označované jako tyrosinkinázy. Ponatinib blokuje

tyrosinkinázu označovanou BCR-ABL. Tento enzym se nachází na povrchu buněk zasažených leukemií,

kde se podílí na stimulaci buněk k nekontrolovatelnému dělení. Zablokováním BCR-ABL napomáhá

přípravek Iclusig kontrolovat růst a šíření leukemických buněk.

Jaké přínosy přípravku Iclusig byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Iclusig byl zkoumán v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 449 pacientů s chronickou

myeloidní leukemií nebo akutní lymfoblastickou leukemií s pozitivním Philadelphia chromozomem, kteří

špatně snášeli dasatinib nebo nilotinib nebo na léčbu těmito léčivy nereagovali nebo kteří nesli mutaci

T315I. V této studii nebyl přípravek Iclusig porovnáván s jinou léčbou. Reakce na léčbu byla

posuzována měřením podílu pacientů s „velkou hematologickou reakcí“ (kdy se počet bílých krvinek

vrátil na normální hodnotu nebo vymizely veškeré známky leukemie) nebo s „velkou cytogenetickou

reakcí“ (kdy podíl bílých krvinek obsahujících Philadelphia chromozom klesl pod 35 %).

Výsledky této studie ukázaly, že léčba přípravkem Iclusig vede ke klinicky významným reakcím ve

všech skupinách pacientů:

z pacientů s chronickou fází chronické myeloidní leukemie dosáhlo přibližně 54 % (144 z 267)

velké cytogenetické reakce,

z pacientů s akcelerovanou fází chronické myeloidní leukemie dosáhlo přibližně 58 % (48 z 83)

velké hematologické reakce,

z pacientů s blastickou fází chronické myeloidní leukemie dosáhlo přibližně 31 % (19 z 62) velké

hematologické reakce,

z pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií s pozitivním Philadelphia chromozomem dosáhlo

přibližně 41 % (13 z 32) velké hematologické odpovědi.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Iclusig?

Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky přípravku Iclusig (které mohou postihnout více než

2 osoby ze 100) jsou pneumonie (plicní infekce), pankreatitida (zánět slinivky břišní), pyrexie

(horečka), bolest břicha (žaludku), infarkt myokardu (srdeční příhoda), atriální fibrilace (nepravidelné

rychlé stahy horních oddílů srdce), periferní arteriální okluzivní choroba (problém s krevním průtokem

v tepnách), anémie (nízký počet červených krvinek), angina pectoris (bolesti na hrudi, v čelisti

a v zádech kvůli potížím s průtokem krve v srdci), snížené hladiny krevních destiček (složek krve, které

napomáhají krevnímu srážení), febrilní neutropenie (nízký počet bílých krvinek s horečkou),

hypertenze (vysoký krevní tlak), onemocnění věnčitých tepen (srdeční onemocnění způsobené

Iclusig (ponatinibum)

EMA/418308/2018

strana 3/3

obstrukcí krevních cév, které zásobují srdeční sval), srdeční selhání (kdy srdce nepracuje tak dobře,

jako by mělo), cerebrovaskulární příhoda (mrtvice), sepse (otrava krve), celulitida (zánět hlubokých

tkání kůže), akutní selhání ledvin (poškození ledvin), infekce močových cest (infekce struktur, které

vedou moč) a zvýšené hladiny lipázy (enzymu).

Nežádoucí příhody ve formě tepenného uzávěru (sraženiny či blokády tepny) se vyskytují u 25 %

pacientů, přičemž u 20 % pacientů se objevují závažné nežádoucí příhody. Závažné nežádoucí příhody

ve formě žilního uzávěru (sraženiny či blokády žíly) se objevují u 5 % pacientů. Žilní trombembolické

reakce (problémy způsobené krevními sraženinami v žilách) se objevují u 6 % pacientů.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Iclusig je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Iclusig registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Iclusig převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU. Přípravek Iclusig se ukázal být účinným léčivým přípravkem

pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií nebo akutní lymfoblastickou leukemií s pozitivním

Philadelphia chromozomem, u kterých jsou možnosti léčby omezené. Co se týče bezpečnosti,

nežádoucí účinky přípravku Iclusig byly velmi podobné nežádoucím účinkům jiných inhibitorů

tyrosinkináz a ve většině případů je lze zvládnout snížením nebo oddálením dávky. Riziko problémů

(včetně srdeční příhody a mrtvice) vyplývajících ze sraženin v tepnách či žilách nebo jejich ucpání

může být sníženo kontrolou a léčbou přitěžujících nemocí, např. vysokého krevního tlaku a zvýšené

hladiny cholesterolu, jak před léčbou, tak během ní.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Iclusig?

Společnost, která přípravek Iclusig dodává na trh, navíc poskytne všem lékařům, u kterých se

očekává, že budou tento léčivý přípravek předepisovat, vzdělávací materiál s informacemi o

významných rizicích, kvůli kterým se doporučuje sledování pacienta a úprava dávky. Společnost dále

provede studii s cílem stanovit nejvhodnější počáteční dávku přípravku Iclusig a vyhodnotit bezpečnost

a účinnost přípravku Iclusig po snížení dávky u pacientů s chronickou fází chronické myeloidní

leukemie, u nichž bylo dosaženo významné cytogenetické odpovědi.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Iclusig, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Iclusig jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Iclusig jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Iclusig

Přípravek Iclusig obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 1. července 2013.

Další informace k přípravku Iclusig jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 07-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace